• 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สรุปเนื้อหาครอบคลุม พร้อมแนวข้อสอบติวเข้ม 1
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สรุปเนื้อหาครอบคลุม พร้อมแนวข้อสอบติวเข้ม 2
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สรุปเนื้อหาครอบคลุม พร้อมแนวข้อสอบติวเข้ม 3
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สรุปเนื้อหาครอบคลุม พร้อมแนวข้อสอบติวเข้ม 4
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สรุปเนื้อหาครอบคลุม พร้อมแนวข้อสอบติวเข้ม 5

10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สรุปเนื้อหาครอบคลุม พร้อมแนวข้อสอบติวเข้ม

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญของนักเรียนไทยทุกคนครับ และนักเรียนทุกคนก็ต้องพยายามอ่านหนังสือกันอย่างหนัก เพราะในปัจจุบันมีการสอบหลายครั้งและหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการสอบ 9 วิชาสามัญ การสอบ ONET หรือการสอบ PAT แต่ไม่ว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ ว่าการสอบที่สำคัญที่สุดคือ การสอบ GAT เพราะเป็นการสอบที่มีสัดส่วนคะแนนใน TCAS สูงสุดถึง 50%  


ดังนั้นในครั้งนี้ เราจะมาอธิบายว่าการสอบ GAT คืออะไร รวมไปถึงวิธีการเลือกหนังสือเตรียม GAT พร้อมจัด 10 อันดับหนังสือเตรียมสอบ GAT ดี ๆ ให้ทุกคนได้ลองเลือกกัน โดยหนังสือที่เราจัดอันดับจะมีทั้งหนังสือสรุปเนื้อหา หนังสือตะลุยโจทย์ รวมไปถึงหนังสือที่ช่วยบอกเทคนิคในการสอบให้กับน้อง ๆ ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ !

 • แก้ไขล่าสุด: 21-07-2021
 • 11,315 จำนวนผู้อ่าน
สารบัญ

การสอบ GAT คืออะไร ?

การสอบ GAT หรือ General Aptitude Test คือการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป มีไว้เพื่อวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จตามหลักของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. โดยการสอบ GAT นี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า GAT เชื่อมโยง และส่วนที่ 2 คือความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่จะทดสอบความความสามารถด้านภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ


คะแนนการสอบ GAT นี้ มีไว้เพื่อยื่นผ่านระบบ TCAS สำหรับใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีสัดส่วนการใช้คะแนน GAT ที่แตกต่างกันไป โดยหลาย ๆ คณะนั้นสามารถใช้คะแนนส่วนนี้ได้ถึง 50% เรียกได้ว่ามากที่สุดในการสอบทุกประเภท การสอบ GAT จึงเป็นการสอบที่สำคัญและต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีครับ

วิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบ GAT

หลังจากที่ทราบถึงความสำคัญของการสอบ GAT เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบที่จะมาถึงกันแล้ว เราขอแนะนำให้อ่านหนังสือเตรียมสอบเพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วน GAT เชื่อมโยงหรือว่าภาษาอังกฤษ ให้น้อง ๆ เลือกหนังสือเตรียมสอบได้เหมาะสมและอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

เลือกหนังสือเตรียมสอบ GAT ตามทักษะที่ต้องการติวเข้ม

อย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าการสอบ GAT นั้นประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ก็คือ GAT เชื่อมโยงและ GAT ภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละคนก็ย่อมมีความถนัดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นคำแนะนำของเราในการเลือกหนังสือเตรียมสอบก็คือ เลือกหนังสือในด้านที่เราต้องการติวเข้มครับ

GAT เชื่อมโยง

สำหรับ GAT ส่วนที่ 1 หรือ GAT เชื่อมโยง จะเป็นการสอบที่วัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ การคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา สำหรับตัวโจทย์จะมีลักษณะเป็นบทความยาว 1-2 หน้ากระดาษจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเราต้องสรุปความเชื่อมโยงของเนื้อหาในบทความและตอบให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยในข้อสอบจะให้ลักษณะความสัมพันธ์ของเนื้อหามา 3 แบบได้แก่ ส่งผลโดยตรง เป็นองค์ประกอบ มีผลยับยั้งหรือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลย


เนื่องจากบทความใน GAT เชื่อมโยงจะมีเพียงแค่ 2 เรื่องเท่านั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน ดังนั้นสิ่งสำคัญในการสอบส่วนนี้คือ ความสามารถในการอ่านบทความให้แตก ความคิดเชิงวิเคราะห์ และความละเอียด ซึ่งเราสามารถฝึกความสามารถส่วนนี้ได้จากฝึกทำแบบข้อสอบเก่าหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้นคนที่ต้องการเน้นที่การสอบส่วนนี้ เราขอแนะนำให้เลือกหนังสือที่มีแบบฝึกหัดเยอะ ๆ ครับ

GAT ภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อสอบ GAT ที่เป็นส่วนภาษาอังกฤษ จะเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยจะประกอบด้วย 4 ส่วนคือ Speaking and Conversation (การสื่อสารโต้ตอบกันในสถานการณ์ต่างๆ), Vocabulary (คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ), Structure and Writing (ไวยากรณ์และการแบ่งโครงสร้างของประโยค) และ Reading Comprehension (ทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ) ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้ว GAT ภาษาอังกฤษจะมีความยากมากกว่า GAT เชื่อมโยง ทำให้ส่วนใหญ่คะแนนของผู้เข้าสอบจะมีความแตกต่างกันตรงส่วนนี้ครับ


ดังนั้นในการเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เราต้องเพิ่มทั้งคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทักษะในการอ่านจับใจความและจดจำไวยากรณ์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษให้ได้อย่างแม่นยำ สำหรับคนที่ต้องการเน้นในส่วนนี้ เราขอแนะนำให้เลือกหนังสือที่เจาะจงไปที่ GAT ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เพราะหนังสือเหล่านี้จะสอนเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเดาคำศัพท์หรือการเดาบริบทของบทความ เพื่อให้การทำข้อสอบของเราเป็นไปได้ราบรื่นกว่าเดิมครับ

เลือกหนังสือเตรียมสอบ GAT ที่มีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝน

ไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการเตรียมสอบก็คือ การฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ เพราะการทำข้อสอบเก่าจะทำให้เราเข้าใจรูปแบบของข้อสอบ เห็นภาพรวมของการสอบทั้งหมด สร้างความคุ้นชินและลดความกดดันในการทำข้อสอบจริง เข้าใจข้อผิดพลาดและจุดอ่อนของตัวเอง รวมถึงยังเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วย


ดังนั้นในการเลือกหนังสือเตรียมสอบ นอกจากหนังสือที่ช่วยสรุปและสอนเทคนิคในการทำข้อสอบแล้ว อย่าลืมเลือกหนังสือรวมข้อสอบเก่าหรือหนังสือรวมแบบฝึกหัดเพื่อมาฝึกทำด้วยตัวเองด้วย แม้ขั้นตอนการทบทวนด้วยการทำแบบฝึกหัดแบบนี้จะยากกว่าแบบอื่น ๆ และใช้เวลาทำค่อนข้างมาก แต่รับรองว่าเป็นวิธีที่เห็นผล และคุ้มค่าแน่นอนครับ

10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GAT เล่มไหนดี สรุปเนื้อหาครอบคลุม พร้อมแนวข้อสอบติวเข้ม

หลังจากที่เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ GAT และวิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบกันไปแล้ว ต่อไปก็ถึงเวลาของ 10 อันดับหนังสือเตรียมสอบที่เราคัดสรรมาแล้ว ซึ่งจะมีตั้งแต่หนังสือรวมโจทย์ หนังสือสรุปและอธิบายทั้ง GAT เชื่อมโยงและ GAT อังกฤษ มั่นใจได้เลยว่าน้อง ๆ ต้องได้หนังสือที่ถูกใจกลับไปแน่นอนครับ

10
ประเภทGAT ภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า152 หน้า
สำนักพิมพ์ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
9
ประเภทGAT เชื่อมโยง
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า272 หน้า
สำนักพิมพ์สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า
8

ดิศธร โรจน์ภัทรกิจ (ติวเตอร์แจ็ค)GAT เชื่อมโยง (อภิมหาคัมภีร์)

260 บาท 〜

ประเภทGAT เชื่อมโยง
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า372 หน้า
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา
7
ประเภทGAT ภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า284 หน้า
สำนักพิมพ์Think Beyond
6

ศรัญญ์ภัทร ตันฑธันยพัชร์,คณาจารย์ Think Beyond Geniusคัมภีร์ GAT เชื่อมโยง แนวข้อสอบพิชิตทุกสนามสอบ

250 บาท 〜

ประเภทGAT เชื่อมโยง
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า204 หน้า
สำนักพิมพ์Think Beyond
5

ดร. กนกเนตร วรวงษ์,หทัยชนก เงินดีแนวข้อสอบติวเข้ม GAT Eng

280 บาท 〜

ประเภทGAT ภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า284 หน้า
สำนักพิมพ์Think Beyond
4

ภรนัท นภัสกรสกล,ศักดิธัช ฉมามหัทธนาพิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ (คว้าคะแนนเต็มได้ไม่ยาก)

299 บาท 〜

ประเภทGAT เชื่อมโยง, GAT อังกฤษ
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า296 หน้า
สำนักพิมพ์Think Beyond
3

ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)พิชิต 150 คะแนนเต็ม!! GAT ภาษาไทย โดย อ.ขลุ่ย

195 บาท 〜

ประเภทGAT เชื่อมโยง
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า300 หน้า
สำนักพิมพ์Fukurou
2
ประเภทGAT ภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า304 หน้า
สำนักพิมพ์ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
1

ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย),สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์)Duo GAT ไทย + อังกฤษ พิชิต 300 คะแนนเต็ม

350 บาท 〜

ประเภทGAT เชื่อมโยง, GAT ภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า640 หน้า
สำนักพิมพ์Fukurou

ตารางเปรียบเทียบหนังสือเตรียมสอบ GAT

รูปสินค้า
1
ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย),สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์) Duo GAT ไทย + อังกฤษ พิชิต 300 คะแนนเต็ม 1

ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย),สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์)

2
รศ.ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 1

รศ.ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ

3
ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) พิชิต 150 คะแนนเต็ม!! GAT ภาษาไทย โดย อ.ขลุ่ย 1

ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

4
ภรนัท นภัสกรสกล,ศักดิธัช ฉมามหัทธนา พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ (คว้าคะแนนเต็มได้ไม่ยาก) 1

ภรนัท นภัสกรสกล,ศักดิธัช ฉมามหัทธนา

5
ดร. กนกเนตร วรวงษ์,หทัยชนก เงินดี แนวข้อสอบติวเข้ม GAT Eng 1

ดร. กนกเนตร วรวงษ์,หทัยชนก เงินดี

6
ศรัญญ์ภัทร ตันฑธันยพัชร์,คณาจารย์ Think Beyond Genius คัมภีร์ GAT เชื่อมโยง แนวข้อสอบพิชิตทุกสนามสอบ 1

ศรัญญ์ภัทร ตันฑธันยพัชร์,คณาจารย์ Think Beyond Genius

7
สุภาณี ตาเที่ยง (ครูเอิง) พิชิต GAT Eng เข้าใจง่ายสอบได้เต็ม 100 1

สุภาณี ตาเที่ยง (ครูเอิง)

8
ดิศธร โรจน์ภัทรกิจ (ติวเตอร์แจ็ค) GAT เชื่อมโยง (อภิมหาคัมภีร์) 1

ดิศธร โรจน์ภัทรกิจ (ติวเตอร์แจ็ค)

9
สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู) GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง 1

สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)

10
รศ.ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ ถอดรหัส Error Identification & Sentence Completion 1

รศ.ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ

ชื่อสินค้า

Duo GAT ไทย + อังกฤษ พิชิต 300 คะแนนเต็ม

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

พิชิต 150 คะแนนเต็ม!! GAT ภาษาไทย โดย อ.ขลุ่ย

พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ (คว้าคะแนนเต็มได้ไม่ยาก)

แนวข้อสอบติวเข้ม GAT Eng

คัมภีร์ GAT เชื่อมโยง แนวข้อสอบพิชิตทุกสนามสอบ

พิชิต GAT Eng เข้าใจง่ายสอบได้เต็ม 100

GAT เชื่อมโยง (อภิมหาคัมภีร์)

GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง

ถอดรหัส Error Identification & Sentence Completion

คุณสมบัติ

หนังสือเล่มเดียวจบ ครบหลักการทำ เคล็ดลับ และแนวข้อสอบจริง

เตรียมพร้อมรับมือ GAT ภาษาอังกฤษ กันหนังสือที่หลายคนว่าดีที่สุด

มาลองทำข้อสอบ ที่หลายคนบอกว่าใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

ซื้อ 1 เล่มแต่ได้ 2 ประเภทข้อสอบ กับหนังสือฉบับใหม่ล่าสุด

รวมแนวข้อสอบติวเข้ม 10 ชุดพร้อมเฉลย ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ

แบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ระดับ เพื่อให้เข้ากับความสามารถของผู้เรียน

ทำให้การทำข้อสอบเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีการสรุปเป็น Mind Map

ทบทวนจนกว่าจะมั่นใจ ด้วยโจทย์ฉบับยากมากจำนวน 70 บทความ

ทำข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม ด้วยหนังสือที่มียอดพิมพ์มากถึง 17 ครั้ง

เอาชนะข้อสอบส่วน Error ให้อยู่หมัด ด้วยหนังสือระดับเบสเซลเลอร์

ราคาเริ่มต้น350 บาท195 บาท195 บาท299 บาท280 บาท250 บาท320 บาท260 บาท220 บาท149 บาท
ประเภทGAT เชื่อมโยง, GAT ภาษาอังกฤษGAT ภาษาอังกฤษGAT เชื่อมโยงGAT เชื่อมโยง, GAT อังกฤษGAT ภาษาอังกฤษGAT เชื่อมโยงGAT ภาษาอังกฤษGAT เชื่อมโยงGAT เชื่อมโยงGAT ภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์2563255925622564256425642563256225632558
จำนวนหน้า640 หน้า304 หน้า300 หน้า296 หน้า284 หน้า204 หน้า284 หน้า372 หน้า272 หน้า152 หน้า
สำนักพิมพ์Fukurouศุภวัฒน์ พุกเจริญFukurouThink BeyondThink BeyondThink BeyondThink Beyondพ.ศ.พัฒนาสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่าศุภวัฒน์ พุกเจริญ
ลิงค์สินค้า

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ GAT

หลังจากเราทราบวิธีการเลือกหนังสือ และได้เลือกหนังสือเตรียมสอบ GAT ตาม 10 อันดับที่เราจัดไว้ให้กันไปแล้ว เพื่อให้การสอบครั้งสำคัญของเราเป็นไปได้ด้วยดี เราจึงมีเทคนิคการเตรียมตัวสอบต่าง ๆ นอกจากการอ่านหนังสือให้บอกให้ทุก ๆ คนได้ลองทำตามกันดู ซึ่งหากว่าทำตามเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว รับรองว่าจะทำข้อสอบได้คะแนนออกมาดีแน่นอนครับ


อันดับแรกก็คือพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะหากเราไปสอบทั้ง ๆ ที่ง่วงนอน จะทำให้เราไม่มีสมาธิและไม่สามารถจดจ่อกับข้อสอบได้ ดังนั้นอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนไปสอบและทานอาหารเช้ามาให้เต็มที่ก่อนเข้าห้อง เพื่อให้สภาพร่างกายมีความพร้อมที่สุด คำแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเครียดครับ เพราะความเครียดจะทำให้เราตื่นตระหนกและอาจจะทำให้พลาดได้ ดังนั้นก่อนจะเริ่มทำข้อสอบ ให้ลองหายใจให้ลึก ๆ และกำมือให้แน่นและคลายออกหลาย ๆ ครั้ง การทำแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และจะทำให้เราสามารถทำความสอบได้อย่างเต็มความสามารถครับ

บทส่งท้าย

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ 10 อันดับหนังสือเตรียมสอบ GAT ที่เราแนะนำกันมาในครั้งนี้ มีเล่มไหนถูกใจกันแล้วยังครับ อ่านมาถึงตรงนี้ มั่นใจได้เลยว่าน้อง ๆ คงได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกหนังสือและวิธีการเตรียมตัวสอบกันไม่น้อยแล้ว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเตรียมสอบทุก ๆ คนครับ


อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดของการเตรียมตัวสอบไม่ใช่การซื้อหนังสือ แต่คือการอ่านทบทวนและทำแบบฝึกหัดครับ ถ้าเราหมั่นทำข้อสอบเก่าและฝึกฝนพัฒนาความรู้ของตัวเองโดยตลอด แม้ข้อสอบจะออกมายากขนาดไหน ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะสามารถทำได้ และมหาวิทยาลัยในฝันก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดฮิต

 • 20 อันดับ มังงะต่างโลก แนะนำ เรื่องไหนน่าอ่าน ฉบับล่าสุดปี 2021 สนุกตื่นเต้น พระเอกเก่ง เกิดใหม่มีพลังพิเศษ
  20 อันดับ มังงะต่างโลก แนะนำ เรื่องไหนน่าอ่าน ฉบับล่าสุดปี 2021 สนุกตื่นเต้น พระเอกเก่ง เกิดใหม่มีพลังพิเศษ
  ถ้าพูดถึงมังงะที่มาแรงที่สุดในช่วงเวลานี้ ย่อมนี้ไม่พ้นมังงะแนวต่างโลก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไปเกิดใหม่ที่ต่างโลก หรือจะเป็นเซ็ตติ้งต่างโลกก็ตาม เพราะมังงะแนวนี้มักเป็นแนวแฟนตาซีที่ย่อยง่าย กล่าวถึงเวทมนตร์ สัตว์อสูร การฝึกวิชาเลื่อนระดับพลัง อีกทั้งยังมีลักษณะการดำเนินเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไป สามารถนำพาให้นักอ่านมีอารมณ์ร่วมได้ไม่ยาก นอกจากนี้ มังงะต่างโลกยังไม่จำกัดแค่เพียงแนวแอ็กชันเท่านั้น แต่ยังมีแนวคอมเมดี้ โรแมนติก หรือบางเรื่องก็ยังแฝงความดราม่าเล็ก ๆ ชวนให้ติดตาม เรียกว่าอ่านสนุกอ่านเพลินทีเดียวค่ะและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า มังงะต่างโลกได้รับความนิยมอย่างมากจากบรรดานักอ่าน จึงทำให้มีสำนักพิมพ์ซื้อลิขสิทธิ์มาตีพิมพ์ในประเทศไทยมากมายหลายเรื่อง จนอาจจะทำให้หลายคนเลือกไม่ถูกว่าจะเริ่มอ่านจากมังงะต่างโลกเรื่องไหนดี วันนี้เราจึงนำรีวิว 20 อันดับ มังงะต่างโลกมานำเสนอให้ทุกคนได้พิจารณากัน รับรองว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอนค่ะ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  6,706 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ นิยายวาย มาเฟีย แนะนำ เรื่องไหนสนุก ฉบับล่าสุดปี 2021 โหด ดิบ เถื่อน ฟินจิกหมอน สาววายห้ามพลาด
  10 อันดับ นิยายวาย มาเฟีย แนะนำ เรื่องไหนสนุก ฉบับล่าสุดปี 2021 โหด ดิบ เถื่อน ฟินจิกหมอน สาววายห้ามพลาด
  'นิยายแนวมาเฟีย' ถือเป็นอีกหนึ่งแนวยอดฮิตที่นักอ่านหลายคนชื่นชอบ ด้วยพล็อตเรื่องที่สนุกตื่นเต้นและมีคาแรคเตอร์ตัวเอกทรงแบดบอย ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ในนิยายวายเองก็ตาม และถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นนิยายวายที่นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน ทว่าเรามักจะเจอแนวนี้ได้ในนิยายวายชาย-ชายมากกว่านิยายวายหญิง-หญิง อาจจะเพราะว่าตลาดวายส่วนใหญ่เป็นนักอ่านผู้หญิงที่ฟินไปกับเรื่องราวความรักของผู้ชายหน้าตาดีสองคน ทำให้ไม่ค่อยมีนิยายแนวมาเฟียผู้หญิงมาให้ได้อ่านสักเท่าไรนักในบทความนี้ จึงเป็นการนำเสนอ 10 อันดับ นิยายวายแนวมาเฟีย (ชาย-ชาย) ที่พระเอกของเรื่องทั้งหล่อ รวย แบดบอย มาพร้อมพล็อตเรื่องสนุกสนาน ชวนติดตามไม่แพ้นิยายวายแนวอื่น ๆ ใครที่เบื่อกับนิยายวายที่มีแต่พระเอกเป็นหมอกับเป็นวิศวะ ลองเปลี่ยนแนวมาอ่านนิยายที่มีพระเอกเป็นมาเฟียดู อาจจะทำให้คุณได้พบกับความแปลกใหม่ ที่คุณอาจจะไม่เคยได้อ่านจากที่ไหนมาก่อนก็ได้ค่ะ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  3,440 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ละเอียด เจาะลึก พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ละเอียด เจาะลึก พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง
  คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็นคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะเมื่อเรียนจบมาแล้วจะมีโอกาสได้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากและมีรายได้ที่มั่นคง ทำให้น้องนักเรียนหลายคนต้องการที่จะเตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ ทั้งของจุฬาฯ, มหิดล, ธรรมศาสตร์, มศว. และอีกมากมาย โดยมีวิธีการเตรียมตัวแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนพิเศษ หรือการอ่านหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ เป็นต้นแต่น้อง ๆ ที่กำลังหาหนังสือสำหรับเตรียมสอบแพทย์มาอ่านนั้นอาจจะรู้สึกสับสนใช่ไหมครับว่า จะหาซื้อหนังสือเล่มไหนมาอ่านดี ในวันนี้ เราจึงจะมานำเสนอ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดมาให้น้องนักเรียนที่กำลังเตรียมสอบได้พิจารณากัน รับรองว่าเนื้อหาแน่น อธิบายได้ตรงจุดและสามารถช่วยเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ได้อย่างแน่นอนครับ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  8,439 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สรุปเนื้อหาสาระอัดแน่น รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สรุปเนื้อหาสาระอัดแน่น รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ
  อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ม.4 เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญในชีวิตช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะเราจะต้องเลือกแผนการเรียนไม่ว่าจะเป็นแผนวิทย์คณิต แผนศิลป์คำนวณหรือแผนศิลป์ภาษา โดยแต่ละแผนการเรียนนั้นมีวิชาที่ต้องสอบแตกต่างกันออกไป ซึ่งการจะพิชิตโจทย์สุดหินและเข้าไปในโรงเรียนในฝันได้นั้น การอ่านหนังสือทบทวนและทำแบบฝึกหัดเป็นเพียงทางเดียวที่จะทำให้ฝันนั้นสำเร็จได้ แน่นอนว่าการเรียนพิเศษเสริมความรู้ตามสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แต่สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ดังนั้นการอ่านหนังสือทบทวนด้วยตัวเองจึงเป็นอีกหนทางเลือกหนึ่งที่คนนิยมกัน อย่างไรก็ตามหนังสือสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 นั้นก็มีหลากหลายวิชาและยังมีหลายเล่มทำให้หลาย ๆ คนอาจสับสนเสียได้ ในวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 พร้อมทั้งยังมี 10 อันดับหนังสือเตรียมสอบสำหรับทุกสายการเรียนที่จะพาทุกคนไปสู่โรงเรียนที่มุ่งหวังได้
  หนังสือ, CDs, DVDs
  18,682 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  วิชาเคมีนับว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนสายวิทย์หรือมีจุดประสงค์ที่จะสอบเข้าคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงแพทยศาสตร์ วิชาเคมีนั้นจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีควบคู่ไปกับความแม่นยำในการท่องจำสูตรและชื่อสารประกอบต่าง ๆ ดังนั้นการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้หลายคนต้องอาศัยหนังสือเคมี ม.ปลายเพื่อช่วยกระชับเนื้อหา เน้นย้ำส่วนที่สำคัญและรวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนทุกคนสามารถพิชิตโจทย์ปัญหาเคมีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแต่หนังสือเคมีสำหรับม.ปลายก็มีให้เลือกอ่านกันมากมายหลายเล่ม บางเล่มอาจจะเน้นเนื้อหาเป็นหลัก ในขณะที่บางเล่มจะเน้นโจทย์ปัญหาเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบทั้งในโรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ควรจะเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะกับจุดประสงค์ในการใช้งาน วันนี้ทางทีมงานของเราจะนำทั้งวิธีการเลือกหนังสือเคมี ม.ปลาย และยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย ที่ได้รับความนิยมจากเด็กมัธยมปลายมาให้ลองเก็บไว้เป็นไอเดียในการเลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  14,022 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุม มีโจทย์พร้อมเฉลยละเอียด
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุม มีโจทย์พร้อมเฉลยละเอียด
  การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเด็กไทย เหล่านักเรียนชั้น ม.6 จะต้องอ่านหนังสือกันอย่างหนักหน่วง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบในหลายวิชาและหลายสนามสอบ โดยการสอบ "9 วิชาสามัญ" ก็เป็นอีกหนึ่งการสอบที่สำคัญมาก เพราะต้องนำคะแนนสอบนี้ไปยื่นรับตรงเข้าคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทางการแพทย์ ซึ่งใช้ยื่นผ่านโครงการ กสพท. ค่ะ สำหรับผู้ที่จะสอบ 9 วิชาสามัญแต่ยังไม่รู้จะเลือกอ่านหนังสือเล่มไหนดี ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำ 10 หนังสือเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญที่น่าสนใจ ที่มีพร้อมทั้งหนังสือสรุปเนื้อหาสำคัญ และหนังสือตะลุยโจทย์ นอกจากนี้ เรายังได้อธิบายวิธีการเลือกหนังสือ และเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านหนังสืออีกด้วย รับรองได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  10,838 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือจิตวิทยา เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  10 อันดับ หนังสือจิตวิทยา เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  ความฉลาดทางเชาว์ปัญญาหรือ IQ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเดียวที่คนให้ความสำคัญในปัจจุบัน เพราะความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจหรือ EQ ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน และ EQ ยังเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่ง 'หนังสือจิตวิทยา' ก็จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้สำคัญที่จะช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ช่วยสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับตัวคุณ อีกทั้งยังเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่คุณต้องการได้หนังสือจิตวิทยาที่วางขายโดยทั่วไปนั้นก็มีให้คุณได้เลือกอ่านมากมายหลายเล่ม แต่ละเล่มก็จะมีความแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของจุดประสงค์ รูปแบบของเนื้อหาด้านในและข้อคิดที่คุณจะได้จากหนังสือ ซึ่งหากเลือกได้ตรงตามความต้องการของคุณแล้ว ก็จะช่วยชี้แนะแนวทางให้คุณทำในสิ่งที่คุณวาดหวังไว้ได้สำเร็จ วันนี้เราจึงจะมานำทั้งวิธีการเลือกซื้อหนังสือจิตวิทยาให้กับนักอ่านทั้งหลาย พร้อมทั้งรวบรวม 10 อันดับ หนังสือจิตวิทยา จากทั้งของนักเขียนชาวไทยและงานแปลของนักเขียนต่างประเทศ ที่ได้รับการโหวตแนะนำจากบรรดาผู้รักการอ่านและการพัฒนาตนเองมาให้คุณได้เป็นไอเดียในการเลือกซื้อกันในบทความนี้แล้วค่ะ 
  หนังสือ, CDs, DVDs
  9,281 จำนวนผู้อ่าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่