• 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มด้วยตนเอง รวมแนวข้อสอบครบ เนื้อหาเจาะลึก 1
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มด้วยตนเอง รวมแนวข้อสอบครบ เนื้อหาเจาะลึก 2
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มด้วยตนเอง รวมแนวข้อสอบครบ เนื้อหาเจาะลึก 3
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มด้วยตนเอง รวมแนวข้อสอบครบ เนื้อหาเจาะลึก 4
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มด้วยตนเอง รวมแนวข้อสอบครบ เนื้อหาเจาะลึก 5

10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มด้วยตนเอง รวมแนวข้อสอบครบ เนื้อหาเจาะลึก

หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตรบัณฑิตกันมา เชื่อว่าบัณฑิตหลายท่านคงวางแนวทางในการประกอบวิชาชีพทนายความไว้บ้างแล้ว ซึ่งขั้นตอนที่จะพาไปสู่การเป็นทนายความนั้น ก็คือต้องผ่านการสอบ "ตั๋วทนาย" หรือ "ใบอนุญาตว่าความ" เสียก่อน แต่จากคำบอกเล่าและสถิติการสอบที่ผ่าน ๆ มานั้น ก็เป็นข้อมูลที่อาจกล่าวได้ว่า การสอบตั๋วทนายไม่ง่ายอย่างที่คิด หากไม่มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี


ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณสอบผ่านเกณฑ์และการสอบตั๋วทนายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ในครั้งนี้ทางทีมงานจึงได้ทำการจัดอันดับ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนายที่มีรายละเอียดครบถ้วน มีเทคนิคช่วยจำที่น่าสนใจ มีตัวอย่างประกอบความเข้าใจ แถมยังได้รับความนิยมจากผู้สมัครสอบมากมาย มาให้คุณใช้เป็นทางเลือกในการเตรียมตัวก่อนสอบกัน แต่ทั้งนี้ด้วยหนังสือเตรียมสอบตั๋วทนายนั้นมีหลายรูปแบบ เราจึงต้องมาเริ่มจากวิธีการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับความพร้อมหรือการเตรียมตัวของแต่ละคนกันก่อนค่ะ

 • แก้ไขล่าสุด: 08-04-2021
 • 53 จำนวนผู้อ่าน
สารบัญ

ทำความเข้าใจกับรูปแบบการสอบตั๋วทนาย

ก่อนที่จะไปเลือกหนังสือสำหรับติวเข้มนั้นเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอบกันเสียก่อน โดยหลัก ๆ แล้วการสอบ"ตั๋วทนาย" หรือ "ใบอนุญาตว่าความ" จะมี 2 แบบด้วยกัน คือ "ตั๋วรุ่น" และ "ตั๋วปี" ซึ่งแต่ละแบบมีขั้นตอนแตกต่างกันดังนี้ค่ะ 


 • "ตั๋วรุ่น" คือ ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมวิชาว่าความก่อน แล้วจึงจะสอบภาคทฤษฎี ซึ่งข้อสอบอัตนัยจะทำผ่านสมุดคำตอบ หากสอบผ่านแล้วก็จะต้องฝึกงานเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อครบกำหนดจึงจะต่อด้วยการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับครั้งนี้ข้อสอบอัตนัยจะต้องทำลงในแบบพิมพ์ศาลซึ่งเป็นแบบฟอร์มจริง และเมื่อสอบผ่าน 50% ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

 • "ตั๋วปี" คือหลังจากที่เรียนจบ ผู้สมัครจะต้องหาสถานที่ฝึกงาน 1 ปี ในสำนักงานกฎหมายที่ทนายความผู้รับรองมีอายุตั๋วทนาย 7 ปีขึ้นไป หลังจากนั้นเมื่อฝึกงานครบตามกำหนด ให้นำใบแจ้งการฝึกงานยื่นสมัครตั๋วปีต่อสภาทนายความเพื่อทำการสอบภาคปฏิบัติ โดยเป็นการสอบเพียงครั้งเดียวและข้อสอบอัตนัยจะทำลงในแบบพิมพ์ศาล เมื่อสอบผ่าน 50% ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตั๋วปีหรือตั๋วรุ่น เมื่อผ่านขึ้นตอนการสอบปากเปล่ามาแล้วก็จะต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรมเช่นเดียวกัน รวมถึงต้องสมัครเป็นสามัญสมาชิกหรือวิสามัญสมาชิกกับเนติบัณฑิตยสภา เพื่อใช้ยื่นคำขอจดทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นทนายความต่อไปค่ะ

วิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย

หลังจากที่ได้ทราบรูปแบบการสอบตั๋วทนายมาแล้ว ก็มาดูกันต่อค่ะว่าเนื้อหาหลัก ๆ ที่จะต้องทบทวนก่อนสอบตั๋วทนายควรจะเป็นเนื้อหาด้านใด? และมีวิธีการเลือกหนังสือให้ตอบโจทย์การเตรียมตัวสอบของแต่ละคนอย่างไรบ้างค่ะ

เลือกหนังสือเตรียมสอบตั๋วทนายแบบรวมเนื้อหา

หากคุณคือหนึ่งในผู้สมัครตั๋วรุ่นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมอบรมกับสภาทนายฯ หรือเป็นผู้ที่สมัครสอบตั๋วปีแต่ระหว่างการฝึกงานได้ฝึกใช้ตัวบทไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นัก แนะนำให้เลือกหนังสือแบบรวมเนื้อหา เพราะหนังสือประเภทนี้นอกจากจะช่วยทบทวนตัวบทได้ครบถ้วน และเสริมความรู้ในส่วนที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในหลักเกณฑ์การทำคำฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การร่างหนังสือสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสอบอีกด้วย

เลือกหนังสือเตรียมสอบตั๋วทนายแบบเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน

สำหรับใครที่มีความแม่นยำในเนื้อหาอยู่ระดับหนึ่ง ได้เข้าร่วมอบรมกับสภาทนายความ หรือตลอดการฝึกงานผ่านมาแล้วหลายเคส ขอแนะนำให้เลือกหนังสือที่เน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน ซึ่งในที่นี้คุณจะต้องประเมินตนเองว่า มีส่วนไหนบ้างที่คุณยังจับประเด็นได้ไม่ชัดเจน มีเนื้อหาด้านไหนที่คุณยังจำไม่ได้หรือจำได้แต่ยังไม่แม่นยำเพียงพอ เพื่อที่จะได้เลือกซื้อหนังสือที่เจาะจงในส่วนของเนื้อหาด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ เป็นการเพิ่มความเข้าใจและช่วยให้คุณสามารถตีความโจทย์ต่าง ๆ ให้ออกมาตรงประเด็นกฎหมายมากที่สุดนั่นเองค่ะ

เลือกหนังสือเตรียมสอบตั๋วทนายแบบรวมข้อสอบเก่า

ในส่วนของผู้สอบที่เจนสนามหรือมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดีแล้ว แนะนำให้เลือกแบบรวมข้อสอบเก่า หรือข้อสอบย้อนหลัง เนื่องจากการสอบตั๋วทนายในแต่ละปีนั้น ตัวโจทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างจากปีก่อน ๆ มากน้อยสลับกันไป จนทำให้ไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยว่าปีนั้น ๆ คุณจะต้องเจอกับประเด็นอะไรบ้าง 


ดังนั้นเมื่อคุณมั่นใจในคลังความรู้ที่คุณมีแล้ว การเลือกข้อสอบเก่ามาช่วยทบทวนความรู้ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยเพิ่มคะแนนความแม่นยำ และช่วยให้คุณได้ศึกษาแนวการเขียนคำฟ้อง คำร้องที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งหนังสือประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะมีทั้งแนวข้อสอบอัตนัยและปรนัยอยู่ภายในเล่มเดียวกัน

เลือกหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักฝึกอบรมฯ

หากการสอบตั๋วทนายของคุณครั้งนี้คือสนามแรก เชื่อว่าหลายคนคงมีความกังวลในเรื่องของแนวข้อสอบและวิธีการเขียนตอบอยู่ไม่น้อย ฉะนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สอบมือใหม่มากขึ้น ทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความฯ จึงได้มีการจัดทำหนังสือแนวข้อสอบออกจำหน่ายเพื่อให้ผู้สอบได้ใช้ศึกษาเป็นแนวทางด้วยเช่นกันค่ะ 


การเลือกหนังสือของทางสำนักฝึกอบรมฯ ถือเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในหมู่ผู้สอบตั๋วรุ่นเป็นครั้งแรก เพราะนอกจากจะช่วยให้ได้ศึกษาแนวโน้มของข้อสอบในแต่ละปีแล้ว ยังช่วยให้ผู้สอบได้แนวทางการใช้ภาษาหรือวิธีเขียนตอบที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับธงคำตอบของสำนักฝึกอบรมฯ อีกด้วยค่ะ

10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย เล่มไหนดี ติวเข้มด้วยตนเอง รวมแนวข้อสอบครบ เนื้อหาเจาะลึก

และแล้วก็มาถึงช่วงของ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบตั๋วทนายเนื้อหาคุณภาพ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าแต่ละอันดับนอกจากมีข้อมูลแน่นแล้ว ยังจัดเรียงเนื้อหาได้สบายตา อ่านแล้วเข้าใจง่ายอีกด้วยค่ะ

10

กลุ่มกฎหมายสมองกลเปิดรหัสลับการสอบทนายความ

288 บาท 〜

รูปแบบเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน
ปีที่พิมพ์2561
ครั้งที่พิมพ์1
จำนวนหน้า306
9
รูปแบบรวมเนื้อหา, รวมข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์2562
ครั้งที่พิมพ์5
จำนวนหน้า185
8

ดร.ถวัลย์ รุยาพรว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

220 บาท 〜

รูปแบบเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน
ปีที่พิมพ์2563
ครั้งที่พิมพ์3
จำนวนหน้า217
7

วารินทร์ สารสินพิทักษ์สรุปเนื้อหาสอบใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี

300 บาท 〜

รูปแบบรวมเนื้อหา
ปีที่พิมพ์2564
ครั้งที่พิมพ์1
จำนวนหน้า194
6

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรีตำราว่าความ และการสอบใบอนุญาตทนายความ (เพิ่มเติม,กฎหมายใหม่ 2564)

450 บาท 〜

รูปแบบรวมเนื้อหา
ปีที่พิมพ์2564
ครั้งที่พิมพ์2
จำนวนหน้า633
5

พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตรหนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ)

417 บาท 〜

รูปแบบเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน
ปีที่พิมพ์2564
ครั้งที่พิมพ์2
จำนวนหน้า575
4

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 35 ถึง รุ่นที่ 54

395 บาท 〜

รูปแบบรวมข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์2563
ครั้งที่พิมพ์1
จำนวนหน้า289
3

พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตรคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคทฤษฎี)

399 บาท 〜

รูปแบบรวมเนื้อหา, รวมข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์2563
ครั้งที่พิมพ์5
จำนวนหน้า464
2

ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์คู่มือสอบตั๋วทนาย (ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง

470 บาท 〜

รูปแบบรวมเนื้อหา
ปีที่พิมพ์2563
ครั้งที่พิมพ์1
จำนวนหน้า499
1

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ การฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45-52

255 บาท 〜

รูปแบบรวมข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์2563
ครั้งที่พิมพ์1
จำนวนหน้า180

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า

รูปสินค้า
1
สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ การฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45-52 1

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

2
ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ คู่มือสอบตั๋วทนาย (ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง 1

ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

3
พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร คู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคทฤษฎี) 1

พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร

4
สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 35 ถึง รุ่นที่ 54 1

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

5
พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) 1

พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร

6
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ตำราว่าความ และการสอบใบอนุญาตทนายความ (เพิ่มเติม,กฎหมายใหม่ 2564) 1

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

7
วารินทร์ สารสินพิทักษ์ สรุปเนื้อหาสอบใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี 1

วารินทร์ สารสินพิทักษ์

8
ดร.ถวัลย์ รุยาพร ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 1

ดร.ถวัลย์ รุยาพร

9
กฤษฎา โพธิสาขา พิชิตใบอนุญาตว่าความ 1

กฤษฎา โพธิสาขา

10
กลุ่มกฎหมายสมองกล เปิดรหัสลับการสอบทนายความ 1

กลุ่มกฎหมายสมองกล

ชื่อสินค้า

รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ การฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45-52

คู่มือสอบตั๋วทนาย (ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง

คู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคทฤษฎี)

รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ ตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 35 ถึง รุ่นที่ 54

หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ)

ตำราว่าความ และการสอบใบอนุญาตทนายความ (เพิ่มเติม,กฎหมายใหม่ 2564)

สรุปเนื้อหาสอบใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี

ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

พิชิตใบอนุญาตว่าความ

เปิดรหัสลับการสอบทนายความ

คุณสมบัติ

รวมข้อสอบภาคปฏิบัติ 8 รุ่น เนื้อหาสมบูรณ์ โดยสภาทนายความ

เทคนิคทวนความรู้ เนื้อหาอ่านง่าย เพื่อการเตรียมตัวระยะสั้น

บรรยายละเอียด เนื้อหาครบถ้วน มีแนวข้อสอบใหม่ของภาคทฤษฎี

รวมอัตนัยและปรนัยของตั๋วรุ่น ย้อนหลัง 20 รุ่น โดยสภาทนายความ

เนื้อหาเพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ มาพร้อมสถิติการออกข้อสอบ

ข้อมูลครบเพื่อผู้จบใหม่ มาพร้อมแนวข้อสอบการสอบปากเปล่า

สรุปเนื้อหาภาคทฤษฎี จัดแบ่งหมวดหมู่ให้อ่านง่าย พร้อมทำคะแนน

เจาะลึกเรื่องการเตรียมคดี ครบเครื่องเรื่องเอกสารทางกฎหมาย

เน้นการร่างเอกสาร เนื้อหากระชับ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ

สรุปแนวทางการสอบ อัดแน่นตัวอย่างมากมาย เสริมความเข้าใจ

ราคาเริ่มต้น255 บาท470 บาท399 บาท395 บาท417 บาท450 บาท300 บาท220 บาท170 บาท288 บาท
รูปแบบรวมข้อสอบเก่ารวมเนื้อหารวมเนื้อหา, รวมข้อสอบเก่ารวมข้อสอบเก่าเน้นเนื้อหาเฉพาะด้านรวมเนื้อหารวมเนื้อหาเน้นเนื้อหาเฉพาะด้านรวมเนื้อหา, รวมข้อสอบเก่าเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน
ปีที่พิมพ์2563256325632563256425642564256325622561
ครั้งที่พิมพ์1151221351
จำนวนหน้า180499464289575633194217185306
ลิงค์สินค้า

บทส่งท้าย

อย่างที่ผู้ผ่านการสอบตั๋วทนายหลายคนให้ความเห็นไว้ค่ะว่า การสอบตั๋วทนายนั้นแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนโดยสิ้นเชิง เพราะไม่มีใครสามารถเก็งข้อสอบของสภาทนายความในแต่ละปีได้ ไม่มีการบอกใบ้แนวข้อสอบ ซึ่งก็ทำให้ทุกคนจะต้องดึงเอาความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่มีมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดและต้องถูกต้องตามหลักวิธีการด้วย 


สำหรับ 10 อันดับหนังสือเตรียมสอบตั๋วทนาย ที่ทางทีมงานรวบรวมมาในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ก่อนการสอบได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเคยสอบมาแล้วหรือเพิ่งลงสนามเป็นครั้งแรก การมีหนังสือเยอะน้อยแค่ไหนนั้นก็ไม่อาจตัดสินผลการสอบได้ เพราะการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องมุ่งมั่น ฝึกฝนและทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งตั๋วที่จะพาไปสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 อันดับ ที่คั่นหนังสือ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 ดีไซน์น่ารักน่าใช้
  10 อันดับ ที่คั่นหนังสือ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 ดีไซน์น่ารักน่าใช้
  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออ่านเล่นหรือหนังสือเรียน รวมทั้งหลาย ๆ ท่านที่พกสมุดบันทึกคู่ใจในการทำงานหรือไดอารี่ประจำวัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่คั่นหนังสือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะหากไม่มีที่คั่นหนังสือแล้ว เราอาจต้องพลิกหน้ากระดาษไปมาเพื่อตามหาส่วนสำคัญหรือนิยายบทที่ยังอ่านไม่จบโดยใช้เวลานานก็เป็นได้ นอกจากนี้ หลาย ๆ ท่านอาจจะชอบสะสมที่คั่นหนังสือเป็นงานอดิเรกอีกด้วย แต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วที่คั่นหนังสือมีหลายรูปแบบ ทั้งที่คั่นหนังสือโลหะ ที่คั่นหนังสือลายไทย และมีชนิดที่เหมาะสมกับหนังสือแต่ละประเภทด้วยบทความของเราจึงขอภูมิใจเสนอวิธีการเลือกซื้อที่คั่นหนังสือ รวมถึงที่คั่นหนังสือแนะนำถึง 10 อันดับด้วยกัน ซึ่งที่คั่นหนังสือเหล่านี้โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และการใช้งาน ที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้ที่คั่นหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจว่าจากนี้ไปคุณจะต้องมีความสุขกับการอ่านหนังสือมากขึ้นแน่นอน
  หนังสือ, CDs, DVDs
  1,689 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  10 อันดับ หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  การอ่านหนังสือถือเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยให้เราได้เก็บเกี่ยวความรู้และข้อคิดต่าง ๆ มาตกผลึกจนเกิดเป็นแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งกับการเรียน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตอีกด้วยค่ะ หนึ่งในหนังสือที่เป็นหนึ่งในเข็มทิศที่ชี้นำความคิดและชีวิตของผู้คน ให้เป็นไปในแนวทางที่ดีก็คือ "หนังสือประเภทจิตวิทยา" ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง หรือในบางครั้งเราอาจเรียกว่า "หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ" ก็ได้ค่ะในปัจจุบัน หนังสือสร้างแรงบันดาลใจมีให้เราได้เลือกอ่านกันมากมายหลายเล่ม ซึ่งแต่ละเล่มก็มีจุดประสงค์และประเด็นที่ต้องการจะสื่อถึงผู้อ่านแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงวิธีการและสำนวนที่ใช้ในการเขียนก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เรียบเรียง ถ้าหากคุณเลือกได้เหมาะสมและตรงกับความต้องการแล้วล่ะก็ จะสามารถช่วยปลดล็อกความคิดให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ ดังนั้นในครั้งนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเลือกหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ และจัด 10 อันดับ หนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่น่าอ่านให้ทุก ๆ คนได้ลองพิจารณาเลือกดูกันค่ะ มาดูกันว่า จะมีหนังสือเล่มไหนที่ดึงดูดให้คุณอยากอ่านบ้างหรือไม่
  หนังสือ, CDs, DVDs
  2,440 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ เรื่องสั้น เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  10 อันดับ เรื่องสั้น เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  หากคุณต้องการหาหนังสืออ่านฆ่าเวลายามว่าง แต่เวลากลับมีเพียงจำกัด "เรื่องสั้น" จึงเป็นหนังสือประเภทหนึ่งที่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นนี้ได้ดีเลยค่ะ ด้วยเนื้อหาที่สั้นกระชับและจบในตอน ทำให้คุณสามารถอ่านจบได้ในเวลาอันรวดเร็ว รับรองว่าถูกใจสำหรับใครก็ตามที่ไม่ชอบความรู้สึกค้างคาหรือต้องคอยเฝ้าติดตามต่อเนื่อง อีกทั้งเรื่องสั้นมักมีขนาดเล่มที่เล็กกว่าหนังสือทั่วไป ทำให้พกพาง่าย สามารถนำติดตัวไปอ่านได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเอาไว้อ่านฆ่าเวลาในขณะอยู่บนรถไฟฟ้าหรือขณะนั่งรอเพื่อนที่ร้านกาแฟ หรือแม้แต่อ่านเมื่อนั่งจิบชายามพักเบรคในตอนบ่าย ๆ อีกทั้งในปัจจุบัน เรื่องสั้นยังได้มีการพัฒนารูปแบบของเนื้อหามากกว่าเดิม จากที่แต่ก่อนที่มีแค่เรื่องเดียวในเล่ม แต่ทุกวันนี้ก็ได้มีการนำเรื่องสั้นหลาย ๆ เรื่องมารวบรวมเข้าด้วยกัน กลายเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ช่วยให้คุณเลือกอ่านได้มากขึ้น พร้อมเพิ่มเติมอรรถรสในการอ่านอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตาม เรื่องสั้นที่วางจำหน่ายก็อยู่มีหลายเล่มหลายรูปแบบงานเขียนมาก ๆ จนอาจทำให้หลายคนที่สนใจจะอ่านเรื่องสั้น ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากเล่มไหนดีเมื่อไปถึงร้านหนังสือหรือไปงานสัปดาห์หนังสือ วันนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำวิธีการเลือกเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาน่าสนใจ น่าอ่าน รวมถึงกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้มาให้ทุกคนได้ลองเลือกกัน พร้อมกับรีวิว 10 อันดับ เรื่องสั้น ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักอ่าน ไม่ว่าจะเป็นงานของนักเขียนไทย หรืองานแปลของนักเขียนต่างประเทศ มาให้ทุกคนได้นำไปลองพิจารณาเพื่อเลือกซื้อเล่มที่ถูกใจ รับรองว่าเมื่อคุณอ่านจบแล้ว จะอยากไปหาซื้อเรื่องสั้นมาอ่านสักเล่มเลยล่ะค่ะ 
  หนังสือ, CDs, DVDs
  7,057 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสืออัตชีวประวัติ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  10 อันดับ หนังสืออัตชีวประวัติ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  กิจกรรมในยามว่างที่หลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีก็คือ การอ่านหนังสือ เพราะหนังสือนอกจากจะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายจากสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังช่วยให้คุณได้ค้นพบข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับชีวิต หรือที่เราเรียกกันว่า หนังสืออัตชีวประวัตินั่นเองปัจจุบันมีหนังสืออัตชีวประวัติมากมายหลายเล่มให้เลือกอ่าน มีทั้งที่เขียนโดยนักเขียนคนไทยและงานเขียนที่ถูกแปลมาจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งหนังสืออัตชีวประวัติในแต่ละเล่มก็มีเกร็ดความรู้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสายงานอาชีพของผู้เขียน ดังนั้นจึงเหมาะสมกับรสนิยมในการอ่านที่ไม่เหมือนกัน วันนี้เราจึงจะมาช่วยให้คุณได้ค้นพบหนังสืออัตชีวประวัติที่เหมาะสมกับคุณ ด้วยการนำเสนอทั้งวิธีการเลือกและยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสืออัตชีวประวัติที่น่าสนใจมาให้เป็นไอเดียกันอีกด้วย
  หนังสือ, CDs, DVDs
  361 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ นิทานภาษาอังกฤษ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เนื้อเรื่องสนุก อ่านง่าย เสริมสร้างจินตนาการ ภาพประกอบสวยงาม
  10 อันดับ นิทานภาษาอังกฤษ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เนื้อเรื่องสนุก อ่านง่าย เสริมสร้างจินตนาการ ภาพประกอบสวยงาม
  การอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังเป็นกิจกรรมที่ทุกบ้านสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่มีหนังสือนิทานอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับผู้ปกครองคือพาหนะที่จะพาเหล่าเด็ก ๆ โลดแล่นไปสู่ดินแดนแห่งจินตนาการที่ไร้จุดสิ้นสุด ซึ่งโลกที่ว่านั่นก็คือดินแดนแห่งนิทานนั่นเองค่ะ สิ่งหนึ่งที่ต้องทราบก่อนคร่าว ๆ เลยคือ นิทานบนโลกนี้มีอยู่มากมายหลายล้านเรื่อง แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทและภาษา ซึ่งนอกเหนือจากภาษาไทยแล้ว อีกหนึ่งภาษาที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นิยมฝึกให้เด็ก ๆ เรียนรู้กันมากที่สุดก็คือ ภาษาอังกฤษนั่นเอง เพราะเป็นภาษาสากลที่ใช้เป็นสื่อกลางกันทั่วโลก ซึ่งการที่ผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์นั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่มีประโยชน์ต่อโอกาสทางอนาคตของเด็ก ๆ อย่างแน่นอนค่ะ  บทความนี้เราจึงจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ กัน โดยเราจะมาแนะนำ 10 อันดับ หนังสือนิทานภาษาอังกฤษยอดนิยม พร้อมทั้งประโยชน์และวิธีการเลือกซื้อนิทานภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ปกครองที่มองหานิทานภาษาอังกฤษสักเล่มให้กับเหล่าบุตรหลาน ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะ 
  หนังสือ, CDs, DVDs
  671 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือสอบ CU-TEP เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เนื้อหาครอบคลุม มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ช่วยให้สอบผ่านฉลุย
  10 อันดับ หนังสือสอบ CU-TEP เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เนื้อหาครอบคลุม มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ช่วยให้สอบผ่านฉลุย
  CU-TEP หรือย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency เป็นการสอบวัดระดับความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการสอบนั้นสามารถนำมายื่นเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งระดับชั้นปริญญาโท - เอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีข้อกำหนดในการใช้ผลคะแนน CU-TEP ในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อ  ถ้าหากใครจำเป็นที่ต้องสอบ CU-TEP เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อ หรือเข้าทำงาน แต่ก็ไม่รู้ว่าควรอ่านหนังสือเล่มใดดี เราเลยขอแนะนำเคล็ดลับการเลือกหนังสือสอบ CU-TEP พร้อมแนะนำ 10 อันดับ หนังสือสอบ CU-TEP เล่มที่มีเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย และมีเนื้อหาตรงตามที่ออกสอบ จนสามารถทำให้การสอบใน CU-TEP ในครั้งนี้ของทุกคนผ่านฉลุยและได้คะแนนตามที่คาดหวังค่ะ 
  หนังสือ, CDs, DVDs
  4,223 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เข้าใจง่าย เนื้อหาแน่น พร้อมแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า
  10 อันดับ หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 เข้าใจง่าย เนื้อหาแน่น พร้อมแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า
  "คณิตศาสตร์" คือ วิชาสามัญที่ทุกคนล้วนต้องพบเจอมาตลอดตั้งแต่ประถม แต่เนื่องจากเนื้อหาการเรียนคณิตศาสตร์ในช่วงม.ปลาย ไม่ได้มีแค่คณิตศาสตร์พื้นฐานเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าคุณเป็นเด็กสายวิทย์-คณิต ก็จะได้เจอกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและต้องเรียนเนื้อหาที่ยากง่ายผสมกันไปตลอดทั้งเทอม ที่สำคัญ นอกจากวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ในแต่ละวันเรายังต้องเรียนวิชาอื่น รวมถึงทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ต้องใช้ทั้งกำลังกายและความคิดร่วมด้วย ซึ่งทำให้หลายคนไม่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละวิชาได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนดังนั้น การมี "หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย" ดี ๆ สักเล่มไว้อ่านทบทวนเอง จึงกลายมาเป็นตัวช่วยหนึ่งที่หลายคนกำลังมองหา ในครั้งนี้ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มาฝากทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหนังสือประกอบการเรียนหรือหนังสือเตรียมสอบที่เข้าใจง่าย แบบเล่มเดียวเอาอยู่ โดยที่ไม่ต้องสลับอ่านหลาย ๆ เล่ม แถมในตอนท้าย เรายังมี 10 อันดับ หนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สุดฮิต ที่รุ่นพี่หลายคนแนะนำ และเพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปตามหาหนังสือที่ใช่กันเลยดีกว่าค่ะ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  4,533 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือท่องเที่ยว เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 แนะนำสถานที่ ร้านอาหารและการเดินทางอย่างละเอียด ทั้งเที่ยวญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรปและอเมริกา
  10 อันดับ หนังสือท่องเที่ยว เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 แนะนำสถานที่ ร้านอาหารและการเดินทางอย่างละเอียด ทั้งเที่ยวญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรปและอเมริกา
  การท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันการเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ นั้นถือเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะเราสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่พัก การเดินทาง สถานที่สำคัญ หรือแม้แต่ร้านอาหารยอดนิยมกันได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการอ่านจากหนังสือท่องเที่ยว ทำให้หลาย ๆ คนสามารถเดินทางไปท่องต่างแดนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัททัวร์กันเหมือนสมัยก่อนแล้ว นอกจากนี้ การอ่านหนังสือท่องเที่ยวก็ยังสามารถช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับเราหรือบางครั้งก็ทำให้เราสามารถรับทราบเรื่องราวของประเทศที่อยู่ห่างไกลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเอง หากใครที่เริ่มสนใจจะอ่านหนังสือท่องเที่ยวหรือใครที่กำลังแพลนจะไปเที่ยวในอนาคต วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกหนังสือท่องเที่ยวมาฝากกัน รวมไปถึง 10 อันดับหนังสือท่องเที่ยวน่าอ่าน มาให้ทุกคนได้ลองเลือกกันดู รับรองว่าถ้าได้เริ่มอ่านแล้วจะต้องมีแรงบันดาลใจในการไปท่องเที่ยวประเทศนั้น ๆ อย่างแน่นอนครับ !
  หนังสือ, CDs, DVDs
  227 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือทำขนม เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เมนูหลากหลาย พร้อมสูตรเบเกอรี่ ทำง่าย สำหรับมือใหม่
  10 อันดับ หนังสือทำขนม เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เมนูหลากหลาย พร้อมสูตรเบเกอรี่ ทำง่าย สำหรับมือใหม่
  ปัจจุบัน การทำขนมถือเป็นทักษะที่ไม่ว่าใคร ๆ ก็อยากจะฝึกฝน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เช่น อยากทำขนมเพื่อรับประทานเองในยามว่าง เพื่อแบ่งปันเพื่อน ๆ หรือเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวเอง การทำขนมในรูปแบบโฮมเมดหรือทำขนมด้วยตนเองจึงกลายเป็นที่นิยมขึ้นมา แต่การจะทำขนมสักชนิดนั้นก็จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีเสียก่อน ซึ่งการลงเรียนคอร์สแพง ๆ อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคน หนังสือทำขนมที่มีสูตรสำเร็จรูปจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยราคาที่เป็นมิตรและสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านนั่นเองทั้งนี้ หนังสือทำขนมในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นขนมไทย เบเกอรี่ หรือขนมเพื่อสุขภาพ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำหนังสือทำขนม 10 เล่ม พร้อมวิธีการเลือกหนังสือทำขนมเบื้องต้น เพื่อช่วยให้คุณเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ครับ !
  หนังสือ, CDs, DVDs
  240 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือกองทุนรวม เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมความรู้ด้านการลงทุน ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
  10 อันดับ หนังสือกองทุนรวม เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมความรู้ด้านการลงทุน ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
  กองทุนรวม ถือเป็นเทรนด์การลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะแม้กระทั่งคนที่มีรายได้เป็นฐานเงินเดือนทั่ว ๆ ไปก็สามารถลงทุนได้ด้วยเช่นกัน แต่การลงทุนต่าง ๆ นั้นมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยการศึกษาหาความรู้นั้นไม่จำเป็นไปต้องไปเรียนตามคณะเกี่ยวกับการเงินในมหาวิทยาลัย เพราะปัจจุบันมีหนังสือกองทุนรวมมากมายหลาย ๆ เล่มที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณได้อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าหนังสือกองทุนรวมนั้นก็มีให้เลือกอ่านกันมากมาย โดยแต่ละเล่มนั้นก็เหมาะกับผู้อ่านที่มีประสบการณ์แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้เนื้อหาด้านในก็อาจจะโฟกัสหัวข้อกองทุนรวมที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย ดังนั้น วันนี้เราจึงจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมและวิธีการเลือกหนังสือกองทุนรวมมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังรวบรวม 10 อันดับ หนังสือกองทุนรวม ที่ได้รับการแนะนำจากกลุ่มผู้ลงทุนในตลาดกองทุนรวมมาให้คุณได้พิจารณากันอีกด้วย
  หนังสือ, CDs, DVDs
  252 จำนวนผู้อ่าน
 • บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 สรุปเนื้อหาสาระอัดแน่น รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020 สรุปเนื้อหาสาระอัดแน่น รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ
  อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ม.4 เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญในชีวิตช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะเราจะต้องเลือกแผนการเรียนไม่ว่าจะเป็นแผนวิทย์คณิต แผนศิลป์คำนวณหรือแผนศิลป์ภาษา โดยแต่ละแผนการเรียนนั้นมีวิชาที่ต้องสอบแตกต่างกันออกไป ซึ่งการจะพิชิตโจทย์สุดหินและเข้าไปในโรงเรียนในฝันได้นั้น การอ่านหนังสือทบทวนและทำแบบฝึกหัดเป็นเพียงทางเดียวที่จะทำให้ฝันนั้นสำเร็จได้ แน่นอนว่าการเรียนพิเศษเสริมความรู้ตามสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แต่สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ดังนั้นการอ่านหนังสือทบทวนด้วยตัวเองจึงเป็นอีกหนทางเลือกหนึ่งที่คนนิยมกัน อย่างไรก็ตามหนังสือสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 นั้นก็มีหลากหลายวิชาและยังมีหลายเล่มทำให้หลาย ๆ คนอาจสับสนเสียได้ ในวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 พร้อมทั้งยังมี 10 อันดับหนังสือเตรียมสอบสำหรับทุกสายการเรียนที่จะพาทุกคนไปสู่โรงเรียนที่มุ่งหวังได้
  หนังสือ, CDs, DVDs
  9,088 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเล่นหุ้น เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  10 อันดับ หนังสือเล่นหุ้น เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  การลงทุนในหุ้นหรือที่หลายคนเรียกกันแบบง่าย ๆ ว่า "การเล่นหุ้น" นั้น ถือเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ตลาดหุ้นไทยไม่ได้เป็นของใหม่แต่อย่างใด หากแต่เปิดให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 มาจนถึงปัจจุบัน ก็ถือว่าครบรอบ 45 ปีแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า ตลาดหุ้นนั้นก็ไม่ได้มีแต่ให้กำไรกับผู้ที่ลงทุนทุกราย แต่ยังมีผู้ที่ขาดทุนหรือมีคนจำนวนมากที่ถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวออกจากตลาดหุ้นไปก็มีเช่นกันดังนั้น การเล่นหุ้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยองค์ความรู้เหมาะสมที่จะช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้ โดยแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็คือ "การอ่านหนังสือ" นั่นเองครับ อย่างไรก็ตาม หนังสือที่สอนเกี่ยวกับการเล่นหุ้นก็มีมากมาย หลายต่อหลายคน โดยเฉพาะมือใหม่ของวงการนี้ จึงไม่ค่อยแน่ใจว่าควรจะเลือกหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการเล่นหุ้นอย่างไรดีจึงจะได้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือการลงทุนให้ตัวเองได้มากที่สุด ในบทความนี้ เราจึงจะมาแนะนำถึงวิธีการเลือกหนังสือเล่นหุ้นให้ตอบโจทย์กับการลงทุนของคุณ ผ่านหัวข้อ "วิธีการเลือกหนังสือเล่นหุ้น" นอกจากนี้ เรายังได้เตรียม "10 อันดับ หนังสือเล่นหุ้น ยอดนิยม" ที่หาซื้อได้ง่าย ๆ จากร้านค้าออนไลน์มาแนะนำกันอีกด้วยครับ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  28,268 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ นวนิยายจีน เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  10 อันดับ นวนิยายจีน เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020
  เชื่อว่าหนึ่งในประเภทหนังสือยอดนิยมในดวงใจของนักอ่านหลาย ๆ คนคงต้องมี 'นวนิยายจีน' รวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน ด้วยจุดเด่นของนวนิยายจีนที่มีเนื้อหาเข้มข้น มีแนวเรื่องที่หลากหลาย รวมไปถึงสำนวนภาษาที่มีเอกลักษณ์ จนหลาย ๆ คนหลงใหลและยกให้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของนวนิยายจีน ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้หนังสือประเภทนี้ถูกตีพิมพ์ออกมาอย่างหลากหลายชนิดในแบบที่ว่าเยอะเสียจนคนที่อยากจะเริ่มมาอ่านนวนิยายจีนไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากเรื่องไหนดี?ดังนั้นในครั้งนี้ เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกนวนิยายจีนให้เหมาะสมกับรสนิยมการอ่านของแต่ละคน รวมไปถึงจัด 10 อันดับ นวนิยายจีนที่น่าสนใจ มาให้นักอ่านทุกคนได้ลองเลือกกันดูครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวย้อนยุค แนวรัก หรือแนวแฟนตาซีก็มีรวมอยู่ด้วยเช่นกัน ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ !
  หนังสือ, CDs, DVDs
  23,763 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้ม สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้ม สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย
  การสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 นั้นถือว่าเป็นการปูทางไปสู่อนาคตที่สดใสสำหรับเด็ก ๆ เลยก็ว่าได้ ดังนั้นการเตรียมตัวสอบเข้าม.1 จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งการจะพิชิตข้อสอบเข้าโรงเรียนมัธยมให้ได้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยความอดทนและความพยายามในการอ่านหนังสืออย่างหนัก และสิ่งที่จะช่วยให้การสอบเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้นั้นคงหนีไม่พ้นหนังสือเตรียมสอบเข้า หนังสือที่สรุปเนื้อหาจำนวนมากให้เข้าใจได้ง่ายและช่วยแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำข้อสอบ อีกทั้งยังช่วยฝึกฝนให้เด็ก ๆ บริหารเวลาในการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยซึ่งหนังสือเตรียมสอบนั้นมีหลายรูปแบบให้เลือก แต่ละแบบก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป วันนี้เราจึงอยากแนะนำวิธีการเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบเข้าม.1 ให้เหมาะกับผู้เข้าสอบ รวมถึงคัดสรร 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและเข้าใจง่ายมาฝากทุกคนด้วยค่ะ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  2,982 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 คู่มือติวเข้มเพื่อมุ่งสู่สายงานราชการ ติดอันดับขายดี
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 คู่มือติวเข้มเพื่อมุ่งสู่สายงานราชการ ติดอันดับขายดี
  ปัจจุบันมีการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาหรือด้านวิชาชีพก็ตาม แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในส่วนของราชการนั้นก็มีการจัดสอบแข่งขันเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งการสอบที่ว่านี้ก็คือ การสอบ ก.พ. ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานราชการ และในทุก ๆ ปี ก็จะมีผู้สมัครสอบจำนวนหลายแสนคน จึงถือว่าเป็นสนามสอบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าการที่จะสอบ ก.พ.ให้ผ่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทำให้ปัจจุบันจึงต้องมีตัวช่วยอย่าง "หนังสือเตรียมสอบ ก.พ." วางจำหน่ายอยู่ตามร้านหนังสือชั้นนำเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละเล่มก็มักจะมีเทคนิคและวิธีการทำข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ทางเราจึงอยากนำเสนอข้อมูลในการเลือกซื้อหนังสือให้เหมาะกับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบ พร้อมทั้งแนะนำ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ยอดนิยม มาฝากผู้ที่มีแพลนจะสอบทุกคนค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย !
  หนังสือ, CDs, DVDs
  18,531 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ติวเข้มอย่างตรงจุด รวมเนื้อหาเข้มข้น มีแบบทดสอบให้
  วิชาเคมีนับว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนสายวิทย์หรือมีจุดประสงค์ที่จะสอบเข้าคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงแพทยศาสตร์ วิชาเคมีนั้นจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีควบคู่ไปกับความแม่นยำในการท่องจำสูตรและชื่อสารประกอบต่าง ๆ ดังนั้นการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้หลายคนต้องอาศัยหนังสือเคมี ม.ปลายเพื่อช่วยกระชับเนื้อหา เน้นย้ำส่วนที่สำคัญและรวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนทุกคนสามารถพิชิตโจทย์ปัญหาเคมีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแต่หนังสือเคมีสำหรับม.ปลายก็มีให้เลือกอ่านกันมากมายหลายเล่ม บางเล่มอาจจะเน้นเนื้อหาเป็นหลัก ในขณะที่บางเล่มจะเน้นโจทย์ปัญหาเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบทั้งในโรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ควรจะเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะกับจุดประสงค์ในการใช้งาน วันนี้ทางทีมงานของเราจะนำทั้งวิธีการเลือกหนังสือเคมี ม.ปลาย และยังได้รวบรวม 10 อันดับ หนังสือเคมี ม.ปลาย ที่ได้รับความนิยมจากเด็กมัธยมปลายมาให้ลองเก็บไว้เป็นไอเดียในการเลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  1,870 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ละเอียด เจาะลึก พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง
  10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ เล่มไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ละเอียด เจาะลึก พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลัง
  คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็นคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะเมื่อเรียนจบมาแล้วจะมีโอกาสได้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากและมีรายได้ที่มั่นคง ทำให้น้องนักเรียนหลายคนต้องการที่จะเตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ ทั้งของจุฬาฯ, มหิดล, ธรรมศาสตร์, มศว. และอีกมากมาย โดยมีวิธีการเตรียมตัวแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนพิเศษ หรือการอ่านหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ เป็นต้นแต่น้อง ๆ ที่กำลังหาหนังสือสำหรับเตรียมสอบแพทย์มาอ่านนั้นอาจจะรู้สึกสับสนใช่ไหมครับว่า จะหาซื้อหนังสือเล่มไหนมาอ่านดี ในวันนี้ เราจึงจะมานำเสนอ 10 อันดับ หนังสือเตรียมสอบแพทย์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดมาให้น้องนักเรียนที่กำลังเตรียมสอบได้พิจารณากัน รับรองว่าเนื้อหาแน่น อธิบายได้ตรงจุดและสามารถช่วยเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ได้อย่างแน่นอนครับ
  หนังสือ, CDs, DVDs
  153 จำนวนผู้อ่าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด