Food & Travel Blogger

ติ๊กกี้ กินแก้มตุ่ย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเอกโสตทัศน์ศึกษา สาขาโทด้านสื่อสารมวลชน คณะศึกษาศาสตร์ และทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับสื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ รวมไปถึงสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและภาพลักษณ์ ให้ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน

จนถึงปัจจุบัน ได้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์มายาวนานกว่า 30 ปี อีกทั้งยังเป็น Blogger รีวิวอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อชอบในการถ่ายภาพและตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อลง YouTube และ Blog ของตนเอง

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด