• 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 1
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 2
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 3
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 4
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 5

10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020

แม้ในปัจจุบันจะมีการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่มากมายของหลายสถาบันหลายมาตรฐาน แต่เมื่อพูดถึงการสอบในระดับสากลที่ใช้สำหรับการเรียนต่อ หรือการสมัครงานในสาขาต่าง ๆ แล้วล่ะก็ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า "การสอบ TOEIC" มักจะถูกเลือกเป็นเกณฑ์ตัดสินทักษะความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเกือบทุกองค์กร ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับการสอบ TOEIC กันว่าเป็นการสอบแบบใดและมีเกณฑ์ในการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างไร นอกจากนี้ เรายังมีวิธีการเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบ TOEIC รวมไปถึงจัด 10 อันดับของหนังสือที่ได้รับความนิยมใช้เตรียมตัวสอบกันมาให้คุณผู้อ่านที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ได้พิจารณาอีกด้วยครับ


อย่างไรก็ตาม หนังสือเตรียมสอบ TOEIC เองก็มีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเตรียมสอบที่เน้นเฉพาะข้อสอบด้านการอ่าน (Reading Test), หนังสือที่เน้นเฉพาะข้อสอบด้านการฟัง (Listening Test), หนังสือที่เน้นเฉพาะคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย (Vocabulary) และอื่น ๆ อีกมากมาย หากใครที่กำลังสับสนว่าควรจะซื้อหนังสือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนดี บทความนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ !

 • แก้ไขล่าสุด: 21-07-2020
 • 33,595 จำนวนผู้อ่าน
สารบัญ

วิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบ TOEIC

ก่อนที่เราจะไปดูอันดับของหนังสือเตรียมสอบ TOEIC อันดับแรก เราจะพาคุณผู้อ่านที่ไม่เคยสอบมาก่อน ได้ไปทำความรู้จักกับการสอบ TOEIC และวิธีการเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบ TOEIC ที่เหมาะสำหรับคุณกันนะครับ 

เลือกหนังสือที่อธิบายรายละเอียดของการสอบ

สำหรับคนที่ยังไม่เคยสอบ TOEIC มาก่อน หรือยังไม่รู้รายละเอียดของการสอบมากนัก สิ่งแรกที่จำเป็นต้องรู้ก็คือ รายละเอียดต่าง ๆ ของการสอบ เช่น จำนวนข้อสอบ, รูปแบบการสอบ, เวลาที่ใช้ในการสอบ, คะแนน รวมไปถึงทักษะที่ข้อสอบจะวัดจากผู้สอบ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกในการเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบ TOEIC คือ การเลือกหนังสือที่อธิบายรายละเอียดของการสอบได้อย่างครบถ้วนนั่นเองครับ

เลือกหนังสือที่อธิบายส่วนย่อยของการสอบทั้ง 7 ส่วน

ในการสอบ TOEIC นั้น จะแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ซึ่งวัดจากทักษะของผู้ที่ทำการทดสอบ ส่วนแรกคือ การทดสอบทักษะการฟัง (Listening Comprehension) จำนวน 100 ข้อ และอีกส่วนหนึ่งคือ การทดสอบทักษะการอ่าน (Reading Comprehension) อีก 100 ข้อ โดยทั้งสองส่วนนี้จะเป็นข้อสอบปรนัย ซึ่งมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 990 คะแนน และให้เวลาในการทำทั้งหมด 120 นาทีครับ


และในการทดสอบทักษะการฟัง จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีก 4 ส่วน คือ “ส่วน Photograph” ที่ผู้สอบต้องตอบคำถามจากเสียงที่ได้ยินให้สัมพันธ์กันรูปที่ให้มา “ส่วน Question-Response” ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยฟังโจทย์จากเสียงที่ได้ยินเท่านั้น “ส่วน Conversation” ที่ผู้สอบต้องฟังบทสนทนาทั้งหมด 10 บทสนทนา แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง และส่วนสุดท้ายคือ “ส่วน Short Talk” ที่ผู้สอบต้องตอบคำถามจากเสียงบรรยายให้ถูกต้องครับ โดยทั้ง 4 ส่วนย่อยเหล่านี้ ผู้สอบจะมีเวลาในการทำเพียงแค่ 45 นาทีเท่านั้น ซึ่งถือว่าต้องใช้ความรวดเร็ว และความแม่นยำสูงมาก หากขาดสมาธิเพียงครู่เดียว ก็อาจเสียคะแนนไปได้ง่าย ๆ เลยครับ


นอกจากนี้ การทดสอบทักษะการอ่าน ก็จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน คือ “ส่วน Incomplete Sentences” ที่ผู้สอบต้องเลือกเติมประโยคให้สมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ความแม่นยำในเรื่องหลักไวยากรณ์สูงมากครับ “ส่วน Text Completion” ผู้สอบต้องเลือกคำตอบเพื่อให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ และส่วนสุดท้ายก็คือ “ส่วน Reading Comprehension” ที่ต้องอ่านบทความ และเลือกตอบคำถามให้ถูกต้องนั่นเองครับ โดยทั้ง 3 ส่วนย่อยเหล่านี้ จะมีเวลาในการทำทั้งหมด 75 นาที ซึ่งถือว่าหากไม่แม่นยำในหลักไวยากรณ์และไม่ได้ฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ ก็อาจจะทำไม่ทันได้ครับ

เลือกหนังสือที่มีข้อสอบให้ทดลองทำ

เลือกหนังสือที่มีข้อสอบให้ทดลองทำ

แน่นอนครับว่า การได้ทดลองทำข้อสอบจริง ๆ จะทำให้เราทราบรายละเอียดของการทดสอบ TOEIC ได้ดีที่สุด ดังนั้น หนังสือเตรียมสอบบางเล่มจึงมีส่วนข้อสอบให้คุณได้ทดลองทำข้อสอบ TOEIC ในปีก่อน ๆ หรือเป็นตัวอย่างข้อสอบที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยผู้เขียนหนังสือเล่มนั้น ซึ่งก็จะมีเฉลยที่มีคำอธิบายว่าทำไมจึงตอบตัวเลือกนั้น ๆ ด้วย หนังสือเตรียมสอบ TOEIC ที่ดีจะมีข้อสอบให้ทดลองทำ 200 ข้อ และแบ่งเป็นส่วนย่อยต่าง ๆ เสมือนได้สอบจริง แต่ในบางเล่มอาจมีข้อสอบมากกว่านั้น และเน้นจำนวนข้อสอบในส่วนย่อยต่าง ๆ ให้เยอะ ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดลองทำโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากขึ้นครับ


ในหนังสือเตรียมสอบบางเล่ม จะมีกระดาษคำตอบที่เหมือนกับการสอบ TOEIC จริง ๆ มาให้คุณได้ทดลองใช้ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และให้ผู้ที่ไม่เคยสอบมาก่อนได้ทราบถึงวิธีการสอบจริง ๆ ครับ หรือหากหนังสือเล่มใดไม่มีกระดาษคำตอบที่เหมือนการสอบจริงแนบมาให้ คุณก็สามารถดาวน์โหลดกระดาษคำตอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันครับ

เลือกหนังสือที่ทำให้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ

ในการสอบ TOEIC นั้น จำเป็นต้องใช้ไหวพริบ, ความเร็ว, ความแม่นยำ และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษเพื่อตอบคำถามทั้ง 200 ข้อในเวลาจำกัด ดังนั้น การมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แน่น จะทำให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างลื่นไหล และตอบคำถามได้อย่างถูกต้องครับ ซึ่งการเลือกหนังสือเตรียมสอบที่มีการอธิบายถึงเรื่องหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือคำศัพท์ต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบของคุณผู้อ่านได้เป็นอย่างดีครับ

เลือกหนังสือที่อธิบายหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือแนะนำคำศัพท์เฉพาะ

เลือกหนังสือที่อธิบายหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือแนะนำคำศัพท์เฉพาะ

เนื่องจากการสอบ TOEIC นั้นถูกใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หรือเข้าทำงานในบางสาขา จึงมีคนจำนวนมากที่เลือกที่จะไปสอบ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้พัฒนาภาษาอังกฤษหรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานานแล้ว ส่งผลให้การทำข้อสอบเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้เลือกหนังสือที่มีการอธิบายเรื่องหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในส่วนต่าง ๆ ของข้อสอบ รวมไปถึงการนำหลักไวยากรณ์นั้นไปใช้ในการทำข้อสอบครับ


หนังสือเตรียมสอบ TOEIC บางเล่ม จะมีเนื้อหาเจาะจงไปที่คำศัพท์ที่มักออกสอบโดยเฉพาะ หรือรวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนสอบ รวมไปถึงยังมีหนังสือที่เน้นไปที่หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และเทคนิคในการนำไปใช้ในการสอบ TOEIC ซึ่งหากคุณผู้อ่านอยากเพิ่มทักษะในส่วนนี้โดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้เลือกหนังสือเตรียมสอบที่เฉพาะทางดังกล่าวนี้เลยครับ

เลือกหนังสือที่มีการแนบส่วนเสริมมาให้

เลือกหนังสือที่มีการแนบส่วนเสริมมาให้

หนังสือเตรียมสอบ TOEIC ส่วนใหญ่ มักจะมีการแนบส่วนเสริมไว้ให้ผู้อ่านได้ฝึกฝน หรือทำความเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ซึ่งส่วนเสริมดังกล่าวนี้ มักจะเป็นแผ่นซีดีเสียงที่รวบรวมประโยค บทสนทนา หรือแม้แต่คำศัพท์ในสำเนียงต่าง ๆ อย่างสำเนียง British หรือสำเนียง Canadian เป็นต้น หรือในหนังสือเตรียมสอบบางเล่ม ก็จะมีการแนบที่อยู่ของเว็บไซต์ไว้ในส่วนเสริมของหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านได้ไปดาวน์โหลดข้อมูลมาฝึกฝนเพิ่มเติมครับ


นอกจากนี้ หนังสือเตรียมสอบบางเล่มยังมีการรวบรวมคำศัพท์ยาก ๆ ภายในเล่มไว้ในส่วนเสริม หรืออาจมีเทคนิคในการทำข้อสอบในส่วนต่าง ๆ อีกด้วยครับ หากคุณผู้อ่านอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบให้ดียิ่งขึ้น อย่าพลาดที่จะทำการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนเสริมของหนังสือเตรียมสอบนะครับ

เลือกหนังสือที่มีเทคนิคในการทำข้อสอบ

เลือกหนังสือที่มีเทคนิคในการทำข้อสอบ

หากคุณตั้งเป้าหมายที่จะทำคะแนนในการสอบ TOEIC ให้ได้สูง ๆ ควรเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบที่มีการอธิบายว่า ส่วนต่าง ๆ ของข้อสอบ มีกระบวนการคิดให้ได้คำตอบที่ถูกต้องอย่างไร ตัวเลือกของแต่ละคำถามนั้นถูกหรือผิดอย่างไร เพื่อให้คุณได้เกิดการคิดและวิเคราะห์ตามได้ รวมไปถึงเพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อตอบคำถามข้อสอบที่มีหลักการคิดที่คล้ายกันได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับ


นอกจากนี้ หนังสือเตรียมสอบบางเล่มจะมีเคล็ดลับที่ช่วยย่นระยะเวลาในการทำข้อสอบได้ เช่น เมื่อคุณเห็นรูปประโยคแบบหนึ่ง ก็จะสามารถตัดตัวเลือกที่ผิดหรือเป็นไปได้น้อยที่สุดออกไปได้ ทำให้สามารถเลือกหาตัวเลือกที่ถูกต้องได้รวดเร็วขึ้นครับ

10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนดี ที่สามารถซื้อออนไลน์ได้

ตอนนี้หลายคนคงทราบถึงวิธีการเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบ TOEIC กันไปไม่มากก็น้อยแล้ว ต่อไปเราจะมาแนะนำ 10 อันดับ ของหนังสือเตรียมสอบ TOEIC ที่น่าสนใจมาให้คุณเลือกซื้อกัน พร้อมแล้วเราไปดูเลยครับ !

10
ปีที่วางจำหน่าย2019
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบX
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (แนะนำคำศัพท์)
มีส่วนเสริมX
มีเทคนิคการทำข้อสอบX
9
ปีที่วางจำหน่าย2020
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบ
มีข้อสอบให้ทดลองทำX
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)
มีส่วนเสริมX
มีเทคนิคการทำข้อสอบ
8

อาจารย์ทีวี จูเนียร์ (สุรชัย รอดงาม)TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!

229 บาท 〜

ปีที่วางจำหน่าย2018
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบX
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)
มีส่วนเสริมX
มีเทคนิคการทำข้อสอบ
7

ธนภัทร ภวชโลทรTOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : Super Turbo

269 บาท 〜

ปีที่วางจำหน่าย2017
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบX
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)
มีส่วนเสริมX
มีเทคนิคการทำข้อสอบ
6

BarronBarron’s Essential Words for the TOEIC 6th Edition

640 บาท 〜

ปีที่วางจำหน่าย2017
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบX
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (แนะนำคำศัพท์)
มีส่วนเสริม✓ (Voice CD)
มีเทคนิคการทำข้อสอบ
5
ปีที่วางจำหน่าย2019
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบ
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (แนะนำคำศัพท์)
มีส่วนเสริมX
มีเทคนิคการทำข้อสอบ
4
ปีที่วางจำหน่าย2018
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบX
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)
มีส่วนเสริม✓ (Voice CD)
มีเทคนิคการทำข้อสอบ
3
ปีที่วางจำหน่าย2018
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบ
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (แนะนำคำศัพท์)
มีส่วนเสริม✓ (Voice CD)
มีเทคนิคการทำข้อสอบX
2
ปีที่วางจำหน่าย2019
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบ
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)
มีส่วนเสริม✓ (Voice Application)
มีเทคนิคการทำข้อสอบ
1
ปีที่วางจำหน่าย2019
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบ
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)
มีส่วนเสริม✓ (Audio QR Code)
มีเทคนิคการทำข้อสอบ

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า

รูปสินค้า
1
เพ็ญใจ สินเสมอสุข TOEIC Complete Guide Book 1

เพ็ญใจ สินเสมอสุข

2
ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล เตรียมสอบ TOEIC Listening & Reading Test 1

ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล

3
อี กี แทก, ซน แท อิก ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC 1

อี กี แทก, ซน แท อิก

4
Barron Barron's TOEIC Practice Exams 4th Edition 1

Barron

5
IDC Premier รวมศัพท์ที่มักออกสอบ TOEIC 4000 คำ + แนวข้อสอบ Vocab Test 1

IDC Premier

6
Barron Barron’s Essential Words for the TOEIC 6th Edition 1

Barron

7
ธนภัทร ภวชโลทร TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : Super Turbo 1

ธนภัทร ภวชโลทร

8
อาจารย์ทีวี จูเนียร์ (สุรชัย รอดงาม) TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ! 1

อาจารย์ทีวี จูเนียร์ (สุรชัย รอดงาม)

9
พี่จุฬา Mini Guide to TOEIC TEST 1

พี่จุฬา

10
ดนัย วงษา ผ่านฉลุย ตะลุยศัพท์ TOEIC 1

ดนัย วงษา

ชื่อสินค้า

TOEIC Complete Guide Book

เตรียมสอบ TOEIC Listening & Reading Test

ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC

Barron's TOEIC Practice Exams 4th Edition

รวมศัพท์ที่มักออกสอบ TOEIC 4000 คำ + แนวข้อสอบ Vocab Test

Barron’s Essential Words for the TOEIC 6th Edition

TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : Super Turbo

TOEIC ปัง! Grammar เป๊ะ!

Mini Guide to TOEIC TEST

ผ่านฉลุย ตะลุยศัพท์ TOEIC

คุณสมบัติ

หนังสือพิชิตข้อสอบ TOEIC แบบครบถ้วน จบในเล่มเดียว

ที่สุดของหนังสือเตรียมสอบ TOEIC เนื้อหาแน่น แบบฝึกหัดครบ

รวบรวมโจทย์ข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ พร้อมซีดีสำหรับเปิดฟังคำถาม

เพิ่มคะแนนของคุณด้วยตัวอย่างข้อสอบแบบจุใจกว่า 1,200 ข้อ

อัดแน่นด้วยคำศัพท์ 4,000 คำ เพิ่มคะแนนจากข้อสอบจริง

สุดยอดหนังสือคำศัพท์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC ที่ทุกคนควรมี

เผยสุดยอดเคล็ดลับ ตอบได้อย่างรวดเร็ว คะแนนเต็มได้ไม่ยาก

เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ตั้งแต่พื้นฐาน เข้าใจง่าย อ่านเพลิน

แม่นไวยากรณ์ รวมเทคนิคสำคัญในการสอบ จากผู้สอบตัวจริง

รวมคำศัพท์กว่า 1,200 คำ ครอบคลุมทุกเนื้อหาของข้อสอบ

ราคาเริ่มต้น350 บาท240 บาท450 บาท1,160 บาท240 บาท640 บาท269 บาท229 บาท190 บาท295 บาท
ปีที่วางจำหน่าย2019201920182018201920172017201820202019
อธิบายส่วนย่อยของข้อสอบXXXXX
มีข้อสอบให้ทดลองทำ✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)X✓ (พร้อมเฉลยละเอียด)
อธิบายหลักไวยากรณ์ หรือแนะนำคำศัพท์✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)✓ (แนะนำคำศัพท์)✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)✓ (แนะนำคำศัพท์)✓ (แนะนำคำศัพท์)✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)✓ (อธิบายหลักไวยากรณ์)✓ (แนะนำคำศัพท์)
มีส่วนเสริม✓ (Audio QR Code)✓ (Voice Application)✓ (Voice CD)✓ (Voice CD)X✓ (Voice CD)XXXX
มีเทคนิคการทำข้อสอบXX
ลิงค์สินค้า

บทส่งท้าย

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC ที่เราได้รวบรวมมาให้ในวันนี้ มีเล่มไหนที่คุณรู้สึกสนใจแล้วหรือยังครับ หวังว่าคุณผู้อ่านคงจะสามารถเลือกหนังสือเตรียมสอบที่เหมาะกับตนเอง และแนะนำไปยังเพื่อน ๆ ของคุณได้นะครับ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบดี ๆ ก็คือ การฝึกฝนทำข้อสอบบ่อย ๆ และหมั่นพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ เพราะจะทำให้คุณเคยชินกับลักษณะของข้อสอบ และมีโอกาสที่จะทำข้อสอบได้ถูกต้องขึ้น รวดเร็วขึ้น จนได้คะแนนสูง ๆ มาอย่างใจหวังแน่นอน สุดท้ายนี้ขอให้คุณพกความมั่นใจเข้าไว้และขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 อันดับ นวนิยายจีน เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ นวนิยายจีน เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  เชื่อว่าหนึ่งในประเภทหนังสือยอดนิยมในดวงใจของนักอ่านหลาย ๆ คนคงต้องมี 'นวนิยายจีน' รวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน ด้วยจุดเด่นของนวนิยายจีนที่มีเนื้อหาเข้มข้น มีแนวเรื่องที่หลากหลาย รวมไปถึงสำนวนภาษาที่มีเอกลักษณ์ จนหลาย ๆ คนหลงใหลและยกให้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของนวนิยายจีน ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้หนังสือประเภทนี้ถูกตีพิมพ์ออกมาอย่างหลากหลายชนิดในแบบที่ว่าเยอะเสียจนคนที่อยากจะเริ่มมาอ่านนวนิยายจีนไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากเรื่องไหนดี?ดังนั้นในครั้งนี้ เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกนวนิยายจีนให้เหมาะสมกับรสนิยมการอ่านของแต่ละคน รวมไปถึงจัด 10 อันดับ นวนิยายจีนที่น่าสนใจ มาให้นักอ่านทุกคนได้ลองเลือกกันดูครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวย้อนยุค แนวรัก หรือแนวแฟนตาซีก็มีรวมอยู่ด้วยเช่นกัน ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ !
  หนังสือ
  30,577 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ บันเทิงคดี (Fiction) เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ บันเทิงคดี (Fiction) เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  การอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างอย่างหนึ่งที่นอกจากจะช่วยให้คุณได้เปิดรับความรู้หรือแนวคิดใหม่ ๆ แล้ว ในบางครั้งก็ยังถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คุณสามารถผ่อนคลายตัวเองจากความเครียดจากสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากวรรณคดี ชีวประวัติ หรือหนังสือประวัติศาสตร์ความรู้ทั่วไปแล้ว หนึ่งในประเภทหนังสือที่ผู้คนมักจะหยิบมาอ่านในยามว่างก็คือ บันเทิงคดี หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Fiction นั่นเองหนังสือประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ก็มีให้เลือกอ่านกันมากมายหลากหลายเรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องก็มีความแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของรูปแบบงานเขียน ลักษณะของเนื้อเรื่องและภาษาสำนวนต้นฉบับ ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อรสนิยมในการอ่านหนังสือของผู้อ่านในแต่ละคน วันนี้เราจึงจะนำทั้งข้อมูลเกี่ยวกับบันเทิงคดี วิธีการเลือกซื้อบันเทิงคดีให้เหมาะกับการอ่าน รวมไปถึง 10 อันดับ หนังสือบันเทิงคดี ที่ได้รับการแนะนำมาจากผู้อ่านทั้งหลาย เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อหนังสือแนวนี้อ่านได้และได้รับความเพลิดเพลินมากที่สุด
  หนังสือ
  7,237 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือนิทานสำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ขวบ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เสริมความรู้ ฝึกพัฒนาการ เนื้อหาสนุกถูกใจเด็ก ๆ
  10 อันดับ หนังสือนิทานสำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ขวบ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เสริมความรู้ ฝึกพัฒนาการ เนื้อหาสนุกถูกใจเด็ก ๆ
  คุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ คนคงจะให้ความสำคัญกับพัฒนาการของลูกน้อยกันเป็นอย่างมากใช่ไหมครับ สำหรับเด็กในวัย 2 - 3 ขวบนั้น เป็นวัยที่จะมีการต่อยอดพัฒนาการทางด้านภาษาและสังคม และเด็กจะเริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับการขบคิดแก้ไขปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าสู่วัยเรียนต่อไป และทราบไหมครับว่า 'การอ่านหนังสือนิทาน' ให้ลูกฟัง ก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเหล่านี้ได้อย่างมาก ทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกด้วยในปัจจุบันมีหนังสือนิทานสำหรับเด็กวางจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะสับสนและไม่แน่ใจว่าเล่มไหนจะเหมาะกับลูก ๆ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกหนังสือนิทานสำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ขวบ พร้อมกับ 10 อันดับหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ และยังมีเนื้อหาสนุกเพลิดเพลินช่วยสร้างความสุขให้กับครอบครัวด้วยครับ รับรองว่าจะต้องถูกใจกันทั้งครอบครัวแน่นอน !
  หนังสือ
  1,640 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือพัฒนาตนเอง เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เสริมด้านความคิด อารมณ์ การใช้ชีวิต ตอบโจทย์ทั้งการเรียนและการทำงาน
  10 อันดับ หนังสือพัฒนาตนเอง เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เสริมด้านความคิด อารมณ์ การใช้ชีวิต ตอบโจทย์ทั้งการเรียนและการทำงาน
  คนเก่งคือคนที่ไม่คิดจะหยุดพัฒนาตัวเอง โดยทางเลือกในการพัฒนาตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นพัฒนาด้านทักษะหรือพัฒนาด้านจิตใจนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายทางเลือก หลายกิจกรรม แต่ทางเลือกที่จัดว่าง่ายมากที่สุดที่คุณสามารถทำได้โดยทันทีนั้นก็คือ การอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง นั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหนังสือพัฒนาตนเองนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายหมวดให้เลือกอ่าน นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังช่วยเพิ่มพูนความคิดดี ๆ ให้กับตัวคุณเองอีกด้วยหนังสือพัฒนาตนเองในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกอ่านกันมากมายกันเลยค่ะ มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือการทำงาน รวมไปถึงหนังสือพัฒนาตัวเองที่เน้นในการพัฒนาคุณภาพความคิดและจิตใจ จึงมีความจำเป็นที่คุณจะต้องเข้าใจลักษณะของหนังสือพัฒนาตนเองในแต่ละประเภทก่อน เพื่อที่คุณจะได้เลือกซื้อหนังสือพัฒนาตนเองมาอ่านได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการมากขึ้น วันนี้เราจึงจะนำทั้งวิธีการเลือกซื้อและ 10 อันดับ หนังสือพัฒนาตนเอง ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน เพื่อให้คุณได้เป็นไอเดียในการเลือกซื้ออีกด้วย
  หนังสือ
  4,082 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมเทคนิคคิดคำนวณ สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ช่วยเก็งแนวข้อสอบ
  10 อันดับ หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมเทคนิคคิดคำนวณ สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ช่วยเก็งแนวข้อสอบ
  คณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาหลักที่ยังคงมีความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น นอกจากจะคิดเป็นเกรดการเรียนหลักเพื่อวัดผลความรู้ความสามารถแล้ว ยังเป็นวิชาหลักที่ใช้ในการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายตามโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ อีกด้วย การเรียนคณิตศาสตร์ตามแบบเรียนจากโรงเรียนบางครั้งอาจจะไม่เพียงพอ จึงทำให้หลายคนต้องหันมาเพิ่มเติมทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำแบบทดสอบผ่านหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่มอื่น ซึ่งหากน้อง ๆ ได้หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ต้นที่ดีสักเล่มมาใช้ควบคู่กันไปแล้วก็ย่อมช่วยให้ทุกคนสามารถเก่งคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากอย่างไรก็ตาม หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ต้น นั้นมีให้เลือกใช้งานกันมากมายหลายเล่ม ซึ่งแต่ละเล่มก็จะมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบของหนังสือ อีกทั้งเนื้อหาด้านในก็ยังไม่เหมือนกันเพราะจุดประสงค์ของหนังสือแต่ละเล่มนั้นเลือกที่จะเพิ่มความรู้ในสิ่งที่ต่างกัน ดังนั้นบทความในวันนี้จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจวิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ต้น ได้ดียิ่งขึ้น และทางทีมงานยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ต้น ที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนคณิตของน้อง ๆ มาฝากกันอีกด้วย
  หนังสือ
  4,021 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  วิชาเคมีนับว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนสายวิทย์หรือมีจุดประสงค์ที่จะสอบเข้าคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงแพทยศาสตร์ วิชาเคมีนั้นจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีควบคู่ไปกับความแม่นยำในการท่องจำสูตรและชื่อสารประกอบต่าง ๆ ดังนั้นการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้หลายคนต้องอาศัยหนังสือเคมี ม.ปลายเพื่อช่วยกระชับเนื้อหา เน้นย้ำส่วนที่สำคัญและรวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนทุกคนสามารถพิชิตโจทย์ปัญหาเคมีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแต่หนังสือเคมีสำหรับม.ปลายก็มีให้เลือกอ่านกันมากมายหลายเล่ม บางเล่มอาจจะเน้นเนื้อหาเป็นหลัก ในขณะที่บางเล่มจะเน้นโจทย์ปัญหาเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบทั้งในโรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ควรจะเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะกับจุดประสงค์ในการใช้งาน วันนี้ทางทีมงานของเราจะนำทั้งวิธีการเลือกหนังสือเคมี ม.ปลาย และยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย ที่ได้รับความนิยมจากเด็กมัธยมปลายมาให้ลองเก็บไว้เป็นไอเดียในการเลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะ
  หนังสือ
  14,226 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือทำขนม เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เมนูหลากหลาย พร้อมสูตรเบเกอรี่ ทำง่าย สำหรับมือใหม่
  10 อันดับ หนังสือทำขนม เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เมนูหลากหลาย พร้อมสูตรเบเกอรี่ ทำง่าย สำหรับมือใหม่
  ปัจจุบัน การทำขนมถือเป็นทักษะที่ไม่ว่าใคร ๆ ก็อยากจะฝึกฝน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เช่น อยากทำขนมเพื่อรับประทานเองในยามว่าง เพื่อแบ่งปันเพื่อน ๆ หรือเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวเอง การทำขนมในรูปแบบโฮมเมดหรือทำขนมด้วยตนเองจึงกลายเป็นที่นิยมขึ้นมา แต่การจะทำขนมสักชนิดนั้นก็จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีเสียก่อน ซึ่งการลงเรียนคอร์สแพง ๆ อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคน หนังสือทำขนมที่มีสูตรสำเร็จรูปจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยราคาที่เป็นมิตรและสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านนั่นเองทั้งนี้ หนังสือทำขนมในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นขนมไทย เบเกอรี่ หรือขนมเพื่อสุขภาพ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำหนังสือทำขนม 10 เล่ม พร้อมวิธีการเลือกหนังสือทำขนมเบื้องต้น เพื่อช่วยให้คุณเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ครับ !
  หนังสือ
  1,231 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือการตลาด เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมความรู้ทางธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด เน้นสร้างกำไร
  10 อันดับ หนังสือการตลาด เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมความรู้ทางธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด เน้นสร้างกำไร
  การตลาดถือเป็นแขนขาที่มีความสำคัญในการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้า ถึงแม้ว่าการตลาดเป็นภาควิชาหนึ่งที่สามารถหาศึกษาได้ในระดับมหาวิทยาลัย แต่เชื่อว่ามีผู้ประกอบธุรกิจหลายคนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการตลาดโดยตรงจากช่องทางนั้น จึงทำให้ต้องลองผิดลองถูกอยู่บ่อยครั้ง หนทางหนึ่งที่จะช่วยคุณเปิดมุมมองทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมก็หนีไม่พ้นการหาความรู้จากหนังสือการตลาด ซึ่งมีให้เลือกอ่านมากมายหลายเล่มและแต่ละเล่มนั้นก็เขียนโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงเนื่องจากหนังสือการตลาดมีอยู่มากมาย และแต่ละเล่มก็จะมีเนื้อหานำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการตลาดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น วันนี้ทางทีมงานมายเบสท์จะนำข้อมูลวิธีการเลือกหนังสือการตลาด พร้อมทั้งแนะนำ 10 อันดับ หนังสือการตลาดที่น่าสนใจ มาเป็นตัวเลือกให้ทุกคนได้นำเอาไปพิจารณากันอีกด้วยค่ะ
  หนังสือ
  792 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือกฎหมาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมความรู้เบื้องต้น จนถึงระดับมืออาชีพ
  10 อันดับ หนังสือกฎหมาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมความรู้เบื้องต้น จนถึงระดับมืออาชีพ
  สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนคณะนิติศาสตร์ รวมถึงบรรดาทนายและนักกฎหมายแล้ว หนังสือกฎหมายถือเป็นหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่ควรมีติดบ้านไว้เลยครับ เพราะกฎหมายนั้นมีอยู่หลากหลายหมวด หลากหลายมาตรา หากเราต้องการเป็นนักกฎหมายที่ดี ก็ควรที่จะหมั่นทบทวนและเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา หรือหากต้องการไปสอบเฉพาะทาง เช่น ผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือเนติบัณฑิต การอ่านหนังสือกฎหมายก็จะช่วยเพิ่มเติมความรู้และสร้างความมั่นใจให้กับการเตรียมตัวสอบของคุณได้ด้วยเช่นกันและนอกจากนักกฎหมายแล้ว ประชาชนคนทั่วไปอย่างเราก็ควรจะมีหนังสือกฎหมายติดบ้านไว้สักเล่ม เพราะหากรู้กฎหมาย เราก็จะทราบถึงสิทธิและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะทำให้เราไม่เสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเมื่อเกิดคดีความ เรียกได้ว่ามีประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียว ดังนั้นในครั้งนี้ เราจะมาแบ่งปันวิธีการเลือกหนังสือกฎหมาย และแนะนำ 10 หนังสือกฎหมายดี ๆ ที่หลายคนในแวดวงกฎหมายนิยมอ่านกัน ส่วนจะมีเล่มไหนบ้างนั้น เราไปรับชมพร้อม ๆ กันเลยครับ
  หนังสือ
  4,212 จำนวนผู้อ่าน
 • 20 อันดับ นิยายแปลจีน แนะนำ เรื่องไหนน่าอ่าน ฉบับล่าสุดปี 2021 เนื้อเรื่องสุดประทับใจ สนุกครบรส เต็มอิ่มทุกแนว
  20 อันดับ นิยายแปลจีน แนะนำ เรื่องไหนน่าอ่าน ฉบับล่าสุดปี 2021 เนื้อเรื่องสุดประทับใจ สนุกครบรส เต็มอิ่มทุกแนว
  ถ้าพูดถึงประเภทของนิยายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงเวลานี้ย่อมหนีไม่พ้นนิยายแปลจีนนั่นเองค่ะ โดยสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในบ้านเราก็ได้หยิบนิยายจีนมาเผยแพร่ในประเทศไทยหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนตาซี แนวรักโรแมนติก แนวย้อนยุค รวมถึงที่มาแรงอย่างมากในช่วงนี้ก็คือแนว E-Sport ซึ่งนิยายแปลจีนแต่ละแนวก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น แนวแฟนตาซีจะเน้นเรื่องราวเหนือธรรมชาติ มอบโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการให้แก่ผู้อ่าน หรือจะเป็นแนวรักโรแมนติกที่เขียนออกมาได้อย่างอบอุ่นชวนให้คนอ่านขวยเขินไปกับความสัมพันธ์ของตัวละคร เรียกว่าสนุกและมีเสน่ห์ทุกแนวเลยทีเดียวด้วยความนิยมของนิยายแปลจีน ทำให้บรรดาสำนักพิมพ์ในบ้านเราได้นำนิยายจีนจำนวนมากเข้ามาตีพิมพ์และวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำมากมาย ในวันนี้เราจึงนำ 20 อันดับ นิยายแปลจีน มารีวิวให้ทุกคนได้อ่านกัน ซึ่งก็มีทั้งของสำนักพิมพ์แจ่มใส, อรุณ, Siam Inter Book และอื่น ๆ มากมาย ตามไปอ่านกันได้เลยค่ะ
  หนังสือ
  963 จำนวนผู้อ่าน
 • บทความยอดฮิต

 • 20 อันดับ มังงะต่างโลก แนะนำ เรื่องไหนน่าอ่าน ฉบับล่าสุดปี 2021 สนุกตื่นเต้น พระเอกเก่ง เกิดใหม่มีพลังพิเศษ
  20 อันดับ มังงะต่างโลก แนะนำ เรื่องไหนน่าอ่าน ฉบับล่าสุดปี 2021 สนุกตื่นเต้น พระเอกเก่ง เกิดใหม่มีพลังพิเศษ
  ถ้าพูดถึงมังงะที่มาแรงที่สุดในช่วงเวลานี้ ย่อมนี้ไม่พ้นมังงะแนวต่างโลก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไปเกิดใหม่ที่ต่างโลก หรือจะเป็นเซ็ตติ้งต่างโลกก็ตาม เพราะมังงะแนวนี้มักเป็นแนวแฟนตาซีที่ย่อยง่าย กล่าวถึงเวทมนตร์ สัตว์อสูร การฝึกวิชาเลื่อนระดับพลัง อีกทั้งยังมีลักษณะการดำเนินเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไป สามารถนำพาให้นักอ่านมีอารมณ์ร่วมได้ไม่ยาก นอกจากนี้ มังงะต่างโลกยังไม่จำกัดแค่เพียงแนวแอ็กชันเท่านั้น แต่ยังมีแนวคอมเมดี้ โรแมนติก หรือบางเรื่องก็ยังแฝงความดราม่าเล็ก ๆ ชวนให้ติดตาม เรียกว่าอ่านสนุกอ่านเพลินทีเดียวค่ะและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า มังงะต่างโลกได้รับความนิยมอย่างมากจากบรรดานักอ่าน จึงทำให้มีสำนักพิมพ์ซื้อลิขสิทธิ์มาตีพิมพ์ในประเทศไทยมากมายหลายเรื่อง จนอาจจะทำให้หลายคนเลือกไม่ถูกว่าจะเริ่มอ่านจากมังงะต่างโลกเรื่องไหนดี วันนี้เราจึงนำรีวิว 20 อันดับ มังงะต่างโลกมานำเสนอให้ทุกคนได้พิจารณากัน รับรองว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอนค่ะ
  หนังสือ
  7,102 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ เทพนิยายกรีก เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 รวมเรื่องราวของเทพเจ้า อ่านสนุก เข้าใจง่าย
  10 อันดับ เทพนิยายกรีก เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 รวมเรื่องราวของเทพเจ้า อ่านสนุก เข้าใจง่าย
  เทพนิยายกรีกเป็นหนึ่งในตำนานสุดคลาสสิกที่รวมเอานิทานปรัมปรา ความเชื่อ และอารยธรรมกรีกโบราณเอาไว้มากมาย ซึ่งทุกเรื่องราวล้วนตื่นเต้นและน่าอัศจรรย์ มีทั้งการผจญถัย สงคราม ความรักและการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้า วีรบุรุษ มนุษย์กับสัตว์ประหลาด จึงเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งจินตนาการที่สามารถตักตวงความสนุกกันได้อย่างไม่มีวันหมด ทั้งยังมอบข้อคิดดี ๆ ให้กับผู้อ่าน เพราะตำนานเหล่านี้มักจะแฝงไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี เทพนิยายกรีกจึงถือเป็นเรื่องเล่าที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทพนิยายกรีกมีการรวบรวม จดบันทึกและดัดแปลงแต่งเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันจึงมีหนังสือเกี่ยวกับเทพนิยายกรีกอยู่มากมายนับไม่ถ้วน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเทพนิยายสุดคลาสสิกนี้ แต่ไม่ทราบว่าจะอ่านเล่มไหนดี วันนี้ เราก็มีวิธีการเลือกหนังสือเทพนิยายกรีกแบบง่าย ๆ พร้อม 10 อันดับ หนังสือเทพนิยายกรีกที่น่าสนใจมาฝากกัน ที่สำคัญ ยังหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำและร้านค้าออนไลน์ จะเลือกซื้อมาอ่านเองหรือมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักก็ได้เช่นกันค่ะ
  หนังสือ
  2,517 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ละเอียด เจาะลึก พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ละเอียด เจาะลึก พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง
  คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็นคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะเมื่อเรียนจบมาแล้วจะมีโอกาสได้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากและมีรายได้ที่มั่นคง ทำให้น้องนักเรียนหลายคนต้องการที่จะเตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ ทั้งของจุฬาฯ, มหิดล, ธรรมศาสตร์, มศว. และอีกมากมาย โดยมีวิธีการเตรียมตัวแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนพิเศษ หรือการอ่านหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ เป็นต้นแต่น้อง ๆ ที่กำลังหาหนังสือสำหรับเตรียมสอบแพทย์มาอ่านนั้นอาจจะรู้สึกสับสนใช่ไหมครับว่า จะหาซื้อหนังสือเล่มไหนมาอ่านดี ในวันนี้ เราจึงจะมานำเสนอ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดมาให้น้องนักเรียนที่กำลังเตรียมสอบได้พิจารณากัน รับรองว่าเนื้อหาแน่น อธิบายได้ตรงจุดและสามารถช่วยเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ได้อย่างแน่นอนครับ
  หนังสือ
  8,659 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  วิชาเคมีนับว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนสายวิทย์หรือมีจุดประสงค์ที่จะสอบเข้าคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงแพทยศาสตร์ วิชาเคมีนั้นจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีควบคู่ไปกับความแม่นยำในการท่องจำสูตรและชื่อสารประกอบต่าง ๆ ดังนั้นการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้หลายคนต้องอาศัยหนังสือเคมี ม.ปลายเพื่อช่วยกระชับเนื้อหา เน้นย้ำส่วนที่สำคัญและรวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนทุกคนสามารถพิชิตโจทย์ปัญหาเคมีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแต่หนังสือเคมีสำหรับม.ปลายก็มีให้เลือกอ่านกันมากมายหลายเล่ม บางเล่มอาจจะเน้นเนื้อหาเป็นหลัก ในขณะที่บางเล่มจะเน้นโจทย์ปัญหาเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบทั้งในโรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ควรจะเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะกับจุดประสงค์ในการใช้งาน วันนี้ทางทีมงานของเราจะนำทั้งวิธีการเลือกหนังสือเคมี ม.ปลาย และยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย ที่ได้รับความนิยมจากเด็กมัธยมปลายมาให้ลองเก็บไว้เป็นไอเดียในการเลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะ
  หนังสือ
  14,226 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ นิยายวาย มาเฟีย แนะนำ เรื่องไหนสนุก ฉบับล่าสุดปี 2021 โหด ดิบ เถื่อน ฟินจิกหมอน สาววายห้ามพลาด
  10 อันดับ นิยายวาย มาเฟีย แนะนำ เรื่องไหนสนุก ฉบับล่าสุดปี 2021 โหด ดิบ เถื่อน ฟินจิกหมอน สาววายห้ามพลาด
  'นิยายแนวมาเฟีย' ถือเป็นอีกหนึ่งแนวยอดฮิตที่นักอ่านหลายคนชื่นชอบ ด้วยพล็อตเรื่องที่สนุกตื่นเต้นและมีคาแรคเตอร์ตัวเอกทรงแบดบอย ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ในนิยายวายเองก็ตาม และถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นนิยายวายที่นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน ทว่าเรามักจะเจอแนวนี้ได้ในนิยายวายชาย-ชายมากกว่านิยายวายหญิง-หญิง อาจจะเพราะว่าตลาดวายส่วนใหญ่เป็นนักอ่านผู้หญิงที่ฟินไปกับเรื่องราวความรักของผู้ชายหน้าตาดีสองคน ทำให้ไม่ค่อยมีนิยายแนวมาเฟียผู้หญิงมาให้ได้อ่านสักเท่าไรนักในบทความนี้ จึงเป็นการนำเสนอ 10 อันดับ นิยายวายแนวมาเฟีย (ชาย-ชาย) ที่พระเอกของเรื่องทั้งหล่อ รวย แบดบอย มาพร้อมพล็อตเรื่องสนุกสนาน ชวนติดตามไม่แพ้นิยายวายแนวอื่น ๆ ใครที่เบื่อกับนิยายวายที่มีแต่พระเอกเป็นหมอกับเป็นวิศวะ ลองเปลี่ยนแนวมาอ่านนิยายที่มีพระเอกเป็นมาเฟียดู อาจจะทำให้คุณได้พบกับความแปลกใหม่ ที่คุณอาจจะไม่เคยได้อ่านจากที่ไหนมาก่อนก็ได้ค่ะ
  หนังสือ
  3,631 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เนื้อหาอัดแน่น โจทย์ครบ พร้อมสูตรคำนวณและแนวข้อสอบ
  10 อันดับ หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เนื้อหาอัดแน่น โจทย์ครบ พร้อมสูตรคำนวณและแนวข้อสอบ
  ฟิสิกส์นั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิชาสุดหินปราบเซียนที่สร้างความปวดหัวให้กับนักเรียนมัธยมปลายหลาย ๆ คน นอกจากจะเป็นวิชาที่เน้นใช้ทักษะการคำนวณแล้วยังต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการอย่างถ่องแท้ถึงจะไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ได้ การเรียนในห้องเรียนนั้นบางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหา หรืออาจจะตกหล่นกลเม็ดเด็ดเคล็ดลับที่จะช่วยให้สามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ การค้นหาหนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย ที่ไม่ใช่ตำราเรียนก็ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเป็นตัวช่วยให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถพิชิตคะแนนดี ๆ ในวิชานี้ได้หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายนั้นก็ให้เลือกอ่านกันมากมายหลายเล่ม แต่ก็มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและรูปแบบของเนื้อหาด้านใน ซึ่งล้วนแล้วแต่เหมาะกับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น วันนี้เราจึงอยากจะมาช่วยแนะนำเทคนิคและวิธีการเลือกซื้อหนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกเล่มที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการทำคะแนนวิชานี้ รวมทั้งยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย ที่ได้รับความนิยมมาให้เป็นไอเดียในการเลือกอีกด้วยค่ะ
  หนังสือ
  11,462 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ นวนิยายสืบสวนสอบสวน เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  10 อันดับ นวนิยายสืบสวนสอบสวน เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  หากพูดถึงนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน หลายคนคงนึกถึง "เชอร์ล็อก โฮล์มส์" มาเป็นอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน แต่อันที่จริงแล้วยังมีนวนิยายสืบสวนสอบสวนที่มีชื่อเสียงเรื่องอื่น ๆ อยู่อีกมากมาย ทั้งของนักเขียนไทยและนักเขียนต่างประเทศ ซึ่งหลายเรื่องก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันค่ะ อีกทั้งยังเป็นแนวนวนิยายที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นซีรี่ส์และภาพยนตร์บ่อยที่สุดอีกด้วย ด้วยเนื้อหาที่ซับซ้อนและเข้มข้น อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดของนวนิยายประเภทนี้ จึงไม่ต้องแปลกใจ หากนวนิยายแนวนี้จะได้รับความนิยมจากนักอ่านเสมอมาวันนี้เราจึงอยากพาคุณมารู้จักกับ 10 อันดับ นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนขายดี ที่รวบรวมโดยทีมงานมายเบสท์ทั้งนวนิยายไทยและนวนิยายแปลต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแนวสืบสวนอาชญากรรม แนวสืบสวนสยองขวัญ หรือแม้แต่แนวสืบสวนอิงประวัติศาสตร์ มาให้คุณได้อ่านอย่างจุใจ รับรองว่าถ้าอ่านจบแล้ว คุณจะต้องได้สักเรื่องกลับไปอ่านอย่างแน่นอนค่ะ
  หนังสือ
  8,224 จำนวนผู้อ่าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด