Travel, Lifestyle, Culture and Health

Jaekook

Jaekook หรือคนรู้จักกันในนามแอดมินกุ๊กไก่ ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ JeeJapan Lifestyle เพจเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ผ่านมุมมองของนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific และมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ที่เกียวโต หลังจบการศึกษาจนถึงปัจจุบันทำงานกับองค์กรญี่ปุ่นมาโดยตลอด

ระหว่างที่ศึกษาอยู่ ได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมของนักเรียนประถมญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ทำให้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวหลายเมือง จนทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว การดำรงชีวิต และวัฒนธรรมเป็นพิเศษ

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด