• 10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ทั้งแบบไร้สายและมีสาย มีระบบแจ้งเตือน 1
 • 10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ทั้งแบบไร้สายและมีสาย มีระบบแจ้งเตือน 2
 • 10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ทั้งแบบไร้สายและมีสาย มีระบบแจ้งเตือน 3
 • 10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ทั้งแบบไร้สายและมีสาย มีระบบแจ้งเตือน 4
 • 10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ทั้งแบบไร้สายและมีสาย มีระบบแจ้งเตือน 5

10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ทั้งแบบไร้สายและมีสาย มีระบบแจ้งเตือน

เพื่อการตอบสนองต่อควันหรือไฟไหม้บ้านได้อย่างทันท่วงที คุณสามารถติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับควันเพื่อใช้แจ้งเตือนหากเกิดกองเพลิงขึ้นภายในบ้านที่มีวางจำหน่ายมากมายหลายประเภท แต่การเลือกเซนเซอร์ตรวจจับควันภายในบ้านที่มีมาตรฐานแล้ว คุณจำเป็นต้องเลือกประเภทของเซนเซอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่คุณต้องการติดตั้งอีกด้วย ซึ่งจำเป็นต้องทราบหลักการทำงานของเซนเซอร์แต่ละประเภทและวิธีการติดตั้ง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้ยากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อว่าพื้นที่ของคุณเหมาะสมกับเซนเซอร์ตรวจจับควันประเภทใด 


ในบทความนี้เราจะอธิบายวิธีการเลือกเซนเซอร์ตรวจจับควันและวิธีการติดตั้งเซนเซอร์ รวมถึงแนะนำ 10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ที่ได้มาตรฐานและน่าสนใจมาให้ทุกคนได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดค่ะ

 • แก้ไขล่าสุด: 30-07-2021
 • 197 จำนวนผู้อ่าน
สารบัญ

วิธีการเลือกเซนเซอร์ตรวจจับควัน

เซนเซอร์ตรวจจับควันแต่ละประเภทนั้นมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันและมีข้อจำกัดในการติดตั้ง ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักการทำงาน คุณสมบัติ ตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งรวมถึงวิธีการดูแลเพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เลือกจากประเภทของเซนเซอร์ตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควันในปัจจุบันมีหลายชนิดที่วางจำหน่ายตามท้องตลาด การเลือกเครื่องตรวจจับควันเหล่านี้จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติและหลักการทำงานของเครื่องตรวจจับควันให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ติดตั้ง หากเลือกมาผิดประเภทอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คุณต้องการ

ระบบ Smoke Detector Photoelectric Type

เซนเซอร์ตรวจจับควันแบบโฟโตอิเล็กทริกประกอบด้วยไดโอดเปล่งแสงและเซนเซอร์ไวต่อแสง เมื่ออนุภาคควันปรากฏตัวลอยอยู่ในอากาศจะกระจายลำแสงและถูกตรวจพบด้วยเซนเซอร์ จากนั้นเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งให้คนรับรู้ ซึ่งจุดเด่นของระบบโฟโตอิเล็กทริกคือ จะมีเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับอนุภาคของควันได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ในการติดตั้ง หากนำไปติดตั้งบริเวณห้องครัวที่มีการประกอบอาหารเกิดควันกระจายตัวอยู่ภายในห้องอาจเป็นเหตุให้ส่งสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดได้

ระบบ Smoke Detector Ionization Type

สัญญาณเตือนควันไอออไนซ์สามารถตรวจจับการลุกเป็นไฟได้อย่างรวดเร็ว โดยสัญญาณเตือนประเภทนี้จะใช้วัสดุกัมมันตภาพรังสีจำนวนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนภายในห้อง จากนั้นอากาศภายในห้องจะกลายเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดกระแสไหลระหว่างอิเล็กโทรดที่มีประจุสองตัว เมื่ออนุภาคควันเข้าไปในห้องค่าการนำไฟฟ้าของอากาศในห้องจะลดลง จนกระทั่งค่าการนำไฟฟ้าลดลงจนถึงระดับที่กำหนดไว้สัญญาณเตือนจึงถูกปิด ซึ่งเซนเซอร์ประเภทนี้อาจมีการทำงานที่ผิดพลาดได้หากนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีไอน้ำหรือเกิดควันภายในห้อง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น

เลือกตามประเภทแหล่งจ่ายพลังงานของเซนเซอร์ตรวจจับควัน

ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานของเซนเซอร์ตรวจจับควันจะแบ่งได้ออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบใช้แบตเตอรี่และแบบที่ใช้ไฟฟ้าบ้าน ทำให้การติดตั้ง ระบบการทำงานและการดูแลนักษาจึงมีความแตกต่างกันออกไป ในหัวข้อนี้เราจะอธิบายความแตกต่างระหว่างเซนเซอร์ตรวจจับควันแบบมีสายและแบบไร้สายให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เซนเซอร์ตรวจจับควันแบบมีสาย

การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับควันแบบมีสายจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสายไฟ AC บนเพดานและใช้ช่างไฟผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ในบางรุ่นทางผู้ผลิตมักจะมีแบตเตอรี่สำรองติดตั้งอยู่ภายในเครื่องเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ข้อดีของเซนเซอร์ประเภทนี้คือ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย ๆ เพราะไม่ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลัก จึงทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนาน นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ใช้งานไฟฟ้าไม่ได้ อุปกรณ์ตรวจจับจะสลับรูปแบบการรับพลังงานไปที่แบตเตอรี่โดยตรง เพื่อให้คุณยังคงได้รับสัญญาณเตือนอย่างทันท่วงที

เซนเซอร์ตรวจจับควันแบบไร้สาย

การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับควันแบบไร้สายสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระโดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสายไฟหรือคำนึงถึงการเข้าถึงเต้ารับได้อย่างสะดวก เนื่องจากสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ อีกทั้งยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องเซนเซอร์จะสามารถทำงานได้ตลอดเวลาแม้ว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านจะไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ เซนเซอร์บางรุ่นยังมีฟังก์ชันพิเศษที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณ พร้อมส่งการแจ้งเตือนให้คุณรับรู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่ติดตั้ง พร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ยี่ห้อไหนดี อุปกรณ์ตรวจจับควัน ทั้งแบบไร้สายและมีสาย มีระบบแจ้งเตือน

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจวิธีการเลือกเซนเซอร์ตรวจจับควันแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ถึงช่วงแนะนำ 10 อันดับ เซนเซอร์ตรวจจับควัน ที่น่าสนใจ ซึ่งทางเราได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นตัวเลือกให้ทุกคนในการตัดสินใจซื้อเซนเซอร์ตรวจจับควัน จะมียี่ห้อไหนบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ

10

HaCOอุปกรณ์ตรวจจับควัน

380 บาท 〜

ประเภทของเซนเซอร์ไม่ระบุ
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด11x 16.5 x 5 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน85 เดซิเบล
9

TISHRICเซนเซอร์ตรวจจับควัน Smoke Detector Alarm Sensor

389 บาท 〜

ประเภทของเซนเซอร์ไม่ระบุ
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด10.2 x 10.2 x 3.5 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน110 เดซิเบล
8
ประเภทของเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด10.7 x 3.7 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน95 เดซิเบล
7
ประเภทของเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด8.95 x 3.5 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน85 เดซิเบล
6

Kidde อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบไร้สาย

850 บาท 〜

ประเภทของเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่
ขนาดไม่ระบุ
ระดับเสียงเตือน85 เดซิเบล
5
ประเภทของเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่
ขนาดไม่ระบุ
ระดับเสียงเตือนไม่ระบุ
4

Tuyaเครื่องตรวจจับควันไร้สายแบบสมาร์ท

634 บาท 〜

ประเภทของเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่ AAA
ขนาด8 x 8 x 4 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน80 เดซิเบล
3
ประเภทของเซนเซอร์ไอออไนซ์
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด12.8 x 3.5 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน85 เดซิเบล
2

Xiaomiเซนเซอร์ตรวจจับควัน Honeywell Smoke Alarm Detector

1,299 บาท 〜

ประเภทของเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานถ่าน CR123A
ขนาด9 x 3.6 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน80 เดซิเบล
1

KERUIเครื่องตรวจจับควันแบบไร้สาย

438 บาท 〜

ประเภทของเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่
ขนาด11.3 x 4.5 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน80 เดซิเบล

ตารางเปรียบเทียบเซนเซอร์ตรวจจับควัน

รูปสินค้า
1
 KERUI เครื่องตรวจจับควันแบบไร้สาย 1

KERUI

2
Xiaomi เซนเซอร์ตรวจจับควัน Honeywell Smoke Alarm Detector 1

Xiaomi

3
Daytech เซนเซอร์เครื่องตรวจจับควัน 1

Daytech

4
Tuya เครื่องตรวจจับควันไร้สายแบบสมาร์ท 1

Tuya

5
ELECTON อุปกรณ์ตรวจจับควัน รุ่น EL-K424 1

ELECTON

6
Kidde อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบไร้สาย 1

Kidde

7
SITERWELL เครื่องตรวจจับควันแบบไร้สาย 1

SITERWELL

8
CEMEN เซนเซอร์ตรวจจับควันไร้สาย รุ่น YA-CS808D 1

CEMEN

9
TISHRIC เซนเซอร์ตรวจจับควัน Smoke Detector Alarm Sensor 1

TISHRIC

10
HaCO อุปกรณ์ตรวจจับควัน 1

HaCO

ชื่อสินค้า

เครื่องตรวจจับควันแบบไร้สาย

เซนเซอร์ตรวจจับควัน Honeywell Smoke Alarm Detector

เซนเซอร์เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควันไร้สายแบบสมาร์ท

อุปกรณ์ตรวจจับควัน รุ่น EL-K424

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบไร้สาย

เครื่องตรวจจับควันแบบไร้สาย

เซนเซอร์ตรวจจับควันไร้สาย รุ่น YA-CS808D

เซนเซอร์ตรวจจับควัน Smoke Detector Alarm Sensor

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

คุณสมบัติ

ปรับระดับความไวการตรวจจับควันได้ ส่งเสียงเตือนพร้อมไฟ LED

เซนเซอร์อัจฉริยะ ตั้งค่าการทำงานและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟนได้

ป้องกันฝุ่นและแมลง ตรวจจับควันได้อย่างว่องไว มาพร้อมแบตเตอรี่

เชื่อมต่อกับเกทเวย์และควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน ติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

วัสดุป้องกันสีเสื่อมสภาพ ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ทันที

ตรวจจับควันแบบไร้สาย ติดตั้งได้ด้วยตนเอง พร้อมรับประกัน 10 ปี

ทำงานแบบไร้สาย ไม่ต้องเดินสายไฟ มีระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

ส่งเสียงเตือนระดับ 95 เดซิเบล และมีเครื่องหมายมาตรฐาน CE

แจ้งเตือน 3 รูปแบบ เชื่อมต่อผ่านสมาร์ตโฟนได้ ใช้สำหรับในอาคาร

ใช้แบตเตอรี่ ส่งสัญญาณเสียงระดับ 85 เดซิเบล และไฟกะพริบ

ราคาเริ่มต้น438 บาท1,299 บาท469 บาท634 บาท640 บาท850 บาท499 บาท193 บาท389 บาท380 บาท
ประเภทของเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกไอออไนซ์โฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริก โฟโตอิเล็กทริกไม่ระบุไม่ระบุ
ประเภทแหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่ถ่าน CR123A แบตเตอรี่แบตเตอรี่ AAAแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่
ขนาด11.3 x 4.5 เซนติเมตร9 x 3.6 เซนติเมตร12.8 x 3.5 เซนติเมตร 8 x 8 x 4 เซนติเมตรไม่ระบุไม่ระบุ8.95 x 3.5 เซนติเมตร10.7 x 3.7 เซนติเมตร10.2 x 10.2 x 3.5 เซนติเมตร 11x 16.5 x 5 เซนติเมตร
ระดับเสียงเตือน80 เดซิเบล80 เดซิเบล85 เดซิเบล80 เดซิเบลไม่ระบุ85 เดซิเบล85 เดซิเบล95 เดซิเบล110 เดซิเบล85 เดซิเบล
ลิงค์สินค้า

วิธีการดูแลและตรวจสอบสภาพของเซนเซอร์ตรวจจับควัน

เซนเซอร์ตรวจจับควันจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งอย่างถูกต้องและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจสอบเซนเซอร์ตรวจจับควันควรทำทุก ๆ สัปดาห์และทำความสะอาดฝุ่นในทุก ๆ เดือน นอกจากนี้คุณยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกด้วย สำหรับรายละเอียดในการตรวจสอบสภาพของเซนเซอร์ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองมีดังนี้


 • ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และชิ้นส่วนว่ามีความครบถ้วนหรืออยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์เช่นเดิมหรือไม่
 • ตรวจสอบรอยคราบสกปรกที่ติดอยู่บริเวณเซนเซอร์ตรวจจับควัน เนื่องจากเซนเซอร์บางชนิดหากมีแมลงเข้าไปติดอาจส่งผลต่อการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องได้
 • ตรวจสอบบริเวณยึดติดระหว่างเซนเซอร์ตรวจจับควันกับเพดาน หากพบว่าบริเวณที่ยึดติดมีการเคลื่อนตำแหน่งหรือยึดติดไม่คงทนอาจส่งผลให้เครื่องหล่นลงมาที่พื้นและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้
 • ตรวจสอบถ่านหรือแบตเตอรี่ เนื่องจากเซนเซอร์ที่ใช้พลังงานจากถ่านหรือแบตเตอรี่หากไม่มีระบบแจ้งเตือนสถานะของพลังงานอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้

บทส่งท้าย

เซนเซอร์ตรวจจับควันไฟเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างที่อยู่ภายในบ้านของคุณ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เตือนภัยล่วงหน้าให้คุณทราบก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งยังช่วยให้คุณมีเวลาในการอพยพ แต่เพื่อให้เซนเซอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนตลอดเวลา คุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานและเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเซนเซอร์ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 อันดับ ไม้เท้าช่วยพยุง แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ใช้เดินง่าย มีทั้งแบบไม้และ 3 ขา
  10 อันดับ ไม้เท้าช่วยพยุง แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ใช้เดินง่าย มีทั้งแบบไม้และ 3 ขา
  ไม้เท้าช่วยพยุง หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่าไม้เท้า หรืออาจหมายถึงไม้เท้าคนแก่ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลง รวมไปถึงผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้เป็นโรคหรืออยู่สภาวะต่าง ๆ อย่างกล้ามเนื้ออ่อนแรง พาร์กินสัน เป็นต้น โดยไม้เท้าพยุงตัวหรือไม้เท้าช่วยพยุงเดินนี้ก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ บางรูปแบบอาจมีฟังก์ชันอื่น ๆ เสริมด้วย เช่น ไม้เท้าพร้อมเก้าอี้ ไม้เท้าร่ม ไม้เท้ามีไฟฉาย ไม้เท้ามีที่แขวน เป็นต้น รวมไปถึงประเภทของไม้เท้าช่วยพยุงทั้งแบบฐานกว้าง ฐานแคบ วอล์กเกอร์ (Walker) เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย กระจายน้ำหนัก ซัพพอร์ตการเคลื่อนไหวของผู้ใช้นั่นเองในบทความนี้ เราจะแนะนำวิธีการเลือกไม้เท้าช่วยพยุง พร้อมคำแนะนำและคำตอบสำหรับข้อสงสัย หรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ 10 อันดับ ไม้เท้าช่วยพยุง ซึ่งมีหลายแบบทั้งแบบไม้เท้าที่มีวัสดุจากไม้ ไม้เท้าช่วยพยุง 3 ขา หรือ 4 ขา ช่วยเดินให้ได้ง่ายมากขึ้น มีคุณภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายทางออนไลน์ทั้งใน Shopee และ Lazada เป็นต้น
  DIY, อุปกรณ์
  15,079 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ สีเทียน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมทักษะ เติมจินตนาการให้เด็ก ๆ ปลอดภัยไร้สารพิษ
  10 อันดับ สีเทียน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 เสริมทักษะ เติมจินตนาการให้เด็ก ๆ ปลอดภัยไร้สารพิษ
  เมื่อพูดถึงอุปกรณ์ศิลปะที่ใช้วาดภาพ บางคนอาจจะนึกถึงดินสอสี หรือพู่กันที่เราใช้วาดภาพสีน้ำกัน แต่ก็ยังมีอุปกรณ์ศิลปะอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้อ่านน่าจะคุ้นเคยกันดี นั่นก็คือ “สีเทียน” นั่นเอง นึกถึงวัยเด็กขึ้นมาเลยใช่มั้ยคะ เพราะว่าสีเทียนนั้นมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล เขียนง่าย ใช้วาดภาพเล่นได้แบบสนุก ๆ จึงสามารถเพลิดเพลินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลย แต่รู้ไหมว่า ความจริงแล้วสีเทียนที่เราใช้วาดภาพกันนั้นมาหลายประเภทมาก ๆดังนั้น ในบทความนี้จึงขอนำเสนอสีเทียนหลากหลายรูปแบบให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นสีเทียนจากผู้ผลิตชื่อดังอย่าง STAEDTLER หรือ Crayola ไปจนถึงสีเทียนที่มีลักษณะโดดเด่น แตกต่างจากสีเทียนที่วางขายทั่วไปตามท้องตลาด เรามาลองดูวิธีการเลือกและลิสต์รายการสินค้าด้านล่าง เพื่อค้นหาสีเทียนแบบที่ถูกใจคุณกันดีกว่าค่ะ
  DIY, อุปกรณ์
  10,811 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ปากกาเจล ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ ปากกาเจล ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  ปากกาเป็นเครื่องเขียนที่สำคัญในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหน เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะพกปากกาติดกระเป๋าเอาไว้สักแท่งอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ปากกานั้นมีวางขายอยู่หลายประเภท โดยแบ่งแยกได้ตามชนิดของหมึก ซึ่งก็มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกันไป ในวันนี้ ทางทีมงานของเราจึงจะขอมานำเสนอข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ "ปากกาเจล" ที่รวบรวมจุดเด่นของทั้งปากกาลูกลื่นแบบน้ำมันกับปากกาลูกลื่นแบบน้ำเอาไว้ แถมยังมีหลากหลายสีให้เลือกใช้และยังใช้ได้ในหลายสถานการณ์ จึงถือเป็นหนึ่งในเครื่องเขียนที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ครั้งนี้เราได้ทำการรวบรวมทั้งวิธีการเลือกปากกาเจล พร้อมทั้งทำการจัด 10 อันดับปากกาเจลที่ได้รับความนิยมมาฝากทุกคนกันค่ะ เพื่อให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในการเลือกซื้อได้อย่างง่าย ๆ ค่ะ 
  DIY, อุปกรณ์
  15,764 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ สว่านไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ราคาถูก ใช้ดี เจาะไม้ เจาะปูนได้ง่าย ๆ
  10 อันดับ สว่านไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ราคาถูก ใช้ดี เจาะไม้ เจาะปูนได้ง่าย ๆ
  สว่านไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้ทำงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยผ่อนแรงและประหยัดเวลาได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประเภท DIY การประกอบเฟอร์นิเจอร์ งานซ่อมแซม เจาะปูน เจาะไม้ หรืองานติดตั้งต่าง ๆ โดยสว่านไฟฟ้าที่วางจำหน่ายอยู่นั้นมีหลากหลายประเภท อาทิ สว่านไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับมือใหม่ สว่านไฟฟ้ารุ่นทั่วไป ไปจนถึงสว่านกระแทกและสว่านโรตารีสำหรับมืออาชีพ เพราะสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกประเภทงาน แถมยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายที่นำมาใช้ควบคู่กันได้ นอกจากนี้ ยังมีสว่านไฟฟ้าไร้สายซึ่งทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น จึงอาจทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนไม่น้อยว่าจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนหรือแบบไหนดีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปเลือกซื้อมาใช้งานวันนี้เราจึงได้รวบรวมเอาข้อมูลวิธีการเลือกสว่านไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ มาแนะนำ พร้อม 10 อันดับ สว่านไฟฟ้ายี่ห้อที่ได้รับความนิยม เช่น Makita, BOSCH, IMAX, Black&Decker, Pumpkin ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าคุ้มราคาต่อผู้ใช้งานทุกคน เราหวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อใช้ทำความเข้าใจให้สามารถเลือกซื้อสว่านไฟฟ้าได้ตรงตามความต้องการในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
  DIY, อุปกรณ์
  55,523 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ปั๊มน้ำ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 แรงดันสูง ทำงานอัตโนมัติ สำหรับใช้งานในบ้าน
  10 อันดับ ปั๊มน้ำ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 แรงดันสูง ทำงานอัตโนมัติ สำหรับใช้งานในบ้าน
  น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ในการดำรงชีวิตที่ไม่สามารถขาดได้สำหรับมนุษย์ ในทุก ๆ วันเราไม่เพียงใช้น้ำเพื่อการบริโภคเท่านั้น แต่เรายังต้องการน้ำในการอุปโภคอีกด้วย พูดถึงเรื่องนี้แล้วเชื่อว่า หลายคนต้องเคยประสบปัญหาน้ำไม่ไหล น้ำไหลช้า หรือน้ำดันหยุดไหลไปเสียดื้อ ๆ ขณะฟองสบู่ยังอยู่เต็มตัว เพราะสมาชิกในบ้านใช้น้ำอยู่อีกจุดหนึ่ง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณติดตั้ง "ปั๊มน้ำ" อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ประจำครัวเรือน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้คุณและครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับใครที่กำลังมองหาปั๊มน้ำคุณภาพดีที่เหมาะสมกับการใช้งานสักเครื่อง แต่กำลังมืดแปดด้านหรือยังลังเล วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักปั๊มน้ำและวิธีการเลือกปั๊มน้ำ รวมไปถึงแนะนำ 10 อันดับ ปั๊มน้ำที่ตอบโจทย์กับบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณ ทั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มซับเมอร์สและปั๊มน้ำจุ่ม จากแบรนด์ดังอย่าง HITACHI, MITSUBISHI และอีกมากมาย รับรองว่าเมื่ออ่านบทความนี้จบ การเลือกปั๊มน้ำของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ
  DIY, อุปกรณ์
  18,602 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ สิ่ว แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อุปกรณ์แกะสลัก ทำงานฝีมือ และประติมากรรม
  10 อันดับ สิ่ว แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อุปกรณ์แกะสลัก ทำงานฝีมือ และประติมากรรม
  หลาย ๆ คนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของงานช่างหรืองานฝีมือ อาจจะไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า "สิ่ว" บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ แต่ไม่แน่ใจว่าสิ่วมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร และใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ซึ่งในความเป็นจริง สิ่วเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงานฝีมือหรืองานประติมากรรมต่าง ๆ การใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตัวสิ่ว เพราะหากเราไม่ทำความรู้จักกับสิ่วให้ดี ในขณะที่ใช้งานอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายต่อชิ้นงานก็เป็นได้ ดังนั้น หากเราจำเป็นต้องใช้สิ่ว เราควรศึกษาวิธีการใช้งาน หรือให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ใช้งานจะดีกว่าครับอย่างไรก็ตาม สิ่วสามารถใช้งานได้ในหลายแบบ การมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ติดบ้านไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างไร และเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่วมากกว่าที่คิด ในวันนี้เราจึงได้รวบรวมสิ่วคุณภาพดีมาแนะนำกันถึง 10 อันดับ เผื่อสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ชิ้นนี้มาใช้งานจะได้มีทางเลือกในการมองหาสิ่วที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีวิธีการเลือกสิ่วมาแนะนำประกอบการตัดสินใจด้วย ใครที่กำลังมองหาสิ่วไว้ใช้งานเรามาดูรายละเอียดไปพร้อม ๆ กันเลยครับ
  DIY, อุปกรณ์
  915 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ตะไบ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ตอบโจทย์ทุกงานช่าง ทั้งงานหยาบและงานละเอียด
  10 อันดับ ตะไบ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ตอบโจทย์ทุกงานช่าง ทั้งงานหยาบและงานละเอียด
  "ตะไบ" เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขัดแต่งรูปทรงและพื้นผิวของชิ้นงานให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยทั่วไปแล้วตะไบจะมีโครงสร้างหลักที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (คาร์บอนมากกว่า 1% ในเนื้อเหล็ก) และมีการชุบแข็งด้วยสารชุบชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มความแข็งและคุณสมบัติด้านการเสียดทานต่อวัสดุชนิดอื่น เพื่อให้สามารถขูดไสพื้นผิวได้ดีตลอดจนทำให้สามารถรักษาแนวคมของฟันตะไบให้มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นได้อีกด้วย แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้งานเฉพาะด้าน แต่ตะไบก็มีหลากชนิดและหลายรูปทรงทั้งตะไบกลม, ตะไบแบน, ตะไบท้องปลิงและตะไบสามเหลี่ยม เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งงานที่ต้องใช้ตะไบมักจะเป็นงานที่ต้องการความละเอียดและมีความเฉพาะตัวสูงจนไม่สามารถใช้เครื่องมือไฟฟ้าทดแทนได้ หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังต้องการใช้งานตะไบสักเล่ม แต่กลัวว่าจะเลือกตะไบไม่เหมาะสมกับงาน ลองมาดูวิธีการเลือกตะไบและ 10 อันดับ ตะไบยอดนิยมในท้องตลาดต่อไปนี้เลยค่ะ รับรองว่าการเลือกตะไบจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป
  DIY, อุปกรณ์
  1,586 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ทริมเมอร์ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สำหรับเซาะร่อง ตัดแต่งขอบไม้ ปรับรอบได้
  10 อันดับ ทริมเมอร์ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สำหรับเซาะร่อง ตัดแต่งขอบไม้ ปรับรอบได้
  ทริมเมอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานลบขอบคมไม้และเซาะร่องไม้เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์สวยงาม ซึ่งในปัจจุบันการใช้งานทริมเมอร์ไม่ได้ถูกจํากัดไว้เพียงช่างไม้มืออาชีพเท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมในกลุ่มช่าง DIY เนื่องจากทริมเมอร์เป็นเครื่องทุ่นแรงที่จะช่วยเก็บรายละเอียดของงานไม้ให้สวยงาม ไร้เสี้ยน มีร่องแกะสลักที่ลึกเสมอกัน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเก็บรายละเอียดงานไม้มากยิ่งขึ้น ทริมเมอร์จึงถูกนำมาใช้ในการทำบัวหน้าต่าง ทำขอบโต๊ะ เป็นต้นเนื่องจากทริมเมอร์และอุปกรณ์ส่วนควบสามารถหาได้ตามท้องตลาด อีกทั้งยังมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่ผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ จึงทำให้ทริมเมอร์กลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าที่ช่างไม้และช่าง DIY ต้องมีไว้ในครอบครอง หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังเล็งทริมเมอร์ไว้สักเครื่องล่ะก็ ก่อนจะตัดสินใจซื้อลองมาดูวิธีการเลือกทริมเมอร์ และ 10 อันดับ ทริมเมอร์ที่กำลังได้รับความนิยมต่อไปนี้สิคะ เพราะทั้งทนทาน ใช้งานง่ายและราคาสบายกระเป๋า เผื่อมียี่ห้อที่ถูกใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกเลยค่ะ
  DIY, อุปกรณ์
  1,041 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ รถเข็นพับได้ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รถเข็นอเนกประสงค์ แข็งแรงทนทาน มี 4 ล้อ
  10 อันดับ รถเข็นพับได้ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รถเข็นอเนกประสงค์ แข็งแรงทนทาน มี 4 ล้อ
  "รถเข็นพับได้" เป็นของใช้ที่หลาย ๆ คนมักมองข้ามไป เพราะอาจดูไม่จำเป็น แต่อันที่จริงแล้ว หากมีติดบ้านไว้รับรองว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นโดยที่เราคิดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ เพราะสามารถใช้งานได้บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข็นของใหญ่ที่มีน้ำหนักเยอะ หรือการเข็นของจำนวนมากทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องยกเองไปมาหลาย ๆ เที่ยว แถมรถเข็นพับได้บางชนิดยังสามารถนำออกไปใช้นอกสถานที่ได้ด้วย โดยเฉพาะการนำไปใช้จ่ายตลาด ที่ถึงแม้จะไปคนเดียวก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องถือของหนักซึ่งในท้องตลาดก็มีรถเข็นพับได้หลากหลายยี่ห้อและมีดีไซน์ที่แตกต่างกัน ในวันนี้เราจึงได้นำวิธีการเลือกรถเข็นพับได้ พร้อมทั้ง 10 อันดับ รถเข็นพับได้ที่น่าสนใจมาฝากทุกคน รับรองว่าหลังจากที่อ่านจบแล้ว ทุกคนก็จะสามารถเลือกรถเข็นพับได้ที่เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเอง โดยที่เราไม่ต้องถือและยกของให้เมื่อยมืออีกแล้วค่ะ 
  DIY, อุปกรณ์
  342 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ อุปกรณ์ทำสวน มีอะไรบ้าง ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมเครื่องมือตกแต่งและดูแลสวน ที่คนรักสวนควรมี
  10 อันดับ อุปกรณ์ทำสวน มีอะไรบ้าง ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมเครื่องมือตกแต่งและดูแลสวน ที่คนรักสวนควรมี
  "จอมยุทธที่ปราศจากกระบี่จะเป็นจอมยุทธได้อย่างไร ชาวสวนหากขาดอุปกรณ์ทำสวนคู่ใจ จะทำอย่างไรงานสวนจึงจะออกมาสมบูรณ์ตามที่ต้องการ" ดังนั้น ในการทำสวนไม่ว่าสวนหย่อมขนาดเล็กหรือทำแบบเป็นกิจจะลักษณะ ก็ล้วนต้องมีอุปกรณ์ทำสวนพื้นฐาน ได้แก่ อุปกรณ์แผ้วถางตัดแต่ง อุปกรณ์สำหรับการเตรียมดินตลอดจนอุปกรณ์สำหรับการจัดการระบบน้ำและกรองแสง หากมีอุปกรณ์ทำสวนที่ครบครันก็จะทำให้งานสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการทำสวนเป็นงานอดิเรกหรือเป็นอาชีพเสริม แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มจากการเลือกใช้อุปกรณ์ทำสวนชิ้นใดบ้างนั้น เราได้นำ 10 อันดับ อุปกรณ์ทำสวน ที่ชาวสวนทุกคนจำเป็นจำต้องมี รวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ทำสวน พร้อมอธิบายถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทำสวนแต่ละชิ้น เผื่อคุณจะนำไปประยุกต์ใช้ในงานสวนนั่นเองค่ะ 
  DIY, อุปกรณ์
  183 จำนวนผู้อ่าน
 • บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ หน้ากากอนามัย ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ป้องกัน Covid และ PM2.5
  10 อันดับ หน้ากากอนามัย ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ป้องกัน Covid และ PM2.5
  ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ไวต่อฝุ่นละออง ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เราแนะนำสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันทั้ง Covid-19 และ PM 2.5 อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยมีหลายประเภท และมีระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน บางรุ่นอาจจะป้องกันฝุ่น PM 2.5 แต่ไม่สามารถป้องกันเชื้อ Covid-19 ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า หน้ากากอนามัยรุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานของเรา วันนี้ผู้เขียนรวบรวมคำตอบมาให้แล้วค่ะในส่วนแรกจะขออธิบาย “วิธีการเลือกหน้ากากอนามัย” และ 10 อันดับ หน้ากากอนามัย สำหรับป้องกัน Covid-19 และ PM 2.5 เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นตัวช่วยในการเลือกซื้อหน้ากากอนามัย ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปอ่านกันเลยค่ะ
  DIY, อุปกรณ์
  265,638 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ปลั๊กพ่วง ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ได้มาตรฐาน มอก. ใช้งานปลอดภัย มีสวิตช์ควบคุม
  10 อันดับ ปลั๊กพ่วง ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ได้มาตรฐาน มอก. ใช้งานปลอดภัย มีสวิตช์ควบคุม
  ปลั๊กพ่วง หรือเรียกกันอีกชื่อว่า รางปลั๊กไฟ เป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันจนชินตาเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนต่างใช้งานกันในบ้าน ออฟฟิศ หรือแม้แต่เวลาเดินทางไปต่างประเทศ แต่ด้วยความที่ปลั๊กพ่วงหรือรางปลั๊กไฟนี้เป็นของใกล้ตัวจนหลายคนเผลอลืมหรือคาดไม่ถึงว่าของอย่างปลั๊กพ่วงเองก็มีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ซ่อนอยู่นอกเหนือจากดีไซน์และจำนวนเต้ารับที่เราต้องการใช้ อาทิ ประเภทของปลั๊กพ่วง ฟังก์ชันความปลอดภัย และฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นยี่ห้อปลั๊กพ่วงที่เราคุ้นเคยกันมีทั้ง Panasonic, Toshino, Data, Anitech, Randy เป็นต้น โดยในบทความนี้ เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงพร้อมทั้งรีวิว 10 อันดับ ปลั๊กพ่วง มาแนะนำเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อของทุกคนด้วยค่ะ ซึ่งเมื่ออ่านจบแล้ว จะได้ความรู้เกี่ยวกับปลั๊กพ่วงว่าต้องดูจากอะไรบ้างเพื่อให้ตรงกับการใช้งานและความต้องการ รวมไปถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคนที่เรารัก
  อุปกรณ์ในบ้าน
  135,648 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ สีทาบ้าน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สีสวย ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ยึดเกาะผนังได้ดี
  10 อันดับ สีทาบ้าน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สีสวย ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ยึดเกาะผนังได้ดี
  การทาสีให้กับผนังบ้านเป็นการเพิ่มสีสันให้กับบ้านของคุณให้ดูสวยงาม โดดเด่นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีทาบ้านให้มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ จากสภาพอากาศและยังมีมาตรฐานรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่ผสมอยู่ในสีทาบ้านอีกด้วย ซึ่งสีทาบ้านบางยี่ห้อนั้นได้มีการเพิ่มส่วนผสมที่เข้ามาช่วยรักษาสภาพสีให้มีความสวยงามได้ยาวนานเป็นสิบ ๆ ปี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความชื้นและแสงแดด ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา ตะไคร่น้ำและสีแตกล่อน ปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุทำให้ต้องเสียค่าบำรุงรักษาในอนาคตอีกด้วยดังนั้น คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาทั้งยังส่งผลทางอ้อมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานได้อีกด้วย เนื่องจากการป้องกันและการสะท้อนยูวีจากแสงแดดจะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านเย็นขึ้น ช่วยให้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านใช้พลังงานลดลงและประหยัดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการแนะนำวิธีการเลือกสีทาบ้านจากคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผนังแต่ละประเภทแล้วเรายังได้รวบรวม 10 อันดับ สีทาบ้านหลากหลายเฉดสีที่มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายมาเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนด้วยค่ะ
  เครื่องมือช่าง
  12,067 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 คุณภาพดี พกพาสะดวก มือใหม่ก็เชื่อมเองได้
  10 อันดับ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 คุณภาพดี พกพาสะดวก มือใหม่ก็เชื่อมเองได้
  สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามาใช้สำหรับเชื่อมชิ้นงานโลหะด้วยตัวเอง การเลือกเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากผู้ใช้งานเพิ่งเริ่มหัดเชื่อมชิ้นงาน เนื่องจากเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่วางขายตามท้องตลาดนั้นมีให้เลือกหลากหลายแบบและใช้กับรูปแบบชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องให้ดี อีกทั้งอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้ายังต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้อีกด้วยและในวันนี้เราจะมาอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้ทุกคนได้ทราบกัน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเลือกเครื่องเชื่อมไฟฟ้าตามประเภทและลักษณะการใช้งานเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทุกคน นอกจากนี้ เรายังรวบรวม 10 อันดับ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่น่าสนใจ พร้อมระบุจุดเด่นของแต่ละเครื่องมาฝากทุกคนด้วยค่ะ
  DIY, อุปกรณ์
  13,578 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ สว่านไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ราคาถูก ใช้ดี เจาะไม้ เจาะปูนได้ง่าย ๆ
  10 อันดับ สว่านไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ราคาถูก ใช้ดี เจาะไม้ เจาะปูนได้ง่าย ๆ
  สว่านไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้ทำงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยผ่อนแรงและประหยัดเวลาได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประเภท DIY การประกอบเฟอร์นิเจอร์ งานซ่อมแซม เจาะปูน เจาะไม้ หรืองานติดตั้งต่าง ๆ โดยสว่านไฟฟ้าที่วางจำหน่ายอยู่นั้นมีหลากหลายประเภท อาทิ สว่านไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับมือใหม่ สว่านไฟฟ้ารุ่นทั่วไป ไปจนถึงสว่านกระแทกและสว่านโรตารีสำหรับมืออาชีพ เพราะสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกประเภทงาน แถมยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายที่นำมาใช้ควบคู่กันได้ นอกจากนี้ ยังมีสว่านไฟฟ้าไร้สายซึ่งทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น จึงอาจทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนไม่น้อยว่าจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนหรือแบบไหนดีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปเลือกซื้อมาใช้งานวันนี้เราจึงได้รวบรวมเอาข้อมูลวิธีการเลือกสว่านไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ มาแนะนำ พร้อม 10 อันดับ สว่านไฟฟ้ายี่ห้อที่ได้รับความนิยม เช่น Makita, BOSCH, IMAX, Black&Decker, Pumpkin ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าคุ้มราคาต่อผู้ใช้งานทุกคน เราหวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อใช้ทำความเข้าใจให้สามารถเลือกซื้อสว่านไฟฟ้าได้ตรงตามความต้องการในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
  DIY, อุปกรณ์
  55,517 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ สีอะคริลิค ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สีสวยชัด กันน้ำได้ ราคาถูก
  10 อันดับ สีอะคริลิค ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สีสวยชัด กันน้ำได้ ราคาถูก
  "สี" เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานศิลปะและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแต่งเติมสีสันให้กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด จิตรกรรม หรือสถาปัตยกรรม ซึ่งสีแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานแตกต่างกันออกไป เช่น สีน้ำ สีไม้ สีฝุ่น รวมไปถึงสีที่หลายคนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างสีอะคริลิค ซึ่งนอกจากจะใช้รังสรรค์ผลงานบนผืนผ้าใบหรือกระดาษได้แล้ว ยังสามารถนำมาทาผนังหรือตกแต่งบ้านของคุณได้อีกด้วยวันนี้เราจึงจะขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับวิธีการเลือกสีอะคริลิค พร้อมรีวิวสีอะคริลิคยี่ห้อดังทั้ง 10 อันดับ ไม่ว่าจะเป็น Renaissance, MasterArt, Sakura, Winsor & Newton และอีกมากมาย ที่ตอบโจทย์ทั้งการระบายสีและทาสีบ้าน ให้สีสวยชัด ติดทนนาน แถมยังกันน้ำได้ หากใครกำลังต้องการเลือกซื้อสีอะคริลิคไปใช้งาน บอกเลยว่า บทความของเราจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
  DIY, อุปกรณ์
  12,600 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ไฟสตูดิโอ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 แสงดี ไลฟ์สดได้ พกพาสะดวก
  10 อันดับ ไฟสตูดิโอ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 แสงดี ไลฟ์สดได้ พกพาสะดวก
  สำหรับเหล่าช่างภาพหรือยูทูบเบอร์ นอกจากจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของกล้องแล้ว การจัดไฟก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพราะไฟไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความสว่างของพื้นหลังหรือสิ่งที่เราต้องการโฟกัสเท่านั้น แต่ยังช่วยเปลี่ยนสีและโทนของวิดีโอ ทำให้งานสามารถสื่ออารมณ์ที่แตกต่างได้ ดังนั้นไฟสตูดิโอจึงถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เหล่าคนทำงานเบื้องหลังไม่ควรมองข้ามไฟสตูดิโอนั้นมีหลายแบบให้เลือกใช้ ซึ่งจะแตกต่างกันทั้งเรื่องของโทนสีและรูปทรง ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกไฟสตูดิโอให้เหมาะกับประเภทงานมากที่สุด วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกไฟสตูดิโอว่าต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง รวมทั้งแนะนำ 10 อันดับ ไฟสตูดิโอ ว่ามียี่ห้อไหนน่าสนใจและเป็นที่นิยม เพื่อให้เหล่านักถ่ายทำมือใหม่ รวมไปถึงเหล่ามืออาชีพที่กำลังต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลกันค่ะ 
  DIY, อุปกรณ์
  1,094 จำนวนผู้อ่าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด