• 10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผักสวนครัว เพาะง่าย 1
 • 10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผักสวนครัว เพาะง่าย 2
 • 10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผักสวนครัว เพาะง่าย 3
 • 10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผักสวนครัว เพาะง่าย 4
 • 10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผักสวนครัว เพาะง่าย 5

10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ผักสวนครัว เพาะง่าย

พืชผักจะเจริญงอกงามได้นอกจากดินดี น้ำเพียงพอแล้ว เมล็ดพันธุ์ผักที่เลือกใช้ก็ต้องมีความสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นผลผลิตที่ได้อาจแคระแกรน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักในปัจจุบันมีทั้งพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถนำเมล็ดไปเพาะพันธุ์เพื่อปลูกในรุ่นต่อไป และมีเมล็ดพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุกรรมให้ทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตสูงแต่ทว่าเมล็ดเหล่านั้นเป็นหมัน ขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดต่อไม่ได้ ดังนั้น ก่อนนำไปเพาะปลูกจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้ก่อนเสมอ 


แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าเมล็ดพันธุ์ผักที่กำลังหยิบดูอยู่นี้เป็นสายพันธุ์แบบใด ขยายพันธุ์ต่อหรือมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดนั้น ลองมาดูวิธีการเลือกเมล็ดพันธุ์ผักต่อไปนี้สิคะ นอกจากนี้เรายังได้รวบรวม 10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อมาตรฐาน ได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกรว่าเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเรา เพาะง่าย ทนทานต่อโรค ส่วนแต่ละสายพันธุ์จะมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ  

 • แก้ไขล่าสุด: 21-09-2021
 • 420 จำนวนผู้อ่าน
สารบัญ

วิธีการเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก

ต้องยอมรับว่าเมล็ดพันธุ์ผักมีให้เลือกหลายร้อยชนิด แต่ส่วนใหญ่แล้วการจะเพาะปลูกผักเหล่านั้นให้มีผลผลิตดี อันดับแรกต้องพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพดิน ภูมิอากาศ ตลอดจนวันหมดอายุของเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลนั่นเองค่ะ 

เลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศ

การปลูกผักในโรงเรือนสามารถควบคุมสภาพดินและภูมิอากาศภายในให้มีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้ แต่ในกรณีที่ปลูกผักนอกโรงเรือนก็จำเป็นต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพดิน โดยแยกตามลักษณะความชื้น หากสภาพอากาศเป็นพื้นที่ฝนตกชุก อากาศชื้น ควรเลือกพืชผักในกลุ่มดินที่มีความชื้นสูงมาปลูก เช่น ผักบุ้ง คะน้า หอมแดง เป็นต้น แต่หากอยู่ภายในพื้นที่อากาศร้อน แดดจัดควรเลือกปลูกพืชตระกูลผักกาด พื้นที่อากาศหนาวเย็นตลอดปี ควรเลือกปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น สลัด กะหล่ำ บล็อกโคลี เป็นต้น 


แต่ทั้งนี้การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศจะต้องมีการทดลองปลูกพืชหลายสายพันธุ์ในบริเวณใกล้เคียงกัน แล้วตรวจสอบดูความงอกงามของพืชพันธุ์เพื่อพิจารณาว่าเมล็ดพันธุ์ผักชนิดใดจะเหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศบริเวณนั้นมากที่สุดค่ะ

เลือกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวสำหรับใช้ทานในครัวเรือน

การปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนจะต้องเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ผักหลากหลายชนิด ใช้ระบบการเพาะปลูกแบบแปลงรวมภายในพื้นที่จำกัด เพราะการบริโภคผักในครัวเรือนต้องการความหลากหลายของสายพันธุ์ผักในปริมาณการปลูกที่ไม่มากเกินไป โดยพิจารณาจากความถี่ และจำนวนความต้องการบริโภคค่ะ

เมล็ดพันธุ์ผักกินใบเมล็ดพันธุ์ผักกินผล

เมล็ดพันธุ์ผักกินใบ มักเป็นกลุ่มพืชที่ต้องการการเพาะปลูกแบบแปลงยาว ควรมีการเตรียมดินพรวนดินถอนหญ้าและยกแปลงก่อนเพาะปลูกเสมอ ผักกินใบจะมีอายุการเพาะปลูกสั้นจะต้องปลูกใหม่ซ้ำ ดังนั้นจึงควรปลูกพืชแบบสลับแปลงหมุนเวียน ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวบนแปลงเพาะปลูกแบบซ้ำ ๆ เพราะจะทำให้ธาตุอาหารในดินลดลงทำให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรค่ะ


เมล็ดพันธุ์ผักกินผล ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษามากนัก เพราะเป็นพืชที่ไม่ต้องการความชื้นสูง อายุการเพาะปลูกยาวนาน สามารถขุดหลุมเพาะปลูกโดยพรวนดินผสมแกลบดำเพื่อให้ดินปลูกร่วน ผักบางชนิดจะต้องมีไม้ค้ำหรือไม้ราวให้ต้นผักยึดเกาะได้ และควรหมั่นดายหญ้ารอบโคนต้นผักในรัศมี 1 ฟุต เมื่อต้นผักโตควรใช้ปุ๋ยคอกหรือฟางแห้งคลุมบริเวณหลุมปลูก เพราะผักจะดูดซึมธาตุอาหารได้ดีค่ะ

ตรวจสอบสายพันธ์ุว่าเป็น OP หรือ F1

ไม่ว่าจะปลูกพืชเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อทานในครัวเรือน คุณควรตรวจสอบเสมอว่าเมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าวเป็นแบบ OP (Open Pollinated Variety) หรือ F1 (Hybrid variety) ซึ่ง OP คือ สายพันธุ์พืชทั่วไป สามารถผสมเกสรได้อย่างอิสระ สามารถเก็บเมล็ดเพื่อใช้ขยายพันธุ์ต่อได้ ส่วน F1 เป็นพืชที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม โดยจะคัดเอาเฉพาะลักษณะเด่นของพืชไว้ พืชจึงทนทาน ให้ผลผลิตมาก แต่ในขณะเดียวกันพืชเหล่านี้จะเป็นหมัน ในการปลูกครั้งต่อไปก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ค่ะ 

เลือกเมล็ดพันธุ์ควบคุม

เลือกเมล็ดพันธุ์ควบคุม

สำหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุมนี้ "ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม" กล่าวคือ เป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่มีการดูแล ควบคุมทั้งอัตราการงอกและความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์นั้น ๆ เมื่อเกษตรกรนำไปปลูกแล้วจึงมั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีอัตราการงอกสูง เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดย ณ ปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์ควบคุมถึง 37 ชนิด เป็นพืชผัก 28 ชนิด และพืชไร่อีก 9 ชนิด ซึ่งเมล็ดพันธุ์บางชนิดมีการนำเข้าจากต่างประเทศจึงต้องมีเรื่องการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อได้ "สินค้าตรงปก" นั่นเองค่ะ

ตรวจสอบปริมาณและวันหมดอายุของเมล็ดพันธุ์ผัก

ตรวจสอบปริมาณและวันหมดอายุของเมล็ดพันธุ์ผัก

หากต้องการปลูกพืชเพื่อทานในครัวเรือน การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ผักแบบห่อเล็ก ปริมาณน้อยจะเหมาะสมที่สุด นั่นเพราะเมล็ดพันธุ์ผักแทบทุกชนิด เมื่อแกะซองแล้วควรใช้ให้หมดโดยเร็วที่สุด ยิ่งปลูกช้า ยิ่งส่งผลต่ออัตราการงอก ดังนั้น ในกรณีที่ใช้ไม่หมดให้นำเมล็ดผักที่เหลือบรรจุใส่ถุงซิปล็อก แล้วนำเข้าตู้เย็นเพื่อรักษาอัตราการงอก


ทั้งนี้ อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อป้องกันปัญหาเมล็ดพันธุ์หมดอายุ หรือไม่สามารถเพาะปลูกได้ การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเลือกเมล็ดที่มีการผลิตสดใหม่ มีอายุการผลิตไม่นาน ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าโอกาสในการงอกของเมล็ดพันธุ์จะมีสูง และต้นผักจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงทนทานเป็นไปตามพันธุกรรมที่กำหนดค่ะ

10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผัก ยี่ห้อไหนดี ผักสวนครัว เพาะง่าย

สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะปลูกผักอะไรลงแปลงผักหลังบ้านดี ถ้าอย่างนั้นลองมาดู 10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ผักยี่ห้อยอดนิยมต่อไปนี้กันเลยค่ะ รับรองว่ามีทั้งผักสวนครัวประเภทผักกินผลและกินใบ อัตราการงอกสูง ความบริสุทธิ์สูง ทั้งยังสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย

10

ภูเขาทองเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นหอม

10 บาท 〜

พันธุ์ผักต้นหอม
ปริมาณ 1 กรัม
ประเภทสายพันธุ์OP
เมล็ดพันธุ์ควบคุมไม่ระบุ
9
พันธุ์ผักกวางตุ้งดอกฮ่องกง
ปริมาณ 10 กรัม
ประเภทสายพันธุ์ไม่ระบุ
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️
8
พันธุ์ผักพริกหอม SL
ปริมาณ 250 เมล็ด
ประเภทสายพันธุ์OP
เมล็ดพันธุ์ควบคุมไม่ระบุ
7
พันธุ์ผักผักชีหอม พันธุ์พูนผล
ปริมาณ 300 กรัม
ประเภทสายพันธุ์OP
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️
6
พันธุ์ผักผักบุ้งแก้ว
ปริมาณ 1,000 กรัม
ประเภทสายพันธุ์ไม่ระบุ
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️
5
พันธุ์ผักผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส
ปริมาณ 40 เมล็ด
ประเภทสายพันธุ์ไม่ระบุ
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️
4

เสือดาวเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดถั่วพู

123 บาท 〜

พันธุ์ผักถั่วพู ป้าชุบ
ปริมาณ 100 กรัม
ประเภทสายพันธุ์F1
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️
3

กบดำกบแดง เมล็ดพันธุ์ผัก ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

10 บาท 〜

พันธุ์ผักผักกาดเขียวปลี หยกเพชร
ปริมาณ 10 กรัม
ประเภทสายพันธุ์OP
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️
2
พันธุ์ผักกระเจี๊ยบเขียว
ปริมาณ 5 กรัม
ประเภทสายพันธ์ุไม่ระบุ
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️
พันธุ์ผักผักกาดขาวปลี
ปริมาณ 150 เมล็ด
ประเภทสายพันธ์ุF1
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️

ตารางเปรียบเทียบเมล็ดพันธุ์ผัก

รูปสินค้า
ศรแดง เมล็ดพันธุ์ผัก ผักกาดขาว โชกุน 1

ศรแดง

2
เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ผัก กระเจี๊ยบเขียว 1

เจียไต๋

3
กบดำกบแดง เมล็ดพันธุ์ผัก ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร 1

กบดำกบแดง

4
เสือดาว เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดถั่วพู 1

เสือดาว

5
ศรแดง เมล็ดพันธุ์ผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส 1

ศรแดง

6
ลูกโลก เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งแก้ว 1

ลูกโลก

7
ปลาทอง เมล็ดพันธุ์ผักชี พันธุ์พูนผล 1

ปลาทอง

8
SEEDLINE เมล็ดพันธุ์ผัก พริกหอมคัดพิเศษ 1

SEEDLINE

9
สามเอ เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้งดอกฮ่องกง 1

สามเอ

10
ภูเขาทอง เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นหอม 1

ภูเขาทอง

ชื่อสินค้า

เมล็ดพันธุ์ผัก ผักกาดขาว โชกุน

เมล็ดพันธุ์ผัก กระเจี๊ยบเขียว

เมล็ดพันธุ์ผัก ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดถั่วพู

เมล็ดพันธุ์ผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งแก้ว

เมล็ดพันธุ์ผักชี พันธุ์พูนผล

เมล็ดพันธุ์ผัก พริกหอมคัดพิเศษ

เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้งดอกฮ่องกง

เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นหอม

คุณสมบัติ

กาบใบห่อแน่น รุ่นพัฒนาสายพันธุ์ รสไม่ขมเฝื่อน เมล็ดบริสุทธิ์

งอกเร็ว เก็บผลผลิตได้ไว อัตราการงอกสูง เมล็ดพันธุ์คุณภาพ

อัดแน่นด้วยเมล็ดผัก ลำต้นอวบใหญ่ใบหนา เก็บเมล็ดขยายพันธุ์ได้

ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ต้องดูแลมาก งอกดี ฝักสีเขียวสด

เหมาะกับมือใหม่หัดเพาะ ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ก็ได้ ลงดินก็ดี

ลำต้นอวบใหญ่ โตไว ปลูกในโอ่งก็ได้ นำไปทำอาหารได้หลายเมนู

ไม่ออกดอกไว กอใหญ่พุ่มหนา ระบบรากเดินดี ดูดซึมปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้น

พริกขี้หนูคัดพิเศษ ให้ผลดก กิ่งก้านเป็นทรงพุ่มกว้าง เก็บได้นาน

ต้นอวบเขียวสด ปลูกได้ทุกฤดูกาล สามารถตัดดอกทานได้หลายรุ่น

ขยายพันธุ์ต่อได้ หัวเล็กใบดก ปลูกง่าย ไม่ต้องกลัวว่าจะกลายพันธุ์

ราคาเริ่มต้น30 บาท13 บาท10 บาท123 บาท28 บาท140 บาท78 บาท15 บาท8 บาท10 บาท
พันธุ์ผักผักกาดขาวปลี กระเจี๊ยบเขียวผักกาดเขียวปลี หยกเพชรถั่วพู ป้าชุบผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส ผักบุ้งแก้วผักชีหอม พันธุ์พูนผลพริกหอม SLกวางตุ้งดอกฮ่องกงต้นหอม
ปริมาณ 150 เมล็ด5 กรัม 10 กรัม100 กรัม40 เมล็ด1,000 กรัม300 กรัม 250 เมล็ด10 กรัม 1 กรัม
ประเภทสายพันธ์ุF1ไม่ระบุOPF1ไม่ระบุไม่ระบุOPOPไม่ระบุOP
เมล็ดพันธุ์ควบคุม✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️ไม่ระบุ✔️ไม่ระบุ
ลิงค์สินค้า

วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักให้งอกก่อนปลูก

การเพาะเมล็ดผักให้งอกก่อนการนำไปปลูกจะนิยมใช้กับผักประเภทกินผลและผักที่ต้องการพื้นที่ในการเจริญเติบโตมากเป็นพิเศษในกลุ่มผักกาด ผักคะน้า และกะหล่ำ ที่ต้องมีการเพาะเลี้ยงให้เมล็ดงอก และอนุบาลต้นอ่อนก่อนนำไปเพาะปลูกบนแปลงใหญ่ เพราะพืชผักบางชนิดขณะที่เป็นต้นอ่อนมักมีโอกาสที่จะถูกศัตรูพืชรบกวนได้ง่าย ก็จำเป็นต้องอาศัยการเพาะเมล็ดด้วยเช่นกัน 


 • การเพาะเมล็ดแบบลงแปลงปลูก เตรียมดินให้มีสภาพดินเหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ มีวัสดุคลุมดินเพื่อบ่มเมล็ดผักให้อยู่ในความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม 

 • การเพาะเมล็ดแบบโรงเรือนหรือถาดหลุม ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพดินและสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

 • การเพาะเมล็ดผักให้งอกโดยกระตุ้นเมล็ดด้วยอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ 4 - 6 ชั่วโมงก่อนเพาะปลูก หรือการใช้กล่องปิดผนึกที่มีวัสดุปลูกในการบ่มเมล็ดพันธุ์ภายใต้อุณหภูมิที่อบอุ่นและแสงสว่างรำไร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการงอกของราก ทั้งยังทำให้รากของต้นพืชมีความแข็งแรงมากกว่าการเพาะแบบอื่นค่ะ 

บทส่งท้าย

สำหรับ "ความบริสุทธิ์" ของเมล็ดพันธุ์ผัก จะบ่งบอกว่าในบรรจุภัณฑ์เป็นเมล็ดพันธุ์ผักล้วนหรืออาจมีสิ่งเจือปน ซึ่งสิ่งเจือปนเหล่านั้นอาจเป็นเศษเมล็ดพันธุ์ที่แตกบิ่นหรือเมล็ดพันธุ์ผักที่รูปทรงไม่สมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อจำหน่ายหรือปลูกเพื่อทานในครัวเรือน ก็ควรเลือกเมล็ดพันธุ์ผักสายพันธุ์ที่สามารถปลูกร่วมกันได้ เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดและความชื้นไม่แตกต่างกันมากนัก เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ปลูกซึ่งอยู่ภายในบริเวณบ้านให้ง่ายแก่การดูแลรักษานั่นเองค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 อันดับ กระถางต้นไม้แบบแขวน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ กระถางต้นไม้แบบแขวน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  สวนแขวนหรือสวนลอยเป็นการจัดตกแต่งสวนรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากแต่ละครัวเรือนมีพื้นที่ของที่อยู่อาศัยแบบจำกัด บางคนอาศัยอยู่คอนโดมิเนียม หอพัก ทาวน์เฮ้าส์ หรือบ้านขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการจัดสวน แต่เป็นผู้ที่มีใจรักธรรมชาติ ‘สวนแขวน’ นี่แหละค่ะ ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ของคุณได้เป็นอย่างดี เพียงแค่มี “กระถางต้นไม้แบบแขวน” คุณสามารถนำไปแขวนไว้ที่ส่วนใดในบ้านก็ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในบริเวณบ้านให้สดชื่น และยังประหยัดพื้นที่ในบ้านได้อีกด้วยค่ะปัจจุบัน มีกระถางต้นไม้แบบแขวนอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติและรูปแบบการจัดที่ต้องการ วันนี้ทีมงานของเราจึงขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อกระถางต้นไม้แบบแขวน พร้อมแนะนำ 10 อันดับ กระถางต้นไม้แบบแขวน นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้ที่เราจะแนะนำไว้สำหรับปลูกในกระถางแบบแขวนมาฝากกันด้วยนะคะ เพื่อให้ทุกคนที่ชื่นชอบการจัดสวนแขวนได้ซื้อกระถางที่ถูกใจตามสไตล์ของคุณไปใช้งานกันค่ะ
  บ้านและสวน
  10,270 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ โต๊ะในสวน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ โต๊ะในสวน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  “โต๊ะในสวน” เป็นอีกหนึ่งไอเทมตกแต่งบ้านที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะใช้วางของแล้ว ยังช่วยตกแต่งบรรยากาศของสวนให้ดูมีรายละเอียดมากขึ้น แต่ก่อนตัดสินใจซื้อ เราควรศึกษาวัสดุที่ใช้ในการผลิตและความต้องการในการใช้งานของเราก่อน เพื่อที่จะได้ซื้อโต๊ะที่เหมาะกับการใช้งานของเราจริง ๆสำหรับบทความนี้ผู้เขียนจะมานำเสนอข้อมูลการเลือกซื้อโต๊ะสำหรับตั้งในสวนอย่างครบถ้วน ตั้งแต่วัสดุไปจนถึงฟังก์ชันที่ควรมีเพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งาน และสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะซื้อหลังอ่านจบ ผู้เขียนก็ได้รวบรวม 10 อันดับสินค้ามาให้พร้อมแล้ว ดังนั้น เรามาตรวจสอบข้อมูลไปพร้อม ๆ กันเลยครับ
  บ้านและสวน
  8,052 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ปุ๋ยผัก ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ ปุ๋ยผัก ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  ปัจจุบันนี้ หลาย ๆ คนเริ่มให้ความสนใจในการปลูกพืชผักสวนครัวเองที่บ้าน เพราะเมื่อได้เฝ้ามองพืชผลเหล่านั้นออกดอก ออกผล ก็จะทำให้รู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษ ทั้งยังได้ทานผักที่มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย ความสดใหม่ อย่างไรก็ตาม การจะทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีนั้น คุณจำเป็นจะต้องเตรียมการอะไรหลาย ๆ อย่าง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ "ปุ๋ยผัก" ที่จะเป็นตัวช่วยให้ผักของคุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตนั่นเอง ปัจจุบันมีปุ๋ยผักอยู่หลายรูปแบบให้เลือกเลยทีเดียว ทั้งแบบน้ำและแบบเม็ด จึงอาจทำให้มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นปลูกผักไม่รู้ว่าควรจะเลือกปุ๋ยผักแบบไหนมาใช้งานดี ดังนั้น บทความนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกปุ๋ยผักให้เหมาะกับพืชผักสวนครัวของคุณ เพราะถ้าหากเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็ จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับผักของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังทำการรวบรวมลิสต์ 10 อันดับ ปุ๋ยผัก แนะนำมาฝากกันอีกด้วย อย่าลืมติดตามกันนะคะ 
  บ้านและสวน
  23,718 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ชั้นวางต้นไม้ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดีไซน์สวย ตกแต่งบ้านได้ ประหยัดพื้นที่ ตอบโจทย์คนรักษ์โลก
  10 อันดับ ชั้นวางต้นไม้ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดีไซน์สวย ตกแต่งบ้านได้ ประหยัดพื้นที่ ตอบโจทย์คนรักษ์โลก
  ในปัจจุบันผู้คนมากมายเริ่มหันมาสนใจการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านหรือบริเวณรอบตัวบ้านมากขึ้น และเมื่อปลูกหนึ่งต้น อีกหลายต้นก็จะเริ่มตามมา เรื่อย ๆ จนในท้ายที่สุดก็จะไม่เหลือที่ให้วางต้นไม้แล้ว ดังนั้น หลาย ๆ คนจึงได้นำ 'ชั้นวางต้นไม้' มาใช้เพื่อให้วางต้นไม้ได้เยอะขึ้น ซึ่งข้อดีของการใช้ชั้นวางก็คือช่วยประหยัดพื้นที่ สามารถจัดต้นไม้ให้อยู่เป็นสัดเป็นส่วนได้ และยังมีรูปแบบมากมายให้คุณเลือกสรรจากหลายแบรนด์ เช่น IKEA หรือ INDEX HOME เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีลักษณะเฉพาะและสีสันที่แตกต่างกัน จึงเหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งห้องด้วยค่ะในครั้งนี้เราจึงมีวิธีการเลือกชั้นวางต้นไม้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้คุณได้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่คุ้มค่าและเข้ากันกับบ้านของคุณที่สุดค่ะ ยิ่งไปกว่านั้น ทางเรายังนำเสนอ 10 อันดับ ชั้นวางต้นไม้ยอดนิยมจากแบรนด์ต่าง ๆ ที่หาซื้อได้ง่ายผ่านทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสามารถเลือกซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยค่ะ 
  บ้านและสวน
  2,080 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ไม้ประดับทนแดด ต้นอะไรดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สายพันธุ์แข็งแรง ดูแลง่าย ทนทุกสภาพอากาศ ตกแต่งบ้านสวย ปลูกแล้วเป็นมงคล
  10 อันดับ ไม้ประดับทนแดด ต้นอะไรดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สายพันธุ์แข็งแรง ดูแลง่าย ทนทุกสภาพอากาศ ตกแต่งบ้านสวย ปลูกแล้วเป็นมงคล
  แม้การปลูกต้นไม้ประดับที่อยู่อาศัยจะไม่ใช่กิจกรรมใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิด ทว่าไม่นานมานี้กระแสการปลูกต้นไม้เริ่มแพร่หลายและเป็นที่นิยมอย่างเห็นได้ชัด เมื่อความชอบในการปลูกต้นไม้ไม่จำกัดแค่กลุ่มคนรักต้นไม้ หรือเป็นกิจกรรมยามว่างสำหรับคนสูงอายุเท่านั้น แต่คนหนุ่มสาวทั่วไปสมัยนี้ต่างก็หันมาซื้อต้นไม้ไว้ประดับบ้านหรือคอนโดมิเนียมของตัวเองกันมากขึ้นด้วยในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับไม้ประดับทนแดด ซึ่งเป็นไม้ประดับประเภทที่ค่อนข้างแข็งแรง เลี้ยงง่าย อยู่รอดทุกสภาพอากาศ เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาต้นไม้มาประดับบ้านแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลมากนัก อย่างไรก็ตาม ต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ก็มีความต้องการและขนาดที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจึงถือโอกาสนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกไม้ประดับทนแดด พร้อมทั้งแนะนำ 10 อันดับ ไม้ประดับทนแดด ยอดนิยม มาฝากทุกคนกันค่ะ 
  บ้านและสวน
  15,986 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ไม้ประดับในร่ม ต้นอะไรดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ทนทาน เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ง่าย รูปลักษณ์สวยงาม เหมาะกับการตกแต่งในบ้านและอาคาร
  10 อันดับ ไม้ประดับในร่ม ต้นอะไรดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ทนทาน เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ง่าย รูปลักษณ์สวยงาม เหมาะกับการตกแต่งในบ้านและอาคาร
  ไม้ประดับในร่ม คือ พันธุ์ไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงน้อยหรืออยู่ในร่มแดดรำไร ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องการแสงแดดนี้เองทำให้ไม้ประดับในร่มได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในอดีตจนปัจจุบัน เพราะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ภายในบริเวณบ้าน, อาคาร, ห้างร้าน และคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสดชื่นและสวยงามให้กับพื้นที่นั้น ๆ ได้บทความนี้เราจะมาแนะนำทุกคนให้ได้รู้จักกับพันธุ์ไม้ประดับในร่มยอดนิยม 10 อันดับ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นต่างก็มีปริมาณแสงที่ต้องการ วิธีการเลี้ยงดู และการขยายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ เราจะมาแนะนำถึงวิธีการเลือกไม้ประดับในร่มให้เหมาะกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ต้องการปลูกต้นไม้อีกด้วย หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กำลังมองหาไม้ประดับในร่มมาตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ 
  บ้านและสวน
  2,299 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ ต้นไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ช่วยปรับฮวงจุ้ย เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย เพิ่มโชคลาภให้กับบ้าน
  10 อันดับ ต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ ต้นไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ช่วยปรับฮวงจุ้ย เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย เพิ่มโชคลาภให้กับบ้าน
  การปลูกต้นไม้มงคลเป็นความเชื่อในวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยคนไทยและคนจีนส่วนใหญ่เชื่อว่าต้นไม้มงคลจะนำสิ่งดี ๆ มาให้กับผู้คนภายในบ้านและที่อยู่อาศัย ถึงอย่างนั้นต้นไม้แต่ละชนิดก็ให้ความเป็นสิริมงคลที่แตกต่างกันไปค่ะ บ้างก็เพื่อให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข หรือป้องกันภยันตรายต่าง ๆ แต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคงหนีไม่พ้น ต้นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตาในด้านการเงินนั่นเอง ไม่ว่าจะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา หรือช่วยเก็บเงินเก็บทองให้ร่ำรวย ก็ล้วนเป็นที่ต้องการทั้งสิ้นอย่างไรก็ตาม ความเชื่อของไทยในเรื่องไม้มงคลนั้นเป็นสิ่งต้องศึกษาอย่างละเอียดนะคะ เพราะปัจจัยการปลูกต่าง ๆ เช่น ทิศทางที่ปลูก หรือวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ปลูก มีผลต่อฮวงจุ้ยและดวงชะตาเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ละเลยไม่ได้ นอกจากนี้ คนไทยยังมีความเชื่อกันว่าหากตั้งวางกระถางต้นไม้ไม่ถูกทิศทางหรือเลือกปลูกชนิดของต้นไม้มงคลไม่เหมาะกับวันเกิดแล้วล่ะก็ อาจจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีได้ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกต้นไม้มงคล พร้อมด้วย 10 อันดับต้นไม้มงคล รวยทรัพย์ ที่นิยมปลูกกันในบ้านเพื่อเป็นเคล็ดเรียกเงินทองเข้าบ้านและเสริมโชคลาภให้มั่งมีศรีสุขกันถ้วนหน้าค่ะ !
  บ้านและสวน
  4,848 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กระบองเพชร พันธุ์ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สวยงาม เลี้ยงง่าย เสริมดวงให้เฮง
  10 อันดับ กระบองเพชร พันธุ์ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สวยงาม เลี้ยงง่าย เสริมดวงให้เฮง
  "ต้นกระบองเพชร" หรือ "แคคตัส" เป็นพันธุ์ไม้ที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากลำต้นที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีลักษณะที่สวยงามดูแปลกตา จึงเหมาะสำหรับตั้งประดับบนโต๊ะทำงานในออฟฟิศหรือบริเวณต่าง ๆ ของบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่นและผ่อนคลาย อีกทั้งต้นกระบองเพชรยังมักออกดอกที่มีสีสันสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ต้นกระบองเพชรเป็นที่นิยมในเมืองไทยนั้น คือ ความเชื่อที่ว่าต้นกระบองเพชรเป็นพันธุ์ไม้มงคลที่ช่วยเสริมดวงให้เฮงอีกด้วยค่ะแต่เมื่อต้องการเลือกซื้อกระบองเพชรที่ถูกใจสักต้น หลายคนมักประสบปัญหาเดียวกัน คือ "ตัดสินใจเลือกไม่ถูก" แม้จะมีป้ายกำกับชื่อของแต่ละสายพันธุ์พร้อมภาพประกอบก็ตาม ในวันนี้เราจึงจะมาแบ่งปันกันถึงวิธีการเลือกต้นกระบองเพชรกันค่ะว่า ต้องเลือกอย่างไรจึงจะได้ต้นกระบองเพชรที่ถูกใจและเหมาะกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ในการปลูกหรือเลี้ยง นอกจากนี้ ยังได้คัดสรร 10 อันดับ ต้นกระบองเพชร สายพันธุ์ที่น่าสนใจ พร้อมข้อมูลในการดูแลและการออกดอก มาให้เป็นไอเดียในการตัดสินใจเลือกซื้อต้นกระบองเพชรกันอีกด้วยค่ะ 
  บ้านและสวน
  12,897 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อับดับ ต้นไม้ญาญ่า ต้นอะไรดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีทั้งต้นไม้ฟอกอากาศ ไม้มงคล ถ่ายรูปลง ig สวย
  10 อับดับ ต้นไม้ญาญ่า ต้นอะไรดี ฉบับล่าสุดปี 2021 มีทั้งต้นไม้ฟอกอากาศ ไม้มงคล ถ่ายรูปลง ig สวย
  ในช่วงเหตุการณ์โรค COVID-19 ระบาดหนัก 1 - 2 ปีที่ผ่านมา หลายคนต้องกักตัวทำงาน Work From Home ไม่ได้เดินทางหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน มีเวลาอยู่กับบ้านกันมากขึ้น จึงทำให้เราเริ่มหาตัวช่วยผ่อนคลาย และบรรเทาความเครียดจากเหตุการณ์เหล่านี้ เทรนด์การปลูกต้นไม้ จึงเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ได้รับความนิยมเมื่อไม่นานมานี้ โดยเฉพาะกระแสต้นไม้จากดารา นักแสดง ที่เริ่มหันมาปลูกต้นไม้ ถ่ายรูปลงในอินสตาแกรม ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องยกให้ "ญาญ่า" อุรัสยา เสปอร์บันด์ ดาราหญิงยอดนิยมที่มีผลต่อกระแสการปลูกต้นไม้อย่างมากในช่วงเวลานี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ ญาญ่า แล้วนั้น ในบทความนี้เราจึงอยากนำเสนอ เทรนด์การปลูกต้นไม้ ที่ดาราสาวคนนี้ชื่นชอบกัน โดยเราจะมาแนะนำวิธีการเลือกต้นไม้แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับพื้นที่บ้านของคุณ พร้อมแนะนำ 10 อันดับ ต้นไม้ญาญ่า ที่ได้รับความนิยมและกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ มาฝากทุกคนกันครับ
  บ้านและสวน
  1,283 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ น้ำส้มควันไม้ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ไล่แมลง กำจัดเพลี้ย ป้องกันศัตรูพืช
  10 อันดับ น้ำส้มควันไม้ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ไล่แมลง กำจัดเพลี้ย ป้องกันศัตรูพืช
  น้ำส้มควันไม้ มีจุดกำเนิดมาจากชาวชุมชนทุ่งออกจากจังหวัดสงขลา เดิมทีนั้นหลายคนคิดว่าเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มเมื่อฟังจากชื่อ ซึ่งแท้จริงแล้วน้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวที่ได้มาจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของควันที่เกิดจากกรรมวิธีการเผาถ่านไม้ธรรมดา ๆ ทั่วไป แต่กลับมาพร้อมคุณประโยชน์อีกมากมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ หรือนำมาใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนได้อีกด้วยดังนั้น ในบทความนี้เราจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับน้ำส้มควันไม้กันว่า น้ำส้มควันไม้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร รวมถึงน้ำส้มควันไม้ที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไร พร้อมกับวิธีการเลือกน้ำส้มควันไม้ว่า ควรมีหลักเกณฑ์อะไรประกอบการพิจารณาก่อนเลือกซื้อ และ 10 อันดับ น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น ออร์แกนิก 100% ปราศจากสารเคมีเจือปนหรือสารก่อมะเร็งและปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานค่ะ
  บ้านและสวน
  926 จำนวนผู้อ่าน
 • บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ ต้นนางกวัก พันธุ์ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ต้นไม้มงคล มีหลายสายพันธุ์ ดูแลง่าย
  10 อันดับ ต้นนางกวัก พันธุ์ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ต้นไม้มงคล มีหลายสายพันธุ์ ดูแลง่าย
  ต้นนางกวัก เป็นต้นไม้ที่เรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านมาตั้งแต่อดีต ด้วยความเชื่อที่ว่าสามารถกวักเงินกวักทอง เสริมโชคลาภและเมตตามหานิยม ความเชื่อดังกล่าวยังได้สืบทอดมาจนปัจจุบัน แม้ต้นนางกวักจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ยังมีหลายคนที่ไม่ทราบว่าอันที่จริงแล้ว ต้นนางกวักมีหลายสายพันธุ์และมีการเรียกชื่อแตกต่างกันจนเกิดความสับสน ฉะนั้นในบทความนี้จึงขออธิบายถึงลักษณะของต้นนางกวักในแต่ละชื่อ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดค่ะต้นนางกวักจัดอยู่ในวงศ์ของ Araceae หรือพืชวงศ์บอน โดยลักษณะทั่วไปเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีหัวอยู่ใต้ดิน สามารถแตกหน่อเป็นต้นใหม่ได้เรื่อย ๆ พืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันก็จะมี บอนสี, มอนสเตอร่า, พลูด่าง และว่านชนิดต่าง ๆ ส่วนต้นนางกวักจะมีสายพันธุ์ไหนที่น่าสนใจ และมีวิธีการเลือกซื้อต้นนางกวักแบบใดบ้างนั้น ในบทความนี้เราได้นำคำตอบมาให้ทุกคน พร้อมกับแนะนำ 10 อันดับ ต้นนางกวัก ที่กำลังได้รับความนิยม ทั้งยังสามารถเลือกซื้อได้ในช่องทางออนไลน์มาฝากกันด้วยค่ะ
  บ้านและสวน
  10,496 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ กระบองเพชร พันธุ์ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สวยงาม เลี้ยงง่าย เสริมดวงให้เฮง
  10 อันดับ กระบองเพชร พันธุ์ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สวยงาม เลี้ยงง่าย เสริมดวงให้เฮง
  "ต้นกระบองเพชร" หรือ "แคคตัส" เป็นพันธุ์ไม้ที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากลำต้นที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีลักษณะที่สวยงามดูแปลกตา จึงเหมาะสำหรับตั้งประดับบนโต๊ะทำงานในออฟฟิศหรือบริเวณต่าง ๆ ของบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่นและผ่อนคลาย อีกทั้งต้นกระบองเพชรยังมักออกดอกที่มีสีสันสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ต้นกระบองเพชรเป็นที่นิยมในเมืองไทยนั้น คือ ความเชื่อที่ว่าต้นกระบองเพชรเป็นพันธุ์ไม้มงคลที่ช่วยเสริมดวงให้เฮงอีกด้วยค่ะแต่เมื่อต้องการเลือกซื้อกระบองเพชรที่ถูกใจสักต้น หลายคนมักประสบปัญหาเดียวกัน คือ "ตัดสินใจเลือกไม่ถูก" แม้จะมีป้ายกำกับชื่อของแต่ละสายพันธุ์พร้อมภาพประกอบก็ตาม ในวันนี้เราจึงจะมาแบ่งปันกันถึงวิธีการเลือกต้นกระบองเพชรกันค่ะว่า ต้องเลือกอย่างไรจึงจะได้ต้นกระบองเพชรที่ถูกใจและเหมาะกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ในการปลูกหรือเลี้ยง นอกจากนี้ ยังได้คัดสรร 10 อันดับ ต้นกระบองเพชร สายพันธุ์ที่น่าสนใจ พร้อมข้อมูลในการดูแลและการออกดอก มาให้เป็นไอเดียในการตัดสินใจเลือกซื้อต้นกระบองเพชรกันอีกด้วยค่ะ 
  บ้านและสวน
  12,897 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ไม้ประดับทนแดด ต้นอะไรดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สายพันธุ์แข็งแรง ดูแลง่าย ทนทุกสภาพอากาศ ตกแต่งบ้านสวย ปลูกแล้วเป็นมงคล
  10 อันดับ ไม้ประดับทนแดด ต้นอะไรดี ฉบับล่าสุดปี 2021 สายพันธุ์แข็งแรง ดูแลง่าย ทนทุกสภาพอากาศ ตกแต่งบ้านสวย ปลูกแล้วเป็นมงคล
  แม้การปลูกต้นไม้ประดับที่อยู่อาศัยจะไม่ใช่กิจกรรมใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิด ทว่าไม่นานมานี้กระแสการปลูกต้นไม้เริ่มแพร่หลายและเป็นที่นิยมอย่างเห็นได้ชัด เมื่อความชอบในการปลูกต้นไม้ไม่จำกัดแค่กลุ่มคนรักต้นไม้ หรือเป็นกิจกรรมยามว่างสำหรับคนสูงอายุเท่านั้น แต่คนหนุ่มสาวทั่วไปสมัยนี้ต่างก็หันมาซื้อต้นไม้ไว้ประดับบ้านหรือคอนโดมิเนียมของตัวเองกันมากขึ้นด้วยในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับไม้ประดับทนแดด ซึ่งเป็นไม้ประดับประเภทที่ค่อนข้างแข็งแรง เลี้ยงง่าย อยู่รอดทุกสภาพอากาศ เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาต้นไม้มาประดับบ้านแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลมากนัก อย่างไรก็ตาม ต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ก็มีความต้องการและขนาดที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจึงถือโอกาสนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกไม้ประดับทนแดด พร้อมทั้งแนะนำ 10 อันดับ ไม้ประดับทนแดด ยอดนิยม มาฝากทุกคนกันค่ะ 
  บ้านและสวน
  15,986 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ พลูด่าง พันธุ์ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ราคาไม่แพง ใบสวย เลี้ยงง่าย ประโยชน์เกินตัว
  10 อันดับ พลูด่าง พันธุ์ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ราคาไม่แพง ใบสวย เลี้ยงง่าย ประโยชน์เกินตัว
  เดิมทีพลูด่างเคยเป็นพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไป และไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรมากมายนัก หลายครั้งที่ต้นโตเร็วมากก็ต้องถอนทิ้งเพื่อไม่ให้รกรุงรังเสียด้วยซ้ำไป แต่เมื่อความนิยมในไม้ใบด่างเพิ่มสูงขึ้น บวกกับคุณสมบัติฟอกอากาศและดูดซับสารพิษที่พลูด่างมีในทุกสายพันธุ์ จึงทำให้ทุกวันนี้มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบพร้อมเก็บสะสมต้นพลูด่างกันจำนวนมาก แม้ว่าแท้จริงแล้วพลูด่างจะเป็นไม้ดอก แต่ความโดดเด่นกลับอยู่ที่ลักษณะรูปร่างและลวดลายของใบมากกว่า ยิ่งลายแปลกตามากเท่าไรยิ่งมีมูลค่าสูงมากขึ้นเท่านั้นหากต้องการต้นไม้ที่ตั้งไว้ภายในบ้านเพื่อความสบายตา และได้ประโยชน์ในการฟอกอากาศไปพร้อมกัน ต้นพลูด่างนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ด้วยความหลากหลายของสายพันธุ์ อาจทำให้หลายคนไม่มั่นใจว่าแบบไหนจะตรงใจกันแน่ เราจึงรวบรวมวิธีการเลือกพลูด่างที่ช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับแนะนำ 10 อันดับ พลูด่างยอดนิยม ที่มีจุดเด่นและเงื่อนไขในการเพาะเลี้ยงแตกต่างกันไปมาฝากกัน หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับโลกของต้นพลูด่างมากขึ้นนะคะ
  บ้านและสวน
  1,307 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อากาศสะอาดสดชื่น สวยงามสบายตา และเสริมสิริมงคล
  10 อันดับ ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 อากาศสะอาดสดชื่น สวยงามสบายตา และเสริมสิริมงคล
  ด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองนอกบ้าน อย่างฝุ่นจากควันรถหรือ PM2.5 ที่กำลังเป็นข่าว รวมถึงสารพิษที่ปะปนอยู่ภายในบ้าน ทำให้คุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปแย่ลงทุกวัน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ ดังนั้น การมีตัวช่วยฟอกอากาศจากธรรมชาติอย่างต้นไม้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยรักษาสุขภาพของเราได้ โดยต้นไม้ฟอกอากาศนั้นจะช่วยกรองสารพิษให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์สดชื่น อีกทั้งยังดูแลง่าย เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล และยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยตกแต่งบ้านให้น่าอยู่มากขึ้นได้อีกด้วยต้นไม้ฟอกอากาศมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละพันธุ์ก็มีวิธีการเลี้ยงดูแตกต่างกันไป บ้างก็ชอบที่ร่ม บ้างก็ชอบแดด คุณจึงควรเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับบริเวณที่ต้องการปลูก นอกจากนี้ยังมีชนิดที่เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้เป็นมงคลเหมาะกับการปลูกเพื่อช่วยเสริมทรัพย์และนำพาความโชคดีมาให้อีกด้วย วันนี้เราจึงมาแนะนำเทคนิคง่าย ๆ ในการเลือกต้นไม้ฟอกอากาศ และคัดสรร 10 อันดับ ต้นไม้ฟอกอากาศที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะ
  บ้านและสวน
  5,179 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ โต๊ะในสวน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  10 อันดับ โต๊ะในสวน ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021
  “โต๊ะในสวน” เป็นอีกหนึ่งไอเทมตกแต่งบ้านที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะใช้วางของแล้ว ยังช่วยตกแต่งบรรยากาศของสวนให้ดูมีรายละเอียดมากขึ้น แต่ก่อนตัดสินใจซื้อ เราควรศึกษาวัสดุที่ใช้ในการผลิตและความต้องการในการใช้งานของเราก่อน เพื่อที่จะได้ซื้อโต๊ะที่เหมาะกับการใช้งานของเราจริง ๆสำหรับบทความนี้ผู้เขียนจะมานำเสนอข้อมูลการเลือกซื้อโต๊ะสำหรับตั้งในสวนอย่างครบถ้วน ตั้งแต่วัสดุไปจนถึงฟังก์ชันที่ควรมีเพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งาน และสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะซื้อหลังอ่านจบ ผู้เขียนก็ได้รวบรวม 10 อันดับสินค้ามาให้พร้อมแล้ว ดังนั้น เรามาตรวจสอบข้อมูลไปพร้อม ๆ กันเลยครับ
  บ้านและสวน
  8,052 จำนวนผู้อ่าน
 • 10 อันดับ บัวรดน้ำ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดีไซน์สวย ปากยาว กระจายได้ทั่วถึง
  10 อันดับ บัวรดน้ำ แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดีไซน์สวย ปากยาว กระจายได้ทั่วถึง
  “บัวรดน้ำ” เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวสวนชาวไร่ รวมไปถึงผู้ที่รักการปลูกต้นไม้ เพราะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ชนิดใด เหล่าต้นไม้และดอกไม้ก็ล้วนเติบโตได้ด้วยการรดน้ำ อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลายของบัวรดน้ำ หลาย ๆ คนจึงอาจไม่แน่ใจว่า ไลฟ์สไตล์การเลี้ยงต้นไม้ของตนเองนั้นจะเหมาะกับบัวรดน้ำแบบไหน ไม่เพียงเท่านั้น แต่บัวรดน้ำยังเป็นอุปกรณ์ที่เรามักจะหยิบมาใช้แทบทุกวัน ดังนั้น เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย คุณจึงจำเป็นต้องใส่ใจกับการเลือกซื้อบัวรดน้ำด้วยเช่นกันค่ะในวันนี้ บทความของเราจึงมาพร้อมกับเคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับวิธีการเลือกบัวรดน้ำ พร้อมทั้งคัดสรร 10 อันดับ บัวรดน้ำจากหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งมีดีไซน์และคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ที่ปลูกต้นไม้เป็นอาชีพและทุกคนที่กำลังเลี้ยงต้นไม้ไว้ในบ้านหรือคอนโด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจเหล่านี้พร้อม ๆ กันเลยดีกว่าค่ะ !
  บ้านและสวน
  1,077 จำนวนผู้อ่าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด