• 10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ปี 2022 รวมบทสวดมนต์ไหว้พระ บทสวดในพิธี 1
 • 10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ปี 2022 รวมบทสวดมนต์ไหว้พระ บทสวดในพิธี 2
 • 10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ปี 2022 รวมบทสวดมนต์ไหว้พระ บทสวดในพิธี 3
 • 10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ปี 2022 รวมบทสวดมนต์ไหว้พระ บทสวดในพิธี 4
 • 10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ปี 2022 รวมบทสวดมนต์ไหว้พระ บทสวดในพิธี 5

10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ปี 2022 รวมบทสวดมนต์ไหว้พระ บทสวดในพิธี

นอกจากการสวดมนต์ไหว้พระจะถือเป็นกิจวัตรที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติแล้ว ก็ยังเป็นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิและเกิดปัญญารู้คิดได้ หลายคนจึงนิยมจัดช่วงก่อนเข้านอนไว้เป็นเวลาสำหรับการสวดมนต์ประจำวัน เพื่อชำระล้างจิตใจจากความขุ่นเคืองที่แบกรับมาตลอดทั้งวัน แต่การสวดมนต์ก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นก่อนนอนหรือตื่นนอนเท่านั้น จะเป็นช่วงใดก็ได้ที่เราสะดวกและมีความพร้อม สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเพียงหนังสือสวดมนต์สักเล่มหนึ่ง กับสถานที่ที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งรบกวนมากเกินไป


ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกหนังสือสวดมนต์ พร้อมบอกประโยชน์และแนะแนวทางในการสวดมนต์ที่ถูกต้อง สิ่งใดที่เข้าใจผิดไปก็จะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังมี 10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ ที่ได้รวบรวมบทสวดและคาถาต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนมานำเสนอด้วยค่ะ เพื่อให้ชาวพุทธทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะซื้อหาหนังสือรวมบทสวดมนต์ไว้ที่บ้าน หรือเน้นพกพาสะดวกเป็นหลัก

 • แก้ไขล่าสุด: 14-01-2022
สารบัญ

ประโยชน์ของการสวดมนต์

การสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านต่อตัวผู้สวดมนต์ ในเบื้องต้นมีความเชื่อกันว่า การสวดมนต์คือหนึ่งเส้นทางแห่งการสะสมบุญ ทั้งยังเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรเทาวิบากกรรมต่าง ๆ ที่ได้เคยทำเอาไว้ หรือหากมีญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เราก็สามารถสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้นได้ด้วย นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาให้ดีก็จะพบว่าการสวดมนต์นั้นจัดเป็นการทำสมาธิรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำและเห็นผลได้อย่างชัดเจน ดังนี้


 • เกิดจิตที่เป็นสมาธิได้ง่ายกว่าปกติ และคงสภาวะนั้นได้ยาวนานขึ้น
 • ลดความฟุ้งซ่านภายในจิตใจ พร้อมกับคลายความวิตกกังวลที่มีอยู่
 • ฝึกความคิดให้เฉียบคม เกิดปัญญาในการแก้ปัญหา
 • สร้างความอดทนและความมีวินัยให้กลายเป็นนิสัยใหม่
 • บำบัดโรคบางชนิดที่เกิดจากความเครียดได้

ตารางเปรียบเทียบหนังสือสวดมนต์

ผลิตภัณฑ์ TOP 5 แนะนำสำหรับหนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี ได้แก่ :

 • บก. จารุภา ตวงสิทธินันท์ - หนังสือสวดมนต์ คู่มือสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย จิตแจ่มใส กายเป็นสุข
 • พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.9), คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม - หนังสือสวดมนต์ คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เริ่มต้น +MP3
 • เด่น ทัพซ้าย - หนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
 • สนพ.สุขภาพใจ - หนังสือสวดมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่
 • บ. เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - หนังสือสวดมนต์ สวดมนต์ประจำวัน ใจเป็นสุข จิตเบิกบาน

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณเพิ่มเติมได้จากตารางเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าด้านล่าง
รูปสินค้า
1
บก. จารุภา ตวงสิทธินันท์ หนังสือสวดมนต์ คู่มือสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย จิตแจ่มใส กายเป็นสุข 1

บก. จารุภา ตวงสิทธินันท์

2
พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.9), คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม หนังสือสวดมนต์ คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เริ่มต้น +MP3 1

พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.9), คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม

3
เด่น ทัพซ้าย หนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ 1

เด่น ทัพซ้าย

4
สนพ.สุขภาพใจ หนังสือสวดมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่ 1

สนพ.สุขภาพใจ

5
บ. เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หนังสือสวดมนต์ สวดมนต์ประจำวัน ใจเป็นสุข จิตเบิกบาน 1

บ. เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

6
สนพ.สุขภาพใจ หนังสือสวดมนต์ สวดสร้างสุข 1

สนพ.สุขภาพใจ

7
พ.ศ.พัฒนา หนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์ 1

พ.ศ.พัฒนา

8
บก. ณิชมน ศัลยวุฒิ หนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์ประจำบ้าน 1

บก. ณิชมน ศัลยวุฒิ

9
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระในบ้าน คือ พ่อแม่ 1

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

10
พีเอสเปเปอร์ฟอร์ม แผ่นพับสวดมนต์ (20 ฉบับ) 1

พีเอสเปเปอร์ฟอร์ม

ชื่อสินค้า

หนังสือสวดมนต์ คู่มือสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย จิตแจ่มใส กายเป็นสุข

หนังสือสวดมนต์ คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เริ่มต้น +MP3

หนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือสวดมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

หนังสือสวดมนต์ สวดมนต์ประจำวัน ใจเป็นสุข จิตเบิกบาน

หนังสือสวดมนต์ สวดสร้างสุข

หนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์ประจำบ้าน

หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระในบ้าน คือ พ่อแม่

แผ่นพับสวดมนต์ (20 ฉบับ)

คุณสมบัติ

บทสวดมนต์ฉบับนักเรียน ที่มาพร้อมบทเพลงและบทร้อยกรอง

จิตใจผ่องใส ด้วยบทสวดง่าย ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น มาพร้อมแผ่น MP3

ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งบทสวดมนต์ในศาสนพิธีและพระคาถาศักดิ์สิทธิ์

บทสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมสิริมงคลและต้อนรับสิ่งดี ๆ ในปีใหม่

บทสวดมนต์ประจำวันครบ เสริมหลักธรรมผู้ครองเรือน การทำสมาธิ

สวดมนต์สร้างความสุขใจ ไปพร้อมกับเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

รวมบทสวดมนต์ บทเพลงสำคัญ และแนะนำพิธีการในวันไหว้ครู

หนังสือรวมบทสวดมนต์ที่ถูกใช้บ่อย อีกหนึ่งเล่มที่ควรมีติดบ้านไว้

รวมบทสวดป้องกันภัย เสริมบารมี บูชาพ่อแม่ที่เป็นพระในบ้าน

แผ่นพับ 4 สี พกพาได้สะดวก มาพร้อมบทสวดมนต์ที่ครบครัน

ราคาเริ่มต้น10 บาท69 บาท99 บาท29 บาท16 บาท29 บาท18 บาท169 บาท18 บาท192 บาท
สำนักพิมพ์โลกหนังสือเอ็มไอเอสเอ็มไอเอสสุขภาพใจบ. เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์สุขภาพใจพ.ศ.พัฒนา อมรินทร์ธรรมะเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์พีเอสเปเปอร์ฟอร์ม
ขนาดรูปเล่ม105 x 144 x 3 mm146 x 210 x 8 mm152 x 210 x 27 mm145 x 210 mm88 x 165 mm.145 x 210 mmไม่ระบุ167 x 230 x 15 mm145 x 210 mm85 x 142.5 mm (ขนาดตอนพับ)
จำนวนหน้า40 หน้า142 หน้า792 หน้า40 หน้า48 หน้า48 หน้า32 หน้า237 หน้า48 หน้า14 หน้า
ลิงค์สินค้า

10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ เล่มไหนดี รวมบทสวดมนต์ไหว้พระ บทสวดในพิธี

หลังจากได้เข้าใจแนวทางในการเลือกซื้อกันไปแล้ว ก็มาถึงการแนะนำหนังสือสวดมนต์ยอดนิยมกันบ้าง โดยจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปเล่มและโอกาสที่เหมาะสำหรับการใช้งาน เชื่ออย่างยิ่งเลยว่าในบรรดาหนังสือสวดมนต์ที่แนะนำทั้งหมด จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเล่มที่ถูกใจอย่างแน่นอน

1

บก. จารุภา ตวงสิทธินันท์หนังสือสวดมนต์ คู่มือสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย จิตแจ่มใส กายเป็นสุข

10 บาท 〜

สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
ขนาดรูปเล่ม105 x 144 x 3 mm
จำนวนหน้า40 หน้า
2

พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.9), คณะสงฆ์วัดราชโอรสารามหนังสือสวดมนต์ คู่มือบทสวดมนต์ ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เริ่มต้น +MP3

69 บาท 〜

สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ขนาดรูปเล่ม146 x 210 x 8 mm
จำนวนหน้า142 หน้า
3

เด่น ทัพซ้ายหนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์

99 บาท 〜

สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ขนาดรูปเล่ม152 x 210 x 27 mm
จำนวนหน้า792 หน้า
4

สนพ.สุขภาพใจหนังสือสวดมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

29 บาท 〜

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ขนาดรูปเล่ม145 x 210 mm
จำนวนหน้า40 หน้า
5

บ. เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดหนังสือสวดมนต์ สวดมนต์ประจำวัน ใจเป็นสุข จิตเบิกบาน

16 บาท 〜

สำนักพิมพ์บ. เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์
ขนาดรูปเล่ม88 x 165 mm.
จำนวนหน้า48 หน้า
6
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ขนาดรูปเล่ม145 x 210 mm
จำนวนหน้า48 หน้า
7
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา
ขนาดรูปเล่มไม่ระบุ
จำนวนหน้า32 หน้า
8
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ
ขนาดรูปเล่ม167 x 230 x 15 mm
จำนวนหน้า237 หน้า
9

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระในบ้าน คือ พ่อแม่

18 บาท 〜

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
ขนาดรูปเล่ม145 x 210 mm
จำนวนหน้า48 หน้า
10

พีเอสเปเปอร์ฟอร์มแผ่นพับสวดมนต์ (20 ฉบับ)

192 บาท 〜

สำนักพิมพ์พีเอสเปเปอร์ฟอร์ม
ขนาดรูปเล่ม85 x 142.5 mm (ขนาดตอนพับ)
จำนวนหน้า14 หน้า

วิธีการเลือกหนังสือสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์ส่วนใหญ่มักจะรูปแบบที่คล้ายคลึงกันหมด แล้วเราควรจะเลือกซื้อหนังสือหนังสือสวดมนต์แบบไหนดีนั้น สามารถหาคำตอบได้จากแนวทางการเลือกที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ค่ะ

เลือกหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ คาถาและบทสวดทั่วไปอย่างครบถ้วนในเล่มเดียว

หัวใจสำคัญของการเลือกซื้อหนังสือสวดมนต์ คือการตรวจสอบว่าเนื้อหาภายในเล่มมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน นอกจากบทสวดมนต์ที่นิยมใช้กันทั่วไป ยังมีบทสวดเสริม พระคาถา และหลักธรรมคำสอนอื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมีบทสวดมนต์ที่ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของเรา เพราะเมื่อทุกบทสวดถูกรวบรวมไว้ในเล่มเดียว ก็จะสะดวกต่อการหยิบใช้และลดความวุ่นวายในการเตรียมตัวสวดมนต์ได้

เลือกหนังสือสวดมนต์แบบแผ่นพับ อ่านง่าย พกพาสะดวก

บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือสวดมนต์เล่มใหญ่เสมอไป เพราะการเลือกแบบแผ่นพับจะช่วยให้พกพาได้สะดวกมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางเป็นประจำ หรือต้องการพกบทสวดมนต์ติดตัวไว้เพื่อให้สามารถหยิบใช้ได้ทุกเมื่อ ซึ่งแผ่นพับที่ดีก็จะต้องมีรูปแบบของตัวหนังสือที่อ่านง่าย ขนาดไม่เล็กเกินไป มีการจัดเรียงบทสวดมนต์ที่เป็นระเบียบและควรผลิตจากวัสดุคุณภาพดีที่มีความทนทานต่อการใช้งานในระดับหนึ่งด้วย

เลือกหนังสือสวดมนต์ที่จัดทำโดยสำนักพิมพ์ที่น่าเชื่อถือ

อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกซื้อหนังสือสวดมนต์ก็คือ ความน่าเชื่อถือของสำนักพิมพ์ แน่นอนว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับการเป็นสำนักพิมพ์ค่ายใหญ่หรือค่ายเล็ก แต่ต้องดูความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มากพอสำหรับการจัดทำหนังสือสวดมนต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบทสวดมนต์ทั้งหมดมีความถูกต้องและเป็นแบบฉบับที่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละโอกาสจริง ๆ ซึ่งตรงนี้เราจะใช้วิธีการเลือกจากสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยดีอยู่แล้วก็ได้เช่นกันค่ะ

วิธีสวดมนต์ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้อานิสงค์สูงสุด

แท้จริงแล้วการสวดมนต์คือการฝึกความตั้งมั่นแห่งจิต ที่ต้องถึงพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การสวดมนต์จึงไม่ได้เป็นเพียงการท่องคำสวดไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอื่นเลย เพราะหากทำแบบนั้น ก็เท่ากับการอ่านหนังสือออกเสียงธรรมดา ดังนั้น เพื่อให้ได้รับอานิสงค์สูงสุดจากการสวดมนต์ ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและทำตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเสมอ


อันดับแรกคือการชำระล้างร่างกายให้สะอาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายตัวและรวมสมาธิได้ง่ายกว่า แล้วจัดพื้นที่สำหรับสวดมนต์ให้เหมาะสม โดยต้องมีสิ่งรบกวนน้อยและสามารถนั่งสวดในท่าสำรวมได้ พนมมือพร้อมตั้งจิตให้สงบนิ่งครู่หนึ่งก่อนค่อยเริ่มสวด ขณะที่ท่องบทสวดต่าง ๆ ก็ให้นำจิตมาจับอยู่ที่ตัวอักษร พร้อมเปล่งเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำ อย่าปล่อยจิตวอกแวกไปคิดเรื่องอื่น หากสามารถเข้าใจคำที่ท่องออกมาได้ก็ยิ่งเป็นการดี เท่านี้ก็จะได้อานิสงค์แรงกล้าที่พร้อมส่งผลให้ผู้สวดได้กุศลอย่างที่ตั้งใจ

บทส่งท้าย

เชื่อว่ามาถึงตรงนี้ หลายคนคงได้หลักการเลือกหนังสือสวดมนต์แบบที่ตัวเองต้องการ และได้ความรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้พอสมควรแล้ว สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็คือ การสวดมนต์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล การค้นหารูปแบบการสวดมนต์ที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง คือทำแล้วเกิดจิตใจแจ่มใส เกิดปัญญาและสมาธิได้ง่าย นั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเฟ้นหาบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 อันดับ ไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโรต์ สำรับไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ฝึกดูดวงเองได้ง่าย ๆ แม่น ๆ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
  10 อันดับ ไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโรต์ สำรับไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ฝึกดูดวงเองได้ง่าย ๆ แม่น ๆ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
  การดูดวงถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จะเห็นได้ตั้งแต่ในสมัยโบราณที่กษัตริย์ไทยเราจะมีการแต่งตั้งโหร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้ในการหาฤกษ์ยามต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการทำนายดวงเมือง โดยความเชื่อเหล่านี้ยังคงเห็นได้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งทุกวันนี้การดูดวงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การดูแบบเลข 7 ตัว 9 ฐาน การดูลายมือ การใช้ร่างทรง เป็นต้น แต่อีกหนึ่งวิธีดูดวงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันทั้งศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ คงจะหนีไม่พ้นการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโรต์ (Tarot) นั่นเองคนส่วนใหญ่นิยมการดูไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโรต์ เพราะผู้ถูกทำนายรู้สึกว่าไพ่ยิปซีเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด เมื่อผ่านการดูดวงกันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วจึงอาจทำให้หลาย ๆ คนอยากจะมีไพ่เป็นของตัวเองบ้าง แต่ไพ่ยิปซีก็มีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบจนทำให้นักทำนายมือใหม่เกิดความสงสัยว่าไพ่สำรับแบบไหนจะเหมาะกับตนเองมากที่สุด ในบทความนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำวิธีการเลือกไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโรต์พร้อมทั้งรีวิว 10 อันดับไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโรต์ สำรับที่ได้รับความนิยมทั้งสำหรับมือใหม่และมืออาชีพให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วยครับ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ หินนำโชค ชนิดไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมดวงตามวันเกิด ตามราศี เสริมโชคทั้งด้านการงาน ความรัก การเงินและสุขภาพ
  10 อันดับ หินนำโชค ชนิดไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมดวงตามวันเกิด ตามราศี เสริมโชคทั้งด้านการงาน ความรัก การเงินและสุขภาพ
  หากพูดถึงเรื่องของการเสริมดวงแล้วล่ะก็ หลาย ๆ คนคงจะนึกถึงการทำบุญเพื่อความโชคดีหรือแก้ปีชงต่าง ๆ การซื้อเครื่องรางของขลังเพื่อนำมาบูชาหรือพกพาติดตัวก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในของมงคลเสริมดวงที่คนไทยหลายคนรู้จักและให้ความสนใจกันในปัจจุบัน ที่แม้กระทั่งเหล่าดาราเซเลบคนดังมากมายต่างก็มีไว้ครอบครองก็คือ หินนำโชคหรือหินเสริมดวง ที่มีทั้งแบบตั้งโต๊ะหรือมีการดัดแปลงนำมาทำเป็นเครื่องประดับจำพวกกำไลข้อมือ สร้อยคอ ต่างหู หรือแหวนต่าง ๆ แท้จริงแล้ว ความเชื่อเรื่องหินนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยบันทึกต่าง ๆ เช่น ในประเทศอียิปต์และจีนที่มีความเชื่อเรื่องการใช้หินเพื่อรักษาโรค หรือในธิเบตที่ใช้หินในการแสดงฐานะของสังคม หรืออย่างในประเทศทางตะวันตกเช่น ในประเทศเปรูที่ใช้หินสีดำสนิทเพื่อแสดงถึงความมั่นคงและวัฒนธรรมของประเทศ เป็นต้น ความเชื่อเหล่านี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ผู้ที่สนใจหลายคนเริ่มอยากจะหาซื้อหินนำโชคเหล่านี้บ้าง แต่อาจจะยังไม่มีความรู้ว่าหินแบบไหนจะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ดังนั้น ในบทความนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกหินนำโชคพร้อมทั้งรีวิวหินนำโชคหลากหลายชนิดที่จะช่วยเสริมดวงและเพิ่มพลังบวกต่าง ๆ รอบตัวคุณได้มากขึ้นครับ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ของไหว้ตรุษจีน มีอะไรบ้าง ปี 2022 ของไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล เฮงตลอดปี
  10 อันดับ ของไหว้ตรุษจีน มีอะไรบ้าง ปี 2022 ของไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล เฮงตลอดปี
  หลายคนในครอบครัวคนจีนคงคุ้นเคยกับเทศกาลตรุษจีนกันดี เพราะ "วันตรุษจีน" คือวันปีใหม่ตามปฏิทินจีน ซึ่งชาวจีนทุกคนไม่ว่าจะที่อยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หรืออยู่อาศัยในประเทศอื่น ๆ ต่างก็ให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้มาก แน่นอนว่ารวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราด้วยเช่นกัน สำหรับประเทศไทย ภาพจำของใครหลาย ๆ คนเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนก็คือการตกแต่งบ้าน รวมถึงการแต่งกายด้วยโทนสีแดงซึ่งเป็นสีมงคล และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ "การไหว้เจ้า" ค่ะการไหว้เจ้าเป็นคำเรียกรวม ๆ ของการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว ดังนั้น เพื่อให้พิธีการดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามประเพณีจีนแต่โบราณ สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การเตรียม "ของไหว้สำหรับวันตรุษจีน" นั่นเอง ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำเคล็ดลับการเลือกของไหว้ตรุษจีนเพื่อให้คุณจัดเตรียมได้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งเรายังได้รวบรวม 10 อันดับ ของไหว้ตรุษจีนที่ควรซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดพิธีอย่างถูกต้องต่อไปค่ะ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ของไหว้เจ้าที่ มีอะไรบ้าง ปี 2022 ไหว้เพื่อความสิริมงคล เสริมชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
  10 อันดับ ของไหว้เจ้าที่ มีอะไรบ้าง ปี 2022 ไหว้เพื่อความสิริมงคล เสริมชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
  ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางศาสนา, เทพเจ้า, เจ้าที่เจ้าทาง, บรรพบุรุษ หรือแม้แต่ผีบ้านผีเรือน ทำให้การไหว้เจ้าที่จึงเป็นพิธีที่ทั้งคนไทยแท้และคนไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญจนถึงปัจจุบัน เพราะการไหว้เจ้าที่นั้นส่งผลต่อความเชื่อทางด้านจิตใจ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีความราบรื่น ไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งภายในครอบครัวนั่นเองค่ะในครั้งนี้เราจึงมาแนะนำความสำคัญและขั้นตอนของการไหว้เจ้าที่  ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ศาลพระภูมิ, ตี่จู่เอี๊ยะของชาวจีน, เจ้าที่เจ้าทาง หรือ ผีบ้านผีเรือน รวมไปถึงรวบรวม 10 อันดับ ของไหว้เจ้าที่ ที่มีความหมายเป็นสิริมงคลและได้รับความนิยมใช้ในการไหว้มาฝากกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถจัดเตรียมของไหว้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องค่ะ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ชุดยาสังฆทาน มีอะไรบ้าง ปี 2022 รวมชุดเล็ก ชุดใหญ่ ของครบครัน
  10 อันดับ ชุดยาสังฆทาน มีอะไรบ้าง ปี 2022 รวมชุดเล็ก ชุดใหญ่ ของครบครัน
  ความเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลดังสำนวนไทยที่ว่า "ลางเนื้อชอบลางยา" แต่นิยามคำว่าสังฆทานนั้นไม่สามารถจัดขึ้นเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงได้ แต่เป็นการถวายทานให้กับวัดหรือสังฆาวาส ดังนั้น ชุดยาสังฆทานที่นำถวาย จึงควรประกอบได้ด้วยยาสามัญที่ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้อย่างครอบคลุมพระภิกษุสงฆ์ต้องฉันอาหารอย่างหลากหลาย ซึ่งอาหารบางอย่างอาจเป็นของแสลง บางรูปจำเป็นต้องจำพรรษาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หากคุณต้องการถวายสังฆทานยาแด่กลุ่มพระภิกษุแต่ยังไม่แน่ใจว่าในชุดยาสังฆทานต้องมีอะไรบ้าง เราจึงได้รวบรวม 10 อันดับ ชุดยาสังฆทาน ที่มีทั้งยาใช้ภายในและภายนอก พร้อมพาไปทำความเข้าใจกับวิธีการเลือกชุดยาสังฆทาน เผื่อคุณจะนำไปใช้ในการจัดชุดยาถวายพระด้วยตนเองค่ะ 
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ กรอบพระ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมกรอบเงิน พลาสติกและสเตนเลส ใส่องค์พระได้ง่าย
  10 อันดับ กรอบพระ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมกรอบเงิน พลาสติกและสเตนเลส ใส่องค์พระได้ง่าย
  "กรอบพระ" หรือ "ตลับพระ" นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเก็บรักษาพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังต่าง ๆ ได้อย่างดี และยังทำให้สะดวกต่อการพกพาด้วย อย่างไรก็ตาม กรอบพระที่วางจำหน่ายทั่วไปนั้นมีให้เลือกหลายรูปทรง หลายขนาดและยังทำมาจากวัสดุที่ต่างกันไป ซึ่งถ้าหากเราเลือกซื้อผิดขนาดหรือรูปทรงแล้วก็จะไม่สามารถนำไปใช้งานได้ นอกจากนี้ หากเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนังเมื่อนำไปใช้งานอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกกรอบพระ พร้อมทั้งยังมี 10 อันดับ กรอบพระ หลากหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยมมาฝากกันอีกด้วย โดยเราได้คัดเลือกกรอบพระที่มีหลากหลายรูปทรง หลายขนาดและทำมาจากหลายวัสดุทั้งที่ได้รับความนิยม และกรอบพระที่มีความสวยงามวิจิตรโดดเด่น ซึ่งเกือบทั้งหมดนี้จะเป็นกรอบพระสำเร็จรูปที่สามารถใส่พระเครื่องเองได้ง่าย ทนทาน เก็บรักษาพระได้ดี ในราคาที่ไม่แพง ทุกคนสามารถจับต้องได้ทั้งสิ้น
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ชุดกัณฑ์เทศน์ มีอะไรบ้าง ปี 2022 รวมชุดสังฆทาน งานเทศน์มหาชาติ
  10 อันดับ ชุดกัณฑ์เทศน์ มีอะไรบ้าง ปี 2022 รวมชุดสังฆทาน งานเทศน์มหาชาติ
  เทศน์มหาชาติเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เป็นกิจกรรมที่ช่วยทำนุบำรุงศาสนาและเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชนจากการมาทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมร่วมกัน ซึ่งขนบธรรมเนียมที่ขาดไม่ได้เลยในงานประเพณีเทศน์มหาชาติก็คือ การถวายกัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คำว่ากัณฑ์เทศน์ในที่นี้หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้สำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ คล้ายกับการถวายสังฆทาน แตกต่างกันตรงที่การถวายสังฆทานนั้นเป็นการถวายโดยไม่ระบุตัวตนของพระภิกษุสงฆ์ผู้รับเครื่องสังฆทาน แต่การถวายกัณฑ์เทศน์เป็นการถวายแด่พระภิกษุผู้ขึ้นแสดงธรรมเทศนาให้แก่พุทธศาสนิกชนได้รับฟัง ภาพที่เรามักพบเห็นอยู่บ่อย ๆ ในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ จะมีการตั้งถังกัณฑ์เทศน์ที่มีข้าวของเครื่องใช้บรรจุอยู่ด้านในและมีต้นกล้วยหรือต้นเทียนสำหรับเสียบเงินติดกัณฑ์เทศน์ หลายคนอาจมีคำถามว่า ภายในถังกัณฑ์เทศน์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากพร้อมกับแนะนำวิธีการเลือกเครื่องกัณฑ์เทศน์และ 10 อันดับ ชุดกัณฑ์เทศน์ ที่มีความเหมาะสมถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ มาให้ทุกคนได้นำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเครื่องกัณฑ์เทศน์เพื่อจัดเตรียมสำหรับถวายพระสงฆ์ในงานเทศน์มหาชาติกันค่ะ 
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ของหวานเลี้ยงพระ อะไรดี ปี 2022 สำหรับฉันเช้า ฉันเพล ความหมายมงคล
  10 อันดับ ของหวานเลี้ยงพระ อะไรดี ปี 2022 สำหรับฉันเช้า ฉันเพล ความหมายมงคล
  ในการทำบุญเลี้ยงพระเมื่อมีอาหารคาวแล้วก็ควรมีอาหารหวานคู่กัน แต่วัตรปฏิบัติและพระธรรมวินัยบางอย่างของพระสงฆ์อาจทำให้ไม่สามารถฉันของหวานได้เหมือนฆราวาส ของหวานที่นำมาถวายพระจึงต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุดิบเหล่านั้น ซึ่งการทำของหวานเลี้ยงพระอาจจะฟังดูหลายขั้นตอนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด เพราะส่วนใหญ่จะยึดจากความเหมาะสมตามโอกาสหรือพิธีการที่จำเป็นต้องมีการทำบุญเลี้ยงพระนั่นเองค่ะหากคุณกำลังตั้งใจจะนำของหวานไปถวายพระ หรือทำบุญเลี้ยงพระในงานสำคัญแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้ของหวานชนิดใดบ้างนั้น ลองมาดูวิธีการเลือกของหวานเลี้ยงพระในบทความนี้ได้เลยค่ะ และเพื่อใช้เป็นไอเดียในการจัดหาของหวานเลี้ยงพระ โดยเราจะพาไปชม 10 อันดับ ของหวานเลี้ยงพระ ที่ฆราวาสนิยมนำไปถวายพระสงฆ์ ใช้ได้หลายโอกาส ซึ่งมีทั้งผลไม้อบแห้ง ของหวานแช่แข็งและของหวานพื้นบ้าน ที่ไม่ต้องปรุงให้ยุ่งยาก สามารถนำขึ้นถวายพระได้เลยค่ะ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ เครื่องกฐิน มีอะไรบ้าง ปี 2022 รวมของบริวาร ทั้งชุดเล็ก ชุดใหญ่
  10 อันดับ เครื่องกฐิน มีอะไรบ้าง ปี 2022 รวมของบริวาร ทั้งชุดเล็ก ชุดใหญ่
  ในสมัยพุทธกาลก่อนมีประเพณีทอดกฐินจะเกิดขึ้น พระสงฆ์จะต้องใช้ผ้าเก่าหรือผ้ามือสองเท่านั้น ถึงแม้ว่าผ้านั้นจะมาจากการถวายของชาวบ้านก็ตาม ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติให้มีการทอดกฐินเพื่อให้พระสงฆ์ได้เปลี่ยนผ้าใหม่ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าประเพณีทอดกฐินเป็นงานบุญใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา โดยในอดีตจะมีการถวายเฉพาะผ้าที่ยังไม่ได้ย้อมเพื่อให้พระสงฆ์ได้ย้อมผ้านั้นเองตามพระธรรมวินัย ต่างจากในปัจจุบันที่จะมีการถวายทั้งผ้าไตรครอง และสิ่งของจำเป็นต่อการทำกิจของสงฆ์อีกหลายอย่างในบทความนี้จะมีการนำเสนอในเรื่องของเครื่องกฐินว่า ผู้ที่ต้องการทำบุญทอดกฐินนั้นควรเลือกซื้ออะไรไปทำบุญบ้าง รวมถึงยังมีการให้ความรู้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทอดกฐินว่าจัดขึ้นเมื่อไร มีข้อกำหนดอย่างไร และการทอดกฐินต่างจากการทอดผ้าป่าอย่างไรด้วย โดยในท้ายบททีมงานจะได้มีการแนะนำ 10 อันดับ เครื่องกฐินทั้งแบบแยกเดี่ยวและแบบที่จัดเป็นชุดกฐินแล้ว 
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 สถานปฏิบัติธรรม ใกล้กรุงเทพ ปี 2022 บรรยากาศสงบ ร่มรื่น ปลอดภัย
  10 สถานปฏิบัติธรรม ใกล้กรุงเทพ ปี 2022 บรรยากาศสงบ ร่มรื่น ปลอดภัย
  จุดประสงค์ในการปฏิบัติธรรมนั้นคือการไปฝึกเจริญสติ ฝึกจิตใจให้ปล่อยวางและนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะถึงแม้คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมมากมาย ทำให้การปฏิบัติธรรมของหลาย ๆ คนไม่ราบรื่นมากนัก ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการก่อตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมคนที่มีความต้องการปฏิบัติธรรมมารวมตัวกัน และช่วยให้แต่ละคนได้พบกับความสงบและเข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงนั่นเองปัจจุบันมีสถานที่ปฏิบัติธรรมมากมายหลายแห่ง สถานที่ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องอยู่ไกลหรืออยู่กลางป่า เพราะบริเวณรอบ ๆ กรุงเทพฯ ก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมากมายหลายแห่งเช่นกัน โดยในวันนี้ เราได้ทำการรวบรวม 10 สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใกล้กรุงเทพมาแนะนำรวมถึงวิธีตัดสินใจก่อนการเลือกไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาธรรมะและความสงบมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตกันครับ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ กล้องส่องพระ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 กำลังขยายสูง เลนส์มัลติโค้ต สำหรับมือใหม่และมืออาชีพ
  10 อันดับ กล้องส่องพระ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 กำลังขยายสูง เลนส์มัลติโค้ต สำหรับมือใหม่และมืออาชีพ
  ใครที่อยู่ในวงการพระเครื่องหรือมีความสนใจและกำลังจะศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่อง สิ่งสำคัญที่คุณต้องมีติดไว้คือ กล้องส่องพระ เครื่องมือที่จะช่วยให้การส่องพระของคุณมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพราะด้วยกำลังขยายของกล้องที่สูงมาก ทั้งยังผลิตจากเลนส์คุณภาพเพื่อการส่องพระโดยเฉพาะ จึงช่วยให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดเล็ก ๆ ของพระเครื่องได้เป็นอย่างดีแต่ด้วยความที่กล้องส่องพระนั้นมีวางจำหน่ายในท้องตลาดอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อ จึงทำให้ยากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ แต่สบายใจได้ครับ เพราะในบทความนี้ เราจะพาผู้อ่านทุกคนไปศึกษาวิธีการเลือกกล้องส่องพระที่ถูกต้อง อีกทั้งในตอนท้ายเรายังได้รวบรวม 10 อันดับ กล้องส่องพระคุณภาพดีเยี่ยมจาก Nikon, Leika, Zeiss และอีกมากมายมาให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ถ้าพร้อมแล้ว ไปอ่านต่อกันได้เลยครับ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโรต์ สำรับไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ฝึกดูดวงเองได้ง่าย ๆ แม่น ๆ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
  10 อันดับ ไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโรต์ สำรับไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ฝึกดูดวงเองได้ง่าย ๆ แม่น ๆ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
  การดูดวงถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จะเห็นได้ตั้งแต่ในสมัยโบราณที่กษัตริย์ไทยเราจะมีการแต่งตั้งโหร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและรอบรู้ในการหาฤกษ์ยามต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการทำนายดวงเมือง โดยความเชื่อเหล่านี้ยังคงเห็นได้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งทุกวันนี้การดูดวงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การดูแบบเลข 7 ตัว 9 ฐาน การดูลายมือ การใช้ร่างทรง เป็นต้น แต่อีกหนึ่งวิธีดูดวงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันทั้งศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ คงจะหนีไม่พ้นการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโรต์ (Tarot) นั่นเองคนส่วนใหญ่นิยมการดูไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโรต์ เพราะผู้ถูกทำนายรู้สึกว่าไพ่ยิปซีเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด เมื่อผ่านการดูดวงกันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วจึงอาจทำให้หลาย ๆ คนอยากจะมีไพ่เป็นของตัวเองบ้าง แต่ไพ่ยิปซีก็มีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบจนทำให้นักทำนายมือใหม่เกิดความสงสัยว่าไพ่สำรับแบบไหนจะเหมาะกับตนเองมากที่สุด ในบทความนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำวิธีการเลือกไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโรต์พร้อมทั้งรีวิว 10 อันดับไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโรต์ สำรับที่ได้รับความนิยมทั้งสำหรับมือใหม่และมืออาชีพให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วยครับ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ของไหว้เจ้าที่ มีอะไรบ้าง ปี 2022 ไหว้เพื่อความสิริมงคล เสริมชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
  10 อันดับ ของไหว้เจ้าที่ มีอะไรบ้าง ปี 2022 ไหว้เพื่อความสิริมงคล เสริมชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
  ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางศาสนา, เทพเจ้า, เจ้าที่เจ้าทาง, บรรพบุรุษ หรือแม้แต่ผีบ้านผีเรือน ทำให้การไหว้เจ้าที่จึงเป็นพิธีที่ทั้งคนไทยแท้และคนไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญจนถึงปัจจุบัน เพราะการไหว้เจ้าที่นั้นส่งผลต่อความเชื่อทางด้านจิตใจ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีความราบรื่น ไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งภายในครอบครัวนั่นเองค่ะในครั้งนี้เราจึงมาแนะนำความสำคัญและขั้นตอนของการไหว้เจ้าที่  ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ศาลพระภูมิ, ตี่จู่เอี๊ยะของชาวจีน, เจ้าที่เจ้าทาง หรือ ผีบ้านผีเรือน รวมไปถึงรวบรวม 10 อันดับ ของไหว้เจ้าที่ ที่มีความหมายเป็นสิริมงคลและได้รับความนิยมใช้ในการไหว้มาฝากกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถจัดเตรียมของไหว้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องค่ะ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ หินนำโชค ชนิดไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมดวงตามวันเกิด ตามราศี เสริมโชคทั้งด้านการงาน ความรัก การเงินและสุขภาพ
  10 อันดับ หินนำโชค ชนิดไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมดวงตามวันเกิด ตามราศี เสริมโชคทั้งด้านการงาน ความรัก การเงินและสุขภาพ
  หากพูดถึงเรื่องของการเสริมดวงแล้วล่ะก็ หลาย ๆ คนคงจะนึกถึงการทำบุญเพื่อความโชคดีหรือแก้ปีชงต่าง ๆ การซื้อเครื่องรางของขลังเพื่อนำมาบูชาหรือพกพาติดตัวก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในของมงคลเสริมดวงที่คนไทยหลายคนรู้จักและให้ความสนใจกันในปัจจุบัน ที่แม้กระทั่งเหล่าดาราเซเลบคนดังมากมายต่างก็มีไว้ครอบครองก็คือ หินนำโชคหรือหินเสริมดวง ที่มีทั้งแบบตั้งโต๊ะหรือมีการดัดแปลงนำมาทำเป็นเครื่องประดับจำพวกกำไลข้อมือ สร้อยคอ ต่างหู หรือแหวนต่าง ๆ แท้จริงแล้ว ความเชื่อเรื่องหินนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยบันทึกต่าง ๆ เช่น ในประเทศอียิปต์และจีนที่มีความเชื่อเรื่องการใช้หินเพื่อรักษาโรค หรือในธิเบตที่ใช้หินในการแสดงฐานะของสังคม หรืออย่างในประเทศทางตะวันตกเช่น ในประเทศเปรูที่ใช้หินสีดำสนิทเพื่อแสดงถึงความมั่นคงและวัฒนธรรมของประเทศ เป็นต้น ความเชื่อเหล่านี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ผู้ที่สนใจหลายคนเริ่มอยากจะหาซื้อหินนำโชคเหล่านี้บ้าง แต่อาจจะยังไม่มีความรู้ว่าหินแบบไหนจะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ดังนั้น ในบทความนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกหินนำโชคพร้อมทั้งรีวิวหินนำโชคหลากหลายชนิดที่จะช่วยเสริมดวงและเพิ่มพลังบวกต่าง ๆ รอบตัวคุณได้มากขึ้นครับ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ผ้าไตรจีวร แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สำหรับถวายพระสงฆ์ มีทั้งผ้ามัสลิน และผ้าเทโร
  10 อันดับ ผ้าไตรจีวร แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สำหรับถวายพระสงฆ์ มีทั้งผ้ามัสลิน และผ้าเทโร
  ผ้าไตรจีวรเป็นเครื่องอาภรณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นสมณะในพุทธศาสนาและถือเป็นเครื่องสวมใส่ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ซึ่งผ้าไตรจีวรนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามการใช้งานคือ ผ้าไตรที่ใช้ในพิธีกรรมและผ้าไตรจีวรที่ใช้งานจริง แม้ในอดีตผ้าไตรจีวรจะมีเพียงไม่กี่รูปแบบ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปพุทธศาสนาก็ได้เกิดนิกายต่าง ๆ ขึ้น จึงมีการใช้ผ้าไตรจีวรที่แตกต่างกันไปตามข้อจำกัดของแต่ละนิกาย ตลอดจนสภาพภูมิอากาศก็กลายเป็นตัวกำหนดรูปแบบและสีของผ้าไตรจีวรให้แตกต่างกันเช่นกันค่ะ หากพุทธศาสนิกชนที่กำลังมองหาผ้าไตรจีวรเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าควรเลือกแบบใดหรือสีใดจึงจะถูกต้องเหมาะสมสำหรับภิกษุสงฆ์ในแต่ละนิกาย บทความนี้เราจึงได้นำ 10 อันดับ ผ้าไตรจีวร ที่ทอจากผ้าเนื้อคุณภาพดี สีไม่ซีดจางง่ายและเหมาะกับอากาศในประเทศไทย พร้อมพาไปดูวิธีการเลือกผ้าไตรจีวรให้เหมาะสมกับแต่ละนิกายและถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย รวมทั้งยังเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละโอกาสอีกด้วยค่ะ
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ กรอบพระ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมกรอบเงิน พลาสติกและสเตนเลส ใส่องค์พระได้ง่าย
  10 อันดับ กรอบพระ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมกรอบเงิน พลาสติกและสเตนเลส ใส่องค์พระได้ง่าย
  "กรอบพระ" หรือ "ตลับพระ" นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเก็บรักษาพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังต่าง ๆ ได้อย่างดี และยังทำให้สะดวกต่อการพกพาด้วย อย่างไรก็ตาม กรอบพระที่วางจำหน่ายทั่วไปนั้นมีให้เลือกหลายรูปทรง หลายขนาดและยังทำมาจากวัสดุที่ต่างกันไป ซึ่งถ้าหากเราเลือกซื้อผิดขนาดหรือรูปทรงแล้วก็จะไม่สามารถนำไปใช้งานได้ นอกจากนี้ หากเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนังเมื่อนำไปใช้งานอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกกรอบพระ พร้อมทั้งยังมี 10 อันดับ กรอบพระ หลากหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยมมาฝากกันอีกด้วย โดยเราได้คัดเลือกกรอบพระที่มีหลากหลายรูปทรง หลายขนาดและทำมาจากหลายวัสดุทั้งที่ได้รับความนิยม และกรอบพระที่มีความสวยงามวิจิตรโดดเด่น ซึ่งเกือบทั้งหมดนี้จะเป็นกรอบพระสำเร็จรูปที่สามารถใส่พระเครื่องเองได้ง่าย ทนทาน เก็บรักษาพระได้ดี ในราคาที่ไม่แพง ทุกคนสามารถจับต้องได้ทั้งสิ้น
  ศาสนาและความเชื่อ
 • 10 อันดับ ชุดยาสังฆทาน มีอะไรบ้าง ปี 2022 รวมชุดเล็ก ชุดใหญ่ ของครบครัน
  10 อันดับ ชุดยาสังฆทาน มีอะไรบ้าง ปี 2022 รวมชุดเล็ก ชุดใหญ่ ของครบครัน
  ความเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลดังสำนวนไทยที่ว่า "ลางเนื้อชอบลางยา" แต่นิยามคำว่าสังฆทานนั้นไม่สามารถจัดขึ้นเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงได้ แต่เป็นการถวายทานให้กับวัดหรือสังฆาวาส ดังนั้น ชุดยาสังฆทานที่นำถวาย จึงควรประกอบได้ด้วยยาสามัญที่ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้อย่างครอบคลุมพระภิกษุสงฆ์ต้องฉันอาหารอย่างหลากหลาย ซึ่งอาหารบางอย่างอาจเป็นของแสลง บางรูปจำเป็นต้องจำพรรษาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หากคุณต้องการถวายสังฆทานยาแด่กลุ่มพระภิกษุแต่ยังไม่แน่ใจว่าในชุดยาสังฆทานต้องมีอะไรบ้าง เราจึงได้รวบรวม 10 อันดับ ชุดยาสังฆทาน ที่มีทั้งยาใช้ภายในและภายนอก พร้อมพาไปทำความเข้าใจกับวิธีการเลือกชุดยาสังฆทาน เผื่อคุณจะนำไปใช้ในการจัดชุดยาถวายพระด้วยตนเองค่ะ 
  ศาสนาและความเชื่อ
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด