Mom Blogger

แม่เมย์

แม่เมย์ คุณแม่ของน้องหนูบัว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ พอกลายมาเป็นคุณแม่จึงชอบค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการและโภชนาการเด็ก ซึ่งพบว่าอาหารคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการหลาย ๆ อย่างของลูกน้อย และนี่คือที่มาของการค้นคว้า รังสรรค์เป็นเมนูอาหารเมนูใหม่เอาใจเด็ก ๆ ผสมผสานกับข้อมูลทางโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย จนสรุปข้อมูลโภชนาการเด็กแต่ละช่วงวัยในรูปแบบสั้น ๆ อ่านแล้วเข้าใจง่ายลงเพจ "เมนูเด็กมีรัก จานเด็กไดอะรี่" ซึ่งเป็นเพจเหมาะสำหรับคุณแม่มือใหม่ที่อยากเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกน้อยของคุณ

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด