• 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีแนวข้อสอบพร้อมเทคนิค เตรียมพร้อมเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ 1
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีแนวข้อสอบพร้อมเทคนิค เตรียมพร้อมเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ 2
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีแนวข้อสอบพร้อมเทคนิค เตรียมพร้อมเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ 3
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีแนวข้อสอบพร้อมเทคนิค เตรียมพร้อมเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ 4
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีแนวข้อสอบพร้อมเทคนิค เตรียมพร้อมเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ 5

10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีแนวข้อสอบพร้อมเทคนิค เตรียมพร้อมเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ

การสอบ GMAT นั้นเป็นอีกการสอบหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความยาก เพราะนอกจากต้องมีพื้นฐานความรู้ที่แน่นแล้ว ต้องสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ด้วย ซึ่งคนไทยอาจจะไม่เคยชินกับรูปแบบของข้อสอบในบางพาร์ท จึงต้องใช้เวลาเตรียมตัวเป็นระยะเวลานานและต้องมีการวางแผนในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นอย่างดี GMAT ถือเป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก หากใครที่มีแพลนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศทางด้านบริหารธุรกิจก็จะเป็นจะต้องสอบ GMAT เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วสถาบันการศึกษาจะต้องการคะแนน GMAT มาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษา เรียกได้ว่าการสอบ GMAT จึงเป็นหนึ่งในใบเบิกทางเลยก็ว่าได้


ในปัจจุบันมีการจัดสอบ GMAT ทั้งแบบออนไลน์และแบบสอบที่สนามสอบ คนส่วนใหญ่จะคิดว่าการสอบ GMAT นั้นยากที่จะได้คะแนนดี แต่หากคุณมีการเตรียมตัวที่ดีและมีการวางแผนการอ่านล่วงหน้าก็จะทำให้คุณสามารถได้คะแนนตามที่คาดหวังได้ ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเตรียมตัวก็คือ การหาซื้อหนังสือเตรียมสอบ GMAT มาอ่านและฝึกทำข้อสอบ ในวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบ GMAT พร้อมด้วย 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT ยอดนิยมที่มีเนื้อหาแน่นและมีแนวข้อสอบมากมายมาช่วยคุณในการเตรียมตัวสอบ GMAT ให้ได้คะแนนตามที่หวังไว้ค่ะ

 • แก้ไขล่าสุด: 24-03-2021
 • 546 จำนวนผู้อ่าน
สารบัญ

การสอบ GMAT คืออะไร? ทำไมต้องสอบ GMAT?

GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นการสอบวัดความสามารถทางวิชาการในด้านธุรกิจและการบริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบเพื่อสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งเป็นคะแนนที่สำคัญอย่างมากในการยื่นสมัครเรียนต่อโดยเฉพาะในมหาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ โดยการสอบจะแบ่งเป็น 4 พาร์ท คือ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, การเขียนเชิงวิเคราะห์และการให้เหตุผลเชิงบูรณาการ


การสอบ GMAT นั้นสามารถสอบได้ทุกวันเปิดทำการที่ทางศูนย์เปิดสอบ ซึ่งจะมีการสอบให้เลือกทั้งแบบออนไลน์และการสอบที่ศูนย์ ผู้สอบสามารถสอบได้ 5 ครั้งในหนึ่งปี โดยเว้นระยะเวลาในการสอบแต่ละครั้งอย่างน้อย 31 วัน และหากได้คะแนนมากกว่า 800 คะแนน ผู้สอบจะไม่สามารถสอบ GMAT ได้เป็นเวลา 5 ปีหลังจากการสอบ

วิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบ GMAT

ในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบ GMAT เพื่อให้คุณได้เลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจของคุณค่ะ

เลือกจากวิชาที่สอบในข้อสอบ GMAT

การสอบ GMAT จะมีทั้งส่วนของวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในส่วนของการเขียนจะเป็นการสอบการเขียนเชิงวิเคราะห์และการเขียนเชิงบูรณาการ ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วการเตรียมสอบนั้นจะเน้นการอ่านหนังสือแบบรวมข้อสอบ แต่ถ้าหากคุณมีพื้นฐานไม่มากนักในแต่ละวิชาที่สอบ ก็ควรเริ่มอ่านจากรายละเอียดของแต่ละวิชา แนวข้อสอบของแต่ละวิชา เพื่อการวางแผนเพื่อการเตรียมตัวสอบที่ดี

ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ GMAT ในวิชาภาษาอังกฤษ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือการอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา (Reading Comprehension) การให้เหตุผล (Critical Reasoning) รวมไปถึงการแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์ (Sentence Correction) โดยจะมีทั้งหนังสือเตรียมสอบที่แยกเนื้อหาในแต่ละส่วนที่สอบกับหนังสือที่รวมข้อสอบเข้าไว้ด้วยกัน ในการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือจึงต้องคำนึงถึงความต้องการและความสามารถของตนเอง หากคุณมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีอยู่แล้ว คุณอาจจะเหมาะกับหนังสือแบบรวมข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากคุณมีพื้นฐานน้อย คุณก็อาจจะเลือกซื้อหนังสือที่แยกเป็นพาร์ทเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองค่ะ

คณิตศาสตร์

การสอบวิชาคณิตศาสตร์หรือ Quantitative ไม่ได้เป็นเพียงข้อสอบคณิตศาสตร์แบบทำโจทย์ในรูปแบบของการแก้ปัญหา (Problem Solving) แต่ยังมีข้อสอบในรูปแบบของ Data Sufficiency ด้วย ซึ่งการสอบในรูปแบบหลังจะเป็นการสังเกตโจทย์เพื่อตอบว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มาเพียงพอต่อการหาคำตอบหรือไม่ คุณจึงต้องมีความรู้ที่แม่นยำในด้านของทฤษฎีเป็นอย่างมาก เพราะต้องจับผิดข้อสอบว่าสามารถหาคำตอบได้หรือไม่ การเลือกซื้อหนังสือที่ใช้เพื่อเตรียมตัวสอบในวิชาคณิตศาสตร์จึงควรเป็นหนังสือที่มีการอธิบายเกี่ยวกับแนวของข้อสอบ แนวทางการทำข้อสอบ


การทำข้อสอบวิชานี้คุณจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการทำโจทย์ ในการเตรียมตัวสอบคุณจึงควรวางแผนเพื่อการเตรียมตัวสอบและทำตามแผนนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการเตรียมตัวสอบวิชานี้คือ การหมั่นทำโจทย์เป็นประจำ จนเกิดความชำนาญเพื่อให้มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น

การเขียนเชิงวิเคราะห์

การเขียนเชิงวิเคราะห์หรือ Analytical Writing เป็นการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในเชิงของการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ในการทำข้อสอบพาร์ทนี้คุณควรเตรียมตัวในการเขียนตามโครงสร้างของเรียงความภาษาอังกฤษ โดยในการวิเคราะห์นั้นอาจจะแยกหัวข้อการวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ และเขียนข้อมูลอ้างอิงการวิเคราะห์นั้น ซึ่งในการวิเคราะห์และการอ้างอิงควรใช้หลักเหตุผลเพื่อให้เรียงความมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น หากเปรียบเทียบกับการสอบพาร์ทอื่นแล้ว พาร์ทนี้อาจจะง่ายที่สุดเพราะอาศัยประสบการณ์ในการเขียนและการฝึกฝนการเขียนตามโครงสร้าง ซึ่งสามารถเตรียมตัวได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนั่นเองค่ะ

การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ

การสอบการให้เหตุผลเชิงบูรณาการหรือ Integrated Reasoning เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการประเมินข้อมูลของผู้เข้าสอบ โดยในข้อสอบจะมีทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ, วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง รวมไปถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และการนำมาใช้ ในการทำข้อสอบในพาร์ทนี้คุณอาจจะต้องไปศึกษาแนวทางการออกของข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจก่อน จากนั้นจึงวางแผนในการฝึกฝนทำโจทย์และการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งหนังสือมีเนื้อหาในเรื่องของ Integrated Reasoning มีน้อยและส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือหรือ E-BOOK ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ควรเลือกหนังสือหรือ E-BOOK ที่มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดและมีการอธิบายเพิ่มเติมมาให้ด้วย

เลือกหนังสือสอบ GMAT เวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ

หนังสือการเตรียมตัวสอบ GMAT ส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษหรือแปลจากภาษาอังกฤษเพราะเป็นการสอบที่เป็นสากลจึงใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน หากคุณมีความต้องการเตรียมสอบ GMAT เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ คุณก็ควรใช้หนังสือเตรียมสอบเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพราะนอกจากจะช่วยคุณในเรื่องของการเตรียมสอบแล้ว ยังช่วยให้คุณคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น


ข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการเตรียมสอบโดยใช้หนังสือเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือ ช่วยในการเตรียมตัวในเรื่องของคำศัพท์และการอ่านไปในคราวเดียวกันกับการเตรียมสอบในพาร์ทนั้น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้คุณเรียนรู้รูปแบบประโยคในเชิงวิชาการได้อีกด้วย

10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT เล่มไหนดี มีแนวข้อสอบพร้อมเทคนิค เตรียมพร้อมเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ

ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบ GMAT ต่อไปจะเป็นการแนะนำ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ GMAT ที่สามารถซื้อออนไลน์ได้ เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ เพราะฉะนั้นเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

10
วิชาการเขียน
ภาษาไทย
รูปแบบบรรยายเนื้อหา
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
ปีที่พิมพ์2015
จำนวนหน้า372 หน้า
9
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
รูปแบบบรรยายเนื้อหา
สำนักพิมพ์ ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
ปีที่พิมพ์2013
จำนวนหน้า288 หน้า
8

ทีมงาน CU Best Clubติวโจทย์คณิตศาสตร์ GMAT เข้าศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA)

361 บาท 〜

วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
รูปแบบเก็งข้อสอบ
สำนักพิมพ์ ศรัณย์ จารุเวฬ
ปีที่พิมพ์2018
จำนวนหน้า384 หน้า
7
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
รูปแบบสรุปเนื้อหาและเก็งข้อสอบ
สำนักพิมพ์ ศรัณย์ จารุเวฬ
ปีที่พิมพ์2017
จำนวนหน้า408 หน้า
5
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาภาษาอังกฤษ
รูปแบบเก็งข้อสอบ
สำนักพิมพ์John Wiley & Sons Inc (US)
ปีที่พิมพ์2020
จำนวนหน้า279
6

รศ. ทศพร คล้ายอุดม, ดร. สุทิน พูลสวัสดิ์เฉลยข้อสอบ GMAT เข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ทุกสถาบัน

281 บาท 〜

วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
รูปแบบเก็งข้อสอบ
สำนักพิมพ์ ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
ปีที่พิมพ์2014
จำนวนหน้า320 หน้า
4
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
รูปแบบสรุปเนื้อหาและเก็งข้อสอบ
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
ปีที่พิมพ์2015
จำนวนหน้า360 หน้า
3
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รูปแบบเก็งข้อสอบ
สำนักพิมพ์John Wiley & Sons Inc (US)
ปีที่พิมพ์2020
จำนวนหน้า461 หน้า
2
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รูปแบบสรุปเนื้อหา มีแบบฝึกหัดและข้อสอบจริง
สำนักพิมพ์Barrons Test Prep (US)
ปีที่พิมพ์2014
จำนวนหน้า316 หน้า
1
วิชาทุกวิชา
ภาษาไทย
รูปแบบเก็งข้อสอบ
สำนักพิมพ์ Graduate Management Admission Council (COR)
ปีที่พิมพ์2020
จำนวนหน้า939 หน้า

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า

รูปสินค้า
1
John Wiley & Sons Inc (US) GMAT Official Guide 2021 1

John Wiley & Sons Inc (US)

2
 Markal, Ender BARRON’S GMAT WORKBOOK 1

Markal, Ender

3
Graduate Management Admission Council (COR) GMAT Official Guide Verbal Review 2021 1

Graduate Management Admission Council (COR)

4
 รศ. ทศพร คล้ายอุดม, ดร. สุทิน พูลสวัสดิ์ GMAT Math 1

รศ. ทศพร คล้ายอุดม, ดร. สุทิน พูลสวัสดิ์

5
 Graduate Management Admission Council (COR) GMAT Official Guide Quantitative Review 2021 1

Graduate Management Admission Council (COR)

6
 รศ. ทศพร คล้ายอุดม, ดร. สุทิน พูลสวัสดิ์ เฉลยข้อสอบ GMAT เข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ทุกสถาบัน 1

รศ. ทศพร คล้ายอุดม, ดร. สุทิน พูลสวัสดิ์

7
	ทีมงาน CU Best Club คู่มือติวสอบ GMAT เข้าศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) 1

ทีมงาน CU Best Club

8
	ทีมงาน CU Best Club ติวโจทย์คณิตศาสตร์ GMAT เข้าศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) 1

ทีมงาน CU Best Club

9
ทศพร คล้ายอุดม , รศ.,สุทิน พูลสวัสดิ์ รวมศัพท์คณิตศาสตร์ GMAT 1

ทศพร คล้ายอุดม , รศ.,สุทิน พูลสวัสดิ์

10
	ชำนาญ ศุภนิตย์ เตรียมสอบการเขียน Essays 1

ชำนาญ ศุภนิตย์

ชื่อสินค้า

GMAT Official Guide 2021

BARRON’S GMAT WORKBOOK

GMAT Official Guide Verbal Review 2021

GMAT Math

GMAT Official Guide Quantitative Review 2021

เฉลยข้อสอบ GMAT เข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ทุกสถาบัน

คู่มือติวสอบ GMAT เข้าศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA)

ติวโจทย์คณิตศาสตร์ GMAT เข้าศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA)

รวมศัพท์คณิตศาสตร์ GMAT

เตรียมสอบการเขียน Essays

คุณสมบัติ

รวมข้อสอบ GMAT กว่า 1,000 ข้อ แบ่งตามระดับความยาก-ง่าย

หนังสือสรุปและรวมแบบฝึกเพื่อเตรียมสอบ GMAT วิชาคณิตศาสตร์

หนังสือข้อสอบภาษาอังกฤษคลอบคลุมทุกพาร์ท กว่า 300 ข้อ

สรุปทฤษฎีของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียด

หนังสือรวบรวมข้อสอบคณิตศาสตร์กว่า 300 ข้อ มีเฉลยละเอียด

รวมโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ เน้นทักษะต่าง ๆ พร้อมเฉลยละเอียด

เตรียมสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พร้อมแนวข้อสอบ

ติวโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อสอบ GMAT พร้อมเฉลยละเอียด

รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบ พร้อมตัวอย่างประกอบ

หนังสืออธิบายหลักไวยากรณ์ ลักษณะการเขียนและการเขียนสอบ

ราคาเริ่มต้น1,979 บาท400 บาท689 บาท328 บาท674 บาท281 บาท361 บาท361 บาท251 บาท332 บาท
วิชาทุกวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์การเขียน
ภาษาไทยอังกฤษอังกฤษไทยภาษาอังกฤษไทยไทยไทยไทยไทย
รูปแบบเก็งข้อสอบสรุปเนื้อหา มีแบบฝึกหัดและข้อสอบจริงเก็งข้อสอบสรุปเนื้อหาและเก็งข้อสอบเก็งข้อสอบเก็งข้อสอบสรุปเนื้อหาและเก็งข้อสอบเก็งข้อสอบบรรยายเนื้อหาบรรยายเนื้อหา
สำนักพิมพ์ Graduate Management Admission Council (COR)Barrons Test Prep (US)John Wiley & Sons Inc (US)ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือJohn Wiley & Sons Inc (US) ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ ศรัณย์ จารุเวฬ ศรัณย์ จารุเวฬ ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
ปีที่พิมพ์2020201420202015202020142017201820132015
จำนวนหน้า939 หน้า316 หน้า461 หน้า360 หน้า279320 หน้า408 หน้า384 หน้า288 หน้า372 หน้า
ลิงค์สินค้า

บทส่งท้าย

การสอบ GMAT นั้นต้องทุ่มเททั้งเวลา แรงกายแรงใจและเงินในการเตรียมตัวสอบ ทุกคนจึงควรต้องเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับระดับทักษะของตนเองที่ต้องฝึกฝน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ได้มากที่สุด 


การสอบวัดระดับความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะต้องใช้หนังสือหลาย ๆ เล่มประกอบกันในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ข้อมูลความรู้ครบถ้วนและได้ฝึกฝนทำแนวข้อสอบอย่างเพียงพอจากหนังสือหลาย ๆ เล่ม อย่างไรก็ตาม ต้องอย่าลืมว่าการมีเพียงหนังสือที่ดีก็อาจจะยังไม่สามารถให้คุณได้คะแนนตามเป้าหมายได้ เพราะผลสอบจะออกมาในระดับใดนั้นก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของตัวเราเองด้วยนะคะ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 อันดับ ลำโพง โฮมเธียเตอร์ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ ลำโพง โฮมเธียเตอร์ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์นั้น นอกจากบรรยากาศอันระทึกใจแล้ว เสียงที่สมจริงรอบด้านก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะขาดไปไม่ได้ และถ้าหากเราสามารถสัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกันกับในโรงภาพยนตร์ได้ที่บ้านล่ะก็คงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย และอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณดูหนังอย่างเต็มอิ่มจุใจได้นั่นก็คือ ลำโพง โฮมเธียเตอร์ ที่เป็นตัวช่วยสร้างอรรถรสได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันก็มีลำโพงผลิตออกมาให้เลือกหลายประเภท ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ จนอาจทำให้หลายคนสับสนว่าควรเลือกอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งานของเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราจึงจะมาแนะนำ 10 อันดับ ลำโพง โฮมเธียเตอร์ แนะนำ อีกทั้งรวบรวมวิธีการเลือกลำโพงโฮมเธียเตอร์ มาฝากไว้ให้ทุกคนได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ถ้าพร้อมแล้ว มาติดตามไปพร้อมกันเลยค่ะ
  หนังสือ
  35,150 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือ Grammar เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ หนังสือ Grammar เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  "ภาษาอังกฤษ" เป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญและแทรกซึมไปกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน, การเรียน, การทำงาน หรือแม้แต่งานอดิเรกที่เราชื่นชอบ เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางของโลก ทำให้การสื่อสารและแหล่งความรู้ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษเสียส่วนใหญ่ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในปัจจุบันก็มีหนังสือภาษาอังกฤษที่ดีและเข้าใจง่ายออกมาวางจำหน่ายมากมายเลยค่ะ ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มนั้นก็จะแบ่งระดับความยาก-ง่าย รวมถึงระดับเนื้อหาของแต่ละช่วงวัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมของแต่ละคนด้วยสำหรับทักษะภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็น 4 ทักษะหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน แต่สิ่งสำคัญที่จัดว่าเป็นส่วนสำคัญที่ครอบคลุมทุกทักษะและเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษนั่นก็คือ "ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar)" วันนี้ทีมงานของเราจึงตั้งใจนำข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ Grammar มาฝากกันโดยเฉพาะ ทั้งเนื้อหาวิธีเลือกและ 10 อันดับ หนังสือ Grammar ยอดนิยมที่หลาย ๆ คนนำมาใช้ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยค่ะ
  หนังสือ
  18,627 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือนิทานสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  10 อันดับ หนังสือนิทานสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  การพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องสรรหาวิธีมากล่อมเด็กให้นอนหลับ ซึ่งหนึ่งในวิธียอดนิยมที่สุดก็คือ การอ่านนิทาน นั่นเอง แม้หนังสือนิทานจะสามารถอ่านได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะก่อนนอนเท่านั้น แต่ช่วงเวลาที่พ่อแม่กำลังจะส่งเจ้าตัวยุ่งสู่โลกแห่งความฝันเป็นเวลาที่เหมาะเจาะและมีค่า เพราะตอนกลางวันทุกคนอาจจะยุ่งกับการทำงาน ส่วนเด็ก ๆ ก็ต้องไปโรงเรียน การอ่านนิทานก่อนนอนจึงเป็นการใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของวันระหว่างพ่อแม่และลูกให้เกิดคุณค่า แถมยังถือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันที่ทั้งช่วยสร้างความผูกพันในครอบครัวและช่วยให้น้อง ๆ หนู ๆ นอนหลับเป็นเวลาด้วยค่ะ หนังสือนิทานสำหรับเด็กในปัจจุบัน นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานแล้ว ยังมีเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาสมอง อีกทั้งยังให้ข้อคิดสอนใจให้เด็ก ๆ เสริมสร้างลักษณะที่ดีในการดำเนินชีวิต สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เต็มไปด้วยจินตนาการ พัฒนาการด้านความคิดและมุมมอง พ่อแม่จึงควรให้ความสำคัญกับจุดนี้มาก ๆ ในวันนี้ เราจึงขอมานำเสนอ 10 อันดับ หนังสือนิทานน่าอ่านสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเลือกหนังสือนิทานสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปีที่เหมาะสมให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ
  หนังสือ
  1,065 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ วรรณคดีไทย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมหนังสือน่าอ่าน ขุนช้างขุนแผน สังข์ทอง รามเกียรติ์
  10 อันดับ วรรณคดีไทย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมหนังสือน่าอ่าน ขุนช้างขุนแผน สังข์ทอง รามเกียรติ์
  วรรณคดีไทย ถือเป็นงานเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสนุกสนานในการดำเนินเรื่อง รวมถึงมีประวัติที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานนับร้อยปี ซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหน วรรณคดีไทยก็ยังคงได้รับความนิยมและเป็นที่กล่าวถึงในสังคมไทยอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเราได้มีโอกาสเรียนวรรณคดีกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จึงเกิดการซึมซับมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองแต่ด้วยความที่วรรณคดีไทยนั้นมีหลายเรื่องหลากรูปแบบการนำเสนอ จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการเลือกซื้อหนังสือวรรณคดีสักเล่มมาอ่านเลยใช่ไหมล่ะครับ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อหนังสือวรรณคดีไทยที่เหมาะสม เพื่อให้คุณได้ทำความรู้จักกับหนังสือประเภทนี้มากขึ้นและสามารถเลือกเล่มที่ตรงใจนักรักการอ่านเช่นคุณได้ นอกจากนี้ เรายังได้เตรียมหนังสือวรรณคดีไทยเรื่องเด่น ๆ มาแนะนำทุกคนมากถึง 10 เล่ม ซึ่งนอกจากจะมีเนื้อหาที่สนุก แฝงไปด้วยแง่คิดแล้ว ยังได้ซึมซับคุณค่าทางวรรณศิลป์ของไทยอีกด้วยครับ
  หนังสือ
  15,508 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาเกาหลี เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีครบทั้งคำศัพท์ การสนทนาและไวยากรณ์เบื้องต้น
  10 อันดับ หนังสือเรียนภาษาเกาหลี เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีครบทั้งคำศัพท์ การสนทนาและไวยากรณ์เบื้องต้น
  ปัจจุบัน วัฒนธรรมเกาหลีเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การท่องเที่ยวหรือภาษา โดยได้รับอิทธิพลมาจากสื่อบันเทิงและดาราศิลปินจากซีรีส์หรือวง K-Pop ต่าง ๆ ซึ่งก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่หันมาศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมสื่อบันเทิงเหล่านั้น เพื่อต่อยอดการทำงานหรือเพื่อไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีได้อย่างสนุกสนาน โดยตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของผู้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีหลายคน คือ การเลือกซื้อหนังสือเรียนภาษาเกาหลีมาศึกษาด้วยตนเองซึ่งในการเลือกซื้อหนังสือเรียนภาษาเกาหลีสักเล่มนั้นก็มีสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้ออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ในบทความนี้เราจึงจะมาแบ่งปันเคล็ดลับวิธีการเลือกหนังสือเรียนภาษาเกาหลี พร้อมแนะนำว่า ผู้เรียนแบบใดเหมาะกับหนังสือเล่มไหน และเรายังได้คัดสรรหนังสือเรียนภาษาเกาหลีจำนวน 10 เล่มมาแนะนำกันอีกด้วย หากคุณกำลังมองหาหนังสือเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองอยู่ ไม่ควรพลาดบทความนี้เลยค่ะ
  หนังสือ
  8,829 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเสียง เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 แหล่งเรียนรู้และผ่อนคลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
  10 อันดับ หนังสือเสียง เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 แหล่งเรียนรู้และผ่อนคลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
  ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องทำอะไรแข่งกับเวลาอยู่ตลอด การรับข้อมูลที่มากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น กลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอและปรับตัวตามให้ทัน เพราะจะมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน และสิ่งเหล่านั้นก็สำคัญต่อการพัฒนาตัวเอง บางเรื่องช่วยให้เรามีทักษะในการทำธุรกิจมากขึ้น บางเรื่องช่วยให้เราเข้าใจการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น แน่นอนว่าเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งหมดได้ จำเป็นต้องเลือกเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ถึงเราจะคัดสรรอย่างดีแล้วว่าองค์ความรู้ใดบ้างที่สำคัญ ก็ยังพบว่าเวลาสำหรับการศึกษาสิ่งเหล่านั้นมีน้อยเกินไปในแต่ละวัน คงจะดีกว่านั้นหากสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ หนังสือเสียงจึงเข้ามีบทบาทในการตอบโจทย์ความต้องการนี้ ช่วยให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ทุกที่ เวลาขับรถไปทำงาน เก็บกวาดบ้าน ออกกำลังกาย หรือเดินเลือกซื้อของ เราก็เปิดหนังสือเสียงเรื่องที่สนใจฟังได้ และเพื่อไม่ให้การฟังหนังสือเสียงกลายเป็นกิจกรรมที่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เราจึงมาแบ่งปันวิธีการเลือกหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ พร้อมกับแนะนำ 10 อันดับหนังสือเสียงยอดนิยม ที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอน
  หนังสือ
  240 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมบทสวดมนต์ไหว้พระและบทสวดในพิธี
  10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมบทสวดมนต์ไหว้พระและบทสวดในพิธี
  นอกจากการสวดมนต์ไหว้พระจะถือเป็นกิจวัตรที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติแล้ว ก็ยังเป็นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิและเกิดปัญญารู้คิดได้ หลายคนจึงนิยมจัดช่วงก่อนเข้านอนไว้เป็นเวลาสำหรับการสวดมนต์ประจำวัน เพื่อชำระล้างจิตใจจากความขุ่นเคืองที่แบกรับมาตลอดทั้งวันด้วย แต่การสวดมนต์ก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นก่อนนอนหรือตื่นนอนเท่านั้น จะเป็นช่วงใดก็ได้ที่เราสะดวกและมีความพร้อม สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเพียงหนังสือสวดมนต์สักเล่มหนึ่ง กับสถานที่ที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งรบกวนมากเกินไปจะเห็นว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่หนังสือสวดมนต์นี่เองที่เราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส และต้องมั่นใจด้วยว่าเนื้อหาทั้งหมดมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้การสวดมนต์เป็นไปตามความตั้งใจที่จะสร้างกุศลอย่างแท้จริง ครั้งนี้เราก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกหนังสือสวดมนต์ พร้อมบอกประโยชน์และแนะแนวทางในการสวดมนต์ที่ถูกต้องมาฝากกัน สิ่งใดที่เข้าใจผิดไปก็จะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังมี 10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ ที่ได้รวบรวมบทสวดและคาถาต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนมานำเสนอด้วย เพื่อให้ชาวพุทธทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะซื้อหาหนังสือรวมบทสวดมนต์ไว้ที่บ้าน หรือเน้นพกพาสะดวกเป็นหลัก
  หนังสือ
  269 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบพยาบาล เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมคู่มือเตรียมสอบพยาบาล แนะแนวและรวมข้อสอบ
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบพยาบาล เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมคู่มือเตรียมสอบพยาบาล แนะแนวและรวมข้อสอบ
  อาชีพพยาบาลเป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็ก ๆ หลายคนใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเมื่อโตขึ้น ด้วยชุดเครื่องแบบสีขาวพร้อมหมวกที่ดูสวยงาม มาพร้อมหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยมากมายในโรงพยาบาลเคียงข้างคุณหมอ จึงนับว่าเป็นอาชีพที่ดูมีเกียรติ ภูมิฐานและดูมีความสามารถอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่กว่าจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลนี้ก็ต้องอาศัยความพยายามในการสอบเข้าเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการเตรียมตัวที่สำคัญอันดับแรกก็คือ การหาหนังสือเตรียมสอบพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญในการเรียนรู้และฝึกฝนการทำข้อสอบนั่นเอง หากน้อง ๆ นักเรียนม.ปลายคนใดที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าอยากสอบเข้าพยาบาลให้ได้ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบพยาบาลที่จะช่วยให้การสอบของทุกคนผ่านฉลุย ทั้งการเลือกหนังสือที่มีแนวข้อสอบที่ออกสอบครบทุกวิชา รวมถึงเลือกอ่านหนังสือที่ตรงกับหลักสูตรที่ตนเองต้องการสอบเข้า เพราะเมื่อเราอ่านหนังสืออย่างตรงจุดก็ช่วยทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จอีกขั้นนึง อีกทั้งยังมี 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบพยาบาล ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบและเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลมากขึ้นอีกขั้น 
  หนังสือ
  2,009 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ นิยายภาษาอังกฤษ เรื่องไหนสนุก ฉบับล่าสุดปี 2021 อ่านง่าย ได้ฝึกภาษา เหมาะสำหรับคนชอบอ่านนิยาย
  10 อันดับ นิยายภาษาอังกฤษ เรื่องไหนสนุก ฉบับล่าสุดปี 2021 อ่านง่าย ได้ฝึกภาษา เหมาะสำหรับคนชอบอ่านนิยาย
  ตลาดหนังสือภาษาอังกฤษอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดหนังสือที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่ง ด้วยความที่เป็นภาษากลางเอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศได้ทั่วโลก อีกทั้งข้อมูลความรู้หรือแม้กระทั่งสื่อความบันเทิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น เพื่อให้ผลงานสามารถเข้าใจได้ในวงกว้าง และหนึ่งในนั้นคือ นิยาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาหรือเรื่องแต่งจากจินตนาการของผู้เขียนเช่นเดียวกับการอ่านนิยายภาษาอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วเราก็มักจะเลือกอ่านนิยายภาษาอังกฤษตามประเภทที่ชอบ ซึ่งปัจจุบันนี้หมวดหมู่ของนิยายสามารถแตกแขนงแยกย่อยออกมาได้หลากหลายประเภท ในนิยายเรื่องหนึ่งอาจมีทั้งด้านโรแมนติก ระทึกขวัญและแฟนตาซีผสมปนเปกันไปตลอดทั้งเรื่องก็ได้ นอกจากจะเลือกอ่านเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว การอ่านนิยายภาษาต่างประเทศอย่างเช่น นิยายภาษาอังกฤษ ก็สามารถช่วยฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้อีกด้วย และวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกนิยายภาษาอังกฤษ พร้อมนำเสนอ 10 อันดับ นิยายภาษาอังกฤษ น่าอ่าน รับรองว่ามีครบทุกประเภทนิยายเลยค่ะ
  หนังสือ
  1,903 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบทหาร เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ครบทุกเหล่าทัพ สู่การเป็นนายร้อยและนายเรือ
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบทหาร เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ครบทุกเหล่าทัพ สู่การเป็นนายร้อยและนายเรือ
  โรงเรียนเตรียมทหารเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กผู้ชายหลายคน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเกียรติยศที่จะพาทุกคนไปสู่อาชีพในฝันอย่างการรับราชการทหารหรือตำรวจได้ โดยโรงเรียนเตรียมทหารนั้นจะเปิดรับสมัครนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการทดสอบ โดยมีทั้งการทดสอบด้านวิชาการและการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายค่ะ ด้วยเหตุนี้ ผู้สมัครจึงต้องเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีทั้งสองทักษะ ซึ่งหลายคนก็นิยมสมัครคอร์สติวพิเศษเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม แม้จะเรียนพิเศษเพิ่มเติมแล้ว แต่ถ้าขาดการฝึกฝนหรือทบทวน ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่หวัง ดังนั้น เราจึงควรทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การซื้อหนังสือเตรียมสอบทหารมาอ่านและฝึกทำแบบฝึกหัด รวมไปถึงเรียนรู้เคล็ดลับการทำข้อสอบจากหนังสือเหล่านี้ร่วมด้วย โดยวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือเตรียมสอบทหารยอดนิยมทั้งหมด 10 เล่ม พร้อมวิธีการเลือก เพื่อให้คุณได้หนังสือเตรียมสอบทหารที่มีเนื้อหาครบถ้วน ทั้งแนวข้อสอบ แบบฝึกหัดและเฉลย ซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนให้คุณได้อย่างแน่นอนค่ะ
  หนังสือ
  405 จำนวนผู้อ่าน
 • บทความยอดฮิต

 • 20 อันดับ มังงะต่างโลก แนะนำ เรื่องไหนน่าอ่าน ฉบับล่าสุดปี 2021 สนุกตื่นเต้น พระเอกเก่ง เกิดใหม่มีพลังพิเศษ
  20 อันดับ มังงะต่างโลก แนะนำ เรื่องไหนน่าอ่าน ฉบับล่าสุดปี 2021 สนุกตื่นเต้น พระเอกเก่ง เกิดใหม่มีพลังพิเศษ
  ถ้าพูดถึงมังงะที่มาแรงที่สุดในช่วงเวลานี้ ย่อมนี้ไม่พ้นมังงะแนวต่างโลก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไปเกิดใหม่ที่ต่างโลก หรือจะเป็นเซ็ตติ้งต่างโลกก็ตาม เพราะมังงะแนวนี้มักเป็นแนวแฟนตาซีที่ย่อยง่าย กล่าวถึงเวทมนตร์ สัตว์อสูร การฝึกวิชาเลื่อนระดับพลัง อีกทั้งยังมีลักษณะการดำเนินเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไป สามารถนำพาให้นักอ่านมีอารมณ์ร่วมได้ไม่ยาก นอกจากนี้ มังงะต่างโลกยังไม่จำกัดแค่เพียงแนวแอ็กชันเท่านั้น แต่ยังมีแนวคอมเมดี้ โรแมนติก หรือบางเรื่องก็ยังแฝงความดราม่าเล็ก ๆ ชวนให้ติดตาม เรียกว่าอ่านสนุกอ่านเพลินทีเดียวค่ะและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า มังงะต่างโลกได้รับความนิยมอย่างมากจากบรรดานักอ่าน จึงทำให้มีสำนักพิมพ์ซื้อลิขสิทธิ์มาตีพิมพ์ในประเทศไทยมากมายหลายเรื่อง จนอาจจะทำให้หลายคนเลือกไม่ถูกว่าจะเริ่มอ่านจากมังงะต่างโลกเรื่องไหนดี วันนี้เราจึงนำรีวิว 20 อันดับ มังงะต่างโลกมานำเสนอให้ทุกคนได้พิจารณากัน รับรองว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอนค่ะ
  หนังสือ
  7,106 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ เทพนิยายกรีก เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 รวมเรื่องราวของเทพเจ้า อ่านสนุก เข้าใจง่าย
  10 อันดับ เทพนิยายกรีก เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 รวมเรื่องราวของเทพเจ้า อ่านสนุก เข้าใจง่าย
  เทพนิยายกรีกเป็นหนึ่งในตำนานสุดคลาสสิกที่รวมเอานิทานปรัมปรา ความเชื่อ และอารยธรรมกรีกโบราณเอาไว้มากมาย ซึ่งทุกเรื่องราวล้วนตื่นเต้นและน่าอัศจรรย์ มีทั้งการผจญถัย สงคราม ความรักและการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้า วีรบุรุษ มนุษย์กับสัตว์ประหลาด จึงเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งจินตนาการที่สามารถตักตวงความสนุกกันได้อย่างไม่มีวันหมด ทั้งยังมอบข้อคิดดี ๆ ให้กับผู้อ่าน เพราะตำนานเหล่านี้มักจะแฝงไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี เทพนิยายกรีกจึงถือเป็นเรื่องเล่าที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทพนิยายกรีกมีการรวบรวม จดบันทึกและดัดแปลงแต่งเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันจึงมีหนังสือเกี่ยวกับเทพนิยายกรีกอยู่มากมายนับไม่ถ้วน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเทพนิยายสุดคลาสสิกนี้ แต่ไม่ทราบว่าจะอ่านเล่มไหนดี วันนี้ เราก็มีวิธีการเลือกหนังสือเทพนิยายกรีกแบบง่าย ๆ พร้อม 10 อันดับ หนังสือเทพนิยายกรีกที่น่าสนใจมาฝากกัน ที่สำคัญ ยังหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำและร้านค้าออนไลน์ จะเลือกซื้อมาอ่านเองหรือมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักก็ได้เช่นกันค่ะ
  หนังสือ
  2,517 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ละเอียด เจาะลึก พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ละเอียด เจาะลึก พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง
  คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็นคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะเมื่อเรียนจบมาแล้วจะมีโอกาสได้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากและมีรายได้ที่มั่นคง ทำให้น้องนักเรียนหลายคนต้องการที่จะเตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ ทั้งของจุฬาฯ, มหิดล, ธรรมศาสตร์, มศว. และอีกมากมาย โดยมีวิธีการเตรียมตัวแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนพิเศษ หรือการอ่านหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ เป็นต้นแต่น้อง ๆ ที่กำลังหาหนังสือสำหรับเตรียมสอบแพทย์มาอ่านนั้นอาจจะรู้สึกสับสนใช่ไหมครับว่า จะหาซื้อหนังสือเล่มไหนมาอ่านดี ในวันนี้ เราจึงจะมานำเสนอ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดมาให้น้องนักเรียนที่กำลังเตรียมสอบได้พิจารณากัน รับรองว่าเนื้อหาแน่น อธิบายได้ตรงจุดและสามารถช่วยเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ได้อย่างแน่นอนครับ
  หนังสือ
  8,661 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  วิชาเคมีนับว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนสายวิทย์หรือมีจุดประสงค์ที่จะสอบเข้าคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงแพทยศาสตร์ วิชาเคมีนั้นจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีควบคู่ไปกับความแม่นยำในการท่องจำสูตรและชื่อสารประกอบต่าง ๆ ดังนั้นการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้หลายคนต้องอาศัยหนังสือเคมี ม.ปลายเพื่อช่วยกระชับเนื้อหา เน้นย้ำส่วนที่สำคัญและรวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนทุกคนสามารถพิชิตโจทย์ปัญหาเคมีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแต่หนังสือเคมีสำหรับม.ปลายก็มีให้เลือกอ่านกันมากมายหลายเล่ม บางเล่มอาจจะเน้นเนื้อหาเป็นหลัก ในขณะที่บางเล่มจะเน้นโจทย์ปัญหาเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบทั้งในโรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ควรจะเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะกับจุดประสงค์ในการใช้งาน วันนี้ทางทีมงานของเราจะนำทั้งวิธีการเลือกหนังสือเคมี ม.ปลาย และยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย ที่ได้รับความนิยมจากเด็กมัธยมปลายมาให้ลองเก็บไว้เป็นไอเดียในการเลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะ
  หนังสือ
  14,227 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ นิยายวาย มาเฟีย แนะนำ เรื่องไหนสนุก ฉบับล่าสุดปี 2021 โหด ดิบ เถื่อน ฟินจิกหมอน สาววายห้ามพลาด
  10 อันดับ นิยายวาย มาเฟีย แนะนำ เรื่องไหนสนุก ฉบับล่าสุดปี 2021 โหด ดิบ เถื่อน ฟินจิกหมอน สาววายห้ามพลาด
  'นิยายแนวมาเฟีย' ถือเป็นอีกหนึ่งแนวยอดฮิตที่นักอ่านหลายคนชื่นชอบ ด้วยพล็อตเรื่องที่สนุกตื่นเต้นและมีคาแรคเตอร์ตัวเอกทรงแบดบอย ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ในนิยายวายเองก็ตาม และถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นนิยายวายที่นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน ทว่าเรามักจะเจอแนวนี้ได้ในนิยายวายชาย-ชายมากกว่านิยายวายหญิง-หญิง อาจจะเพราะว่าตลาดวายส่วนใหญ่เป็นนักอ่านผู้หญิงที่ฟินไปกับเรื่องราวความรักของผู้ชายหน้าตาดีสองคน ทำให้ไม่ค่อยมีนิยายแนวมาเฟียผู้หญิงมาให้ได้อ่านสักเท่าไรนักในบทความนี้ จึงเป็นการนำเสนอ 10 อันดับ นิยายวายแนวมาเฟีย (ชาย-ชาย) ที่พระเอกของเรื่องทั้งหล่อ รวย แบดบอย มาพร้อมพล็อตเรื่องสนุกสนาน ชวนติดตามไม่แพ้นิยายวายแนวอื่น ๆ ใครที่เบื่อกับนิยายวายที่มีแต่พระเอกเป็นหมอกับเป็นวิศวะ ลองเปลี่ยนแนวมาอ่านนิยายที่มีพระเอกเป็นมาเฟียดู อาจจะทำให้คุณได้พบกับความแปลกใหม่ ที่คุณอาจจะไม่เคยได้อ่านจากที่ไหนมาก่อนก็ได้ค่ะ
  หนังสือ
  3,631 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เนื้อหาอัดแน่น โจทย์ครบ พร้อมสูตรคำนวณและแนวข้อสอบ
  10 อันดับ หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เนื้อหาอัดแน่น โจทย์ครบ พร้อมสูตรคำนวณและแนวข้อสอบ
  ฟิสิกส์นั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิชาสุดหินปราบเซียนที่สร้างความปวดหัวให้กับนักเรียนมัธยมปลายหลาย ๆ คน นอกจากจะเป็นวิชาที่เน้นใช้ทักษะการคำนวณแล้วยังต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการอย่างถ่องแท้ถึงจะไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ได้ การเรียนในห้องเรียนนั้นบางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหา หรืออาจจะตกหล่นกลเม็ดเด็ดเคล็ดลับที่จะช่วยให้สามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ การค้นหาหนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย ที่ไม่ใช่ตำราเรียนก็ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเป็นตัวช่วยให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถพิชิตคะแนนดี ๆ ในวิชานี้ได้หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายนั้นก็ให้เลือกอ่านกันมากมายหลายเล่ม แต่ก็มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและรูปแบบของเนื้อหาด้านใน ซึ่งล้วนแล้วแต่เหมาะกับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น วันนี้เราจึงอยากจะมาช่วยแนะนำเทคนิคและวิธีการเลือกซื้อหนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกเล่มที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการทำคะแนนวิชานี้ รวมทั้งยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลาย ที่ได้รับความนิยมมาให้เป็นไอเดียในการเลือกอีกด้วยค่ะ
  หนังสือ
  11,463 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ O-NET ม.6 เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ครบทุกวิชา แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ O-NET ม.6 เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ครบทุกวิชา แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
  การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการสอบวัดผลระดับชาติแล้ว คุณยังใช้ผลสอบ O-NET ยื่นเป็นคะแนนในระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) สำหรับการ Admission รอบ 3 และรอบ 4 ได้อีกด้วย เรียกได้ว่า คะแนนสอบ O-NET ม.6 มีส่วนสำคัญในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียน ม.6 เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม การสอบสนามใหญ่มักมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง คุณจึงควรวางแผนเตรียมตัวสอบมากกว่าปกติ ซึ่งนอกจากการเรียนพิเศษเสริมหรือเข้าคอร์สติวเตอร์แล้ว การมีหนังสือเตรียมสอบ O-NET ม.6 ดี ๆ สักเล่ม ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเติมเต็มความพร้อมให้กับคุณได้ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบ O-NET ม.6 พร้อมรีวิว 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ O-NET ม.6 ยอดนิยมที่มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียดให้ทุกคนได้ลองเลือกอ่านกัน ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ
  หนังสือ
  1,480 จำนวนผู้อ่าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด