Beauty Blogger

Finny Girls Blog

เราก็เป็น Influencer คนหนึ่งที่เชื่อว่า เราสามารถช่วยเป็นกระบอกเสียงเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้ ด้วยการเริ่มจากเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทดลองกับสัตว์ แนะนำ บอกต่อ และเชื่อมั่นว่า สักวันหนึ่ง สิ่งที่เราตั้งใจไว้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริง ๆ

ดังนั้น เราเลยพยายามแนะนำแต่สิ่งดี ๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เองทุกชิ้นเพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ถึงข้อมูลจริง ๆ ไว้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากจะชอบแนะนำเป็นตัวสินค้าแล้ว เรายังชอบแนะนำของอร่อย หรือร้านอาหารดี ๆ ให้ทุกคนได้รับรู้อีกด้วยค่ะ

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด