• 10 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี ปี 2022 ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง 1
 • 10 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี ปี 2022 ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง 2
 • 10 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี ปี 2022 ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง 3
 • 10 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี ปี 2022 ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง 4
 • 10 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี ปี 2022 ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง 5

10 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี ปี 2022 ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง

สถานะภาพทางการเงินเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อน แม้ว่าคุณจะมีการวางแผนรับมือเอาไว้ดีมากน้อยแค่ไหน แต่ในบางครั้งก็มักจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ หรือแม้ว่าคุณจะมีการเก็บเงินสำรองเอาไว้แต่ในบางกรณีคุณก็จะพบว่าเงินสำรองจำนวนนั้นไม่เพียงพอกับความต้องการใช้จ่าย ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่หลาย ๆ คนมักนึกถึงเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ก็คือการกู้ยืมเงิน ที่มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในรูปแบบการกู้ยืมที่ได้รับความนิยมก็คือ การกู้ยืมเงินผ่านการขอสินเชื่อรถแลกเงินครับ


บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์สำหรับคนมีรถที่กำลังต้องการเงิน สินเชื่อรถแลกเงินเป็นรูปแบบของสินเชื่อที่ทางสถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ ได้มีการออกแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละแห่งเองก็ล้วนมีกฎเกณฑ์ มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกันด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการพิจารณาว่าควรเลือกสินเชื่อรถแลกเงินกับที่ไหนดี บทความนี้เราจึงได้นำวิธีการเลือกสินเชื่อรถยนต์ รวมถึง 10 สินเชื่อรถยนต์ที่มีความโดดเด่น มาฝากทุกคนกันด้วยครับ

 • แก้ไขล่าสุด: 14-01-2022
สารบัญ

สินเชื่อรถแลกเงินคืออะไร?

สินเชื่อรถแลกเงิน คือการสร้างภาระผูกพันทางสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ โดยมีข้อตกลงที่เจ้าหนี้มีภาระต้องมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับลูกหนี้ยืม โดยลูกหนี้ต้องใช้รถที่ทั้งไม่ว่าจะผ่อนชำระค่าใช้จ่ายเสร็จหมดแล้ว หรือยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระมาเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการหนีหนี้เกิดขึ้น ซึ่งลูกหนี้เองก็มีภาระที่ต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับเจ้าหนี้ตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด

วิธีการเลือกสินเชื่อรถแลกเงิน

ในการจะขอสินเชื่อรถแลกเงิน เราต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะทุกครั้งที่กำลังขอสินเชื่อนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังจะตกอยู่ในสถานะของลูกหนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ เราจะพาทุกคนไปดูว่าในการเลือกทำสินเชื่อรถแลกเงินนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่ควรพิจารณา

เลือกสินเชื่อรถแลกเงินจากภาระการผ่อนชำระของรถยนต์

ปัจจุบันสินเชื่อรถแลกเงินได้มีการออกแบบบริการมาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละรูปแบบเองก็มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งเปิดโอกาสให้สามารถนำรถเก่ามาขอสินเชื่อได้หรือจะเป็นการนำรถที่ยังมีภาระการผ่อนชำระ หรือเรียกง่าย ๆ ว่ายังอยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดอยู่ก็สามารถนำมาขอสินเชื่อได้เช่นกัน แต่ทั้งที้ทั้งนั้นสถานะด้านภาระการผ่อนชำระของรถยนต์ที่แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อหลักเกณฑ์การพิจารณา เงื่อนไข และรวมถึงวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาถึงสถานะของรถเราแล้วเลือกรับบริการที่เหมาะสม

เลือกสินเชื่อรถแลกเงินจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

เป้าหมายของการขอสินเชื่อรถแลกเงินคือความต้องการเงินก้อนมาไว้เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งจำนวนเงินก้อนนั้นก็จะอ้างอิงมาจากวงเงินสินเชื่ออนุมัติ แต่ใช่ว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารทุกแห่งจะให้วงเงินสินเชื่ออนุมัติที่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของแต่ละแห่ง ซึ่งเราควรมีการเปรียบเทียบแล้วเลือกขอสินเชื่อรถแลกเงินกับสถานบริการที่ให้วงเงินอนุมัติตอบโจทย์กับความต้องการของเรามากที่สุด

เลือกสินเชื่อรถแลกเงินจากอัตราดอกเบี้ยและจำนวนงวดในการผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ยและจำนวนงวดในการผ่อนชำระเป็นปัจจัยที่ผู้ต้องการขอสินเชื่อรถแลกเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะอัตราดอกเบี้ยที่มากก็หมายถึงภาระค่าใช้จ่ายของเราที่มากขึ้นนั่นเอง และสำหรับจำนวนงวดในการผ่อนชำระจะส่งผลต่อภาระที่เราต้องจ่ายในแต่ละงวด และรวมถึงการคิดอัตราดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน 


กล่าวง่าย ๆ คือ ถ้าเราต้องการที่จะผ่อนในระยะสั้นหรือผ่อนในจำนวนงวดที่น้อย ก็จะส่งผลให้มีดอกเบี้ยโดยรวมที่ต่ำกว่า แต่ก็ต้องแลกมากับจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายระหว่างงวดสูง ในขณะเดียวกัน ถ้าเราเลือกผ่อนในจำนวนงวดที่มาก ก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยโดยรวมมากขึ้น แต่จำนวนเงินที่เราต้องจ่ายในแต่ละงวดก็จะลดลงนั่นเอง

เลือกสินเชื่อรถแลกเงินจากรูปแบบการโอนหรือไม่โอนเล่ม

ถ้าสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เรากำลังจะขอสินเชื่อรถแลกเงินมีข้อกำหนดว่าต้องมีการโอนเล่มทะเบียน สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องมีการดำเนินการประสานงานกับขนส่งทางบก ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการโอนดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น แต่ก็จะแลกมาด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง และได้วงเงินที่สูงกว่า แต่ถ้าไม่มีข้อกำหนดต้องโอนเล่ม ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมในส่วนการดำเนินการนี้ ซึ่งจะส่งผลให้มีระยะเวลาการอนุมัติที่เร็วขึ้น และมีขั้นตอนที่ซับซ้อนน้อยลง

เลือกสินเชื่อรถแลกเงินจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บ

ในการขอสินเชื่อรถแลกเงิน จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมโดยหลัก ๆ อยู่ อย่างค่าธรรมเนียมการปรับกรณีผิดนัดชำระ ค่าทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนเล่ม ค่าอากรแสตมป์ ค่าตรวจสภาพรถ หรือบางที่อาจจำเป็นต้องมีการให้ทำประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้ที่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไปก็คือตัวผู้ขอสินเชื่อนั่นเอง ดังนั้นเราควรพิจารณาเปรียบเทียบว่า การคิดค่าธรรมเนียมเหล่านี้ของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เรากำลังจะขอสินเชื่อนั้นมีความสมเหตุสมผลหรือเปล่า แพงเกินไปหรือไม่ หรือมีที่อื่นที่ถูกกว่านี้ไหม

10 สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง

หลังจากที่ได้ทราบถึงปัจจัยในการพิจารณาการเลือกสินเชื่อรถแลกเงินกันไปแล้ว ในส่วนถัดไปเรายัง 10 สินเชื่อรถแลกเงินที่มีความน่าสนใจและมีนโยบายที่โดดเด่นมาฝากกันอีกด้วยครับ

10

สมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อรถแลกเงิน สมหวัง เงินสั่งได้

วงเงินอนุมัติสูงสุด150% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ60 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20 – 70 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อไม่กำหนด
9

เคบีเจแคปปิตอลสินเชื่อรถแลกเงิน เจมันนี่ มีรถ มีเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด
อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ60 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20 - 65 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อไม่กำหนด
8

ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจสินเชื่อรถแลกเงิน ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ

วงเงินอนุมัติสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระตามที่บริษัทกำหนด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20 – 65 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อไม่กำหนด
7

ธนาคารไทยพาณิชย์สินเชื่อรถแลกเงิน My Car My Cash

วงเงินอนุมัติสูงสุด100% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย8% - 17% ต่อปี
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ84 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ 20 - 60 ปี
การรีไฟแนนซ์ไม่ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อไม่ระบุ
6

ทิสโก้ออโต้แคชสินเชื่อรถแลกเงิน ทิสโก้ออโต้แคช

วงเงินอนุมัติสูงสุด100% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ72 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20 - 70 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ10,000 บาท
5

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรสินเชื่อรถแลกเงิน CarQuickCash

วงเงินอนุมัติสูงสุด150% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ72 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20- 65 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ15,000 บาท
4

ธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อรถแลกเงิน รถช่วยได้กสิกรไทย

วงเงินอนุมัติสูงสุด100% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ72 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20 - 70 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ7,500 บาท
3

เงินติดล้อสินเชื่อรถแลกเงิน เงินติดล้อ

วงเงินอนุมัติสูงสุด20,000 – 500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ60 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ21 - 65 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อไม่กำหนด
2

ธนาคารกรุงศรีอยุทธยาสินเชื่อรถแลกเงิน Car4Cash

วงเงินอนุมัติสูงสุดสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ84 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20 – 70 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อไม่กำหนด
1

ธนาคารทหารไทยธนชาตสินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์

วงเงินอนุมัติสูงสุด100% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย12% - 28.50% ต่อปี
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ84 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20 - 65 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ9,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบสินเชื่อรถแลกเงิน

รูปสินค้า
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ 1

ธนาคารทหารไทยธนชาต

2
ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา สินเชื่อรถแลกเงิน Car4Cash 1

ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา

3
เงินติดล้อ สินเชื่อรถแลกเงิน เงินติดล้อ 1

เงินติดล้อ

4
ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อรถแลกเงิน รถช่วยได้กสิกรไทย 1

ธนาคารกสิกรไทย

5
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สินเชื่อรถแลกเงิน CarQuickCash 1

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

6
ทิสโก้ออโต้แคช สินเชื่อรถแลกเงิน ทิสโก้ออโต้แคช 1

ทิสโก้ออโต้แคช

7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อรถแลกเงิน My Car My Cash 1

ธนาคารไทยพาณิชย์

8
ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สินเชื่อรถแลกเงิน ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ 1

ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ

9
เคบีเจแคปปิตอล สินเชื่อรถแลกเงิน เจมันนี่ มีรถ มีเงิน 1

เคบีเจแคปปิตอล

10
สมหวังเงินสั่งได้ สินเชื่อรถแลกเงิน สมหวัง เงินสั่งได้ 1

สมหวังเงินสั่งได้

ชื่อสินค้า

สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์

สินเชื่อรถแลกเงิน Car4Cash

สินเชื่อรถแลกเงิน เงินติดล้อ

สินเชื่อรถแลกเงิน รถช่วยได้กสิกรไทย

สินเชื่อรถแลกเงิน CarQuickCash

สินเชื่อรถแลกเงิน ทิสโก้ออโต้แคช

สินเชื่อรถแลกเงิน My Car My Cash

สินเชื่อรถแลกเงิน ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ

สินเชื่อรถแลกเงิน เจมันนี่ มีรถ มีเงิน

สินเชื่อรถแลกเงิน สมหวัง เงินสั่งได้

คุณสมบัติ

แก้ปัญหาด้านการเงิน มีบริการให้เลือก 3 รูปแบบตามความต้องการ

สมัครเรียบง่ายไม่มีความซับซ้อน ครบจบอนุมัติทันใจใน 4 ขั้นตอน

ทำธุรกรรมได้ครบวงจร พร้อมระบบสะสมแต้มแลกรับสิทธิประโยชน์

โอกาสเป็นเจ้าของเงินก้อน ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี

บริการเปลี่ยนรถเป็นเงิน พร้อมรับเงินก้อนอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท

เพิ่มสภาพคล่อง ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน

รับเงินก้อนใน 1 วัน โดดเด่นด้วยระยะเวลาผ่อนชำระนาน 84 งวด

อนุมัติใน 15 นาที สะดวกสบายด้วย 5,000 สาขาบริการทั่วประเทศ

เพิ่มสภาพคล่องให้กับทุกการใช้จ่าย เปิดรับรถเก่าตั้งแต่ปี 2,000

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ ฟรีบริการปิดหนี้ก่อนครบกำหนดสัญญา

วงเงินอนุมัติสูงสุด100% ของราคาประเมินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน20,000 – 500,000 บาท100% ของราคาประเมิน150% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 5 ล้านบาท 100% ของราคาประเมิน100% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 5 ล้านบาทตามที่บริษัทกำหนดตามที่บริษัทกำหนด150% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย12% - 28.50% ต่อปีเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือนเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือนไม่เกิน 24% ต่อปีตามที่บริษัทกำหนดเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน8% - 17% ต่อปีเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือนไม่เกิน 24% ต่อปีเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน
จำนวนงวดสูงสุดในการผ่อนชำระ84 งวด84 งวด60 งวด72 งวด72 งวด72 งวด84 งวดตามที่บริษัทกำหนด60 งวด60 งวด
อายุของผูู้ขอสินเชื่อ20 - 65 ปี20 – 70 ปี21 - 65 ปี20 - 70 ปี20- 65 ปี20 - 70 ปี 20 - 60 ปี20 – 65 ปี20 - 65 ปี20 – 70 ปี
การรีไฟแนนซ์ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไม่ได้ได้ได้ได้
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ9,000 บาทไม่กำหนดไม่กำหนด7,500 บาท15,000 บาท10,000 บาทไม่ระบุไม่กำหนดไม่กำหนดไม่กำหนด
ลิงค์สินค้า

บทส่งท้าย

ถ้าเราคิดว่าการขอสินเชื่อรถแลกเงินเป็นการก่อหนี้และเพิ่มภาระให้กับตัวเอง ถ้ามองในมุมนั้นก็คงจะเห็นว่าเราไม่ควรที่จะขอสินเชื่อรถแลกเงินเลย แต่ถ้าลองมองในอีกมุมว่าการขอสินเชื่อรถแลกเงินทำให้เราได้รับเงินก้อนมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน สินเชื่อรถแลกเงินก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อคือ แม้ว่าสินเชื่อรถแลกเงินจะมีข้อเสีย แต่ถ้าเรามั่นใจว่าสามารถจัดการกับยอดหนี้ได้โดยไม่เดือดร้อน และมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริง ๆ การขอสินเชื่อรถแลกเงินก็เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 10 ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ปี 2021 เคลมง่าย บริการดี ความคุ้มครองครอบคลุม ลดหย่อนภาษีได้
  10 ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ปี 2021 เคลมง่าย บริการดี ความคุ้มครองครอบคลุม ลดหย่อนภาษีได้
  ประกันสุขภาพ (Health Insurance) เป็นการประกันรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยบริษัทประกันตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันตามสัญญา ทั้งการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งยังเป็นหลักประกันให้คุณอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบันประกันสุขภาพก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก, ความคุ้มครองโรคร้ายแรง, ความคุ้มครองอุบัติเหตุ รวมไปถึงการชดเชยรายได้ ซึ่งประกันสุขภาพบางแผนยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้เอาประกันอีกด้วย ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับความสำคัญของประกันสุขภาพ พร้อมทั้งวิธีการเลือกประกันสุขภาพที่ให้คุ้มครองครอบคลุมต่อความต้องการและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไป พร้อมคำแนะนำและคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่หลายคนเข้าใจผิด รวมถึงคำตอบของคำถามยอดฮิตต่าง ๆ จากตัวแทนขายประกันและนักวางแผนการเงินโดยตรง นอกจากนี้ ทางทีมงานยังได้คัดสรร 10 ประกันสุขภาพที่น่าสนใจจากหลายบริษัทดังมาฝากทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพจาก AIA, Allianz Ayudhya,ไทยประกันชีวิต, FWD และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่จะมีแผนประกันของบริษัทไหนโดนใจคุณบ้าง ตามมาชมพร้อม ๆ กันเลยค่ะ 
  ประกัน
 • 10 อันดับ สินเชื่อรถยนต์ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยถูก ให้วงเงินสูง อนุมัติไว
  10 อันดับ สินเชื่อรถยนต์ ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยถูก ให้วงเงินสูง อนุมัติไว
  การซื้อรถยนต์อาจไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงสำหรับคนที่มีความพร้อมทางการเงิน แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินมากนัก การจะสามารถครอบครองรถยนต์สักคันถือเป็นเรื่องยาก แม้ว่าในปัจจุบันราคารถยนต์จะลดลงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้า แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถในการซื้อรถยนต์เหล่านั้นได้ คำถามก็คือ สำหรับคนที่ไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อรถยนต์ พวกเขาจะสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ตัวเองต้องการได้หรือเปล่า คำตอบคือเป็นไปได้ครับ ปัจจุบันสถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ ได้มีการเปิดให้บริการสินเชื่อที่เรียกว่า สินเชื่อรถยนต์ ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เราสามารถครอบครองรถยนต์ที่เราต้องการได้ และในบทความนี้ เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสินเชื่อรถยนต์ รวมทั้งวิธีการเลือกสินเชื่อรถยนต์ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เราควรพิจารณาก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ และเรายังได้นำ 10 อันดับ สินเชื่อรถยนต์ จากสถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันด้วยครับ
  เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน
 • 10 อันดับ สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่าย จากหลากหลายธนาคารดัง
  10 อันดับ สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่าย จากหลากหลายธนาคารดัง
  ความฝันอยากมีบ้านใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านมือสอง คอนโดฯ หรือสร้าง ซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน คงเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างกำลังมุ่งมั่นและวางแผนเพื่อให้ความฝันนี้สำเร็จอยู่แน่นอน แต่ทว่าราคาบ้านและราคารีโนเวทในปัจจุบันนั้นถือว่ามีมูลค่าสูงมาก ซึ่งการจะทุ่มเงินก้อนใหญ่ซื้อหรือสร้างทีเดียวก็คงเป็นเรื่องยากและมีความเสี่ยงพอสมควร ดังนั้น "สินเชื่อบ้าน" จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความฝันได้ค่ะโดยเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสินเชื่อก็จะต้องมีการผ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ดังนั้น ก่อนที่ทุกคนจะเข้าสู่วงการผ่อนสินเชื่อบ้านนั้น เชื่อว่าหลายคนคงจะสืบค้นข้อมูลกันอย่างละเอียดเพื่อให้ได้สินเชื่อที่ดีและเหมาะกับตัวเองมากที่สุดอย่างแน่นอน และเพื่อให้ทุกคนบรรลุเป้าหมาย ทางทีมงานจึงได้รวบรวมวิธีการเลือกสินเชื่อบ้านที่ครอบคลุมทุกด้านมาช่วยในการวางแผนขอสินเชื่ออย่างถูกวิธี พร้อมกันนี้ยังมี 10 อันดับ สินเชื่อบ้าน จากสถาบันการเงินที่ได้รับความนิยมและมีข้อเสนอที่น่าสนใจ มาฝากทุกคนอีกด้วยค่ะ
  สินเชื่อ
 • 10 ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร มีทีไหนบ้าง ฉบับล่าสุดปี 2021 เดินทางสะดวก มีแบบรู้ผลทันที
  10 ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร มีทีไหนบ้าง ฉบับล่าสุดปี 2021 เดินทางสะดวก มีแบบรู้ผลทันที
  ใครที่คิดจะทำการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ หรือแม้แต่กระทั่งการเปิดบัตรเครดิตนั้นอาจจะคุ้นเคยกับการตรวจเครดิตบูโรมาบ้าง โดยธนาคารส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจเช็กเครดิตบูโรของผู้ที่กำลังขอกู้ยืม เพื่อเป็นการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้และที่สำคัญที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือทางการเงินของเจ้าของข้อมูลด้วย ดังนั้นการตรวจเช็กเครดิตบูโรจึงส่งผลต่อการอนุมัติการกู้ยืมสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเป็นอย่างยิ่งนอกจากการเช็กประวัติความน่าเชื่อถือทางการเงินแล้ว การตรวจเครดิตบูโรยังเป็นการช่วยเช็กเรื่องหนี้สินทั้งที่มีอยู่และหนี้ใหม่ซึ่งจะช่วยให้เราวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้นด้วย ใครที่กำลังจะตรวจเครดิตบูโรแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปตรวจที่ไหนได้บ้างที่เดินทางได้สะดวกที่สุด ในวันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเรื่องการเช็กเครดิตบูโรว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง พร้อมทั้ง 10 ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ที่เดินทางสะดวก ประหยัดเวลา เพื่อช่วยทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับคุณค่ะ
  เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน
 • 10 อันดับ รีไฟแนนซ์รถ ที่ไหนดี ปี 2022 อนุมัติไว วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ
  10 อันดับ รีไฟแนนซ์รถ ที่ไหนดี ปี 2022 อนุมัติไว วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ
  ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจมีหลาย ๆ คนที่กำลังจะคิดรีไฟแนนซ์รถยนต์เพื่อนำเงินส่วนต่างที่ได้จากการรีไฟแนนซ์มาหมุนใช้ในการทำธุรกิจอื่น ๆ หรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อช่วยให้มีเวลายืดชำระการผ่อนจ่ายให้นานยิ่งขึ้น การรีไฟแนนซ์รถยนต์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ โดยที่ผู้ที่ทำการรีไฟแนนซ์ยังสามารถช่วยจ่ายหนี้ก้อนเก่าและย้ายไปผ่อนชำระกับสินเชื่อที่ใหม่ที่มีดอกเบี้ยถูกกว่าอีกด้วยสำหรับการรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นอาจจะยังมีหลายคนที่กำลังศึกษาหาข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบเรื่องอัตราดอกเบี้ยว่าที่ไหนจะคุ้มค่าที่สุด หรืออาจจะยังลังเลว่าควรจะรีไฟแนนซ์รถยนต์กับที่สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อที่เดิมดีหรือไม่ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ในบทความนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์เบื้องต้นมาอธิบายพร้อมกับวิธีการเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์ รวมไปถึง 10 อันดับ สถาบันสำหรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ยอดนิยมมาเป็นตัวเลือกให้พิจารณาด้วย
  เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน
 • 10 สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไหนดี ปี 2022 ระยะผ่อนชำระนาน เงินเดือน 15000 ก็สมัครได้
  10 สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไหนดี ปี 2022 ระยะผ่อนชำระนาน เงินเดือน 15000 ก็สมัครได้
  การใช้ชีวิตของคนเราในแต่ละวันเต็มไปด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่แทบจะตลอดเวลา และในบางครั้งที่เรามักจะประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย หรือในบางครั้งที่เรามีเรื่องฉุกเฉินที่ทำให้ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์เหล่านี้จะนำไปสู่ภาวะการมีเงินไม่เพียงพ่อต่อความต้องการ หรือเงินที่เก็บไว้ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอย่างกะทันหัน ซึ่งเรามักจะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น ๆ มาหมุนเวียนไปก่อน และหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากก็คือการกู้ยืมผ่านช่องทางการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแน่นอนว่าเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสินเชื่อส่วนบุคคลที่ออกมาให้เลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริการของแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป อีกทั้งเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเองก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อช่วยให้สามารถเลือกขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะสมและตอบโจทย์มากที่สุด บทความของเราในวันนี้จึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลให้มากขึ้น ไปดูกันว่าเรามีวิธีการเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไร และนอกจากนี้ยังมี 10 สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเราได้นำมาฝากกันด้วยครับ
  สินเชื่อ
 • 10 สินเชื่อเงินสด ที่ไหนดี ปี 2022 สมัครง่าย อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ
  10 สินเชื่อเงินสด ที่ไหนดี ปี 2022 สมัครง่าย อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ
  สินเชื่อเงินสด คือประเภทการกู้ในรูปแบบเงินก้อนใหญ่ โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลทั่วไป เช่น พนักงานบริษัท หรือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งสินเชื่อเงินสดส่วนมากในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลเพื่อค้ำประกัน รวมถึงมีระยะเวลาในการชำระคืนที่ยาวนาน จึงน่าจะเหมาะสมสำหรับบุคคลที่ต้องการเงินทุนแบบเร่งด่วนเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาต่อ การรักษาพยาบาล หรือการประกอบกิจการส่วนตัว เป็นต้นในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้หลายคนประสบกับปัญหาในด้านการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สินเชื่อเงินสดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนสนใจ โดยในวันนี้เราได้รวบรวมวิธีการเลือกสินเชื่อเงินสด และ 10 สินเชื่อเงินสดจากสถาบันการเงินหลากหลายแห่งซึ่งมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการสอบถามและช่องทางในการสมัครสินเชื่อที่สะดวก หรือการอนุมัติจำนวนวงเงินที่มากขึ้น จะมีแบบไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
  สินเชื่อ
 • 10 สินเชื่อ SME ที่ไหนดี ปี 2022 รวมเงินกู้ระยะสั้นและยาว มีและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  10 สินเชื่อ SME ที่ไหนดี ปี 2022 รวมเงินกู้ระยะสั้นและยาว มีและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้หมุนเงินไม่ทัน ขยับขยายกิจการไม่ได้ ซึ่งทางออกที่ดีที่จะช่วยให้คุณมีงบประมาณในการลงทุน เสริมสภาพคล่อง เพิ่มการลงทุน ก็คือการกู้สินเชื่อ SME ที่มีให้เลือกทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงอาชีพอิสระหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้าก็สามารถกู้ได้สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ SME เพื่อสานฝันด้านธุรกิจให้เป็นจริง บทความนี้เราได้รวบรวม 10 สินเชื่อ SME จากหลายสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมีทั้งสินเชื่อ SME ที่มีและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และผู้ที่มองเห็นช่องทางการทำธุรกิจ พร้อมแนะนำวิธีการเลือกสินเชื่อ SME สำหรับลูกหนี้รายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อมาฝากกันด้วยค่ะ
  สินเชื่อ
 • 10 สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ไหนดี ปี 2022 อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน
  10 สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ไหนดี ปี 2022 อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน
  มอเตอร์ไซค์ถือเป็นยานพาหนะยอดนิยมสำหรับคนไทยทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นยานพาหนะที่มีราคาไม่สูงมาก เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถยนต์และมีความคล่องตัวสูง แม้ในสภาพการจราจรที่หนาแน่น มอเตอร์ไซค์ก็จะพาคุณไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีประโยชน์ในเรื่องของการนำไปใช้เป็นหลักกู้เงินยามฉุกเฉินได้อีกด้วย นอกจากนี้ คนที่มีงบประมาณจำกัดแต่อยากซื้อรถมอเตอร์ไซค์ดี ๆ สักคันก็สามารถทำได้ด้วยการผ่อนชำระค่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกเดือนในราคาเบา ๆ ผ่านการขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะการขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันมีความสะดวกและง่ายกว่าในอดีตมาก ทั้งยังมีบริษัทสินเชื่อเปิดให้บริการมากมาย จึงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การขอสินเชื่อมาก่อน เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและแต่ละบริษัทก็มีกฏเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ในวันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกบริษัทสินเชื่อสำหรับรถมอเตอร์ไซค์มาแชร์ให้กับทุกคน พร้อมทั้งยังมี 10 บริษัทสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ที่อนุมัติเงินไวและผ่อนชำระสะดวกมาแนะนำกันอีกด้วยค่ะ
  สินเชื่อ
 • 10 สินเชื่อรถมือสอง ที่ไหนดี ปี 2022 วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนชำระนาน
  10 สินเชื่อรถมือสอง ที่ไหนดี ปี 2022 วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนชำระนาน
  เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน คนไทยจึงนิยมเดินทางด้วยรถส่วนตัว เพราะนอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วยังเย็นสบาย ไม่ต้องทนกับอากาศร้อนหรือมลพิษด้านนอก ราคาของรถยนต์มีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้าน แต่ถ้าคุณมีงบประมาณที่จำกัด การเลือกใช้รถยนต์มือสองถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ และแน่นอนว่ารถยนต์มือสองแต่ก็สามารถขอสินเชื่อได้เช่นเดียวกับรถยนต์ทั่วไปอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีบริษัทสินเชื่อมากมายเปิดให้บริการ ทำให้หลายคนต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลในการตัดสินใจ ในวันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกบริษัทสินเชื่อรถมือสองจากวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อน และอัตราค่าธรรมเนียม รวมไปถึง 10 บริษัทสินเชื่อรถมือสอง แนะนำมาฝากทุกคนอีกด้วยค่ะ
  สินเชื่อ
 • บทความยอดฮิต

 • 10 สินเชื่อรถมือสอง ที่ไหนดี ปี 2022 วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนชำระนาน
  10 สินเชื่อรถมือสอง ที่ไหนดี ปี 2022 วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนชำระนาน
  เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน คนไทยจึงนิยมเดินทางด้วยรถส่วนตัว เพราะนอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วยังเย็นสบาย ไม่ต้องทนกับอากาศร้อนหรือมลพิษด้านนอก ราคาของรถยนต์มีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้าน แต่ถ้าคุณมีงบประมาณที่จำกัด การเลือกใช้รถยนต์มือสองถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ และแน่นอนว่ารถยนต์มือสองแต่ก็สามารถขอสินเชื่อได้เช่นเดียวกับรถยนต์ทั่วไปอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีบริษัทสินเชื่อมากมายเปิดให้บริการ ทำให้หลายคนต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลในการตัดสินใจ ในวันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกบริษัทสินเชื่อรถมือสองจากวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อน และอัตราค่าธรรมเนียม รวมไปถึง 10 บริษัทสินเชื่อรถมือสอง แนะนำมาฝากทุกคนอีกด้วยค่ะ
  สินเชื่อ
 • 10 สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ไหนดี ปี 2022 อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน
  10 สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ไหนดี ปี 2022 อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน
  มอเตอร์ไซค์ถือเป็นยานพาหนะยอดนิยมสำหรับคนไทยทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นยานพาหนะที่มีราคาไม่สูงมาก เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถยนต์และมีความคล่องตัวสูง แม้ในสภาพการจราจรที่หนาแน่น มอเตอร์ไซค์ก็จะพาคุณไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีประโยชน์ในเรื่องของการนำไปใช้เป็นหลักกู้เงินยามฉุกเฉินได้อีกด้วย นอกจากนี้ คนที่มีงบประมาณจำกัดแต่อยากซื้อรถมอเตอร์ไซค์ดี ๆ สักคันก็สามารถทำได้ด้วยการผ่อนชำระค่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกเดือนในราคาเบา ๆ ผ่านการขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะการขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันมีความสะดวกและง่ายกว่าในอดีตมาก ทั้งยังมีบริษัทสินเชื่อเปิดให้บริการมากมาย จึงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การขอสินเชื่อมาก่อน เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและแต่ละบริษัทก็มีกฏเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ในวันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกบริษัทสินเชื่อสำหรับรถมอเตอร์ไซค์มาแชร์ให้กับทุกคน พร้อมทั้งยังมี 10 บริษัทสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ที่อนุมัติเงินไวและผ่อนชำระสะดวกมาแนะนำกันอีกด้วยค่ะ
  สินเชื่อ
 • 10 สินเชื่อ SME ที่ไหนดี ปี 2022 รวมเงินกู้ระยะสั้นและยาว มีและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  10 สินเชื่อ SME ที่ไหนดี ปี 2022 รวมเงินกู้ระยะสั้นและยาว มีและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้หมุนเงินไม่ทัน ขยับขยายกิจการไม่ได้ ซึ่งทางออกที่ดีที่จะช่วยให้คุณมีงบประมาณในการลงทุน เสริมสภาพคล่อง เพิ่มการลงทุน ก็คือการกู้สินเชื่อ SME ที่มีให้เลือกทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงอาชีพอิสระหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้าก็สามารถกู้ได้สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ SME เพื่อสานฝันด้านธุรกิจให้เป็นจริง บทความนี้เราได้รวบรวม 10 สินเชื่อ SME จากหลายสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมีทั้งสินเชื่อ SME ที่มีและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และผู้ที่มองเห็นช่องทางการทำธุรกิจ พร้อมแนะนำวิธีการเลือกสินเชื่อ SME สำหรับลูกหนี้รายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อมาฝากกันด้วยค่ะ
  สินเชื่อ
 • 10 สินเชื่อเงินสด ที่ไหนดี ปี 2022 สมัครง่าย อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ
  10 สินเชื่อเงินสด ที่ไหนดี ปี 2022 สมัครง่าย อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ
  สินเชื่อเงินสด คือประเภทการกู้ในรูปแบบเงินก้อนใหญ่ โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลทั่วไป เช่น พนักงานบริษัท หรือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งสินเชื่อเงินสดส่วนมากในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลเพื่อค้ำประกัน รวมถึงมีระยะเวลาในการชำระคืนที่ยาวนาน จึงน่าจะเหมาะสมสำหรับบุคคลที่ต้องการเงินทุนแบบเร่งด่วนเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาต่อ การรักษาพยาบาล หรือการประกอบกิจการส่วนตัว เป็นต้นในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้หลายคนประสบกับปัญหาในด้านการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สินเชื่อเงินสดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนสนใจ โดยในวันนี้เราได้รวบรวมวิธีการเลือกสินเชื่อเงินสด และ 10 สินเชื่อเงินสดจากสถาบันการเงินหลากหลายแห่งซึ่งมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการสอบถามและช่องทางในการสมัครสินเชื่อที่สะดวก หรือการอนุมัติจำนวนวงเงินที่มากขึ้น จะมีแบบไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
  สินเชื่อ
 • 10 สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไหนดี ปี 2022 ระยะผ่อนชำระนาน เงินเดือน 15000 ก็สมัครได้
  10 สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไหนดี ปี 2022 ระยะผ่อนชำระนาน เงินเดือน 15000 ก็สมัครได้
  การใช้ชีวิตของคนเราในแต่ละวันเต็มไปด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่แทบจะตลอดเวลา และในบางครั้งที่เรามักจะประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย หรือในบางครั้งที่เรามีเรื่องฉุกเฉินที่ทำให้ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์เหล่านี้จะนำไปสู่ภาวะการมีเงินไม่เพียงพ่อต่อความต้องการ หรือเงินที่เก็บไว้ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอย่างกะทันหัน ซึ่งเรามักจะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น ๆ มาหมุนเวียนไปก่อน และหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากก็คือการกู้ยืมผ่านช่องทางการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแน่นอนว่าเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสินเชื่อส่วนบุคคลที่ออกมาให้เลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริการของแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป อีกทั้งเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเองก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อช่วยให้สามารถเลือกขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหมาะสมและตอบโจทย์มากที่สุด บทความของเราในวันนี้จึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลให้มากขึ้น ไปดูกันว่าเรามีวิธีการเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไร และนอกจากนี้ยังมี 10 สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเราได้นำมาฝากกันด้วยครับ
  สินเชื่อ
 • 10 อันดับ สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่าย จากหลากหลายธนาคารดัง
  10 อันดับ สินเชื่อบ้าน ที่ไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่าย จากหลากหลายธนาคารดัง
  ความฝันอยากมีบ้านใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านมือสอง คอนโดฯ หรือสร้าง ซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน คงเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างกำลังมุ่งมั่นและวางแผนเพื่อให้ความฝันนี้สำเร็จอยู่แน่นอน แต่ทว่าราคาบ้านและราคารีโนเวทในปัจจุบันนั้นถือว่ามีมูลค่าสูงมาก ซึ่งการจะทุ่มเงินก้อนใหญ่ซื้อหรือสร้างทีเดียวก็คงเป็นเรื่องยากและมีความเสี่ยงพอสมควร ดังนั้น "สินเชื่อบ้าน" จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความฝันได้ค่ะโดยเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสินเชื่อก็จะต้องมีการผ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ดังนั้น ก่อนที่ทุกคนจะเข้าสู่วงการผ่อนสินเชื่อบ้านนั้น เชื่อว่าหลายคนคงจะสืบค้นข้อมูลกันอย่างละเอียดเพื่อให้ได้สินเชื่อที่ดีและเหมาะกับตัวเองมากที่สุดอย่างแน่นอน และเพื่อให้ทุกคนบรรลุเป้าหมาย ทางทีมงานจึงได้รวบรวมวิธีการเลือกสินเชื่อบ้านที่ครอบคลุมทุกด้านมาช่วยในการวางแผนขอสินเชื่ออย่างถูกวิธี พร้อมกันนี้ยังมี 10 อันดับ สินเชื่อบ้าน จากสถาบันการเงินที่ได้รับความนิยมและมีข้อเสนอที่น่าสนใจ มาฝากทุกคนอีกด้วยค่ะ
  สินเชื่อ
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่

  บทความที่มีคนเข้าชมมากที่สุด