เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงแมว

อ้อ (aorcatclub)

คุณอ้อ Cat Blogger จาก aorcatclub เจ้าของแมวสายพันธุ์สก็อตติชโฟลด์ชื่อว่าโกเมส เธอชื่นชอบแมวเป็นพิเศษจนพยายามสังเกต ศึกษาพฤติกรรมของแมว ทักษะการเลี้ยงแมว ทำความเข้าใจมุมมองที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับแมว รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับสัตวแพทย์แล้วนำสาระที่ได้รับมาเรียบเรียงเขียนในบล็อค aorcatclub.com ภายใต้คำนิยาม Cat & Life’s Attitudes มีมุมมองการถ่ายทอดเนื้อหาระหว่างนิสัยของแมวกับนิสัยของคนได้อย่างแนบเนียนและมีข้อคิดสอดแทรกอยู่ในทุก ๆ บทความ บล็อกของเธอยังเป็นพื้นที่ให้คนรักแมวเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการเลี้ยง การดูแลแมวหรือแม้แต่ความรู้สึกร่วมที่สามารถนำมาสานต่อเป็นมุมมองใหม่ให้กับตัวเธอเองอีกด้วย

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด