• 10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ปี 2022 เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน 1
 • 10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ปี 2022 เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน 2
 • 10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ปี 2022 เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน 3
 • 10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ปี 2022 เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน 4
 • 10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ปี 2022 เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน 5

10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ปี 2022 เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาที่ทุกคนต่างเคยได้เรียนกันตั้งแต่ประถมศึกษา ซึ่งหลักการของวิทยาศาสตร์นั้นมักจะมาพร้อมกับเนื้อหาความรู้ ควบคู่กับการทดลอง ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทดลองนั้น ๆ รวมไปถึงผลสรุปที่ได้อีกด้วย


อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นั้น แท้จริงแล้วมีหลากหลายประเภท จำแนกได้ทั้งตามศาสตร์แขนงวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเน้นใช้งานในการทดลองทั่วไประดับพื้นฐาน ที่เราได้รวบรวมมาให้ ทั้งยังมีวิธีการเลือกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ให้ผลการทดลองเที่ยงตรงแม่นยำมาฝากด้วยค่ะ 

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ mybest
 • แก้ไขล่าสุด: 08-08-2022
สารบัญ

วิธีการเลือกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หากพูดถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แล้ว ก็อาจมีความหมายกว้างเสียจนหลาย ๆ คนเกิดความสับสนได้ ดังนั้น เราจึงรวบรวมข้อมูลและแยกย่อยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ออกมาให้คุณเลือกซื้อได้อย่างตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยจะมีปัจจัยอะไรในการเลือกซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์บ้างนั้น ไปดูวิธีการเลือกเลยค่ะ

เลือกตามประเภทของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เลือกตามประเภทของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยมีการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป จึงทำให้หลาย ๆ คนเคยได้สัมผัสกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กันมาบ้างแล้ว ทั้งที่ผ่านการทดลองในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หรือจากการอ่านหนังสือต่าง ๆ แต่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นั้นก็ยังแบ่งออกไปตามแต่ละประเภท ซึ่งในที่นี้ขอจำแนกง่าย ๆ เป็น 3 ประเภทดังนี้ค่ะ


 • ประเภทอุปกรณ์เฉพาะ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการวัด ชั่ง ตวง ซึ่งต้องมีความถูกต้องแม่นยำสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้มาตรฐานหรือมีใบ Certificate เพื่อนำค่าความคลาดเคลื่อนมาคำนวณร่วมด้วย ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการเคมี เช่น กระบอกตวง, ขวดรูปชมพู่, บีกเกอร์, ปิเปต เป็นต้น
 • ประเภทอุปกรณ์ทั่วไป เป็นอุปกรณ์ที่สามารถร่วมกันได้หลายห้องปฏิบัติการ ไม่เน้นความแม่นยำมากนัก แต่ควรเลือกแบบที่มีความทนทานทั้งต่อกรดและสารเคมี เช่น หลอดทดลอง, ขวดฉีดน้ำกลั่น, ตะเกียงแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • ประเภทอุปกรณ์สิ้นเปลือง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมด ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น กระดาษลิตมัส, กระดาษกรอง เป็นต้น

เลือกวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เลือกวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีทั้งที่ผลิตมาจากแก้ว, สเตนเลส, ซิลิโคน หรือพลาสติก ซึ่งต่างก็เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันคือแบบแก้ว เนื่องจากสามารถทนการกัดกร่อนของกรดและสารเคมีได้ดี ส่วนที่เป็นสเตนเลสนั้นจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการวางอุปกรณ์อย่างที่วางหลอดทดลอง ส่วนซิลิโคนและพลาสติกนั้นมักจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ต้องการความแม่นยำมาก และไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีและความร้อน อย่างเช่น กระบอกตัวพลาสติก, บีกเกอร์พลาสติก และหัวจุกหลอดหยด เป็นต้น

คำนึงถึงขนาดและวิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

คำนึงถึงขนาดและวิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

หากสังเกตให้ดีจะพบว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นั้น แม้จะเป็นประเภทเดียวกันแต่ก็มีให้เลือกหลายขนาด นั่นก็เป็นเพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับทั้งตัวสารเคมี วิธีการทดลอง และปริมาณด้วย ดังนั้นเราจึงแนะนำให้เลือกซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์แบบเป็นเซตที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกันได้ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและวิธีการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นด้วย เช่น ไม่ควรใช้หลอดทดลองแทนบีกเกอร์ในการบรรจุสารละลายที่มีปริมาณมากจนเกินไป เพราะเมื่อนำไปต้มก็อาจทำให้สารละลายเกิดปฏิกิริยาช้า เนื่องจากได้รับความร้อนอย่างไม่ทั่วถึง เป็นต้น

เลือกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานและแข็งแรงทนทาน

เลือกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานและแข็งแรงทนทาน

การทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้น ความถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ซึ่งหากละเลยตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกใช้อุปกรณ์ ก็จะได้ผลการทดลองที่คลาดเคลื่อนตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีความเที่ยงตรงแม่นยำ ควรเลือกซื้อยี่ห้อที่ได้มาตรฐานการผลิตและการทดสอบ เช่น เครื่องแก้วจาก Pyrex หรือ Duren ซึ่งเป็นเครื่องแก้วที่มีการใช้งานในระดับห้องปฏิบัติการ แต่หากเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป ควรเลือกแบบที่มีความแข็งแรง ทนต่อสารเคมี และความร้อนได้ดี เพื่อให้ใช้งานได้คุ้มค่ายาวนานค่ะ

10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน

หลังจากทำความเข้าใจถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในตอนนี้เราจะมาแนะนำ 10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการใช้งานในระดับพื้นฐานทั่วไปกันก่อนค่ะ ซึ่งเราก็ได้คัดสรรมาทั้งจากแบรนด์และร้านที่น่าเชื่อถือ พร้อมกับรายละเอียดแบบย่อให้ประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะ

TOP 5 แนะนำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ :

 • Pyrex - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บีกเกอร์
 • Duran - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระบอกตวง
 • Merck - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระดาษลิตมัส
 • Borosil - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หลอดทดลอง
 • Whatman - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระดาษกรอง

ตรวจสอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมได้จากตารางเปรียบเทียบข้อมูลด้านล่าง
รูปสินค้า
1
Pyrex อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บีกเกอร์ 1

Pyrex

2
Duran อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระบอกตวง 1

Duran

3
Merck อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระดาษลิตมัส 1

Merck

4
Borosil อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หลอดทดลอง 1

Borosil

5
Whatman อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระดาษกรอง 1

Whatman

6
Duran อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขวดชมพู่ 1

Duran

7
SK Sato อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เทอร์โมมิเตอร์ 1

SK Sato

8
No Brand อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขวดฉีดน้ำกลั่น 1

No Brand

9
No Brand อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จานเพาะเชื้อ 1

No Brand

10
No Brand อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตะเกียงแอลกอฮอล์ 1

No Brand

ชื่อสินค้า

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บีกเกอร์

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระบอกตวง

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระดาษลิตมัส

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หลอดทดลอง

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กระดาษกรอง

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขวดชมพู่

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เทอร์โมมิเตอร์

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขวดฉีดน้ำกลั่น

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จานเพาะเชื้อ

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตะเกียงแอลกอฮอล์

คุณสมบัติ

บีกเกอร์ Pyrex ของแท้ แข็งแรง ทนอุณหภูมิติดลบและความร้อนสูง

อุปกรณ์ตวงสาร ทนอุณหภูมิสูง แบรนด์มาตรฐานนำเข้าจากเยอรมัน

วัดค่าความเป็นกรด-เบสได้อย่างง่ายดาย มีแถบเทียบสีมาให้พร้อม

หลอดทดลองมาตรฐาน ISO ทนกรดและการกัดกร่อนได้ดี มีฝาปิด

กระดาษกรองสารหลายเบอร์ ใช้งานได้ทั้งห้องแลปเคมีและชีววิทยา

ผลิตจากแก้วโบโรซิลิเกต ทนต่อกรด สารเคมี และความร้อนสูง

เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้ว อ่านค่าได้ชัดเจน ใช้งานได้หลากหลาย

ขวดฉีดน้ำกลั่นสารพัดประโยชน์ หนาพิเศษ มีทั้งหัวโค้งงอและหัวตรง

จานเพาะเชื้อแก้วโบโรซิลิเกต ทนสารเคมี ใช้งานได้แม้ความร้อนสูง

บรรจุแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ร้อนเร็ว ถอดประกอบใหม่ได้

ราคาเริ่มต้น140 บาท275 บาท300 บาท32 บาท290 บาท165 บาท89 บาท75 บาท50 บาท79 บาท
ประเภทอุปกรณ์เฉพาะอุปกรณ์เฉพาะอุปกรณ์สิ้นเปลืองอุปกรณ์ทั่วไปอุปกรณ์สิ้นเปลืองอุปกร์เฉพาะทางอุปกรณ์ทั่วไปอุปกรณ์ทั่วไปอุปกรณ์ทั่วไปอุปกรณ์ทั่วไป
วัสดุแก้วโบโรซิลิเกต 3.3แก้วโบโรซิลิเกตกระดาษลิตมัสแก้วไม่ระบุแก้วโบโรซิลิเกตแก้วพลาสติก LDPEแก้วโบโรซิลิเกตสเตนเลส
ขนาด30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml 600 ml, 1,000 ml5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1,000 mlไม่ระบุ12 ml, 20 ml, 27 ml, 55 mlNo. 1, No. 4, No. 5 ขนาด 90 ml. / ขนาด 110 ml. / ขนาด 125 ml. / ขนาด 150 ml.100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1,000 ml30 cm250 ml, 500 ml15 x 60 cm, 15 x 100 cm, 25 x 150 cmไม่ระบุ
ลิงค์สินค้า
1
ประเภทอุปกรณ์เฉพาะ
วัสดุแก้วโบโรซิลิเกต 3.3
ขนาด30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml 600 ml, 1,000 ml
2
ประเภทอุปกรณ์เฉพาะ
วัสดุแก้วโบโรซิลิเกต
ขนาด5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1,000 ml
3
ประเภทอุปกรณ์สิ้นเปลือง
วัสดุกระดาษลิตมัส
ขนาดไม่ระบุ
4

Borosilอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หลอดทดลอง

32 บาท 〜

ประเภทอุปกรณ์ทั่วไป
วัสดุแก้ว
ขนาด12 ml, 20 ml, 27 ml, 55 ml
5
ประเภทอุปกรณ์สิ้นเปลือง
วัสดุไม่ระบุ
ขนาดNo. 1, No. 4, No. 5 ขนาด 90 ml. / ขนาด 110 ml. / ขนาด 125 ml. / ขนาด 150 ml.
6
ประเภทอุปกร์เฉพาะทาง
วัสดุแก้วโบโรซิลิเกต
ขนาด100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1,000 ml
7
ประเภทอุปกรณ์ทั่วไป
วัสดุแก้ว
ขนาด30 cm
8
ประเภทอุปกรณ์ทั่วไป
วัสดุพลาสติก LDPE
ขนาด250 ml, 500 ml
9
ประเภทอุปกรณ์ทั่วไป
วัสดุแก้วโบโรซิลิเกต
ขนาด15 x 60 cm, 15 x 100 cm, 25 x 150 cm
10

No Brandอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตะเกียงแอลกอฮอล์

79 บาท 〜

ประเภทอุปกรณ์ทั่วไป
วัสดุสเตนเลส
ขนาดไม่ระบุ

บทส่งท้าย

การเลือกซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับใช้งานนั้น แม้จะเป็นการใช้งานทั่วไปแต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือเรื่องความปลอดภัย เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ต้องสัมผัสกับสารเคมีและความร้อน ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง เน้นทนทาน และได้มาตรฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะ และผู้ใช้งานเองก็ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างแว่นตาและถุงมือเสมอ นอกจากนี้เมื่อใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆ เสร็จแล้วควรทำความสะอาด เพื่อให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไปด้วยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ เครื่องตัดหญ้าไร้สาย ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ใช้แบตเตอรี่ เบา ทนทาน
  10 อันดับ เครื่องตัดหญ้าไร้สาย ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ใช้แบตเตอรี่ เบา ทนทาน
  บอกลาเขม่าควันและเสียงดังรบกวนในขณะตัดหญ้าสวนหลังบ้านไปได้เลย เมื่อเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าไร้สาย อุปกรณ์ตัดแต่งหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวส่งพลังงานให้กับมอเตอร์แทนน้ำมัน ซึ่งมีข้อดีคือไร้กลิ่นเหม็น เสียงเบาไม่รบกวนเพื่อนบ้าน สามารถตัดหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องตัดหญ้าทั่วไป และที่สำคัญคือถอดประกอบง่าย จัดเก็บสะดวกไม่กินพื้นที่ห้องเก็บของค่ะเครื่องตัดหญ้าไร้สายนั้นไม่ต้องพ่วงสายไฟให้ยุ่งยาก ไม่ต้องเติมน้ำมันให้ลำบาก อีกทั้งยังมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แม้จะเป็นผู้หญิงก็สามารถถอดประกอบและใช้งานได้โดยสะดวก หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังต้องการเครื่องตัดหญ้าไร้สายสำหรับใช้งานเล็มหญ้า ตัดหญ้า แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อใดดี เราจึงได้รวบรวม 10 อันดับ เครื่องตัดหญ้าไร้สาย ยี่ห้อยอดนิยม ถอดประกอบได้ ใช้งานดี มาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณ พร้อมแนะนำวิธีการเลือกเครื่องตัดหญ้าไร้สายแบบเข้าใจง่ายมาฝากอีกด้วยค่ะ 
  อุปกรณ์ทำสวน
 • 10 อันดับ เสาอากาศทีวีดิจิตอล แบบไหนดี ปี 2022 รวมแบบภายใน และภายนอกอาคาร
  10 อันดับ เสาอากาศทีวีดิจิตอล แบบไหนดี ปี 2022 รวมแบบภายใน และภายนอกอาคาร
  อุปกรณ์ที่จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาณนั้นมีหลากหลายประเภท เช่น โทรศัพท์ วิทยุ หรือทีวี ซึ่งจำเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากถึงขนาดที่ว่าขาดไปไม่ได้ โดยสำหรับทีวีนั้น อุปกรณ์ที่สำคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้น "เสาอากาศทีวีดิจิตอล" เพราะในปัจจุบันระบบแพร่ภาพทีวีในประเทศไทยนั้นออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอลซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศแล้ว ดังนั้น คุณจึงต้องมีเสาอากาศทีวีดิจิตอล เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ทีวีที่บ้านของคุณสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ครับเสาอากาศทีวีดิจิตอลเป็นเสาที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากสถานีส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลมายังทีวีในบ้าน เสาอากาศทีวีดดิจิตอลมี 2 ประเภทหลัก ๆ ก็คือเสาแบบใช้ภายในอาคาร กับประเภทที่ติดตั้งไว้นอกอาคาร ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการเลือกเสาอากาศทีวีดิจิตอล พร้อม 10 อันดับ เสาอากาศทีวีดิจิตอล จากหลายแบรนด์ เช่น SONAR, SAMART, infosat, AJ ที่เราได้คัดสรรมาให้นั้นเป็นไปตามความต้องการของคุณนั่นเองครับ
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • 10 อันดับ ปั๊มน้ำ ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 แรงดันสูง ทำงานอัตโนมัติ สำหรับใช้งานในบ้าน
  10 อันดับ ปั๊มน้ำ ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 แรงดันสูง ทำงานอัตโนมัติ สำหรับใช้งานในบ้าน
  น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ในการดำรงชีวิตที่ไม่สามารถขาดได้สำหรับมนุษย์ ในทุก ๆ วันเราไม่เพียงใช้น้ำเพื่อการบริโภคเท่านั้น แต่เรายังต้องการน้ำในการอุปโภคอีกด้วย พูดถึงเรื่องนี้แล้วเชื่อว่า หลายคนต้องเคยประสบปัญหาน้ำไม่ไหล น้ำไหลช้า หรือน้ำดันหยุดไหลไปเสียดื้อ ๆ ขณะฟองสบู่ยังอยู่เต็มตัว เพราะสมาชิกในบ้านใช้น้ำอยู่อีกจุดหนึ่ง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณติดตั้ง "ปั๊มน้ำ" อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ประจำครัวเรือน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้คุณและครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับใครที่กำลังมองหาปั๊มน้ำคุณภาพดีที่เหมาะสมกับการใช้งานสักเครื่อง แต่กำลังมืดแปดด้านหรือยังลังเล วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักปั๊มน้ำและวิธีการเลือกปั๊มน้ำ รวมไปถึงแนะนำ 10 อันดับ ปั๊มน้ำ ที่ตอบโจทย์กับบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณ ทั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มซับเมอร์สและปั๊มน้ำจุ่ม จากแบรนด์ดังอย่าง HITACHI, MITSUBISHI, ITC และอีกมากมาย รับรองว่าเมื่ออ่านบทความนี้จบ การเลือกปั๊มน้ำของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • 10 อันดับ กล้องวงจรปิด ยี่ห้อไหนดี ปี 2022
  10 อันดับ กล้องวงจรปิด ยี่ห้อไหนดี ปี 2022
  กล้องวงจรปิด (CCTV) ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบัน เพราะสามารถช่วยป้องกันการโจรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะติดตั้งไว้ในสำนักงานหรือร้านค้าต่าง ๆ แล้ว หลายคนยังนิยมติดตั้งไว้ที่บ้านเพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติในยามที่ตนเองไม่อยู่อีกด้วย โดยกล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งที่บ้านนั้นมีหลายยี่ห้อ อาทิ imilab, Xiaomi, Ezviz, tp-link, VSTARCAM เป็นต้น ตอบโจทย์ทั้งการติดตั้งภายในและนอกอาคาร นอกจากนี้ บางรุ่นยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและมีไมโครโฟนให้อีกด้วยและในบทความนี้ เรามีวิธีการเลือกกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งที่บ้านมาฝากทุกคนด้วยค่ะ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีความละเอียดสูงและฟังก์ชันพิเศษมากมาย ซึ่งในตอนท้ายเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้งานกล้องวงจรปิดมาแนะนำเพิ่มเติมกันอีกด้วย หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านที่มีโครงการจะซื้อกล้องวงจรปิดมาใช้งานกันนะคะ
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • 10 อันดับ เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 รวมยี่ห้อ MAKITA, MITSUBISHI
  10 อันดับ เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 รวมยี่ห้อ MAKITA, MITSUBISHI
  ในการแผ้วถางหรือการตัดหญ้าที่ค่อนข้างรก นอกจากจะเลือกใบมีดตัดหญ้าที่เหมาะสมกับงานแล้ว ควรเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าที่มีมอเตอร์เหมาะสมกับงานด้วย ซึ่งเครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะมักจะได้รับความนิยมในการใช้งานแผ้วถาง เพราะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบา และมีแรงม้าที่ตอบโจทย์ต่อการใช้ในการหนักหรืองานปริมาณมาก จึงช่วยประหยัดแรงและประหยัดเวลาในการตัดหญ้าของคุณได้อย่างดีทีเดียวสำหรับใครที่กำลังเล็งเครื่องตัดหญ้าไว้ แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกแบบใดจึงจะตอบโจทย์การใช้งาน เราจึงได้นำวิธีการเลือกเครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ และพาไปทำความรู้จักกับ 10 อันดับ เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ ยี่ห้อที่ขึ้นชื่อว่าเครื่องแรง โดยมีทั้งเครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะแบบสะพายบ่า แบบรถเข็น หรือเครื่องขนาดเล็ก ใช้งานง่าย แต่ก่อนอื่นเราจะพาไปดูความแตกต่างของเครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะและ 4 จังหวะกันก่อนค่ะ
  อุปกรณ์ทำสวน
 • 10 อันดับ สีทาบ้าน ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ทาได้ทั้งภายใน นอกอาคาร
  10 อันดับ สีทาบ้าน ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ทาได้ทั้งภายใน นอกอาคาร
  การทาสีให้กับผนังบ้านเป็นการเพิ่มสีสันให้กับบ้านของคุณให้ดูสวยงาม โดดเด่นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันยังได้มีการพัฒนา สีทาบ้าน ให้มีคุณสมบัติพิเศษที่ทนทานต่อสภาพอากาศ ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัยว่าปราศจากสารเคมีอันตรายอย่างสารปรอทและสารตะกั่วอีกด้วย ซึ่งสีทาบ้านบางยี่ห้อนั้นได้มีการเพิ่มส่วนผสมที่เข้ามาช่วยรักษาสภาพสีให้มีความสวยงามได้ยาวนานเป็นสิบ ๆ ปี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความชื้นและแสงแดด ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา ตะไคร่น้ำและสีแตกล่อน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยดังนั้น ในการพิจารณาเลือกซื้อสีทาบ้าน จำเป็นต้องคำนึงหลายปัจจัย โดยเฉพาะการป้องกันและการสะท้อนยูวีจากแสงแดด ที่จะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านเย็น ช่วยให้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านใช้พลังงานลดลงและประหยัดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกสีทาบ้านจากคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผนังแต่ละประเภท รวมถึงรวบรวม 10 อันดับ สีทาบ้าน หลากหลายเฉดสีที่มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย จากแบรนด์ขึ้นชื่อ เช่น TOA, Nippon Paint, JBP, Dulux มาเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนด้วยค่ะ
  เครื่องมือช่าง
 • 10 อันดับ ชุดเครื่องมือช่าง ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 รวมชุดใหญ่ อเนกประสงค์
  10 อันดับ ชุดเครื่องมือช่าง ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 รวมชุดใหญ่ อเนกประสงค์
  ชุดเครื่องมือช่างประกอบไปด้วยเครื่องมือช่างหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับตอก วัดขนาด เจาะ ถอดและประกอบ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องมีติดบ้านเอาไว้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งเล็กน้อยต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น การซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์หรือสายไฟชำรุด การประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น โดยงานช่างเหล่านี้เราสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง เพียงแค่ใช้ชุดเครื่องมือช่างพื้นฐานก็จะช่วยให้งานสำเร็จได้ค่ะแต่เนื่องจากเครื่องมือช่างนั้นมีให้เลือกหลากหลายชนิดและมีขนาดที่แตกต่างกันไปจึงสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานทั่วไป ดังนั้น เราจึงมีวิธีการเลือกชุดเครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับประเภทงาน รวมไปถึงการเลือกชนิดของเครื่องมือแต่ละประเภทเพื่อให้ใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังได้รวบรวม 10 อันดับ ชุดเครื่องมือช่างจากยี่ห้อที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของอุปกรณ์มาให้ทุกคนได้พิจารณากันอีกด้วยค่ะ 
  เครื่องมือช่าง
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่