Lifestyle and Travel Blogger

World's Delight

ปัจจุบันทำงานอิสระเกี่ยวกับงานด้าน Graphic วาดการ์ตูน เพนต์ภาพต่าง ๆ แต่มีความรักในเรื่องอาหารการกิน การท่องเที่ยว และการใช้บริการในโรงแรม จึงได้เปิดเพจใน Facebook และเริ่มเขียน Blog ส่วนตัว

ด้วยความรักการกินอาหารมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน ๆ ก็ตาม ทำให้ตัวเองไม่เลือกกิน กินทุกอย่าง จนอ้วนมากน้ำหนักพุ่งขึ้นไปถึง 108 kg. แต่พอสุขภาพแย่ลง ก็ได้เริ่มศึกษาอาหารการกิน วิธีการกินที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่กับการออกกำลังกายไปด้วย และได้เรียนรู้การเป็น Fitness Trainer จนได้รับใบประกาศจบหลักสูตร มีความรู้เรื่องอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกาย จนสามารถลดน้ำหนักลงมาต่ำสุด 59 kg.

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด