Travel Bloggers

PakaPrich

PakaPrich เป็นการรวมตัวชื่อของโบ๊ทกับฝ้าย คู่รักนักเดินทางที่เริ่มต้นการผจญภัยหลังเรียนจบปริญาโทด้วยการนั่งรถไฟจากอังกฤษกลับไทยโดยเส้นทางรถไฟสาย Trans-Siberia ผ่าน 13 ประเทศ ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 71 วัน ซึ่งการเดินทางครั้งนั้นได้ทำให้ทั้งสองคนได้ค้นพบโลกใบใหญ่และหลงใหลในการเดินทางซึ่งได้จุดประกายให้ทั้งคู่ออกผจญภัยด้วยกันมามากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำในทะเลไทย การปีนยอดเขาหิมะความสูง 6,000 เมตรกลางเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาล หรือการล่องเรือในแม่น้ำ Amazon ในประเทศบราซิล ทั้งคู่มีผลงานหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทาง 2 เล่ม และมีช่องทางในการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง และการถ่ายภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง Facebook ที่มีผู้ติดตามร่วม 80,000 คน นอกจากนั้นยังมี YouTube และ Instagram ให้ติดตามกันอีกด้วย

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด