• 10 อันดับ กองทุน RMF กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวบรวมกองทุนที่น่าสนใจ ลดหย่อนภาษีได้ 1
 • 10 อันดับ กองทุน RMF กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวบรวมกองทุนที่น่าสนใจ ลดหย่อนภาษีได้ 2
 • 10 อันดับ กองทุน RMF กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวบรวมกองทุนที่น่าสนใจ ลดหย่อนภาษีได้ 3
 • 10 อันดับ กองทุน RMF กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวบรวมกองทุนที่น่าสนใจ ลดหย่อนภาษีได้ 4
 • 10 อันดับ กองทุน RMF กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวบรวมกองทุนที่น่าสนใจ ลดหย่อนภาษีได้ 5

10 อันดับ กองทุน RMF กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวบรวมกองทุนที่น่าสนใจ ลดหย่อนภาษีได้

กองทุน RMF เป็นชื่อย่อมาจาก กองทุน Retirement Mutual Fund หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดี ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านลดหย่อนภาษี และช่วยส่งเสริมการออมในระยะยาวเพื่อใช้ในยามเกษียณให้กับผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการกำหนดผลตอบแทนแบบสะสมที่ดีในระยะยาวอีกด้วย


หากใครคิดอยากจะลงทุนในกองทุน RMF ควรศึกษาให้ละเอียด ทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงของกองทุนในแต่ละประเภท เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้ได้มากที่สุด และเพื่อความมั่นใจในการลงทุนกองทุน RMF บทความนี้เราจึงมีเทคนิคสำหรับ วิธีการเลือกกองทุน RMF ที่ดี รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ มาแบ่งปัน และแนะนำ 10 อันดับกองทุน RMF กองทุนไหนน่าสนใจเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุนให้กับทุกคนได้ติดตามชมพร้อมกัน

 • แก้ไขล่าสุด: 10-05-2021
 • 668 จำนวนผู้อ่าน
สารบัญ

กองทุน RMF มีเงื่อนไขการลงทุนอย่างไร?

กองทุน RMF คือ กองทุนที่ทำออกมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยรู้จักการออมเพื่อการเกษียณ เป็นการออมแบบสะสมระยะยาวและเป็นการออมแบบต่อเนื่องทุกปีหรืออย่างน้อยที่สุดก็ปีเว้นปี เพื่อให้เกิดวินัยในการออมอย่างเป็นระบบ โดยเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุน RMF มีดังต่อไปนี้

 • กองทุน RMF คือ กองทุนที่ช่วยสนับสนุนการออมเงินสะสมในรูปแบบการลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี
 • การลงทุนต้องมีความต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับจากวันลงทุน
 • ไม่มีการระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน
 • การลงทุนไม่มีการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี แต่ต้องมีการลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน และไม่ขายหน่วยลงทุนก่อนอายุครบ 5 ปี
 • สามารถลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี หรือไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่รวมกับ กองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ*


*กองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ

กองทุน SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหายว่าด้วยโณงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญ

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF

ข้อควรระวังในการลงทุนคือ การทำผิดเงื่อนไขการลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากการลงทุนไม่ครบ 5 ปี ระงับการลงทุนไปมากกว่า 1 ปี หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ โดยสามารถแบ่งได้หลัก ๆ 2 กรณี ได้แก่


 • การลงทุนในกองทุน RMF หากว่ามีการซื้อเกินเกณฑ์ที่กำหนด และลงทุนไม่ครบระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป กำไรที่เราได้รับจากการลงทุนต้องถูกนำไปเสียภาษี และต้องคืนภาษีส่วนที่ได้รับยกเว้นย้อนหลังทุกปี พร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน หากมีการจ่ายภาษีคืนล่าช้ากว่ากำหนด
 • การลงทุนในกองทุน RMF หากว่ามีการลงทุนครบในระยะเวลา 5 ปี แต่ไม่ได้ลงทุนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ค่าภาษีที่เคยได้รับจากการลดหย่อนภาษีต้องคืนสรรพากรภาษีย้อนหลัง 5 ปี พร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน หากมีการจ่ายภาษีคืนล่าช้ากว่ากำหนด แต่ในกรณีนี้ กำไรที่เราได้รับจากการลงทุนไม่ต้องนำไปเสียภาษี เพราะว่าได้รับการยกเว้นภาษีไปแล้วนั่นเอง

ทั้งนี้ในปีที่ผู้ลงทุนไม่มีรายได้ หากไม่มีการลงทุนในกองทุน RMF ในปีนั้น ถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขแต่อย่างใด รวมถึงกรณีผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ทำให้ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไข ก็ถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุนด้วยเช่นกัน

วิธีการเลือกกองทุน RMF

เมื่อทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นและสิทธิประโยชน์ของกองทุน RMF มากันบ้างแล้ว ในหัวข้อนี้ เราจึงอยากพามาหาคำตอบและเสนอแนวทางวิธีการเลือกกองทุนรวม RMF เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ว่าคุณควรจะเลือกลงทุนในกองทุน RMF แบบไหน จึงจะเหมาะกับความต้องการของตนเองมากที่สุด

สำรวจและกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน ก่อนลงทุนในกองทุน RMF

หลักสำคัญเมื่อคุณเริ่มสนใจในการลงทุน คือ การสำรวจตนเอง เพราะทุกการเริ่มต้นต้องเริ่มจากตนเองก่อนเสมอ ซึ่งในหัวข้อของการลงทุนก็ไม่ต่างกัน เราควรมีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและสินทรัพย์ในการลงทุนของตนเองให้มีความชัดเจน กำหนดความเสี่ยงในการลงทุนของตนเอง รวมถึงศึกษาข้อมูลนโยบายของกองทุนรวมที่มีความสนใจในหนังสือชี้ชวน (Fun Fact Sheet) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการลงทุนของตนเอง

พิจารณาผลตอบแทนของกองทุน RMF ที่สนใจ

ทุกการลงทุนค่อยมีความเสี่ยง แต่ในความเสี่ยงนั้นก็สามารถพิจารณาข้อเปรียบเทียบจากข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่นกัน รวมถึง ข้อมูลทางด้านผลตอบแทนของกองทุนรวม RMF ก็เป็นตัวบ่งชี้ชัดได้ว่า กองทุนที่เราสนใจนั้น ให้ผลตอบแทนในการลงทุนของเราได้ดีขนาดไหน ซึ่งขอแนะนำว่าให้ศึกษาข้อมูลย้อนหลังให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการที่กองทุนมีการลงทุนในระยะยาว ได้ผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมาต่าง ๆ มามากมาย ก็เป็นเครื่องวัดความสามารถของการบริหารกองทุนให้ผ่านพ้นเหตุวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตลาดโลกได้ และมีการให้ผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ

ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน RMF

การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกองทุน เป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม เพราะถึงแม้ในการลงทุนผ่านกองทุนรวม RMF แต่ละกองทุนจะมีมืออาชีพช่วยบริหารดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม หากไม่มีตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้การลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ดังนั้นเพื่อการลงุทนที่มีประสิทธิภาพ เราควรตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนไว้อย่างน้อยทุก 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากองทุนนั้นยังให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

10 อันดับ กองทุน RMF กองไหนดี รวบรวมกองทุนที่น่าสนใจ ลดหย่อนภาษีได้

กองทุน RMF มีนโยบายให้เลือกหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทย, ตราสารหนี้, อสังหาริมทรัพย์, ทองคำ รวมถึงหุ้นของต่างประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักลงทุนได้เลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองตามความเสี่ยงที่รับได้นั่นเอง มาดูกันว่า 10 อันดับ กองทุน RMF ที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจ มีแบบไหนกันบ้าง

10

TMBAM Eastspringกองทุน RMF TMBGOLDSRMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี7.66%
ระดับความเสี่ยง8
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปกป้องพอร์ตการลงทุนจากความเสี่ยงและอัตราเงินเฟ้อ
9

KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENTกองทุน RMF KT-CHINA RMF กองทุนเปิดเคแทมไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี10.49%
ระดับความเสี่ยง6
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความแนวโน้มการลงทุนในประเทศจีน และต้องการสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดีจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน
8

Thanachart Fund eastspringกองทุน RMF T-GlobalEQRMF กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี12.56%
ระดับความเสี่ยง6
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนด้วยความหลากหลายของหุ้นทั่วโลก สร้างผลตอบแทนภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
7

Krungsri Asset Managementกองทุน RMF KFGBRANRMF กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี13.39%
ระดับความเสี่ยง6
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นของบริษัทและแบรนด์ดังจากทั่วโลก
6

TISCO Asset Managementกองทุน RMF TUSRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี14.44%
ระดับความเสี่ยง6
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจแนวโน้มการลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 500 แห่ง (S&P500) และต้องการกระจายความเสี่ยงจากหุ้นหลากหลายประเภท
5

TMBAM Eastespringกองทุน RMF TMBGQGRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี14.82%
ระดับความเสี่ยง6
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจในการลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นที่หลากหลายและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
4

KASIKORN ASSET MANAGEMENTกองทุน RMF KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี14.86%
ระดับความเสี่ยง6
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้นสุขภาพทั่วโลก และต้องการลงทุนในระยะยาว
3

ASSET PLUS Fund Managementกองทุน RMF ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี20.09%
ระดับความเสี่ยง6
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ สร้างผลตอบแทนที่ดีด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
2

One Asset Managementกองทุน RMF ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารทุน
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี23.49%
ระดับความเสี่ยง6
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว คัดเลือกหุ้นไม่อิงดัชนีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงสุด
1

Krungsri Asset Managementกองทุน RMF KFGTECHRMF กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี24.26%
ระดับความเสี่ยง7
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านการลงทุนในยุค Megatrend

ตารางเปรียบเทียบกองทุน RMF

รูปสินค้า
1
Krungsri Asset Management กองทุน RMF KFGTECHRMF กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 1

Krungsri Asset Management

2
One Asset Management กองทุน RMF ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 1

One Asset Management

3
ASSET PLUS Fund Management กองทุน RMF ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ASSET PLUS Fund Management

4
KASIKORN ASSET MANAGEMENT กองทุน RMF KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

KASIKORN ASSET MANAGEMENT

5
TMBAM Eastespring กองทุน RMF TMBGQGRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 1

TMBAM Eastespring

6
TISCO Asset Management กองทุน RMF TUSRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 1

TISCO Asset Management

7
Krungsri Asset Management กองทุน RMF KFGBRANRMF กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 1

Krungsri Asset Management

8
Thanachart Fund eastspring กองทุน RMF T-GlobalEQRMF กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 1

Thanachart Fund eastspring

9
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT กองทุน RMF KT-CHINA RMF กองทุนเปิดเคแทมไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 1

KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

10
TMBAM Eastspring กองทุน RMF TMBGOLDSRMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 1

TMBAM Eastspring

ชื่อสินค้า

กองทุน RMF KFGTECHRMF กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน RMF ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

กองทุน RMF ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน RMF KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน RMF TMBGQGRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน RMF TUSRMF กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน RMF KFGBRANRMF กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน RMF T-GlobalEQRMF กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน RMF KT-CHINA RMF กองทุนเปิดเคแทมไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุน RMF TMBGOLDSRMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ

เติบโตด้วยหุ้นเทคโนโลยีจากทั่วโลก ตามแนวโน้มของโลกอนาคต

ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ

รวมหุ้นนวัตกรรมล้ำสมัย ปัญญาประดิษฐ์ของโลกในอนาคต

มุ่งเน้นกองทุนรวมหุ้นสุขภาพจากทั่วโลก สร้างรายได้ที่ดีในระยะยาว

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

สร้างผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ เพื่อความมั่นใจในการลงทุน

ลงทุนในหุ้นเติบโต เน้นลงทุนแบรนด์ดังมีชื่อเสียงระดับโลก

เพิ่มโอกาสการเติบโต โดยเน้นกระจายการลงทุนจากหุ้นทั่วโลก

กองทุนรวมหุ้นจีน เติบโตตามแนวโน้มเศรษฐกิจยุคใหม่ในประเทศจีน

ลงทุนในทองคำ ป้องกันความเสี่ยง สินทรัพย์เติบโตอย่างปลอดภัย

ประเภทกองทุนรวมกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
ผลตอบแทนในรอบ 3 ปี24.26%23.49%20.09%14.86%14.82%14.44%13.39%12.56%10.49%7.66%
ระดับความเสี่ยง7666666668
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านการลงทุนในยุค Megatrendนักลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว คัดเลือกหุ้นไม่อิงดัชนีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงสุดนักลงทุนที่สนใจลงทุนธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ สร้างผลตอบแทนที่ดีด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้นสุขภาพทั่วโลก และต้องการลงทุนในระยะยาวนักลงทุนที่สนใจในการลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นที่หลากหลายและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนักลงทุนที่สนใจแนวโน้มการลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 500 แห่ง (S&P500) และต้องการกระจายความเสี่ยงจากหุ้นหลากหลายประเภทนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นของบริษัทและแบรนด์ดังจากทั่วโลกนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนด้วยความหลากหลายของหุ้นทั่วโลก สร้างผลตอบแทนภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจนักลงทุนที่ยอมรับความแนวโน้มการลงทุนในประเทศจีน และต้องการสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดีจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนนักลงทุนที่ต้องการปกป้องพอร์ตการลงทุนจากความเสี่ยงและอัตราเงินเฟ้อ
ลิงค์สินค้า

บทส่งท้าย

ก่อนคุณจะตัดสินใจไปลงทุนในกองทุน RMF คุณควรศึกษาและพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี โดยเริ่มจากการวางแผนภาษีให้ตัวเองก่อน ศึกษาเงื่อนไขของกองทุนแต่ละประเภทให้เข้าใจ และที่สำคัญควรเช็กสภาพคล่องของเงินลงทุน รวมถึงตรวจสอบความสามารถและความเสี่ยงในการลงทุนของตัวคุณด้วย หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความพร้อมในการลงทุน กองทุน RMF ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกน่าสนใจที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตบั้นปลายของคุณได้อย่างแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 อันดับ กองทุนหุ้นต่างประเทศ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มโอกาส และกระจายความเสี่ยง
  10 อันดับ กองทุนหุ้นต่างประเทศ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มโอกาส และกระจายความเสี่ยง
  หากพูดถึงการลงทุนในต่างประเทศ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัวใช่ไหมคะ ดังนั้น เราจึงขอพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือในการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือ “กองทุนหุ้นต่างประเทศ” เพราะเป็นการลงทุนผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือที่เรียกกันว่า บลจ. ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่คัดเลือกหุ้นและบริหารจัดการกองทุนแทนเรา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะในประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันกองทุนหุ้นต่างประเทศก็มีให้เลือกมากมาย โดยแต่ละกองก็มีนโยบายที่แตกต่างกันไป คุณจึงควรเลือกให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายการลงทุนของคุณค่ะส่วนใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเลือกกองไหนดี ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะในบทความนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการเลือกกองทุนหุ้นต่างประเทศ เพื่อให้คุณสามารถเลือกกองที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการลงทุนของคุณได้ พร้อมทั้งแนะนำ 10 อันดับ กองทุนหุ้นต่างประเทศยอดนิยมที่มีผลตอบแทนดี ซึ่งเราได้คัดสรรมาจากหลากหลายบลจ. เช่น One Asset Management, Kasikorn Asset Management, TMBAM eastspring และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีกองไหนน่าสนใจบ้าง ตามมาชมพร้อม ๆ กันเลยค่ะ
  การลงทุน
  1,766 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ คอร์สเรียน SET e-Learning คอร์สไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 คอร์สฟรี เรียนการเงิน การลงทุน แบบออนไลน์
  10 อันดับ คอร์สเรียน SET e-Learning คอร์สไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 คอร์สฟรี เรียนการเงิน การลงทุน แบบออนไลน์
  ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลายคนจึงหันมาสนใจเรื่องการเงินและการลงทุนมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ เราจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวช่วยที่จะทำให้คุณสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินได้ง่าย ๆ นั่นก็คือ “คอร์สเรียน SET e-Learning” ซึ่งเป็นคอร์สเรียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้ด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง อีกทั้งรูปแบบในการเรียนที่เป็นออนไลน์ ทำให้คุณเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้น คอร์สเหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ถือว่าน่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะโดยคอร์สเรียน SET e-Learning เองก็มีหลักสูตรให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่การวางแผนการเงิน, การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการด้วย ดังนั้น เราจึงมาแบ่งปันวิธีการเลือกคอร์สเรียนให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ พร้อมทั้งแนะนำ 10 อันดับ คอร์สเรียน SET e-Learning ที่เป็นคอร์สยอดนิยม แต่จะมีคอร์สไหนน่าสนใจบ้าง ตามมาชมกันเลยดีกว่าค่ะ
  การลงทุน
  319 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จุฬาฯ คอร์สไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จัดเต็มทุกทักษะ
  10 อันดับ คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จุฬาฯ คอร์สไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จัดเต็มทุกทักษะ
  การเรียนรู้ในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือแม้แต่เวลาเดินทางบนรถโดยสารสาธารณะ เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณก็สามารถเรียนรู้เรื่องที่สนใจผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ และปัจจัยแรกในการเลือกคอร์สเรียนออนไลน์สักคอร์ส แน่นอนว่าต้องเลือกจากแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ ผู้สอนมีคุณภาพ ยิ่งถ้าเป็นคอร์สจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง คุณก็สามารถอุ่นใจได้เลยว่า มาตรฐานการสอนออนไลน์นั้นจัดเต็มเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงเลยค่ะและทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเองก็ได้เปิดตัว CHULA MOOC ระบบคอร์สเรียนออนไลน์ ด้วยแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ใคร ๆ ก็สามารถเรียนได้ แถมยังเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังได้เกียรติบัตรรับรองจากทางมหาวิทยาลัยเมื่อเรียนจบคอร์สและสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้อีกด้วย สำหรับเนื้อหาที่เปิดสอนก็มีหลากหลายมาก จึงอาจทำให้หลายคนที่เข้าไปสำรวจเว็บไซต์ CHULA MOOC สับสนว่าควรจะเรียนคอร์สไหนดี บทความนี้จึงขออาสาแนะนำระบบ CHULA MOOC พร้อมวิธีการเลือกคอร์สเรียนออนไลน์ในระบบ และ 10 อันดับ คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จุฬาฯ มาฝากกันค่ะ
  การลงทุน
  458 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุนตราสารหนี้ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลตอบแทนคุ้มค่า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  10 อันดับ กองทุนตราสารหนี้ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลตอบแทนคุ้มค่า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  สำหรับใครที่มีเงินเก็บและอยากได้ผลตอบแทนจากเงินก้อนนั้น ต้องบอกเลยว่าคุณมาถูกบทความแล้วค่ะ โดยการสร้างผลตอบแทนจากเงินเก็บนั้นมีวิธีการที่หลากหลาย แต่หนึ่งในวิธีที่หลายคนสนใจและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นอกเหนือจากการฝากประจำเพื่อรับดอกเบี้ย ก็คือ สิ่งที่เรียกว่า "กองทุน" นั่นเองค่ะ ยิ่งถ้าหากคุณ คือ ผู้ที่มีความสนใจจะลงทุน เพื่อสร้างกำไรจากเงินฝากแต่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก การเลือก "กองทุนตราสารหนี้" ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้มากทีเดียวค่ะ แต่ทุกครั้งก่อนการลงทุนก็มักจะมีประโยคเด็ดคุ้นหูไว้คอยเตือนนักลงทุนอยู่เสมอนั่นก็คือ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีการเลือกกองทุนตราสารหนี้ ปิดท้ายด้วย 10 อันดับ กองทุนตราสารหนี้ กองเด่นมาแรง แถมผลตอบแทนน่าสนใจ มาฝากให้ทุกคนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันค่ะ
  การลงทุน
  1,155 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ บัญชีออมทรัพย์ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยสูง ฝาก โอน ถอนได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา
  10 อันดับ บัญชีออมทรัพย์ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยสูง ฝาก โอน ถอนได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา
  บัญชีออมทรัพย์ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญอย่างมาก เพราะเป็นทั้งช่องทางรับเงินเดือนหรือเงินที่โอน, ใช้จ่ายบิลต่าง ๆ, เก็บเงินสำรองฉุกเฉิน อีกทั้งยังสร้างผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยอีกด้วย บัญชีออมทรัพย์นั้นเป็นประเภทหนึ่งของบัญชีเงินฝาก ซึ่งเป็นรูปแบบบัญชีที่พื้นฐานที่สุด เพราะบัญชีออมทรัพย์สามารถเปิดใช้ได้ง่าย และสะดวกกับผู้ใช้งาน ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยที่ได้อาจจะไม่มากเท่าบัญชีเงินฝากประเภทอื่น แต่บัญชีออมทรัพย์ก็ถือเป็นบัญชีที่ทุกคนควรมีติดตัวไว้ครับในบทความนี้ เรามาแนะนำแนวทางการเลือกเปิดบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งการพิจารณาความสะดวกสบายในการติดต่อ ผลตอบแทนและตัวช่วยการออม สิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับบัญชีออมทรัพย์ รวมไปถึงค่าธรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้มีบัญชีออมทรัพย์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากที่สุด นอกจากนี้ เรายังมี 10 อันดับ ของบัญชีออมทรัพย์ที่น่าสนใจจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตัวเลือกที่ง่าย รวดเร็ว และเหมาะสมสำหรับคุณ รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกันเลยดีกว่านะครับ
  การลงทุน
  364 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุนจ่ายเงินปันผล กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เก็บปันผล รับกระแสเงินสดยาวตลอดการลงทุน
  10 อันดับ กองทุนจ่ายเงินปันผล กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เก็บปันผล รับกระแสเงินสดยาวตลอดการลงทุน
  หากพูดถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล เชื่อว่าใครหลายคนคงกำลังมองหาผลตอบแทนในรูปแบบนี้อยู่อย่างแน่นอน แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปแบบดังกล่าวได้ ด้วยข้อจำกัดด้านความรู้ความสามารถหรือเวลา และหลายคนอาจไม่เคยมีความรู้ด้านการลงทุนมาก่อน หรือไม่มีเวลาไปศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจัง ดังนั้น วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องมือการลงทุนที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสามารถ ซึ่งเครื่องมือที่ว่านี้ คือ กองทุนจ่ายเงินปันผล นั่นเองครับกองทุนจ่ายเงินปันผลนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก และถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นกองทุนจ่ายเงินปันผลเหมือนกัน แต่รูปแบบการลงทุน รูปแบบการจ่ายเงินปันผล ความเสี่ยงและเงื่อนไขต่าง ๆ ก็ล้วนแตกต่างกันออกไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการเลือกกองทุนจ่ายเงินปันผล รวมถึงแนะนำ 10 กองทุนจ่ายเงินปันผลที่มีความโดดเด่น มีนโยบายการลงทุนและการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับทุกคนกันครับ
  การลงทุน
  579 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แนะนำ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 น่าลงทุน ลดหย่อนภาษีได้ ช่วยออมเงินวัยเกษียณ
  10 อันดับ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แนะนำ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 น่าลงทุน ลดหย่อนภาษีได้ ช่วยออมเงินวัยเกษียณ
  เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนของชีวิต คนไทยกว่า 90% เป็นลูกจ้าง พนักงานกินเงินเดือน ดังนั้น หลายคนจึงต้องมองหาความมั่นคงหลังวัยเกษียณ เช่น การนำเงินไปลงทุนในกองทุน ซึ่งกองทุนในปัจจุบันมีหลายร้อยกองทุน แต่ละกองทุนก็ถูกแยกย่อยออกเป็นหลายประเภท และกองทุนที่ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงหลังเกษียณที่สุดนั่นก็คือ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างโดยเฉพาะ มีการนำเงินไปลงทุนในตราสารต่าง ๆ ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินผลประโยชน์เป็นเงินก้อน จึงถือเป็นกองทุนที่ลูกจ้างทุกคนควรมี อย่างไรก็ตาม การจะเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะสมกับการออมเงินนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนมาก่อน วันนี้เราจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพถึงวิธีการเลือกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้ดียิ่งขึ้น และพลาดไม่ได้กับ 10 อันดับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ได้รับความนิยมมาฝากกันอีกด้วยค่ะ
  การลงทุน
  165 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุนเวียดนาม แนะนำ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เปรียบเทียบกองทุนที่น่าลงทุน ผลตอบแทนดี
  10 อันดับ กองทุนเวียดนาม แนะนำ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เปรียบเทียบกองทุนที่น่าลงทุน ผลตอบแทนดี
  ถึงแม้เวียดนามจะเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ในแถบอาเซียน แต่เป็นความเล็กที่พริกขี้หนูเพราะมีมูลค่า GDP สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากอัตราส่วนประชากรที่มีคนหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งบริษัทใหญ่ ๆ ระดับโลกต่างก็เข้าไปตั้งโรงงานผลิตในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเกินดุลการค้าจากการส่งออกติดต่อกันนานหลายปี ทำให้ประเทศเวียดนามกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่หลายคนต่างก็ให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนการลงทุนในเวียดนามสำหรับคนไทยเราเองก็เหมือน ๆ กับการลงทุนในประเทศอื่น ๆ ที่ต้องไปซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า ซึ่งมีทางเลือกให้ลงทุนหลากหลายช่องทาง ดังนั้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถพิจารณาเลือกกองทุนเวียดนามได้เหมาะสมกับงบประมาณ จุดประสงค์และความต้องการในการลงทุนของคุณ วันนี้เราจึงจะมานำเสนอทั้งวิธีการเลือกกองทุนเวียดนาม พร้อมกับรวบรวม 10 อันดับ กองทุนเวียดนาม ที่น่าสนใจให้ผลตอบแทนดีมาให้พิจารณากันด้วยค่ะ
  การลงทุน
  263 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ บัญชีเงินฝากประจำ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยสูง มีทั้งแบบปลอดภาษีและแบบทั่วไป
  10 อันดับ บัญชีเงินฝากประจำ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยสูง มีทั้งแบบปลอดภาษีและแบบทั่วไป
  ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างการเกิดโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ การเก็บเงินไว้กับตัวแทนที่จะเอาไปใช้จ่ายอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ครั้นจะเก็บไว้เฉย ๆ มูลค่าของเงินยิ่งนานวันเข้าก็จะยิ่งลดลง แต่จะให้นำเงินไปลงทุนผ่านหุ้นผ่านกองทุนเพื่อหวังสร้างผลตอบแทนก็มีความเสี่ยงอีก ดีไม่ดีแทนที่จะได้ผลตอบแทนกลายเป็นขาดทุนแทนด้วยซ้ำ แล้วช่องทางไหนบ้างที่สามารถสร้างผลตอบแทนแบบไม่มีความเสี่ยงได้ คำตอบก็คือ "บัญชีเงินฝากประจำ" นั่นเองครับตลอดเวลาที่ผ่านมา ธนาคารต่าง ๆ ได้มีการออกแบบประเภทของบัญชีเงินฝากประจำขึ้นมามากมาย เพื่อที่จะเป็นการจูงใจให้คนนำเงินมาฝากกับธนาคารมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละประเภทเองก็มีเงื่อนไข กฎเกณฑ์ และผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปตามนโยบายของแต่ละธนาคาร ดังนั้นในบทความนี้ เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบัญชีเงินฝากประจำให้มากยิ่งขึ้น และไปดูวิธีการเลือกบัญชีเงินฝากประจำว่าควรเลือกอย่างไร และนอกจากนี้เราก็ได้นำ 10 อันดับ บัญชีเงินฝากประจำที่น่าสนใจ มาฝากทุกคนกันด้วยครับ
  การลงทุน
  90 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ เหรียญ DeFi เหรียญไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมเหรียญยอดนิยมที่น่าสนใจ และน่าจับตามอง
  10 อันดับ เหรียญ DeFi เหรียญไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมเหรียญยอดนิยมที่น่าสนใจ และน่าจับตามอง
  หากพูดถึงเทคโนโลยี Blockchain หลายคนอาจคิดว่ามีแต่เหรียญคริปโต (Cryptocurrency) สำหรับซื้อขายเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วยังมีเหรียญสำหรับ DeFi (Decentralized Finance) ด้วย ซึ่งเป็นระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ที่เป็นอิสระและโปร่งใส เนื่องจากใช้ Smart Contract ในการทำธุรกรรม จึงไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคาร อีกทั้งยังมีบริการหลายรูปแบบ เช่น การฝาก, การกู้ยืม, การแลกเปลี่ยน, การทำสัญญาค้ำประกัน และการสร้างสกุลเงินดิจิทัล เป็นต้น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเหรียญ DeFi อยู่ล่ะก็ ห้ามพลาดบทความนี้เลยนะคะ เพราะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ DeFi ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเลือกเหรียญ DeFi และที่สำคัญคือ ในตอนท้ายของบทความยังมี 10 อันดับ เหรียญ DeFi ยอดนิยมด้วย ซึ่งทีมงานได้ตั้งใจคัดสรรมาจากเหรียญที่นักลงทุนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ UNI, เหรียญ SUSHI, เหรียญ ALPHA และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่จะมีเหรียญไหนตอบโจทย์ของคุณบ้าง ตามมาชมพร้อม ๆ กันเลยค่ะ
  การลงทุน
  303 จำนวนผู้อ่าน
 • บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ เหรียญ Crypto เหรียญไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม น่าลงทุน และน่าจับตามอง
  10 อันดับ เหรียญ Crypto เหรียญไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม น่าลงทุน และน่าจับตามอง
  ตอนนี้ไม่ว่าใคร ๆ ก็พูดถึงสกุลเงินดิจิทัลหรือเหรียญคริปโต (Cryptocurrency) เพราะราคาบิทคอยน์ (Bitcoin) พุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดหรือมีมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จึงทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม บิทคอยน์เป็นเพียงเหรียญ Crypto สกุลหนึ่งเท่านั้น ในปัจจุบันยังมีเหรียญอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อีเธอร์เลียม (Ethereum), ริปเปิล (Ripple), โพลกาดอท (Polkadot) และโดจคอยน์ (Dogecoin) เป็นต้นสำหรับใครที่กำลังสนใจลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี คุณห้ามพลาดบทความนี้เลยนะคะ เพราะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเหรียญ Crypto ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแบ่งปันวิธีการเลือกเหรียญ Crypto ให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของคุณด้วย และที่สำคัญ ในตอนท้ายทางทีมงานยังตั้งใจคัดสรร 10 อันดับ เหรียญ Crypto ที่ได้รับความนิยมและน่าลงทุนมาฝากทุกคนด้วย แต่จะมีเหรียญไหนบ้าง ตามมาชมกันเลยค่ะ
  การลงทุน
  68,791 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุน SSF กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เลือกอย่างไร เพื่อออมเงินวัยเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้
  10 อันดับ กองทุน SSF กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เลือกอย่างไร เพื่อออมเงินวัยเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้
  เรื่องการจ่ายภาษีนั้นถือเป็นหน้าที่ของประชาชนอย่างเราที่จะต้องแสดงรายได้ของตนเอง ซึ่งเมื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว คุณก็ย่อมได้รับสิทธิประโยชน์อย่างการลดหย่อนภาษีร่วมด้วย และกองทุน SSF ที่เราได้รวบรวมมาในครั้งนี้ก็คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้คุณเสียภาษีลดลงและเป็นแนวทางการวางแผนการเงินในระยะยาว ให้คุณมีเงินเก็บหรือทำกำไรจากเงินออมได้อีกด้วยค่ะดังนั้น เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในบทความนี้ทุกคนจะได้พบกับเทคนิคการสังเกตและเลือกกองทุน SSF ให้ตอบโจทย์ พร้อมกับ 10 อันดับ กองทุน SSF คุณภาพที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย มีการกระจายความเสี่ยง รวมทั้งมีกลยุทธ์การบริหารกองที่น่าสนใจ จากบลจ.ที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงน่าเชื่อถือ แต่ก่อนจะไปรู้จักกับกองทุนตัวท็อปนั้น เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกองทุน SSF กันก่อนดีกว่าค่ะ
  การลงทุน
  1,108 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุนตราสารหนี้ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลตอบแทนคุ้มค่า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  10 อันดับ กองทุนตราสารหนี้ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลตอบแทนคุ้มค่า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  สำหรับใครที่มีเงินเก็บและอยากได้ผลตอบแทนจากเงินก้อนนั้น ต้องบอกเลยว่าคุณมาถูกบทความแล้วค่ะ โดยการสร้างผลตอบแทนจากเงินเก็บนั้นมีวิธีการที่หลากหลาย แต่หนึ่งในวิธีที่หลายคนสนใจและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นอกเหนือจากการฝากประจำเพื่อรับดอกเบี้ย ก็คือ สิ่งที่เรียกว่า "กองทุน" นั่นเองค่ะ ยิ่งถ้าหากคุณ คือ ผู้ที่มีความสนใจจะลงทุน เพื่อสร้างกำไรจากเงินฝากแต่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก การเลือก "กองทุนตราสารหนี้" ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้มากทีเดียวค่ะ แต่ทุกครั้งก่อนการลงทุนก็มักจะมีประโยคเด็ดคุ้นหูไว้คอยเตือนนักลงทุนอยู่เสมอนั่นก็คือ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีการเลือกกองทุนตราสารหนี้ ปิดท้ายด้วย 10 อันดับ กองทุนตราสารหนี้ กองเด่นมาแรง แถมผลตอบแทนน่าสนใจ มาฝากให้ทุกคนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันค่ะ
  การลงทุน
  1,155 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุนทองคำ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมกองทุนเด่น พร้อมเปรียบเทียบ เก็งกำไรได้
  10 อันดับ กองทุนทองคำ กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมกองทุนเด่น พร้อมเปรียบเทียบ เก็งกำไรได้
  “ทองคำ” นอกจากจะเป็นเครื่องประดับอันมีค่าแล้ว ยังเป็นสิ่งที่นักลงทุนมักซื้อเอาไว้เพื่อเก็งกำไรและเสริมความมั่นคงทางฐานะ โดยในปัจจุบันเราสามารถซื้อทองคำได้ในหลากหลายรูปแบบนอกเหนือไปจากทองคำแท่ง เช่น หุ้นทองคำและกองทุนทองคำ ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายคนที่ต้องการเก็งกำไรในทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กองทุนทองคำ” เพราะมีความสะดวกในการซื้อขายและใช้เงินน้อยกว่าการซื้อทองคำจากร้านค้าแต่สำหรับใครที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกองทุนทองคำ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกองทุนทองคำว่ามีจุดเด่นและความแตกต่างกับการซื้อทองคำแท่งอย่างไร รวมถึงวิธีการเลือกกองทุนทองคำเพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อกองทุนทองคำได้อย่างอุ่นใจและปลอดภัยกับเงินออม นอกจากนี้ เรายังมีกองทุนทองคำที่น่าสนใจถึง 10 อันดับมาฝากกันอีกด้วยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย
  การลงทุน
  412 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุนรวม กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลตอบแทนดี กระจายความเสี่ยง มือใหม่ก็ลงทุนได้
  10 อันดับ กองทุนรวม กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลตอบแทนดี กระจายความเสี่ยง มือใหม่ก็ลงทุนได้
  การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรให้ความใส่ใจ เพราะการออมเงินจะช่วยให้คุณมีเงินสำรองเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือยามเกษียณ ซึ่งการออมเงินในสมัยก่อนนั้นมักจะเป็นการฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย แต่ปัจจุบันหลายคนเริ่มสนใจนำเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีกว่าการออมเงินกับธนาคาร หนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยมก็คือ การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คุณได้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีผู้จัดการกองทุนคอยช่วยบริหารเงินให้คุณอีกด้วยกองทุนรวม เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดหนึ่งที่มีบริษัทหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ทำให้มีหลากหลายกองทุนให้คุณเลือกพิจารณา โดยแต่ละกองทุนก็จะมีความแตกต่างกันไป ทั้งจุดประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลา ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คุณควรจะต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนจะเลือกลงทุน เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะทำให้การลงทุนในกองทุนรวมของคุณนั้นไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ วันนี้เราจึงจะนำวิธีการเลือกกองทุนรวมต่าง ๆ รวมถึง 10 อันดับ กองทุนรวม ที่ได้รับความนิยมและโดดเด่นในเรื่องของผลตอบแทนมาให้คุณได้พิจารณาเป็นตัวเลือกกันค่ะ
  การลงทุน
  1,032 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กองทุน SET50 กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลตอบแทนดี มีแบบได้เงินปันผล
  10 อันดับ กองทุน SET50 กองไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลตอบแทนดี มีแบบได้เงินปันผล
  ถ้าหากพูดถึงเรื่องการลงทุนแล้วถือว่าเป็นประเด็นที่ใครหลาย ๆ คนกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่กำลังวางแผนเก็บออมเงิน เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน, ไปเที่ยวต่างประเทศ, ซื้อบ้าน, ซื้อรถหรือบางคนอาจจะกำลังเก็บสะสมเงินไปใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตก็ตาม ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากตัดสินใจลงทุนในกองทุนกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะและหนึ่งในการลงทุนอย่าง กองทุน SET50 เรียกได้ว่าเป็นกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์หลาย ๆ คนในการเก็บออมเงินให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่สำหรับใครที่ต้องการลงทุนในกองทุน SET50 และยังไม่ทราบว่าควรเริ่มจากตรงไหนดี ในวันนี้ทางทีมงานมายเบสท์ก็ได้รวบรวมวิธีการเลือกกองทุน SET50 รวมถึง 10 อันดับ กองทุน SET50 ที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยค่ะ
  การลงทุน
  63 จำนวนผู้อ่าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด