• 10 อันดับ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่นไหนดี ปี 2022 ใช้ได้ทั้งเคมี ฟิสิกส์ 1
 • 10 อันดับ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่นไหนดี ปี 2022 ใช้ได้ทั้งเคมี ฟิสิกส์ 2
 • 10 อันดับ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่นไหนดี ปี 2022 ใช้ได้ทั้งเคมี ฟิสิกส์ 3
 • 10 อันดับ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่นไหนดี ปี 2022 ใช้ได้ทั้งเคมี ฟิสิกส์ 4
 • 10 อันดับ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่นไหนดี ปี 2022 ใช้ได้ทั้งเคมี ฟิสิกส์ 5

10 อันดับ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่นไหนดี ปี 2022 ใช้ได้ทั้งเคมี ฟิสิกส์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ (Scientific Calculator) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคำนวณสูตรเลขหรือสมการที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่องโจทย์ที่ใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เศษส่วน แม้กระทั่งตรีโกณที่ทุกคนคุ้นเคยอย่าง sin, cos, tan หรือสูตรขั้นสูงต่าง ๆ ให้ได้คำตอบหรือผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากเป็นนักเรียนก็มักนิยมใช้กันในวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงเคมีและฟิสิกส์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อประกอบอาชีพในสายงานเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นงานช่าง วิศวกร สถาปนิก บางรุ่นอาจสามารถแสดงผลกราฟ หรือใช้กับสายงานเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหาร ก็ได้เช่นกัน

หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะเลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ยี่ห้อไหนดีหรือรุ่นไหนดีที่เหมาะกับเรามากที่สุด เพราะในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น Casio, Texas Instruments, Deli, Canon, Sharp วันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการเลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นั้นมีอะไรบ้าง พร้อม 10 อันดับ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่มีสูตรและฟังก์ชันให้เลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ mybest
 • แก้ไขล่าสุด: 07-07-2022
สารบัญ

วิธีการเลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในการคิดคำนวณสูตรเลขและฟังก์ชันต่าง ๆ แต่ก่อนที่เราจะเลือกซื้อเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นั้น เราควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

เลือกจากฟังก์ชันของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยแบ่งได้จากฟังก์ชันการใช้งาน นั่นคือ ฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชันกราฟ และฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

ฟังก์ชันพื้นฐาน : รวมฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ฟังก์ชันพื้นฐาน : รวมฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับนักเรียนนักศึกษา

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แบบฟังก์ชันพื้นฐานคือ เครื่องคิดเลขที่รวบรวมฟังก์ชันคณิตศาสตร์ การคำนวณและสถิติทั่วไปเอาไว้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่พบได้ในชั้นมัธยมปลายไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น ลอการิทึม ตรีโกณมิติ แฟกทอเรียลในความน่าจะเป็น แคลคูลัส และอื่น ๆ อีกมากมายขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะครอบคลุมบทเรียนทั้งหมด เครื่องคิดเลขประเภทนี้จึงเหมาะกับนักเรียน นักศึกษาทั่วไปค่ะ

ฟังก์ชันสำหรับกราฟ : ช่วยสร้างกราฟและคำนวนตัวเลขทางสถิติ

ฟังก์ชันสำหรับกราฟ : ช่วยสร้างกราฟและคำนวนตัวเลขทางสถิติ

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์สำหรับกราฟมักจะมีฟังก์ชันและการคำนวณที่รองรับกับการสร้างกราฟและตัวเลขทางสถิติที่ต่อยอดมาจากฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การพล็อตจุดหรือแท่นข้อมูลกราฟ บางรุ่นหรือบางยี่ห้อจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ แสดงภาพสี และสามารถแสดงผลกราฟได้ทันที และในปัจจุบันมีบางรุ่นที่สามารถคำนวณและวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลได้โดยการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ อย่างสมาร์ทโฟนสแกน QR Code เพื่อดูผลลัพธ์และกราฟ เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้ที่ประกอบอาชีพเฉพาะทางเช่น วิศวกร สถาปนิก หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ฟังก์ชันสำหรับการเขียนโปรแกรม : ช่วยคิดเลขที่ซับซ้อนในการ Programming

ฟังก์ชันสำหรับการเขียนโปรแกรม : ช่วยคิดเลขที่ซับซ้อนในการ Programming

หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ประเภทนี้หรือไม่ค่อยพบเห็นในท้องตลาดมากนัก เนื่องจากฟังก์ชันการใช้งานมีลักษณะเฉพาะเจาะจง อย่างสายวิศวะคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการความละเอียดและซับซ้อน โดยส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมเชิงตรรกศาสตร์ที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าเครื่องคิดเลขทั่วไป ตัวเลขที่ใช้สามารถแปลงค่า ตำแหน่ง หรือไม่ใช้จุดทศนิยม เป็นต้น เหมาะกับสายงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมโดยเฉพาะค่ะ

เลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จากสายงาน

เลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จากสายงาน

ถึงแม้ว่าผู้ที่ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์อาจมีลักษณะงานคล้าย ๆ กัน แต่สาขาหรือสายงานที่ใช้ในความเป็นจริงนั้นอาจแตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้สูตรหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่ไม่เหมือนกัน เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่มักมีฟังก์ชันพื้นฐานประมาณ 240 ฟังก์ชัน ซึ่งเพียงพอสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ใช้งานทั่วไปไม่ซับซ้อน แต่ในบางสายงานอาจต้องใช้มากกว่านั้นและอาจต้องมีการแสดงผลกราฟร่วมด้วย โดยเราสามารถพิจารณาได้จากสายงานและเนื้อหาที่เราใช้จริง


นอกจากนี้ ยังมีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์สำหรับสายงานอื่นโดยเฉพาะ อย่างการเงินเพื่อนักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ที่มีฟังก์ชันเฉพาะสำหรับการคำนวณมูลค่า อัตราผล กระแสเงินสด เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องคิดเลขสำหรับโปรแกรมเมอร์ค่ะ

เลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จากการแสดงผลข้อมูล

เลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จากการแสดงผลข้อมูล
เราสามารถเลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ได้จากการแสดงผลข้อมูล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การแสดงผลแบบบรรทัดที่คล้ายกับเครื่องคิดเลขทั่วไป ใช้งานง่าย สะดวก เหมาะสำหรับการคำนวณหรือสมการพื้นฐานไม่ซับซ้อน แต่มีข้อสังเกตในเรื่องของการแสดงผลอย่างเศษส่วนหรือสูตรฟังก์ชันอื่น ๆ ที่มีความยาว

ส่วนอีกประเภทคือ การแสดงผลเสมือนจริงหรือกราฟิก บางรุ่นอาจมีหน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงแบบจุด (Dot Matrix) ที่มักมีขนาดหน้าจอใหญ่ กว้าง เหมาะกับการคำนวณที่มีเศษส่วนหรือสมการที่มีความยาว รวมไปถึงการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าเพื่อให้แสดงผลแบบบรรทัดได้อีกด้วย หลายคนอาจเรียกประเภทนี้ว่าการแสดงผลที่เหมือนกับในตำราหรือหนังสือเรียน ใช้งานง่าย แต่อาจใช้เวลาในการทำความเข้าใจและคุ้นเคยเล็กน้อยค่ะ

ตรวจสอบขนาด หน้าจอ และปุ่มกดของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบขนาด หน้าจอ และปุ่มกดของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

ข้อมูลทางกายภาพของตัวเครื่องหรือพูดง่าย ๆ ว่าขนาด น้ำหนัก รวมไปถึงวัสดุของตัวเครื่องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราควรพิจารณาโดยดูจากสถานที่ โอกาสในการใช้งานจริงเป็นหลัก หากเรามักพกพาเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์บ่อย ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงเรียน โรงเรียนสอนพิเศษ รวมไปถึงในโรงงาน ที่ต้องตรวจสอบและคำนวณไลน์หรือตัวเครื่องจักร อาจเลือกรุ่นที่มีน้ำหนักเบาพร้อมฝาปิด ฝาพับได้ 360 องศา หรือเคสที่รองรับการกระแทก แต่หากเน้นการใช้งานเฉพาะที่อย่างบนโต๊ะในออฟฟิศ ก็อาจเลือกเครื่องคิดเลขที่มีปุ่มหรือหน้าจอขนาดใหญ่ กดใช้งานสะดวก มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนค่ะ

ตรวจสอบแหล่งพลังงานที่ใช้ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบแหล่งพลังงานที่ใช้ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทำงานด้วยการใช้พลังงาน คือ แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย และระบบแสงอาทิตย์ เครื่องคิดเลขโดยทั่วไปที่เราพบเห็นโดยส่วนใหญ่มักใช้ระบบแสงอาทิตย์เพราะมีการใช้งานที่น้อยและไม่ซับซ้อน แต่หากเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แล้ว บางรุ่นอาจต้องแสดงผลข้อมูลในปริมาณมากและมีฟังก์ชันหลากหลาย บางรุ่นจึงรองรับทั้งถ่านไฟฉายและระบบแสงอาทิตย์ เราแนะนำให้เลือกซื้อรุ่นที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ เพราะหมดห่วงเรื่องการใช้งานหากพลังงานใดพลังงานหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ค่ะ

ตารางเปรียบเทียบเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

TOP 5 แนะนำเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ได้แก่ :

 • Casio รุ่น FX-991EX
 • Texas Instruments รุ่น TI-84 plus CE
 • Casio fx-991ES PLUS-2
 • Canon รุ่น F-789SGA
 • Sharp รุ่น EL 506W-BK

ตรวจสอบเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมได้จากตารางเปรียบเทียบด้านล่าง
รูปสินค้า
1
Casio เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น FX-991EX 1

Casio

2
Texas Instruments เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ กราฟ Graphing Calculator รุ่น TI-84 plus CE 1

Texas Instruments

3
Casio เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ fx-991ES PLUS-2 1

Casio

4
Canon เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น F-789SGA 1

Canon

5
Sharp เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น EL 506W-BK 1

Sharp

6
Texas Instruments เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น TI 36XPro 1

Texas Instruments

7
Casio เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น fx-9860GII SD 1

Casio

8
Elephant เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ Illumix รุ่น SC01-12D 1

Elephant

9
Texas Instruments เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น TI 30XS Multiview 1

Texas Instruments

10
Deli เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น DL-1710 1

Deli

ชื่อสินค้า

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น FX-991EX

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ กราฟ Graphing Calculator รุ่น TI-84 plus CE

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ fx-991ES PLUS-2

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น F-789SGA

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น EL 506W-BK

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น TI 36XPro

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น fx-9860GII SD

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ Illumix รุ่น SC01-12D

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น TI 30XS Multiview

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น DL-1710

คุณสมบัติ

ใช้ได้ตั้งแต่ม.ต้นไปจนถึงจบมหาวิทยาลัย มี QR Code แสดงกราฟ

แสดงผลกราฟได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมวิเคราะห์และเก็บข้อมูล

ตัวเลือกนักศึกษา มีฟังก์ชันฟิสิกส์ เคมี ใช้ได้ทั้งคณิตและวิศวะ

ความจำ 19 Memory มีฝาปิด ใช้งานง่าย คำนวณได้แม่นยำ

แสดงผลย้อนหลังได้ 142 ขั้นตอน เหมาะกับใช้สอบและเข้าเรียน

มีฟังก์ชันใช้งานที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ปรับเปลี่ยนเมนูง่าย

ต่อเข้าคอมด้วย USB แก้ได้สูงสุด 6 ตัวแปร เหมาะกับทุกสายงาน

สีเครื่องตัดกับสีปุ่มกด มองเห็นชัด รองรับทั้งแบตและแสงอาทิตย์

จอแสดงผล 4 บรรทัด ได้รับอนุญาตให้ใช้สอบเข้ามหาลัยหลายที่

ปุ่มกดง่าย หน้าจอใหญ่ เหมาะกับการใช้คำนวณที่ไม่ซับซ้อน

ราคาเริ่มต้น1,150 บาท5,800 บาท845 บาท546 บาท890 บาท1,190 บาท5,540 บาท499 บาท850 บาท225 บาท
ประเภทพื้นฐาน, กราฟ (QR Code)พื้นฐาน, กราฟพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน, กราฟพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน
จำนวนฟังก์ชัน552ไม่ระบุ417605469ไม่ระบุไม่ระบุ417เสมือนจริง240
การแสดงผลเสมือนจริงเสมือนจริง, กราฟเสมือนจริงเสมือนจริง2 บรรทัด4 บรรทัด (เสมือนจริง)8 บรรทัดเสมือนจริง4 บรรทัด2 บรรทัด
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่, แสงอาทิตย์แบตเตอรี่แบตเตอรี่, แสงอาทิตย์แบตเตอรี่, แสงอาทิตย์แบตเตอรี่, แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์แบตเตอรี่แบตเตอรี่, แสงอาทิตย์แบตเตอรี่, แสงอาทิตย์แบตเตอรี่
ขนาด7.7 x 16.5 cm11.5 x 21.5 cm16.15 × 7.7 × 1.11 cm17.1 x 8.6 x 1.7 cm7.96 x 15.45 x 1.32 cm17.19 x 24.79 x 2.79 cm2.13 x 8.75 x 18.0 cmไม่ระบุ24.77 x 16.99 x 3.18 cm8.8 x 16.5 x 2.3 cm
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การเงินคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
ลิงค์สินค้า

10 อันดับ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่นไหนดี ใช้ได้ทั้งเคมี ฟิสิกส์

ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ทั้งดูในเรื่องของจำนวนฟังก์ชัน ประเภท สายงานที่เราใช้ และลักษณะของเครื่องคิดเลข เรามาดูกันก่อนค่ะว่ามียี่ห้อไหนน่าสนใจบ้าง

1
ประเภทพื้นฐาน, กราฟ (QR Code)
จำนวนฟังก์ชัน552
การแสดงผลเสมือนจริง
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่, แสงอาทิตย์
ขนาด7.7 x 16.5 cm
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
2

Texas Instrumentsเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ กราฟ Graphing Calculator รุ่น TI-84 plus CE

5,800 บาท 〜

ประเภทพื้นฐาน, กราฟ
จำนวนฟังก์ชันไม่ระบุ
การแสดงผลเสมือนจริง, กราฟ
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด11.5 x 21.5 cm
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหาร
3
ประเภทพื้นฐาน
จำนวนฟังก์ชัน417
การแสดงผลเสมือนจริง
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่, แสงอาทิตย์
ขนาด16.15 × 7.7 × 1.11 cm
สายงานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์
4

Canonเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น F-789SGA

546 บาท 〜

ประเภทพื้นฐาน
จำนวนฟังก์ชัน605
การแสดงผลเสมือนจริง
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่, แสงอาทิตย์
ขนาด17.1 x 8.6 x 1.7 cm
สายงานคณิตศาสตร์
5
ประเภทพื้นฐาน
จำนวนฟังก์ชัน469
การแสดงผล2 บรรทัด
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่, แสงอาทิตย์
ขนาด7.96 x 15.45 x 1.32 cm
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
6

Texas Instrumentsเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น TI 36XPro

1,190 บาท 〜

ประเภทพื้นฐาน
จำนวนฟังก์ชันไม่ระบุ
การแสดงผล4 บรรทัด (เสมือนจริง)
แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด17.19 x 24.79 x 2.79 cm
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
7
ประเภทพื้นฐาน, กราฟ
จำนวนฟังก์ชันไม่ระบุ
การแสดงผล8 บรรทัด
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด2.13 x 8.75 x 18.0 cm
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
8

Elephantเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ Illumix รุ่น SC01-12D

499 บาท 〜

ประเภทพื้นฐาน
จำนวนฟังก์ชัน417
การแสดงผลเสมือนจริง
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่, แสงอาทิตย์
ขนาดไม่ระบุ
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
9

Texas Instrumentsเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น TI 30XS Multiview

850 บาท 〜

ประเภทพื้นฐาน
จำนวนฟังก์ชันเสมือนจริง
การแสดงผล4 บรรทัด
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่, แสงอาทิตย์
ขนาด24.77 x 16.99 x 3.18 cm
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
10
ประเภทพื้นฐาน
จำนวนฟังก์ชัน240
การแสดงผล2 บรรทัด
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด8.8 x 16.5 x 2.3 cm
สายงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

บทส่งท้าย

ถึงแม้หน้าตาของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ฟังก์ชันการใช้งานที่รองรับ รวมไปถึงฟีเจอร์นั้นแตกต่างกัน เราควรทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ สถานที่และโอกาสที่เราใช้ โดยอ้างอิงจากวิธีการเลือกเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่เราได้แนะนำไปข้างต้น นอกจากนี้ บางรุ่นอาจมีการรับประกันจากผู้ขายเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของตัวสินค้า เราสามารถนำการรับประกันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิจารณาเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ เครื่อง POS ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 สำหรับร้านอาหาร ร้านค้าปลีก คาเฟ่
  10 อันดับ เครื่อง POS ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 สำหรับร้านอาหาร ร้านค้าปลีก คาเฟ่
  การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังและการวิเคราะห์ยอดขายของร้าน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธุรกิจ หากคุณละเลยการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ขาดทุนได้เรื่อย ๆ ซึ่งในปัจจุบันระบบ POS หรือ Point of Sale จัดเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการหน้าร้านให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และนี่คือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องทำความรู้จักระบบ POS เพื่อเลือกสรรเครื่อง POS ที่เหมาะกับธุรกิจหรือกิจการของคุณและในวันนี้เราได้เตรียมวิธีการเลือกเครื่อง POS สำหรับกิจการแต่ละประเภท ทั้งร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และกิจการอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับจัดอันดับเครื่อง POS ทั้ง 10 อันดับที่มีฟังก์ชันและอุปกรณ์เสริมครบครันมาให้เป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจกันอีกด้วย
  อุปกรณ์สำนักงาน
 • 10 อันดับ วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ใช้งานระยะไกลได้ รวมรุ่นคุณภาพ
  10 อันดับ วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ใช้งานระยะไกลได้ รวมรุ่นคุณภาพ
  การติดต่อสื่อสารภายในพื้นที่ เช่น ป่า อาคารสำนักงาน หรือกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่ต้องติดต่อหากันตลอดเวลา เช่น กลุุ่มทัวร์ รปภ. ถ้าใช้มือถือติดต่อกันก็จะลำบาก เพราะทั้งเปลืองค่าใช้จ่ายและคุยพร้อมกันหลาย ๆ คนลำบาก ดังนั้น วิทยุสื่อสารจึงเป็นทางออกของปัญหาเหล่านี้ เพราะสามารถใช้ติดต่อภายในบริเวณอาคารหรือพื้นที่ที่กำหนดได้เป็นอย่างดี พกพาได้ง่าย จัดการลำดับการสื่อสารได้ง่าย อีกทั้งยังมีต้นทุนในการใช้งานต่ำ เพราะคลื่นวิทยุถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่ฟรี ไม่ต้องเสียค่าบริการ เพียงแค่ต้องมีใบอนุญาตจากภาครัฐก่อนเท่านั้นครับการเลือกวิทยุสื่อสารเพื่อการใช้งานภายในบ้านหรือสำหรับกลุ่มคนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานวิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กำลังส่งที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ผิดข้อบังคับ รวมถึงตัวเครื่องที่ควรมีใบรับรองจากหน่วยงานของรัฐ และสเปกต่าง ๆ ที่ควรรู้ ซึ่่งเรานั้นได้สรุปและรวบรวมข้อมูล พร้อมกับ 10 อันดับ วิทยุสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ
  อุปกรณ์สำนักงาน
 • 10 อันดับ เครื่องคิดเลข ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 รวมแบรนด์ดัง Casio, Olympia, Canon, Elephant Brand, Deli
  10 อันดับ เครื่องคิดเลข ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 รวมแบรนด์ดัง Casio, Olympia, Canon, Elephant Brand, Deli
  เรื่องของการคำนวณ เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่ในทุก ๆ วัน ในแทบทุกจะสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานของนักบัญชีที่ต้องใช้ความรวดเร็วควบคู่ไปกับความละเอียด เรียกได้ว่าถ้าผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างปัญหาใหญ่ได้เลยทีเดียว ดังนั้น การใช้งานเครื่องคิดเลขเป็นตัวช่วยในการคำนวณ จึงตอบโจทย์ในการป้องกันการผิดพลาดจากการคำนวณด้วยตนเองได้เป็นอย่างดีซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นครื่องคิดเลขที่มีฟังก์ชันและประสิทธิภาพโดดเด่นแตกต่างกันไปตามรูปแบบของผู้ผลิต ดังนั้น เราจึงไม่พลาดที่จะนำเอาเทคนิคและวิธีการเลือกเครื่องคิดเลขมาฝากทุกคนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เรายังได้รวบรวม 10 อันดับ เครื่องคิดเลข จากแบรนด์ยอดนิยมที่สามารถหาซื้อออนไลน์ได้ เช่น Casio, Olympia, Canon, Elephant Brand, Deli เป็นต้น ถ้าพร้อมแล้วมาชมไปพร้อมกันเลยค่ะ !
  อุปกรณ์สำนักงาน
 • 10 อันดับ เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ขนาดพกพา เชื่อมต่อ USB ได้
  10 อันดับ เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ขนาดพกพา เชื่อมต่อ USB ได้
  เครื่องอัดเสียง เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งต่อการทำงาน การเรียน และการสัมภาษณ์ เพราะเครื่องอัดเสียงนั้นจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการจดบันทึก และยังได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็มีเครื่องอัดเสียงมากมายหลายแบบให้เลือก ซึ่งแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันออกไป เช่น น้ำหนักเบา ระยะเวลาในการบันทึก หรือการส่งคลิปเสียงไปยังอุปกรณ์อื่น ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะส่งผลให้ราคาของเครื่องอัดเสียงแต่ละรุ่นต่างกันออกไปด้วยค่ะ ทั้งนี้ หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังมองหาเครื่องอัดเสียงคุณภาพดีที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของตนเองอยู่ละก็ วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับวิธีการเลือกเครื่องอัดเสียง พร้อมกับ 10 อันดับ เครื่องบันทึกเสียง ที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ เพื่อให้คุณใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อ แต่ละหัวข้อจะน่าสนใจแค่ไหน เราไปดูกันเลยค่ะ 
  อุปกรณ์สำนักงาน
 • 10 อันดับ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 รวมแบรนด์ดัง Ricoh, Epson, Brother
  10 อันดับ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 รวมแบรนด์ดัง Ricoh, Epson, Brother
  "เครื่องถ่ายเอกสาร" เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับออฟฟิศส่วนใหญ่ หรือแม้กระทั่งบางบ้านและออฟฟิศก็ยังเลือกใช้เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานในด้านเอกสารได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ การทำสำเนา การสแกนเอกสาร หรือแม้แต่การส่งแฟกซ์ ทั้งยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหญ่เลยทีเดียว ในการเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสักเครื่อง จึงจำเป็นต้องพิจารณาประโยชน์การใช้งานและความเหมาะสมในแต่ละออฟฟิศให้รอบคอบก่อนค่ะในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าเครื่องถ่ายเอกสารมีขนาดและรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ทั้งขนาดเล็กสำหรับตั้งโต๊ะ ไปจนถึงขนาดใหญ่สำหรับกระดาษ A3 ดังนั้น เพื่อให้คุณสามารถเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด วันนี้เราจึงได้รวบรวม 10 อันดับ เครื่องถ่ายเอกสารที่น่าสนใจ จากแบรนด์ดัง ทั้ง Ricoh, Canon, Brother, HP และ Epson พร้อมแนะนำวิธีการเลือกเครื่องถ่ายเอกสารให้ตอบโจทย์การใช้งานของตนเองมาฝากทุกคนกันค่ะ
  อุปกรณ์สำนักงาน
 • 10 อันดับ กาวแท่ง ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ติดแน่นทนนาน ใช้งานกับปืนกาวได้
  10 อันดับ กาวแท่ง ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ติดแน่นทนนาน ใช้งานกับปืนกาวได้
  กาว คือวัสดุติดประสานที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่อดีตมีการใช้แป้งมันที่มีลักษณะเหนียวข้นมาทำเป็นกาวเพื่อใช้ติดกระดาษหรืองานไม้ และต่อมาเมื่ออุปกรณ์มีมากมายหลายชนิดมากขึ้น ทำให้วัสดุและกระบวนการในการผลิตกาวพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตรงกับการใช้งานที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจง ดังที่เราจะเห็นได้ว่ากาวอยู่ในอุปกรณ์รอบตัวเราเต็มไปหมด เช่น โทรศัพท์มือถือ หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและงานประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในชนิดของกาวที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในหลายแวดวงการทำงานคือ กาวแท่งเราจะพบการใช้งานกาวแท่งได้ในทุกสายงาน ไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศ ร้านค้า สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมและช่างแขนงต่างๆ ซึ่งความหมายของกาวแท่งสำหรับแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันโดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศและช่าง นั่นก็เพราะว่ากาวแท่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือกาวแท่งสำหรับใช้กับปืนกาวหรือเรียกว่ากาวแท่งร้อน และกาวแท่งที่ใช้ในออฟฟิศสำหรับติดกระดาษหรืออุปกรณ์สำนักงาน ในบทความนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของกาวแท่งทั้ง 2 ชนิดและวิธีการเลือกซื้อกาวแท่งอย่างไรให้เหมาะสมกับงานและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับผลิตภัณฑ์กาวแท่งทั้ง 2 แบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปเลือกซื้อเลือกใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยค่ะ
  อุปกรณ์สำนักงาน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่