• 10 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ที่ไหนดี ปี 2022 เรียนแบบออนไลน์ได้ มีครูต่างชาติ 1
 • 10 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ที่ไหนดี ปี 2022 เรียนแบบออนไลน์ได้ มีครูต่างชาติ 2
 • 10 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ที่ไหนดี ปี 2022 เรียนแบบออนไลน์ได้ มีครูต่างชาติ 3
 • 10 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ที่ไหนดี ปี 2022 เรียนแบบออนไลน์ได้ มีครูต่างชาติ 4
 • 10 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ที่ไหนดี ปี 2022 เรียนแบบออนไลน์ได้ มีครูต่างชาติ 5

10 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ที่ไหนดี ปี 2022 เรียนแบบออนไลน์ได้ มีครูต่างชาติ

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณทั้งในอาชีพหรือการศึกษาต่อต่างประเทศ แม้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะทำได้ในหลายช่องทาง แต่หนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เพราะการเรียนด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถชี้แนะข้อปรับปรุงที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเต็มที่ แก้ไขให้คุณอ่านออกเสียงศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังออกแบบหลักสูตรหรือเนื้อหาในการสอนให้เหมาะกับเป้าหมายที่คุณต้องการ


คอร์สเรียนภาษาอังกฤษก็มีให้เลือกเรียนจากหลากหลายสถาบัน โดยแต่ละสถาบันก็จะมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน คุณสมบัติของผู้ฝึกสอน รวมไปถึงความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการเรียน วันนี้เราจึงได้นำทั้งวิธีการเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและรวบรวม 10 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ที่มีความน่าสนใจ มาเป็นข้อมูลให้คุณสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวได้อย่างถูกใจยิ่งขึ้น

 • แก้ไขล่าสุด: 09-03-2022
สารบัญ

วิธีการเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมักจะมีราคาที่สูงกว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม ดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาเลือกอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษดังกล่าวจะมีทั้งหลักสูตร ผู้สอนและระยะเวลาที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างที่คุณต้องการ

เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวตามวัตถุประสงค์

เชื่อว่าเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน รวมไปถึงระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่แต่ละคนมีติดตัวมา ดังนั้นจึงส่งผลต่อความแตกต่างในเรื่องของหลักสูตรและเนื้อหาของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเพื่อเพิ่มทักษะ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเพื่อเพิ่มทักษะ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเพื่อเพิ่มทักษะ มักจะเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง มีทั้งในแบบที่เพิ่มทักษะทั่วไปทั้งในเรื่องการอ่าน เขียน พูดหรือฟังสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ รวมไปถึงแบบที่เจาะลึกเน้นเฉพาะในแต่ละทักษะ หากเลือกเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวประเภทนี้ ควรเลือกคอร์สเรียนที่ให้คุณได้ทดสอบความรู้เบื้องต้นที่คุณมีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ฝึกสอนสามารถปรับเนื้อหาการเรียนได้อย่างเหมาะสมกับตัวคุณ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ

ภาษาอังกฤษยังมีความสำคัญทางด้านธุรกิจและอาชีพการงาน โดยใช้สำหรับเจรจาทางการค้า การส่งจดหมายหรือคำขอต่าง ๆ  ซึ่งมีคำศัพท์และรูปแบบการใช้ที่ต่างจากภาษาอังกฤษทั่วไป ดังนั้นการเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเพื่อการทำงานหรือธุรกิจนั้น คุณควรจะมองหาคอร์สเรียนที่สอนโดยผู้ที่มีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เลือกผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ และในคอร์สเรียนก็ควรจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน E-mail การเขียน Proposal หรือวิธีการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับสอบวัดระดับเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับสอบวัดระดับเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษจะมีการสอบวัดระดับที่ถือเป็นมาตรฐานสากล โดยใช้สำหรับทั้งการศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศ การสอบวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้กันมากจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ TOEIC, IELTS และ TOEFL ซึ่งนอกจากจะสอบด้วยข้อสอบผ่านกระดาษคำตอบแล้ว IELTS และ TOEFL ยังต้องมีการสอบสัมภาษณ์กับกรรมการผู้คุมสอบอีกด้วย ดังนั้นหากใครที่เลือกคอร์สเรียนเพื่อเป้าหมายนี้ ควรเลือกผู้สอนที่มีความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับโดยเฉพาะ และควรมีการการันตีว่าผู้เรียนจะสามารถสอบวัดระดับผ่านเพื่อเพิ่มความมั่นใจ 

เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่สอนโดยเจ้าของภาษา

เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่สอนโดยเจ้าของภาษา

การเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะในการพูดหรือฟัง ถ้าได้เรียนกับผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาจะช่วยให้คุณสามารถซึมซับวิธีการอ่านออกเสียงคำต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษได้ดีกว่าผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของภาษาจะสอนให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้ทุกคน คุณควรพิจารณาถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น ความรู้ความสามารถของผู้สอนควบคู่กันไปด้วย โดยดูได้จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงความเห็นและรีวิวจากผู้ที่ได้เรียนกับผู้ฝึกสอนดังกล่าว 

เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบออนไลน์

เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบออนไลน์

เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องไปเรียนที่สถาบันโดยตรง ซึ่งบางครั้งอาจจะมีที่ตั้งสถานที่ไกลจากที่ ๆ คุณอาศัยอยู่จนทำให้ไม่สะดวก ดังนั้นคุณควรจะเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่มีการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถออกแบบตารางเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวดังกล่าวควรจะมีแอปพลิเคชันของตัวเองเพื่อให้คุณสามารถบันทึกเนื้อหาข้อมูลที่คุณได้เรียนไป

10 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ที่ไหนดี เรียนแบบออนไลน์ได้ มีครูต่างชาติ

หลังจากที่เราได้แนะนำวิธีการเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกันไปแล้ว มาดูกันดีกว่าค่ะว่า มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวจากสถาบันไหนที่น่าสนใจกันบ้าง

10

Nova Onlineคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Nova Online

ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป (ครั้งละ 50 นาที)
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อX
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาX
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
9

Globish Academiaคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Globish

ระยะเวลาในการเรียน6 เดือน
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อX
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
8

English Camp Tutorคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว English Camp Tutor

ระยะเวลาในการเรียน16 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง / 46 ชั่วโมง / 60 ชั่วโมง / 166 ชั่วโมง
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อ
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
7

ESEคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Easy & Simple English

ระยะเวลาในการเรียน 20 ครั้ง (เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน)
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อX
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
6

English Parksคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว English Parks

ระยะเวลาในการเรียน1 เดือนขึ้นไป
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อ
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
5

Engooคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Engoo

ระยะเวลาในการเรียน1 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อ
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
4

California Englishคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว California English

ระยะเวลาในการเรียน1 ปี
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อ
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
3

Modulo Language Schoolคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Modulo Language School

ระยะเวลาในการเรียน1 เดือนขึ้นไป
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อ
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
2

Edufirst Schoolคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Edufirst Language School

ระยะเวลาในการเรียน1 เดือนขึ้นไป
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อ
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
1

Education Firstคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว EF English Live

ระยะเวลาในการเรียน1 เดือนขึ้นไป
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อ
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

รูปสินค้า
1
Education First คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว EF English Live 1

Education First

2
Edufirst School คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Edufirst Language School 1

Edufirst School

3
Modulo Language School คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Modulo Language School 1

Modulo Language School

4
California English คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว California English 1

California English

5
Engoo คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Engoo 1

Engoo

6
English Parks คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว English Parks 1

English Parks

7
ESE คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Easy & Simple English 1

ESE

8
English Camp Tutor คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว English Camp Tutor 1

English Camp Tutor

9
Globish Academia คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Globish 1

Globish Academia

10
Nova Online คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Nova Online 1

Nova Online

ชื่อสินค้า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว EF English Live

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Edufirst Language School

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Modulo Language School

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว California English

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Engoo

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว English Parks

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Easy & Simple English

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว English Camp Tutor

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Globish

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว Nova Online

คุณสมบัติ

เรียนจากครูผู้สอนพร้อมแบบฝึกหัดที่คุณสามารถฝึกฝนด้วยตัวเอง

สอนสดตัวต่อตัวโดยเจ้าของภาษา การันตีผลการเรียนตามที่ต้องการ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่องค์กรระดับใหญ่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะของสถาบัน

มีครูผู้สอนกว่า 10,000 คนจาก 120 ประเทศ หลักสูตรตามใจคุณ

สอนตามความต้องการของผู้เรียน ด้วยผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ

เรียนภาษาอังกฤษอย่างยืดหยุ่นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่าย

เน้นการสนทนา การฟังและการพูด มีให้เลือกทดลองเรียน 8 ชั่วโมง

ประยุกต์ทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มอย่างเหมาะสม

เรียนภาษาอย่างสนุกด้วยหลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบโดยสถาบัน

ระยะเวลาในการเรียน1 เดือนขึ้นไป1 เดือนขึ้นไป1 เดือนขึ้นไป1 ปี1 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน1 เดือนขึ้นไป 20 ครั้ง (เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน)16 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง / 46 ชั่วโมง / 60 ชั่วโมง / 166 ชั่วโมง6 เดือนตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป (ครั้งละ 50 นาที)
คอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
คอร์สเรียนเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
คอร์สเรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อXXX
มีผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาX
มีคอร์สเรียนแบบออนไลน์
ลิงค์สินค้า

บทส่งท้าย

การเรียนภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการฝึกเล่นกีฬา ที่ไม่สามารถฝึกฝนให้เก่งได้ชั่วข้ามคืน ต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการเรียน ดังนั้นหากคุณเลือกสมัครลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแล้ว ก็ควรจะหาช่องทางอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนให้มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่นการดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งควรหาโอกาสในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษอยู่บ่อย เพื่อสะสมทั้งศัพท์ ประโยคและบทสนทนาที่จะช่วยให้คุณพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้ตามที่ต้องการในที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดฮิต

 • 10 คอร์สเรียนทำอาหาร ระยะสั้น ที่ไหนดี ปี 2022 รวมหลักสูตรอาหารไทย ญี่ปุ่น ตะวันตก
  10 คอร์สเรียนทำอาหาร ระยะสั้น ที่ไหนดี ปี 2022 รวมหลักสูตรอาหารไทย ญี่ปุ่น ตะวันตก
  ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid - 19 เช่นนี้ เชื่อว่าหลายคนที่ได้กักตัวอยู่บ้านหรือ Work From Home มาเป็นเวลานาน อาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่เคยทำ รวมถึงอาจพบงานอดิเรกหรือทักษะต่าง ๆ ที่ไม่เคยคิดว่าตนเองทำได้อย่างเช่น "การทำอาหาร" ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนหันมาให้ความสนใจ เพราะนอกจากจะสามารถทำอาหารทานเองได้อร่อย ๆ ภายในครอบครัวแล้ว ยังสามารถทำอาหารขายเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองได้อีกด้วยสำหรับใครที่อยากลองเรียนทำอาหารจริงจัง แต่อาจจะยังไม่สะดวกกับการเรียนทำอาหารระยะยาวหรือใครที่ยังไม่แน่ใจว่าชื่นชอบการทำอาหารจริงไหม? เราขอแนะนำว่าให้เข้าคอร์สเรียนทำอาหารแบบระยะสั้นเพื่อทดลองดูก่อน ซึ่งในวันนี้เราได้สรุปวิธีการเลือกคอร์สเรียนทำอาหาร พร้อมทั้งรวบรวม 10 ที่เรียนทำอาหาระยะสั้นที่มีชื่อเสียงมาไว้ให้คุณทุกรูปแบบแล้วค่ะ
  คอร์สเสริมทักษะ
 • 10 โรงเรียนสอนขับรถ ที่ไหนดี ปี 2022 พร้อมใบขับขี่ มีหลายสาขา
  10 โรงเรียนสอนขับรถ ที่ไหนดี ปี 2022 พร้อมใบขับขี่ มีหลายสาขา
  ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราสามารถเดินทางไปที่ต่าง ๆ โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้หลายประเภท แต่การมีรถส่วนตัวนับว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากกว่า อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่จะขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จะต้องผ่านการสอบใบขับขี่เสียก่อน ดังนั้นหลายคนจึงเลือกเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถ เพราะโรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล จึงมีความปลอดภัยมากกว่าการเรียนและฝึกฝนด้วยตนเองโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทยมีหลายแห่งให้คุณได้เลือกเรียน ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ต้องใช้พิจารณาในหัวข้อวิธีการเลือกโรงเรียนสอนขับรถ นอกจากนี้ยังมี 10 โรงเรียนสอนขับรถมานำเสนอให้ทุกคนที่สนใจได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งทุกโรงเรียนที่เลือกมาล้วนใช้หลักสูตรการสอนที่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนค่ะ
  คอร์สเสริมทักษะ
 • 10 คอร์สเรียนฟิสิกส์ ที่ไหนดี ปี 2022 เตรียมสอบ ทบทวนเนื้อหา เรียนออนไลน์ได้
  10 คอร์สเรียนฟิสิกส์ ที่ไหนดี ปี 2022 เตรียมสอบ ทบทวนเนื้อหา เรียนออนไลน์ได้
  วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีบทบาทอย่างมากในการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์ และอาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้วิชาฟิสิกส์กลายเป็นอีกวิชาที่จำเป็นสำหรับนักเรียนมัธยม เพราะจะต้องใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยและเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา ดังนั้น พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ที่ดีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหากใครที่กำลังมองหาที่เรียนฟิสิกส์ เพื่อทบทวนและเสริมความรู้ให้แน่นมากยิ่งขึ้นก่อนลงสนามสอบจริง วันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลวิธีการเลือกคอร์สเรียนฟิสิกส์ และยังมีโรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์จำนวน 10 แห่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมาแนะนำกันอีกด้วยค่ะ ซึ่งบอกเลยว่าแต่ละที่ล้วนมีเนื้อหาแน่น สอนเข้าใจง่าย แถมยังเรียนออนไลน์ได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยค่ะ
  คอร์สเสริมทักษะ
 • 10 คอร์สเรียนทําเล็บ ที่ไหนดี ปี 2022 สอนระดับพื้นฐาน เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บ
  10 คอร์สเรียนทําเล็บ ที่ไหนดี ปี 2022 สอนระดับพื้นฐาน เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บ
  ร้านทำเล็บเป็นอีกหนึ่งธุรกิจความงามที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะมีกำไรดี มีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลาย แต่ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ผู้ที่สนใจเปิดร้านทำเล็บหรือผู้ที่ต้องการเป็นช่างทำเล็บมืออาชีพจึงจำเป็นจะต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านและมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำเล็บที่ถูกต้อง ทั้งเรื่องความสะอาด ความสวยงามและสุขภาพเล็บ ดังนั้น การเข้าเรียนทำเล็บในสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเลือกคอร์สเรียนทำเล็บนั้น อันดับแรกคุณต้องทราบก่อนว่าตนเองต้องการเรียนทำเล็บในระดับใด การตกแต่งสไตล์ไหนหรือมีความชำนาญเฉพาะด้านใด เช่นหากต้องการเพียงระดับพื้นฐานเพื่อไปเป็นผู้ช่วยช่างทำเล็บ ก็ควรเลือกสถาบันที่มีสอนตั้งแต่การล้างเล็บ ตัดเล็บ และการเตรียมหน้าเล็บ หรือถ้าต้องการเรียนเพ้นท์เล็บสไตล์ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ก็ควรเลือกสถาบันที่สอนสไตล์นี้เท่านั้น บทความในวันนี้เราจึงนำข้อมูลการเลือกคอร์สเรียนทำเล็บ พร้อมด้วย 10 คอร์สทำเล็บจากสถาบันที่น่าเชื่อถือมาแนะนำให้กับผู้ที่กำลังสนใจในธุรกิจนี้อยู่ค่ะ
  คอร์สเสริมทักษะ
 • 10 ที่เรียนนวดแผนไทย ที่ไหนดี ปี 2022 ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศให้
  10 ที่เรียนนวดแผนไทย ที่ไหนดี ปี 2022 ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศให้
  การนวดแผนไทยถือเป็นศาสตร์อีกหนึ่งแขนงที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ที่หลากหลายและช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง ซึ่งจากความสำเร็จของศาสตร์การนวดแผนไทยนี้ก็ทำให้การเรียนนวดแผนไทยได้รับความนิยมไม่แพ้กันในปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากที่ต้องการเรียนนวดแผนไทย เพราะถือเป็นใบเบิกทางเปิดโอกาสให้ตนได้มีงานมีอาชีพ และอาจต่อยอดให้ได้รับโอกาสในการทำงานที่ร้านนวดแผนไทยในต่างประเทศซึ่งจะมีรายได้ที่มากขึ้นอีกด้วย สำหรับโรงเรียนสอนนวดแผนไทยในบ้านเรานั้นก็มีเปิดสอนกันมากมายหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีหลายหลักสูตรให้เลือกและมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ต่างกัน ในบทความนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการเลือกสถาบันสำหรับเรียนนวดแผนไทยให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ อีกทั้งยังมี 10 ที่เรียนนวดแผนไทยชื่อดังหลายแห่งที่ได้รับการรับรองเรื่องมาตรฐานและมีใบประกาศเมื่อเรียนจบคอร์สให้ด้วยครับ
  คอร์สเสริมทักษะ
 • 10 คอร์สพิลาทิส ที่ไหนดี ปี 2022 รวมคลาส Pilates ตั้งแต่ระดับต้น ถึงระดับสูง
  10 คอร์สพิลาทิส ที่ไหนดี ปี 2022 รวมคลาส Pilates ตั้งแต่ระดับต้น ถึงระดับสูง
  พิลาทิสเป็นกีฬาที่เพิ่งเข้ามาในไทยได้ไม่นาน แต่ก็ได้รับความนิยมจากคนรักสุขภาพเป็นอย่างดี เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ให้ผลดี ทั้งในเรื่องของการยืดเหยียดร่างกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ปรับเปลี่ยนกระดูกแกนกลางให้เข้ารูป ลดอาการบาดเจ็บปวดเมื่อยได้ และที่สำคัญยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างให้ได้สัดส่วนตามต้องการ ด้วยการใช้แรงกระแทกที่ต่ำ ทำให้ฝึกได้ทุกเพศทุกวัย รวมทั้งสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ก็สามารถฝึกได้ จึงนับเป็นกีฬาที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพียงแต่ต้องฝึกกับครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญก่อนเท่านั้น ด้วยท่วงท่าและผลลัพธ์ที่ได้หลายอย่างของพิลาทิสมีความคล้ายกับโยคะ จึงทำให้หลายคนอาจเข้าใจว่าพิลาทิสนั้นไม่ต่างจากโยคะ ซึ่งแท้จริงแล้วมีความต่างอยู่หลายประการ ด้วยเพราะโยคะเป็นศาสตร์อินเดียที่มีมาตั้งแต่โบราณ ต่างจากพิลาทิสที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นาน จึงทำให้มีแนวคิดหลาย ๆ อย่างที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อคอร์ส ในบทความนี้จึงจะได้มีการเล่าถึงความต่างระหว่างพิลาทิสกับโยคะ อีกทั้งยังมีวิธีการเลือกคอร์สพิลาทิส ให้ตรงกับความต้องการและ 10 คอร์สพิลาทิส ที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะคะ
  คอร์สเสริมทักษะ
 • 10 คอร์สเรียน Facebook Marketing ที่ไหนดี ปี 2022 สอนยิงแอดฟรี ทั้งตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
  10 คอร์สเรียน Facebook Marketing ที่ไหนดี ปี 2022 สอนยิงแอดฟรี ทั้งตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
  Facebook เป็นหนึ่งใน Social Mediaที่ได้รับความนิยมในการใช้เพื่อขายสินค้าและสร้างแบรนด์ สำหรับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์ แม่ค้าออนไลน์หรือพนักงานในสายงานการตลาด ต้องเรียนรู้และอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับ Facebook Marketing อยู่หลายแห่ง โดยมีตั้งแต่การสอนขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับแอดวานซ์ในการสร้างเทคนิค รวมถึงเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อเอาชนะคู่แข่งสำหรับผู้สนใจที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการเลือกคอร์สเรียน Facebook Marketing รวมถึง 10 สถาบันที่เปิดสอนด้านนี้ โดยมีทั้งแบบเรียนฟรี เสียค่าใช้จ่าย มีใบประกาศรับรองหรือเน้นสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปใช้งานอย่างเดียว ซึ่งในแต่ละคอร์สมีจุดเด่นและตอบโจทย์ที่แตกต่างกัน จะมีแบบไหนให้เลือกบ้างไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ 
  คอร์สเสริมทักษะ
 • Item Lists ยอดฮิต

  ค้นหาจากหมวดหมู่