• 10 อันดับ ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีทั้งแผน "เจอ จ่าย จบ" คุ้มครองทุกขั้นตอน มะรเ็งทุกระยะ และแผนคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล 1
 • 10 อันดับ ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีทั้งแผน "เจอ จ่าย จบ" คุ้มครองทุกขั้นตอน มะรเ็งทุกระยะ และแผนคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล 2
 • 10 อันดับ ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีทั้งแผน "เจอ จ่าย จบ" คุ้มครองทุกขั้นตอน มะรเ็งทุกระยะ และแผนคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล 3
 • 10 อันดับ ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีทั้งแผน "เจอ จ่าย จบ" คุ้มครองทุกขั้นตอน มะรเ็งทุกระยะ และแผนคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล 4
 • 10 อันดับ ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีทั้งแผน "เจอ จ่าย จบ" คุ้มครองทุกขั้นตอน มะรเ็งทุกระยะ และแผนคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล 5

10 อันดับ ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีทั้งแผน "เจอ จ่าย จบ" คุ้มครองทุกขั้นตอน มะรเ็งทุกระยะ และแผนคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล

มะเร็งเป็นโรคที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ ทั้งยังใช้ระยะเวลานานในการรักษาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การซื้อประกันมะเร็งจึงถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยงของภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับเราและคนที่เรารัก ซึ่งปัจจุบันประกันมะเร็งก็มีแผนคุ้มครองหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินก้อน การดูแลค่ารักษาพยาบาลและการให้เงินชดเชยในกรณีต่าง ๆ เช่น การชดเชยกรณีเสียชีวิต การชดเชยรายได้ขณะรักษาตัว และการชดเชยค่าเดินทาง เป็นต้น 


ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายถึงวิธีการเลือกประกันมะเร็งตามแผนความคุ้มครอง, ระยะเวลาความคุ้มครอง, เบี้ยประกัน, ผลประโยชน์เพิ่มเติมและข้อยกเว้นต่าง ๆ รวมทั้งแนะนำ 10 อันดับ ประกันมะเร็งที่มาพร้อมกับเงื่อนไขและแผนความคุ้มครองที่น่าสนใจจากบริษัทประกันชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพประกันภัย, Generali, Allianz Ayudhya Assurance, เมืองไทยประกันชีวิต และอื่น ๆ อีกมากมาย เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกประกันมะเร็งที่เหมาะกับตนเองได้นะคะ

 • แก้ไขล่าสุด: 17-01-2021
 • 3,781 จำนวนผู้อ่าน
สารบัญ

วิธีการเลือกประกันมะเร็ง

การเลือกซื้อประกันมะเร็งควรศึกษารายละเอียดของประกันที่เราสนใจอย่างรอบคอบ เพื่อให้เราได้รับแผนคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและครอบคลุมความต้องการของเรามากที่สุด โดยการเลือกประกันมะเร็งมีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาดังนี้

เลือกประกันมะเร็งตามแผนความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครองของประกันมะเร็งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ แผนความคุ้มครองแบบเจอจ่ายจบและแผนความคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล 


 • แผนความคุ้มครองชนิด "เจอ จ่าย จบ" เป็นประกันที่จะจ่ายเงินตามวงเงินความคุ้มครองให้เต็มจำนวน เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนสำรองไปบริหารด้วยตนเอง เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาหลายครั้ง ค่าใช้จ่ายจึงมีทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าอาหาร รวมไปถึงค่าเสียโอกาสอื่น ๆ

 • สำหรับแผนความคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล คือ แผนประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่กำหนด โดยจะคุ้มครองค่ารักษาตามค่าใช้จ่ายจริงตามเงื่อนไขและวงเงินของประกันมะเร็งนั้น ๆ 

นอกจากแผนความคุ้มครองของประกันมะเร็ง 2 ประเภทนี้แล้ว ปัจจุบันก็เริ่มมีประกันมะเร็งที่ครอบคลุมทั้งการชำระเงินหลังตรวจพบโรคมะเร็งตามวงเงินที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย ซึ่งค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการทั้งเงินก้อนสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเงินค่ารักษาพยาบาลขณะกำลังรักษาโรคมะเร็งเลยค่ะ

เลือกประกันมะเร็งจากระยะเวลาความคุ้มครอง

การเลือกประกันมะเร็งควรตรวจสอบระยะเวลาความคุ้มครองให้ชัดเจนและเลือกประกันที่สามารถต่ออายุการรับประกันได้ เนื่องจากอาการเจ็บป่วยของร่างกายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การเลือกประกันมะเร็งจึงควรพิจารณาประกันที่มีระยะเวลาความคุ้มครองนาน เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


นอกจากนี้ ควรเลือกประกันที่สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ เช่น ประกันระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี และสามารถต่ออายุเพิ่มได้ถึง 70 ปี เป็นต้น และควรเลือกประกันที่อนุญาตให้ต่ออายุความคุ้มครองได้ภายหลังการตรวจพบโรค เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง เพราะโดยทั่วไปหากตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะเริ่มทำประกันฉบับใหม่ที่ครอบคลุมถึงโรคร้ายแรงนั้น ๆ กับบริษัทอื่น

เลือกประกันมะเร็งจากเบี้ยประกันที่เหมาะสม

เบี้ยประกันถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเลือกประกันมะเร็ง โดยประกันมะเร็งจะมีรูปแบบของเบี้ยประกัน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ เบี้ยประกันแบบคงที่และเบี้ยประกันแบบปรับขึ้นตามอายุ ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันมะเร็งจึงควรคำนวณว่าซื้อเบื้ยประกันในรูปแบบไหนจึงจะคุ้มค่ามากที่สุด อย่างเช่น หากเริ่มซื้อประกันตั้งแต่ช่วงอายุน้อย การเลือกเบี้ยประกันแบบคงที่ก็จะมีความคุ้มค่ามากกว่าและไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ


นอกจากนี้ ควรเลือกเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของตนเอง เนื่องจากการซื้อประกันนั้นถือเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายระยะยาว จึงควรเลือกเบี้ยประกันที่เราสามารถจ่ายได้โดยไม่ลำบากแม้อายุมากขึ้น ซึ่งเบี้ยประกันจะแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละคน ทั้งในเรื่องเพศ อายุและโรคประจำตัวต่าง ๆ รวมไปถึงสอดคล้องกับวงเงินความคุ้มครองอีกด้วย โดยประกันที่มีเบี้ยประกันสูงมักจะให้วงเงินความคุ้มครองสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ตรวจสอบผลประโยชน์เพิ่มเติมของประกันมะเร็ง

การทำประกันนอกจากจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางตรงอย่างความคุ้มครองของตัวประกันแล้ว การพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่พึงได้รับจากการทำประกันก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน อย่างการชดเชยรายได้เป็นรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการชดเชยรายได้แบบรายเดือนสำหรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเราขณะการรักษาตัว นอกจากนี้ สำหรับคนที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเลือกประกันมะเร็งที่ผ่านหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษี อาจช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายปีของเราได้ไม่น้อยเลยค่ะ

ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อยกเว้นของประกันมะเร็ง

การทำประกันมักมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่าง ๆ กำกับไว้อยู่เสมอ โดยเฉพาะประกันมะเร็งที่ต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองและตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่าประกันมะเร็งที่เราสนใจนั้น ครอบคลุมมะเร็งชนิดใดบ้าง ซึ่งประกันมะเร็งแต่ละแผนอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด อย่างที่เห็นกันเป็นส่วนใหญ่ว่าประกันมะเร็งเกือบทุกที่จะไม่คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง นอกจากนี้ ระยะเวลารอคอยของประกันก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญที่ต้องพิจารณา โดยปกติประกันมะเร็งจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 60 - 90 วัน ซึ่งโรคมะเร็งที่ตรวจพบภายในระยะเวลารอคอยจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันค่ะ 

10 อันดับ ประกันมะเร็ง ที่ไหนดี มีทั้งแผน "เจอ จ่าย จบ" คุ้มครองทุกขั้นตอน มะรเ็งทุกระยะ และแผนคุ้มครองแบบดูแลค่ารักษาพยาบาล

เราเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงทราบถึงวิธีการเลือกประกันมะเร็งกันเป็นอย่างดีแล้ว ต่อไปเราจะมาแนะนำ 10 อันดับ ประกันมะเร็งที่น่าสนใจ โดยครอบคลุมความคุ้มครองในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเลือกประกันมะเร็งได้อย่างตรงตามความต้องการค่ะ 

10
ประเภทแผนความคุ้มครองเงินก้อนกรณีเสียชีวิต และเงินชดเชยการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ความคุ้มครอง (บาท)ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วย (1 หน่วย = 100,000 บาท)
อายุของผู้เอาประกัน1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลารอคอย30 วัน
9

เมืองไทยประกันชีวิตสัญญาเพิ่มเติม Pure Cancer

ประเภทแผนความคุ้มครองเจอ จ่าย จบ
ความคุ้มครอง (บาท)300,000 / 500,000 / 1,000,000 / 2,000,000
อายุของผู้เอาประกัน18 - 60 ปี
ระยะเวลารอคอย60 วัน
8

เมืองไทยประกันภัยเมืองไทย Smile Cancer

ประเภทแผนความคุ้มครองเจอ จ่าย จบ
ความคุ้มครอง (บาท)200,000 / 450,000 / 700,000
อายุของผู้เอาประกัน15 - 59 ปี
ระยะเวลารอคอย90 วัน
7
ประเภทแผนความคุ้มครองเจอ จ่าย จบ
ความคุ้มครอง (บาท)200,000 / 500,000 / 750,000
อายุของผู้เอาประกัน1 - 65 ปี
ระยะเวลารอคอย90 วัน
6
ประเภทแผนความคุ้มครองเจอ จ่าย จบ
ความคุ้มครอง (บาท)200,000 / 500,000 / 1,000,000
อายุของผู้เอาประกัน20 - 60 ปี
ระยะเวลารอคอย90 วัน
5

กรุงเทพประกันภัยประกันภัยโรคมะเร็ง Classic Care

ประเภทแผนความคุ้มครองเจอ จ่าย จบ
ความคุ้มครอง (บาท)200,000 / 500,000 / 700,000 / 1,000,000
อายุของผู้เอาประกัน1 - 60 ปี
ระยะเวลารอคอย90 วัน
4

Allianz Ayudhya Assuranceประกันมะเร็งหายห่วง

ประเภทแผนความคุ้มครองดูแลค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง (บาท)3,000,000 / 6,000,000 / 9,000,000
อายุของผู้เอาประกัน16 - 60 ปี
ระยะเวลารอคอยไม่ระบุ
3
ประเภทแผนความคุ้มครองเจอ จ่าย จบ
ความคุ้มครอง (บาท)500,000 / 700,000 / 1,000,000
อายุของผู้เอาประกัน1 เดือน - 60 ปี
ระยะเวลารอคอยไม่ระบุ
2

Krungsriประกันมะเร็ง พลัส คีโม

ประเภทแผนความคุ้มครองจ่ายเงินก้อน และดูแลค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง (บาท)500,000 / 1,000,000
อายุของผู้เอาประกัน20 - 60 ปี
ระยะเวลารอคอย90 วัน
1

กรุงเทพประกันภัยประกันภัยโรคมะเร็ง Premier Care

ประเภทแผนความคุ้มครองจ่ายเงินก้อน พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง (บาท)1,000,000 / 1,500,000
อายุของผู้เอาประกัน1 - 60 ปี
ระยะเวลารอคอย90 วัน

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า

รูปสินค้า
1
กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยโรคมะเร็ง Premier Care 1

กรุงเทพประกันภัย

2
Krungsri ประกันมะเร็ง พลัส คีโม 1

Krungsri

3
Generali Gen Cancer Super Protection 1

Generali

4
Allianz Ayudhya Assurance ประกันมะเร็งหายห่วง 1

Allianz Ayudhya Assurance

5
กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยโรคมะเร็ง Classic Care 1

กรุงเทพประกันภัย

6
FWD ประกันมะเร็ง FWD Easy E-CANCER 1

FWD

7
AXA AXA SmartCare Cancer 1

AXA

8
เมืองไทยประกันภัย เมืองไทย Smile Cancer 1

เมืองไทยประกันภัย

9
เมืองไทยประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม Pure Cancer 1

เมืองไทยประกันชีวิต

10
AIA สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer 1

AIA

ชื่อสินค้า

ประกันภัยโรคมะเร็ง Premier Care

ประกันมะเร็ง พลัส คีโม

Gen Cancer Super Protection

ประกันมะเร็งหายห่วง

ประกันภัยโรคมะเร็ง Classic Care

ประกันมะเร็ง FWD Easy E-CANCER

AXA SmartCare Cancer

เมืองไทย Smile Cancer

สัญญาเพิ่มเติม Pure Cancer

สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer

คุณสมบัติ

ประกันมะเร็งที่ให้ความคุ้มครองทั้งเงินก้อน ค่ารักษา และค่าชดเชย

สมัครง่าย ครอบคลุมทั้งเงินก้อน และค่าใช้จ่ายเคมีบำบัด

คุ้มค่า เบี้ยประกันไม่สูญเปล่า ได้รับเงินก้อนแม้ไม่เป็นมะเร็ง

ประกันมะเร็งหายห่วง คุ้มครองทุกขั้นตอนของการรักษาพยาบาล

เจอ จ่าย จบ รับค่าสินไหมทดแทนทันทีที่ตรวจพบมะเร็ง

รับเงินก้อนทันทีที่ตรวจพบ ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิดและทุกระยะ

ประกันมะเร็งออนไลน์ เจอ จ่าย จบ คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,015 บาท/ปี สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติมจากประกันชีวิตหลัก รับเงินก้อนทันทีที่ตรวจพบ

ประกันเพื่อคนข้างหลัง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและเงินชดเชยรายวัน

ประเภทแผนความคุ้มครองจ่ายเงินก้อน พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลจ่ายเงินก้อน และดูแลค่ารักษาพยาบาลเจอ จ่าย จบดูแลค่ารักษาพยาบาลเจอ จ่าย จบเจอ จ่าย จบเจอ จ่าย จบเจอ จ่าย จบเจอ จ่าย จบเงินก้อนกรณีเสียชีวิต และเงินชดเชยการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ความคุ้มครอง (บาท)1,000,000 / 1,500,000500,000 / 1,000,000500,000 / 700,000 / 1,000,0003,000,000 / 6,000,000 / 9,000,000200,000 / 500,000 / 700,000 / 1,000,000200,000 / 500,000 / 1,000,000200,000 / 500,000 / 750,000200,000 / 450,000 / 700,000300,000 / 500,000 / 1,000,000 / 2,000,000ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วย (1 หน่วย = 100,000 บาท)
อายุของผู้เอาประกัน1 - 60 ปี20 - 60 ปี1 เดือน - 60 ปี16 - 60 ปี1 - 60 ปี20 - 60 ปี1 - 65 ปี15 - 59 ปี18 - 60 ปี1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลารอคอย90 วัน90 วันไม่ระบุไม่ระบุ90 วัน90 วัน90 วัน90 วัน60 วัน30 วัน
ลิงค์สินค้า

บทส่งท้าย

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประกันมะเร็งที่เราเรียบเรียงมาฝากกันในวันนี้ ทั้งรายละเอียดการเลือกประกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนความคุ้มครอง ระยะเวลา เบี้ยประกัน ผลประโยชน์และข้อยกเว้นต่าง ๆ รวมไปถึงประกันมะเร็งทั้ง 10 อันดับที่เราได้แนะนำไป หวังว่าข้อมูลทั้งหมดจะช่วยให้คุณสามารถเลือกแผนประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการกันได้นะคะ 


อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกประกันมะเร็ง คือ การตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของกรมธรรม์ที่เราสนใจให้แน่ชัด เนื่องจากประกันแต่ละตัวก็มีเงื่อนไขที่ต่างกันออกไป ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงตามความต้องการของเราก็เป็นได้ เราจึงอยากแนะนำให้ทุกคนที่กำลังเลือกซื้อประกันมะเร็งทั้งที่ซื้อให้ตนเองและให้คนที่รัก ตรวจสอบรายละเอียดและนำประกันแต่ละแผนมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกประกันมะเร็งได้ตรงตามความต้องการมากที่สุดค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 อันดับ ประกันสุขภาพเด็ก ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เคลมง่าย บริการดี ครอบคลุมโรคเด็ก
  10 อันดับ ประกันสุขภาพเด็ก ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เคลมง่าย บริการดี ครอบคลุมโรคเด็ก
  วัยเด็กเป็นช่วงวัยที่จำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างสูงจากผู้ปกครอง เพราะเป็นวัยที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมไปถึงมีภูมิต้านทานและสมรรถภาพของร่างกายที่ด้อยกว่าผู้ใหญ่ ส่งผลให้เด็กมักจะไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติ ซึ่งถ้าหากเจ้าตัวเล็กของคุณต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย ๆ ไม่ใช่แค่สุขภาพจิตใจของผู้ปกครองจะย่ำแย่ หากแต่ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวก็อาจจะแย่ไปตาม ๆ กันดังนั้น เพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทั้งหลายที่กำลังมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัว เราขอนำเสนออีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีสำหรับลูกน้อยซึ่งก็คือ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าตัวเล็กของคุณโดยเฉพาะ แต่ถ้าใครกังวลว่า ประกันสุขภาพเด็กก็มีหลายที่ เราจะเลือกที่ไหนดี ? บทความนี้จะนำเสนอวิธีการเลือกประกันสุขภาพเด็กให้แก่คุณเองครับ พร้อมกับ 10 ประกันสุขภาพสำหรับเด็กที่เราคัดสรรมาแนะนำแก่ทุกครอบครัว ถ้าพร้อมแล้ว เชิญอ่านกันได้เลย
  ประกัน
  5,851 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ประกันโรคร้ายแรง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เบี้ยคงที่ คุ้มครองทุกระยะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  10 อันดับ ประกันโรคร้ายแรง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เบี้ยคงที่ คุ้มครองทุกระยะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  ถ้าตัวเราหรือเสาหลักของครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคตับวาย รวมไปถึงโรคยอดฮิตอย่างโรคมะเร็ง และเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคร้ายแรงเหล่านี้อาจรุนแรงจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ทั้งยังต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการพิเศษและจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง ซึ่งค่ารักษาพยาบาลกรณีโรคร้ายแรงนั้นมีราคาสูงมาก หากคุณไม่มีหลักประกันใด ๆ เลยก็อาจจะต้องใช้เงินที่เก็บมาตลอดชีวิตหรืออาจต้องเป็นหนี้จากการรักษาไปโดยปริยาย ในวันนี้เราจึงขอนำเสนอประกันโรคร้ายแรง (Critical Illness) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า CI จากหลากหลายประกันชั้นนำอย่าง AIA, FWD, ไทยประกันชีวิต ฯลฯ เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับคุณกันค่ะซึ่งในปัจจุบันบริษัทประกันหลายแห่งก็มีแผนประกันโรคร้ายแรงให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ตรวจพบโรคร้ายแรงแล้วรับเงินก้อนทันที เพื่อนำไปรักษาตัวหรือเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ ทั้งยังมีแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่า ต้องการความคุ้มครองทุกระยะของโรคร้ายหรือต้องการเพียงระยะรุนแรงเท่านั้น ดังนั้น เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า จะมีประกันโรคร้ายแรงแผนไหนตอบโจทย์ของคุณกันบ้าง !
  ประกัน
  3,154 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 ศูนย์ดีท็อกซ์ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมศูนย์ดีท็อกซ์ ล้างพิษในร่างกาย ทั้งลำไส้และรบบต่าง ๆ
  10 ศูนย์ดีท็อกซ์ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมศูนย์ดีท็อกซ์ ล้างพิษในร่างกาย ทั้งลำไส้และรบบต่าง ๆ
  ด้วยวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ทำให้ร่างกายต้องเผชิญกับปัญจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารขยะ (Junk Food) หรือการเผชิญกับมลภาวะในชีวิตประจำวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ร่างกายได้รับสารตกค้างหรือสารพิษ ที่สะสมเป็นของเสียอยู่ตามอวัยวะในร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ ผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต และอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราด้วย สำหรับหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่จะขจัดสารพิษในร่างกายเพื่อให้เรายังคงมีสุขภาพดีก็คือ การดีท็อกซ์ของเสียหรือสารตกค้างตามจุดต่าง ๆ ของร่างกายนั่นเองค่ะ การทำดีท็อกซ์นั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ จึงอาจสร้างความสับสนให้แก่หลาย ๆ คน บทความนี้เราจึงรวบรวมสิ่งที่ทุกคนควรรู้ก่อนตัดสินใจทำดีท็อกซ์ไว้ให้อย่างครบถ้วน หากคุณยังลังเล สามารถอ่านประโยชน์ของการทำดีท็อกซ์เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ และถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำดีท็อกซ์ เราก็ได้รวบรวมวิธีการเลือกสถานที่สำหรับทำดีท็อกซ์ และ10 สถานที่ทำดีท็อกซ์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ไว้สำหรับคุณด้วย 
  ประกัน
  216 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ทั้งชายและหญิง ทุกช่วงอายุ
  10 อันดับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ทั้งชายและหญิง ทุกช่วงอายุ
  ในปัจจุบันผู้คนต่างหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี นั่นก็เพราะต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาว เราทุกคนทราบดีว่า หากเจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายจะมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมหาศาลทำให้เสียโอกาสและรายได้ไป แม้ว่าเราจะสามารถพบเห็นโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ทั้งในคลินิกรวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งแต่ละที่ก็มีโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เลือกหลากหลาย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับตัวเองได้โดยเฉพาะกับหลาย ๆ คนที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพเลยในวันนี้เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูวิธีการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ โดยคุณจะสามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะกับตัวเองได้ทั้งจากอายุ เพศและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ และพลาดไม่ได้กับ 10 อันดับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่น่าสนใจที่เราจะนำมาฝากกันในช่วงท้ายบทความด้วยค่ะ
  ประกัน
  229 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 คลินิกขูดหินปูน ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ช่วยดูแลสุขภาพช่องปาก ใช้สิทธิประกันสังคมได้
  10 คลินิกขูดหินปูน ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ช่วยดูแลสุขภาพช่องปาก ใช้สิทธิประกันสังคมได้
  สุขภาพเหงือกและฟันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรดูแลเป็นอย่างดี เพื่อรักษาอายุการใช้งานไว้ให้นานที่สุด และเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับคุณผ่านรอยยิ้มสวย ๆ แต่ด้วยความที่เราต้องรับประทานอาหารทุกวัน วันละหลายมื้อ จึงมีโอกาสสูงมากที่เศษอาหารจะเข้าไปติดตามซอกเล็ก ๆ ของฟันที่การแปรงฟันไม่นั้นสามารถเข้าถึงได้ จนกลายเป็นคราบฝังแน่นและอาจสะสมเป็นหินปูนที่อาจทำร้ายสุขภาพเหงือกและฟันของคุณได้ค่ะ การปกป้องสุขภาพเหงือกและฟันของคุณสามารถทำได้โดยการขูดหินปูน ซึ่งเป็นทันตกรรมป้องกัน (Preventive) ขั้นพื้นฐาน ที่จะนำเศษอาหารหรือคราบที่ฝังแน่นตามซอกเหงือกและฟันออกไปโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทาง โดยปกติแล้วคนทั่วไปควรเข้ารับบริการขูดหินปูนอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดคราบสะสมนั่นเองค่ะ และสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ขูดหินปูน ไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาล บทความนี้เราขอนำเสนอวิธีการเลือกคลินิกสำหรับขูดหินปูน พร้อมทั้งแนะนำ 10 คลินิกขูดหินปูน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและดูแลโดยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของทุกคนค่ะ
  ประกัน
  82 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 สถานที่ครอบแก้ว ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 บำบัดโรค ดูดสารพิษ โดยคลินิกและสถาบันชั้นนำ
  10 สถานที่ครอบแก้ว ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 บำบัดโรค ดูดสารพิษ โดยคลินิกและสถาบันชั้นนำ
  ถ้าหากพูดถึงการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกในปัจจุบัน ศาสตร์ที่ได้รับความนิยมก็คงจะหนีไม่พ้นการแพทย์แผนจีน ซึ่งคนส่วนใหญ่คงจะนึกถึงการฝังเข็มกันเป็นอย่างแรก แต่การรักษาของแพทย์แผนจีนนั้นยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ คือ การครอบแก้ว เพราะเป็นวิธีที่นิยมใช้รักษากันอย่างแพร่หลาย และมีนักกีฬาโอลิมปิกระดับโลกหลายคนเลือกใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือลดอาการอักเสบจากการแข่งขันนอกจากนี้ การครอบแก้วยังสามารถบำบัดและรักษาโรคได้อีกด้วย ทำให้การครอบแก้วได้รับความสนใจจากคนหลายกลุ่ม และมีการแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทย ในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลและประโยชน์ของการครอบแก้ว มาสรุปเป็นวิธีการเลือกสถานที่ครอบแก้ว พร้อมแนะนำ 10 สถานที่ครอบแก้วที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณกันครับ
  ประกัน
  93 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 คลินิกจัดกระดูก ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รักษาแบบ Chiropractic ลดอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ ปวดหลัง
  10 คลินิกจัดกระดูก ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รักษาแบบ Chiropractic ลดอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ ปวดหลัง
  การรักษาโดยการแพทย์ทางเลือกอย่างการจัดกระดูกหรือไคโรแพรกติก (Chiropractic) กำลังเป็นที่นิยม ในปัจจุบันมีผู้คนสนใจเข้ารับการจัดกระดูกมากขึ้น เนื่องจากมีสื่อต่าง ๆ ที่นำเสนอผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจหลังเข้ารับการรักษา รวมถึงได้รับความนิยมเพราะสามารถรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมที่พบได้มากในพนักงานออฟฟิศซึ่งเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อจากการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานาน ๆ โดยการจัดกระดูกนั้นสามารถบรรเทาอาการได้หลายระดับ ทั้งอาการที่มีความรุนแรงมากและอาการที่มีความรุนแรงน้อย เช่น ปวดคอ ปวดหลัง เป็นต้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการจัดกระดูกอย่างคร่าว ๆ รวมถึงแนะนำ วิธีการเลือกสถานที่สำหรับจัดกระดูก เพื่อช่วยให้ทุกคนได้พิจารณาและสามารถตัดสินใจเลือกสถานที่สำหรับจัดกระดูกได้อย่างมั่นใจและเหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งแนะนำ 10 คลินิกจัดกระดูก ที่เราได้คัดสรรมาแล้วว่าปลอดภัยและได้มาตรฐานมาให้ทุกคนได้นำไปประกอบการตัดสินใจค่ะ
  ประกัน
  117 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 สถานที่ตรวจมะเร็ง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ตรวจคัดกรองมะเร็ง ทั้งชายและหญิง ราคาไม่แพง
  10 สถานที่ตรวจมะเร็ง ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ตรวจคัดกรองมะเร็ง ทั้งชายและหญิง ราคาไม่แพง
  โรคมะเร็งถือเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงระดับสากล โดยเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรโลก ทั้งยังมีแนวโน้มการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการมากนักในระยะแรก ๆ หลายคนจึงตรวจพบโรคมะเร็งในระยะท้ายที่อาการเริ่มรุนแรงและยากต่อการรักษา ปัจจุบันจึงมีการตรวจมะเร็งที่เริ่มตั้งแต่การตรวจหาสารบ่งชี้การเกิดโรคมะเร็ง เพื่อบริหารความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและสามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีในบทความนี้ เราจะนำเสนอถึงขั้นตอนและราคาของการเข้ารับบริการการตรวจโรคมะเร็ง และบอกถึงวิธีการเลือกสถานที่ตรวจมะเร็งทั้งจากโปรแกรมการตรวจ สถานที่ที่มีศูนย์มะเร็งเฉพาะทาง และสิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งแนะนำ 10 สถานที่ตรวจมะเร็งที่น่าสนใจและครอบคลุมการตรวจโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยทั้งในเพศชายและหญิงค่ะ
  ประกัน
  66 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 สถานที่ฝังเข็ม ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ฝังเข็มครบวงจร ทั้งรักษาโรคและความงาม มีบริการครอบแก้ว
  10 สถานที่ฝังเข็ม ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ฝังเข็มครบวงจร ทั้งรักษาโรคและความงาม มีบริการครอบแก้ว
  การฝังเข็ม เป็นศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดรวมถึงโรคบางชนิดได้ ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปมีอิริยาบถในการทำงานที่ต้องนั่งนาน ๆ และเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังช่วงล่าง ปวดหัวไมเกรน รวมถึงเป็นออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) อีกทั้งยังเกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา ทำให้ชีวิตประจำวันของเรามีความลำบาก เนื่องจากร่างกายของเราไม่สมดุลจากความเจ็บปวดที่สั่งสมมานาน ดังนั้นการฝังเข็มจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถปรับสมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้ดีขึ้นได้ค่ะ สำหรับใครที่กำลังเผชิญกับอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัวไมเกรนหรือความไม่สมดุลต่าง ๆ ของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกร่างกาย และกำลังพิจารณาการฝังเข็มเป็นทางเลือกอยู่ วันนี้เรามีข้อมูลวิธีการเลือกสถานที่ฝังเข็ม มาแนะนำ พร้อมด้วย 10 อันดับ สถานที่ฝังเข็มที่รับรองว่าสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานมาให้ได้พิจารณาเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการรักษาด้วยค่ะ
  ประกัน
  37 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ประกันอัคคีภัย ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เปรียบเทียบประกัน ทั้งบ้าน คอนโดและธุรกิจ
  10 อันดับ ประกันอัคคีภัย ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เปรียบเทียบประกัน ทั้งบ้าน คอนโดและธุรกิจ
  เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นอัคคีภัยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครออยากให้เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้จึงมีแค่การเฝ้าระวังและการเตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การทำประกันอัคคีภัย แน่นอนว่า การทำประกันอัคคีภัยนั้นจะช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์จากอัคคีภัยตามวงเงินประกัน โดยผู้ทำประกันจะได้รับการเยียวยาจากวงเงินประกันนั่นเองค่ะประกันอัคคีภัยนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ประเภทเดียว อีกทั้งยังมีรายละเอียดมากมายที่ต้องพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อประกันอัคคีภัย รวมไปถึง 10 อันดับ ประกันอัคคีภัย แนะนำ ไว้สำหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของทุกท่าน หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจไม่มากก็น้อยค่ะ
  ประกัน
  24 จำนวนผู้อ่าน
 • บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เคลมง่าย บริการดี ความคุ้มครองครอบคลุม ลดหย่อนภาษีได้
  10 อันดับ ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เคลมง่าย บริการดี ความคุ้มครองครอบคลุม ลดหย่อนภาษีได้
  ประกันสุขภาพ (Health Insurance) เป็นการประกันรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยบริษัทประกันตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันตามสัญญา ทั้งการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งยังเป็นหลักประกันให้คุณอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบันประกันสุขภาพก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก, ความคุ้มครองโรคร้ายแรง, ความคุ้มครองอุบัติเหตุ รวมไปถึงการชดเชยรายได้ ซึ่งประกันสุขภาพบางแผนยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้เอาประกันอีกด้วย ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับความสำคัญของประกันสุขภาพ พร้อมทั้งวิธีการเลือกประกันสุขภาพที่ให้คุ้มครองครอบคลุมต่อความต้องการและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไป นอกจากนี้ ทางทีมงานยังได้คัดสรร 10 อันดับ ประกันสุขภาพที่น่าสนใจจากหลายบริษัทดังมาฝากทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพจาก AIA, Allianz Ayudhya,ไทยประกันชีวิต, FWD และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่จะมีแผนประกันของบริษัทไหนโดนใจคุณบ้าง ตามมาชมพร้อม ๆ กันเลยค่ะ 
  ประกัน
  23,838 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ประกันชีวิต ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เพื่อการวางแผนชีวิตที่ดี คุ้มครองยาวนาน เลือกระยะเวลาการจ่ายเบี้ยได้
  10 อันดับ ประกันชีวิต ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เพื่อการวางแผนชีวิตที่ดี คุ้มครองยาวนาน เลือกระยะเวลาการจ่ายเบี้ยได้
  ประกันชีวิต คือรูปแบบสัญญาการคุ้มครองชีวิตที่บริษัทประกันเสนอให้เรา โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้สมัครจะต้องมีการจ่ายเงินที่เรียกว่า "เบี้ยประกัน" ให้กับบริษัทตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ ซึ่งประกันชีวิตก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ช่วยในเรื่องของการเก็บเงินออมให้กับคุณ ประกันชีวิตตลอดชีพเพื่อชีวิตที่มั่นคงของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก หรือแม้แต่ประกันชีวิตแบบบำนาญสำหรับผู้ใหญ่วัยเกษียณก็มีเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตาม แม้ว่าประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองเป็นเงินจำนวนมากมายขนาดไหน แต่ผู้เอาประกันก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเหล่านั้นฟรี ๆ เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประกันนั่นเอง ซึ่งจุดนี้ทำให้หลายคนอาจเป็นกังวล เนื่องจากไม่มีประสบการณ์สมัครกรมธรรม์ประกัน หรืออาจจะไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับประกันชีวิตมาก่อน ดังนั้น บทความนี้จึงจะมาบอกถึงวิธีการเลือกประกันชีวิตว่าควรเลือกอย่างไรดีให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ พร้อมแนะนำ 10 อันดับ ประกันชีวิตที่น่าสนใจสมัคร เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจให้กับคุณค่ะ 
  ประกัน
  15,981 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ประกันออมทรัพย์ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 คุ้มครองชีวิต พร้อมผลตอบแทนจากการออมเงิน
  10 อันดับ ประกันออมทรัพย์ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 คุ้มครองชีวิต พร้อมผลตอบแทนจากการออมเงิน
  ประกันออมทรัพย์หรือประกันสะสมทรัพย์ หนึ่งในตัวเลือกการออมเงินของใครหลาย ๆ คน เพราะมั่นใจได้ว่าเงินต้นไม่สูญหายแถมได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการออมเงินในบัญชีออมทรัพย์ โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินคืน การประกันชีวิต และสิทธิการลดหย่อนภาษี ซึ่งก็มีทั้งประกันแบบระยะสั้นและระยะยาวให้เลือกตามเป้าหมายการออมเงินของแต่ละคน เรียกได้ว่าเป็นประกันที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินแต่ก็อยากได้การรับประกันชีวิต เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปัจจุบันมีแผนประกันออมทรัพย์ให้ทุกคนเลือกหลายแผนจากหลายบริษัทด้วยกัน และเพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกประกันออมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น ในบทความนี้ เราจึงจะอธิบายถึงรายละเอียดข้อดีของประกันออมทรัพย์และวิธีการเลือกประกันออมทรัพย์ รวมไปถึงแนะนำ 10 อันดับ ประกันออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีจากบริษัทประกันและธนาคารยอดนิยม เชื่อว่าคงจะเป็นแนวทางให้ทุกคนสามารถเลือกประกันออมทรัพย์ที่ถูกใจและตอบโจทย์ความต้องการได้แน่นอนค่ะ !
  ประกัน
  7,265 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ทำเลสิก ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มองโลกได้ชัดแจ๋ว ปลอดภัย รวมราคาแต่ละโรงพยาบาล
  10 อันดับ ทำเลสิก ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มองโลกได้ชัดแจ๋ว ปลอดภัย รวมราคาแต่ละโรงพยาบาล
  การทำงานที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานทำให้เรามีปัญหาสายตากันมากขึ้น และการใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่สะดวกสบายเลยใช่ไหมล่ะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคนที่มีปัญหาสายตามาก ๆ เลนส์แว่นก็จะหนาและหนัก ใส่คอนแทคเลนส์นาน ๆ ก็ทำให้ตาแห้ง หรืออาจมีปัญหาตาอักเสบ หลายคนจึงเริ่มมองหาวิธีแก้ไขปัญหาสายตาแบบถาวรที่เจ็บตัวน้อย ฟื้นตัวเร็ว อย่างการทำ “เลสิก”การทำเลสิก (LASIK: Laser In Situ Keratomileusis) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสายตาโดยใช้เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นสั้น แต่ถึงแม้ว่าเราจะตัดสินใจทำเลสิกแล้ว ก็ยังคงมีคำถามใช่ไหมล่ะคะว่า เราเหมาะจะทำเลสิกหรือไม่ เลสิกมีกี่แบบ ทำเลสิกที่ไหนดี และราคาในการทำเลสิกเป็นอย่างไร วันนี้ทีมงานของเราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำเลสิกมาให้ผู้ที่ต้องการปลดล็อกปัญหาสายตากันโดยเฉพาะค่ะ
  ประกัน
  2,079 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มั่นใจในทุกการเดินทาง ให้การคุ้มครองสูงสุด จากหลายบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ
  10 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มั่นใจในทุกการเดินทาง ให้การคุ้มครองสูงสุด จากหลายบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ
  "ประกันภัยรถยนต์" คงจะเป็นคำที่ผู้ขับขี่และเจ้าของรถยนต์ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นตัวช่วยสำคัญที่เพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนให้กับคุณ ยิ่งถ้าหากใครเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แล้วล่ะก็ ยิ่งทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นไปอีก เพราะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองสูงที่สุด แต่ก็มาพร้อมค่าเบี้ยประกันที่มีราคาสูงตามไปด้วย อีกทั้งแต่ละบริษัทยังมีรายละเอียดในการคุ้มครองและวงเงินประกันที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจทำให้เจ้าของรถยนต์หลาย ๆ คนไม่แน่ใจว่า ควรจะลงทุนทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ดีหรือไม่ในครั้งนี้ บทความของเราจึงขอพาคุณไปทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้กันให้มากขึ้น พร้อมรวบรวมเคล็ดลับวิธีการเลือกประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และรีวิว 10 อันดับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จากหลากหลายบริษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นตัวเลือกดี ๆ ให้คุณได้พบกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับรถของตนเองได้อย่างลงตัวที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ไปอ่านกันต่อเลยค่ะ
  ประกัน
  4,204 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 สถานที่ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ตรวจระดับภูมิ COVID-19 หลังฉีดวัคซีน รู้ผลเร็ว
  10 สถานที่ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ตรวจระดับภูมิ COVID-19 หลังฉีดวัคซีน รู้ผลเร็ว
  เชื้อโควิด (COVID-19) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเรา จึงต้องมีการฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นแอนติบอดีและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสนี้ ซึ่งในแต่ละคนก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีนและมีการสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากติดเชื้อไวรัสโควิดได้ไม่เหมือนกัน เราจึงต้องมีการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดเพื่อตรวจสอบว่า ระดับภูมิคุ้มกันของเรายังมีประสิทธิภาพในการจัดการหรือป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ดีอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตาม การตรวจภูมิคุ้มกันโควิดนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละแบบก็จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน วันนี้ เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการเลือกแพ็กเกจตรวจภูมิคุ้มกันโควิดให้เหมาะกับตัวเอง โดยสามารถเลือกได้จากประเภทการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรอผล นอกจากนี้ 10 สถานที่ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด มาแนะนำทุกคนในช่วงท้ายบทความอีกด้วยค่ะ 
  ประกัน
  90 จำนวนผู้อ่าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด