Beauty Blogger

สะไบศรี รีวิว

จุดเริ่มต้นของการเป็นบล็อกเกอร์ของ "สไบศรี" คือการชอบถ่ายรูปและอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงทำให้เธอได้เก็บภาพเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่เธอได้ไป ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เธอได้ใช้ และอยากแนะนำให้คนอื่น ๆ รู้จักสถานที่หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้มากขึ้น โดยสื่อสารและบอกกล่าวเรื่องราวผ่านทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น Instagram, Facebook, Twitter และบล็อกส่วนตัว

ไอเทมลิสต์ที่ได้รับการเผยแพร่

 บล็อกเกอร์คนล่าสุด