Travel Blogger

เดี่ยว Travel

"เดี่ยว Travel" เป็นแฟนเพจเล็ก ๆ ใน Facebook ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตาม กว่า 2 หมื่นคน จัดทำขึ้นมาเพื่อแนะนำและให้ข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยว สำหรับคนที่ต้องการข้อมูล วิธีการเตรียมตัว ตลอดจนภาพบรรยากาศจริงจากสถานที่นั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจก่อนการเดินทาง โดยข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์จริงจากแอดมิน Pl. Thirawat ซึ่งมีหลากหลายจุดหมายการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นแนวธรรมชาติป่าเขา ท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ และจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการออกเดินทางไปทุก ๆ ที่ของเขาคือ "อยากให้ทุกคนได้เห็น ในสิ่งที่เขาได้พบเจอ" และออกเดินทางไปเห็นเหมือนกับสิ่งที่เขาเจอ ;-)

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด