• 10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ปั๊มบาดาล ใช้กับโซล่าเซลล์ได้ 1
 • 10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ปั๊มบาดาล ใช้กับโซล่าเซลล์ได้ 2
 • 10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ปั๊มบาดาล ใช้กับโซล่าเซลล์ได้ 3
 • 10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ปั๊มบาดาล ใช้กับโซล่าเซลล์ได้ 4
 • 10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ปั๊มบาดาล ใช้กับโซล่าเซลล์ได้ 5

10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ปั๊มบาดาล ใช้กับโซล่าเซลล์ได้

ในพื้นที่ที่น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเจาะบ่อบาดาล โดยใช้ปั๊มซับเมอร์สเป็นตัวช่วยในการสูบน้ำจากบ่อขนาดลึกนี้ ยิ่งน้ำที่อยู่ลึกลงไปจากระดับผิวดิน ปั๊มซับเมอร์สก็ต้องมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสูบน้ำขึ้นมา แต่ทั้งนี้บ่อบาดาลในหลายแห่งมักจะมีการปนเปื้อนจากทราย ทั้งยังมีปากบ่อขนาดต่างกัน และที่สำคัญคือ บางแห่งมีข้อจำกัดเรื่องการใช้ไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับโซล่าเซลล์ 


หากคุณกำลังจะเจาะบ่อบาดาลและต้องการปั๊มซับเมอร์สสักเครื่อง แต่ยังไม่แน่ใจว่าต้องเลือกแบบใดจึงจะเหมาะสกับความลึกและได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการใช้งาน เราจึงได้รวบรวม 10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อคุณภาพ ส่งน้ำได้ลึกหลายระดับ โดยมีทั้งรุ่นสำหรับใช้กับไฟบ้านและรองรับการใช้งานกับโซล่าเซลล์ พร้อมแนะนำวิธีการเลือกปั๊มซับเมอร์สให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ แล้วการเลือกปั๊มจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ

 • แก้ไขล่าสุด: 28-09-2021
สารบัญ

ปั๊มซับเมอร์สคืออะไร?

ปั๊มซับเมอร์สคืออะไร?

ปั๊มซับเมอร์สเป็นปั๊มสูบน้ำที่ใช้สำหรับสูบน้ำบาดาลภายในท่อบาดาล เรียกอีกชื่อว่า "ปั๊มบาดาล" มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ติดตั้งด้วยการหย่อนลงไปภายในท่อ โดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนชุดใบพัดในการชักน้ำขึ้นมาบนหน้าดินเพื่อส่งต่อไปยังถังกักเก็บน้ำหรืออุปกรณ์รองรับอื่น ลักษณะการติดตั้งปั๊มซับเมอร์สนี้จะต้องติดตั้งให้ตัวปั๊มจุ่มลงไปในน้ำแนวดิ่ง เพื่อให้สามารถสูบน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอาศัยการระบายความร้อนผ่านน้ำเพื่อป้องกันปัญหามอเตอร์ไหม้ 


ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมั่นใจว่าท่อบ่อน้ำบาดาลที่ติดตั้งซับเมอร์สนั้นสามารถให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการทำงานของอุปกรณ์ ในปัจจุบันปั๊มซับเมอร์สมีทั้งแบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับโซล่าเซลล์ จึงเป็นตัวเลือกที่ทำให้ผู้ใช้ซับเมอร์สสามารถเลือกให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

วิธีการเลือกปั๊มซับเมอร์ส

แม้มีคุณสมบัติในการสูบน้ำจากบ่อบาดาลเหมือนกัน แต่ใช่ว่าปั๊มซับเมอร์สทุกรุ่นจะตอบโจทย์การใช้งานเสมอไป เพราะหลายรุ่นออกแบบมาเพื่อการสูบน้ำที่ต่างระดับกัน หากเลือกใช้ไม่ตรงตามคุณสมบัติ อาจทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอย่างเปล่าประโยชน์ แล้วจะเลือกปั๊มอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไปดูกันค่ะ

เลือกปั๊มซับเมอร์สให้เหมาะสมกับปากบ่อบาดาล

เลือกปั๊มซับเมอร์สให้เหมาะสมกับปากบ่อบาดาล

ด้วยลักษณะเฉพาะของซับเมอร์สที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นปั๊มสูบน้ำภายในท่อบ่อบาดาล ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบและพิจารณาก่อนเลือกซื้อซับเมอร์ส คือ ขนาดของปากบ่อและขนาดของซับเมอร์สว่าสามารถหย่อนลงไปภายในท่อบาดาลได้หรือไม่ รวมถึงคุณสมบัติหลักอีก 3 ประการนี้


 • ตรวจสอบแรงม้า อุปกรณ์ที่ให้พลังงานกลทุกประเภท จะต้องตรวจสอบค่าแรงม้าหรือวัตต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งซับเมอร์สเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สูบน้ำขึ้นที่สูง มอเตอร์ที่มีแรงขับสูงก็จะสามารถผลักดันน้ำให้มีแรงดันสูงตามไปด้วยเช่นกัน 

 • ตรวจสอบความเร็วรอบ รอบใบพัดที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงความสามารถในการผลักดันมวลน้ำให้มีแรงดันที่สูงมากได้ ดังนั้น หากต้องการให้ซับเมอร์สมีระยะส่งน้ำสูงขึ้น ควรเลือกซับเมอร์สที่มีรอบมอเตอร์สูง แต่รอบมอเตอร์ที่สูงขึ้นย่อมบ่งบอกถึงการใช้พลังงานที่มากขึ้นตามไปด้วย 

 • ตรวจสอบประเภทไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ปั๊มซับเมอร์สถูกผลิตให้มีทั้งระบบที่ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หากใช้ไฟฟ้ากระแสตรง DC ในบางรุ่นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ส่วนควบ ในกรณีที่จ่ายไฟด้วยโซล่าเซลล์ก็ต้องมีหม้อแปลง ถ้าใช้ต่อตรงกับแบตเตอรี่ก็ต้องเลือกแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายแรงดันไฟได้ตรงตามที่กำหนดไว้ในฉลากซับเมอร์ส 

ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อจะต้องทำความเข้าใจและทราบแน่ชัดก่อนว่า ต้องการเลือกกระแสไฟประเภทกระแสตรงหรือกระแสสลับ และแรงดันไฟกี่โวล์ต ทั้งนี้ก็เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มมากนักค่ะ

เลือกปั๊มซับเมอร์สที่ปริมาณการไหลเพียงพอต่อการใช้งาน

ซับเมอร์สแต่ละรุ่นจะมีอัตราการไหลของน้ำไม่เท่ากัน หากปั๊มซับเมอร์สสามารถส่งน้ำได้น้อยกว่าปริมาณความต้องการปกติ ก็จะส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการสูบน้ำมากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน ในกรณีทำการเกษตรนั้นหากปริมาณน้ำน้อยกว่าความต้องการยังอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งอาจทำให้สัตว์น้ำตายหรือไม่เจริญเติบโตเต็มที่ 


ดังนั้น จึงต้องเลือกซับเมอร์สที่มีปริมาณการไหลของน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำภายในบ่อบาดาลด้วยว่าสามารถจ่ายน้ำได้ปริมาณมากน้อยเพียงใด เพราะหากน้ำในบ่อมีไม่มากพออาจทำให้ปั๊มซับเมอร์สไหม้ได้ค่ะ

เลือกปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์ช่วยประหยัดพลังงาน

ปั๊มซับเมอร์สทุกประเภทสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบโซล่าเซลล์ได้โดยการผ่านตัวแปลงไฟฟ้า แต่ในปัจจุบันก็มีการออกแบบปั๊มซับเมอร์สสำหรับใช้กับระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับลงได้เป็นอย่างมาก แต่ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องมีการใช้สายไฟขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้แรงดันไฟคงที่ รวมทั้งป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นกับระบบสายไฟนั่นเอง


ข้อดีของการเลือกใช้ปั๊มซับเมอร์สประเภทนี้จะช่วยประหยัดอุปกรณ์พ่วงต่อหลายส่วน อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้าจากบ้านเรือน และมีความเหมาะสมกับพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไม่ถึง ทั้งนี้ ปั๊มซับเมอร์สไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้โซล่าเซลล์จะมีความแรงของน้ำที่ต่ำกว่าระบบไฟกระแสสลับ ดังนั้นการใช้งานจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านแรงดันน้ำด้วยค่ะ

10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์ส ยี่ห้อไหนดี ปั๊มบาดาล ใช้กับโซล่าเซลล์ได้

เมื่อทราบถึงความสำคัญและวิธีการเลือกปั๊มซับเมอร์สเบื้องต้นกันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูกันค่ะ ว่า 10 อันดับ ปั๊มซับเมอร์สยี่ห้อคุณภาพต่อไปนี้ รุ่นใดจะตอบโจทย์การใช้งานสำหรับการสูบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคภายในบ้านของคุณ โดยเราได้รวบรวมความโดดเด่นและข้อแตกต่างของแต่ละยี่ห้อไว้ให้คุณแล้วค่ะ

10

MITSUJAPANปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 3SD3/17

4,850 บาท 〜

ขนาดปากบ่อบาดาล3 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก1¼ นิ้ว
แรงม้า 0.75 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้10 - 50 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ57 เมตร
จำนวนใบพัด17 ใบพัด
9
ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก1½ นิ้ว
แรงม้า 0.5 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้80 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ40 เมตร
จำนวนใบพัดไม่ระบุ
8
ขนาดปากบ่อบาดาล3 - 4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก1½ นิ้ว
แรงม้า 1 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้33 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ60 เมตร
จำนวนใบพัด11 ใบพัด
7

IWACHI ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 4/6-DSC34-22-110V-1500W

11,999 บาท 〜

ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก3 นิ้ว
แรงม้า 2 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้566 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ22 เมตร
จำนวนใบพัดไม่ระบุ
6
ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก1¼ นิ้ว
แรงม้า 2 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้80 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ129 เมตร
จำนวนใบพัด18 ใบพัด
5
ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก1.5 นิ้ว
แรงม้า 2 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้33 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำไม่ระบุ
จำนวนใบพัด28 ใบพัด
4
ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก2 นิ้ว
แรงม้า 2 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้70 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ87 เมตร
จำนวนใบพัด14 ใบพัด
3

Mercuryปั๊มซับเมอร์ส รุ่น MC4-0750-110/85S

23,111 บาท 〜

ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก 1½ นิ้ว
แรงม้า 1 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้125 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ85 เมตร
จำนวนใบพัดไม่ระบุ
2

LUCKY PRO ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น LP-4RDF08

23,900 บาท 〜

ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก2 นิ้ว
แรงม้า 2 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้88 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ47
จำนวนใบพัด8 ใบพัด
1

EUROE ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น JUMP-4P1520

22,750 บาท 〜

ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก1½ นิ้ว
แรงม้า 1.5 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้76 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ72 เมตร
จำนวนใบพัด10 ใบพัด

ตารางเปรียบเทียบปั๊มซับเมอร์ส

รูปสินค้า
1
EUROE ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น JUMP-4P1520 1

EUROE

2
LUCKY PRO ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น LP-4RDF08 1

LUCKY PRO

3
Mercury ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น MC4-0750-110/85S 1

Mercury

4
Franklin ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 2 นิ้ว 2 HP 14 ใบ 1

Franklin

5
TORQUE ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น TQ-SP-2BH28-4 1

TORQUE

6
MITSUBISHI ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น รุ่น 4DSP-1505O32/18 1

MITSUBISHI

7
IWACHI ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 4/6-DSC34-22-110V-1500W 1

IWACHI

8
DAYUAN ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 4QJD2-60/11-1 1

DAYUAN

9
CLINTON ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 95QJD5-40/6-0.37 1

CLINTON

10
MITSUJAPAN ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 3SD3/17 1

MITSUJAPAN

ชื่อสินค้า

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น JUMP-4P1520

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น LP-4RDF08

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น MC4-0750-110/85S

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 2 นิ้ว 2 HP 14 ใบ

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น TQ-SP-2BH28-4

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น รุ่น 4DSP-1505O32/18

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 4/6-DSC34-22-110V-1500W

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 4QJD2-60/11-1

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 95QJD5-40/6-0.37

ปั๊มซับเมอร์ส รุ่น 3SD3/17

คุณสมบัติ

ผิวสเตนเลสไม่เสี่ยงสนิม ใช้เพื่อบริโภคได้ มีระบบสลัดทรายในตัว

กำลังสูง 2 แรงม้า ปั๊มน้ำได้ปริมาณมาก เกลียวข้อต่อทองเหลือง

มาพร้อมแผงโซล่าเซลล์ ปลอดภัยด้วยชุดกันฟ้าผ่า อุปกรณ์เพียบ

ทนทานต่อการกัดกร่อน ระบบใบพัดแบบบลอยตัว เหมาะกับบ่อลึก

ใบพัดสลัดทราย 28 ใบ ใช้งานสูบน้ำปนทรายได้ แถมกล่องคุมไฟ

สูบน้ำได้ลึกยิ่งขึ้น โดดเด่นเรื่องความปลอดภัย ทำงานได้แม้ไฟตก

ออกแบบมาเพื่อโซล่าเซลล์ เหมาะกับงานเกษตร ประหยัดพลังงาน

มีท่อน้ำออกหลายไซซ์ ใช้กับไฟบ้าน ระบบความปลอดภัยเป็นเลิศ

สูบน้ำได้เยอะ ใบพัดทำจากไนล่อน ติดตั้งง่าย ราคาสบายกระเป๋า

ต่อตรงเข้ากับไฟบ้านได้ เน้นใช้งานง่าย ไม่ผ่านกล่องควบคุม

ราคาเริ่มต้น22,750 บาท23,900 บาท23,111 บาท19,549 บาท16,830 บาท12,870 บาท11,999 บาท6,700 บาท3,752 บาท4,850 บาท
ขนาดปากบ่อบาดาล4 นิ้ว4 นิ้ว4 นิ้ว4 นิ้ว4 นิ้ว4 นิ้ว4 นิ้ว3 - 4 นิ้ว 4 นิ้ว3 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก1½ นิ้ว2 นิ้ว 1½ นิ้ว2 นิ้ว1.5 นิ้ว1¼ นิ้ว3 นิ้ว1½ นิ้ว1½ นิ้ว1¼ นิ้ว
แรงม้า 1.5 แรงม้า2 แรงม้า1 แรงม้า2 แรงม้า2 แรงม้า2 แรงม้า2 แรงม้า1 แรงม้า0.5 แรงม้า0.75 แรงม้า
ปริมาณน้ำที่ได้76 ลิตร/นาที88 ลิตร/นาที125 ลิตร/นาที70 ลิตร/นาที33 ลิตร/นาที 80 ลิตร/นาที566 ลิตร/นาที33 ลิตร/นาที80 ลิตร/นาที 10 - 50 ลิตร/นาที
ความลึกในการดูดน้ำ72 เมตร4785 เมตร87 เมตร ไม่ระบุ129 เมตร22 เมตร60 เมตร40 เมตร57 เมตร
จำนวนใบพัด10 ใบพัด8 ใบพัดไม่ระบุ14 ใบพัด28 ใบพัด18 ใบพัดไม่ระบุ11 ใบพัดไม่ระบุ17 ใบพัด
ลิงค์สินค้า

บทส่งท้าย

ปั๊มซับเมอร์สจะทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อน้ำในบ่อบาดาลเพียงพอและเหมาะสมกับประสิทธิภาพของปั๊ม และที่สำคัญไปกว่าการเลือกปั๊มก็คือ ก่อนที่จะเจาะบ่อบาดาลสำหรับการอุปโภคบริโภคทุกครั้ง จะต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องโดยเฉพาะการเจาะบ่อบาดาลที่อยู่ลึกมากกว่าผิวดิน 15 เมตรเป็นต้นไป เพราะบางครั้งอาจเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายให้กับแหล่งน้ำ รวมถึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าเหมาะสมในการอุปโภคบริโภคได้หรือไม่ เมื่อบ่อบาดาลพร้อม ปั๊มซับเมอร์สพร้อม เพียงเท่านี้คุณก็จะมีน้ำไว้ใช้สำรองในหน้าแล้งแล้วค่ะ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดฮิต

 • 10 อันดับ เสาอากาศทีวีดิจิตอล แบบไหนดี ปี 2022 รวมแบบภายใน และภายนอกอาคาร
  10 อันดับ เสาอากาศทีวีดิจิตอล แบบไหนดี ปี 2022 รวมแบบภายใน และภายนอกอาคาร
  อุปกรณ์ที่จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาณนั้นมีหลากหลายประเภท เช่น โทรศัพท์ วิทยุ หรือทีวี ซึ่งจำเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากถึงขนาดที่ว่าขาดไปไม่ได้ นั่นก็คือเสาอากาศ โดยสำหรับทีวีนั้น เสาอากาศจะต้องซื้อแยกต่างหาก และในปัจจุบัน ระบบแพร่ภาพทีวีในประเทศไทยนั้นออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอลซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศแล้ว ดังนั้น คุณจึงต้องมีเสาอากาศทีวีดิจิตอล เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทีวีที่บ้านของคุณสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ครับเสาอากาศทีวีดิจิตอลเป็นเสาที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากสถานีส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลมายังทีวีในบ้าน เสาอากาศทีวีดดิจิตอลมี 2 ประเภทหลัก ๆ ก็คือเสาแบบใช้ภายในอาคาร กับประเภทที่ติดตั้งไว้นอกอาคาร ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการเลือกซื้อเสาอากาศทีวีดิจิตอลตามประเภทการใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำสำหรับบ้านที่มีทีวีมากกว่า 1 เครื่อง เพื่อให้ 10 อันดับ เสาอากาศทีวีดิจิตอล ที่เราได้คัดสรรมาให้นั้นเป็นไปตามความต้องการของคุณนั่นเองครับ
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • 10 อันดับ ปลั๊กพ่วง ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมยี่ห้อดัง Panasonic, Toshino, Data และ Anitech
  10 อันดับ ปลั๊กพ่วง ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมยี่ห้อดัง Panasonic, Toshino, Data และ Anitech
  ปลั๊กพ่วง หรือเรียกกันอีกชื่อว่า รางปลั๊กไฟ เป็นอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต่างใช้งานกันทั้งในบ้านและออฟฟิศ ด้วยความที่ปลั๊กพ่วงหรือรางปลั๊กไฟนี้เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวจนหลายคนคาดไม่ถึงว่าของอย่างปลั๊กพ่วงเองก็มีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ซ่อนอยู่นอกเหนือจากดีไซน์และจำนวนเต้ารับที่เราต้องการใช้ อาทิ ประเภทของปลั๊กพ่วง ฟังก์ชันความปลอดภัย และฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นโดยในบทความนี้ เราก็มีรีวิว 10 อันดับ ปลั๊กพ่วง หลายยี่ห้อที่เราคุ้นเคย ทั้ง Panasonic, Toshino, Data หรือ Anitech มาแนะนำเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อของทุกคน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกปลั๊กพ่วงว่าต้องดูจากอะไรบ้างเพื่อให้ตรงกับการใช้งานและความต้องการ ซึ่งรับรองว่าจะช่วยให้คุณสามารถเลือกปลั๊กพ่วงที่ใช้งานได้ปลอดภัยได้อย่างแน่นอนค่ะ
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • 10 อันดับ ไฟโซล่าเซลล์ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมไฟติดผนัง ไฟถนนและสปอตไลต์
  10 อันดับ ไฟโซล่าเซลล์ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 รวมไฟติดผนัง ไฟถนนและสปอตไลต์
  ไฟโซล่าเซลล์เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งใหม่ ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้สำหรับแสงสว่างทั้งในร่มและกลางแจ้ง แม้ว่าไฟพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้เพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่ในบ้านหรือสวนของคุณเพื่อให้คุณมองเห็นได้ง่าย แต่ยังสามารถนำมาใช้เพื่อการตกแต่งได้อีกด้วย ไฟโซล่าเซลล์ในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายแบบไม่ว่าจะใช้สำหรับกลางแจ้งหรือในอาคาร รวมถึงใช้เพื่อการประดับตกแต่งให้พื้นที่ของคุณสวยงามยิ่งขึ้นโดยวัตถุประสงค์และพื้นที่สำหรับการติดตั้งของแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อจึงแตกต่างกันออกไป ในวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลการเลือกไฟโซล่าเซลล์แต่ละประเภทและขนาดวัตต์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับจัดอันดับ 10 อันดับ ไฟโซล่าเซลล์ คุณภาพดีจากหลากหลายยี่ห้อที่น่าสนใจมาให้ทุกคนพิจารณากันด้วย
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • 10 อันดับ เครื่องปั่นไฟ ยี่ห้อไหนดี ปี 2021 รวมเครื่องดีเซล และเบนซิน
  10 อันดับ เครื่องปั่นไฟ ยี่ห้อไหนดี ปี 2021 รวมเครื่องดีเซล และเบนซิน
  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการดำเนินชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพื่อให้แสงสว่างและใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าตามท้องถนน ตลอดจนการใช้เพื่อการแพทย์ ซึ่งไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นมักจะมาจากไฟฟ้าที่เป็นระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางซึ่งมีความเสถียรสูง แต่ในบางพื้นที่มักประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานอยู่บ่อยครั้งจนเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการหาระบบไฟฟ้าสำรองจึงมีความจำเป็นอย่างมาก โดยระบบไฟฟ้าสำรองที่มีศักยภาพเพียงพอและสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ดีนั้นก็คือ “เครื่องปั่นไฟ” นี่เองค่ะเครื่องปั่นไฟถูกผลิตออกมาหลายแบบ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายตามลักษณะของเครื่องใช้ไฟฟ้าและลักษณะการใช้งาน ซึ่งการเลือกเครื่องปั่นไฟก็จำเป็นต้องคำนึงถึงกำลังไฟ (วัตต์) เป็นสำคัญ เช่น เครื่องปั่นไฟสำหรับงานอุตสาหกรรมจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟที่ให้วัตต์สูง เครื่องปั่นไฟตั้งแคมป์ไม่ต้องมีวัตต์สูงมากแต่เน้นเครื่องที่ขนาดเล็กเสียงเบา เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดการเลือกอีกหลายอย่างที่ควรคำนึงถึง ซึ่งในบทความนี้เราได้รวบรวมวิธีการเลือกเครื่องปั่นไฟ พร้อมทั้งแนะนำ 10 อันดับ เครื่องปั่นไฟคุณภาพดีจากหลายยี่ห้อที่ได้รับความนิยมทั้งสำหรับการใช้งานตามบ้านเรือนและสำหรับติดตั้งในอาคาร จะมียี่ห้อใดบ้างนั้น ไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ 
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • 7 อันดับ หม้อแปลงไฟฟ้า (Voltage Converter) ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ตัวช่วยในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย
  7 อันดับ หม้อแปลงไฟฟ้า (Voltage Converter) ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ตัวช่วยในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย
  หม้อแปลงไฟฟ้า (Voltage Converter) นับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี เพราะการเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้ง เราต่างก็พกพาเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดติดตัวไปด้วยหรือแม้แต่อุปกรณ์เสริมความงามของสาว ๆ เช่น ที่หนีบผม ที่ม้วนผม เป็นต้น ซึ่งเจ้าหม้อแปลงไฟฟ้านี้เองก็คือคำตอบของการนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ได้ทุกที่บนโลก นอกจากนี้บางคนยังชอบซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกับเมืองไทยกลับมาใช้ ทำให้ต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นตัวกลางที่ทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นได้ซึ่งบางครั้งสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในการเดินทางไปต่างประเทศ อาจมีคำถามว่าเราสามารถเลือกหม้อแปลงแบบไหนก็ได้หรือ? ทั้ง ๆ ที่แต่ละประเทศต่างก็มีระบบการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ทำให้ในวันนี้ทางทีมงานจึงได้นำเอาข้อมูลการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่น่าสนใจมาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ และยิ่งไปกว่านั้นยังมี 7 อันดับหม้อแปลงไฟฟ้ายอดฮิตติดกระเป๋านักเดินทาง จากผู้ผลิตชื่อดังด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สามารถเลือกซื้อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์มาฝากกันอีกด้วย จะเหมาะกับประเทศที่เราจะไปแค่ไหนนั้นไปดูกันเลย
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • 10 อันดับ ก๊อกน้ำเซนเซอร์ ยี่ห้อไหนดี ปี 2021 รวมแบรนด์ดัง COTTO, HAFELE, KUDOS
  10 อันดับ ก๊อกน้ำเซนเซอร์ ยี่ห้อไหนดี ปี 2021 รวมแบรนด์ดัง COTTO, HAFELE, KUDOS
  ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้น รวมถึงคอนเซปต์บ้านอัจฉริยะกำลังมาแรงในยุคนี้ ทำให้ผู้ผลิตหลายรายเริ่มออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งก๊อกน้ำเซนเซอร์ก็เป็นหนึ่งไอเทมมาแรงที่หลายคนหันมาให้ความสนใจ เพราะช่วยประหยัดน้ำ และลดการสะสมของแบคทีเรียบริเวณด้ามจับก๊อกน้ำได้อีกด้วย จึงทำให้ก๊อกน้ำเซนเซอร์เริ่มเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบให้เลือกใช้งานทั้งแบบก๊อกน้ำทั่วไป และหัวต่อก๊อกน้ำในอดีตก๊อกน้ำเซนเซอร์เคยมีราคาสูงและจำเป็นต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการในการติดตั้ง แต่ในปัจจุบันหลายแบรนด์ก็ได้ผลิตก๊อกน้ำเซนเซอร์ให้อยู่ในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น และในวันนี้เราก็จะมาแนะนำ 10 อันดับ ก๊อกน้ำเซนเซอร์ ที่สามารถติดตั้งได้เองง่าย ๆ ที่บ้าน แถมยังช่วยประหยัดน้ำและใช้งานได้ยาวนาน จากแบรนด์ชื่อดัง เช่น COTTO, HAFELE, KUDOS และอีกมากมาย พร้อมด้วยวิธีการเลือกก๊อกน้ำเซนเซอร์ เพื่อเป็นตัวช่วยตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อของคุณในครั้งนี้ค่ะ
  อุปกรณ์ในบ้าน
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่